Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014-2020)

Go to the summaries’ table of contents

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014-2020)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap azoknak az embereknek nyújt támogatást, akiket a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátottak.

JOGI AKTUS

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014-2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2007 óta az új munkalehetőségek keresésében, illetve az átképzésben segíti azokat a munkavállalókat, akiket amiatt bocsátottak el, mert a globalizáció következtében vállalkozásaikat megszüntették vagy azok tevékenységét az EU-n kívülre helyezték.

Az EGAA-hoz - főszabályként - olyan esetekben lehet fordulni, amikor több mint 500 munkavállalót bocsátanak el egy vállalkozástól (beleértve a beszállítókat és a felhasználói termelői kört is), vagy egy vagy több szomszédos régióban valamely konkrét ágazatban bocsátanak el magas számban munkavállalókat.

Az EGAA - a 2014-2020 közötti években mintegy 150 millió EUR éves költségvetéssel - az elbocsátott magánszemélyek új munkalehetőségek keresésében vagy saját vállalkozás létrehozásában való támogatására kidolgozott projektek költsége akár 60%-ának finanszírozását kínálja. Az alap azonban nem hivatott arra, hogy vállalkozások működőképességét fenntartsa vagy azok szerkezetét átalakítsa.

A potenciális kedvezményezettek

Az EGAA a munkavállaló magánszemélyeket (önálló vállalkozókat, határozott időre szóló szerződéssel rendelkező munkavállalókat) támogatja. 2017 végéig azon nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok), akik olyan régiókban élnek, ahol igencsak magas az ifjúsági munkanélküliség, is ugyanolyan arányban részesülhetnek az EGAA előnyeiből, mint az e régiókban élő munkavállalók.

Támogatható intézkedések többek között a következők:

  • a munka keresésében való segítség;
  • karriertanácsadás;
  • oktatás, képzés és átképzés;
  • mentorálás és coaching;
  • vállalkozás- és üzletalapítás.

Kérelmezési eljárás

A támogatás iránti kérelmet az uniós kormányoknak az Európai Bizottsághoz kell benyújtaniuk, és - amennyiben elfogadják - a nemzeti vagy regionális hatóságok kezelik és teljesítik azokat. Két évre szóló projektek.

Az Európai Szociális Alaphoz hasonló, az uniós strukturális és beruházási alapok hatálya alá tartozó projektektől eltérően, amelyek hosszú távú célkitűzésekkel rendelkeznek, az EGAA projektek rövid távon és konkrétan meghatározott időtartamra nyújtanak támogatást a magánszemélyeknek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1309/2013/EU rendelet

2013.12.23.

-

HL L 347., 2013.12.20.

Utolsó frissítés: 24.04.2014

Top