EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az online vásárlásból eredő fogyasztói-kereskedői jogviták rendezése

Az online vásárlásból eredő fogyasztói-kereskedői jogviták rendezése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet célja egy uniós szintű online vitarendezési platform (weboldal) létrehozása.
  • A fogyasztók és a kereskedők az Európai Unióban (EU-ban) vásárolt valamely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerülő probléma esetén vehetik igénybe majd a jogviták rendezése céljából az említett platformot.

FŐBB PONTOK

A panaszeljárásban mindkét fél, valamint a két fél által kiválasztott közvetítő szerv (alternatív vitarendezési) részt vesz. Ezen szervek, amelyek közül némelyik online is működik, egy ombudsmanhoz vagy valamely közvetítőhöz hasonló semleges félnek minősülnek. Feladatuk, hogy megoldást javasoljanak vagy írjanak elő, illetve a feleket együttműködésre késztetve arra ösztönözzék, hogy megoldást találjanak.

A teljes eljárás rövid időn belül lefolytatható online, ily módon a legtöbb jogvita 90 napon belül rendezhető.

Online vitarendezési platform

A jövőben az Európai Bizottság fejleszti, működteti és tartja fenn az online vitarendezési platformot. 2016 januárjában indítják el, és

  • interaktív és felhasználóbarát weboldalként működik majd;
  • valamennyi fogyasztó és kereskedő számára elérhető lesz az EU-ban;
  • az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető;
  • és díjmentes lesz.

A platform számos feladatot lát el. Többek között elérhetővé teszi a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot, tájékoztatja az ellenérdekű felet a panaszról, meghatározza a nemzeti közvetítő szerveket, valamint elektronikus ügykezelő eszközt biztosít.

Valamennyi uniós országnak ki kell jelölnie egy online vitarendezési kapcsolattartó pontot, amelyben legalább két, online vitarendezést segítő tanácsadó működik. A Bizottság továbbá létrehozza az online kapcsolattartó pontok hálózatát.

Amint a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot benyújtották az online vitarendezési platformhoz, a platform felveszi a kapcsolatot az ellenérdekű féllel, és a válaszát kéri. A panaszt emellett továbbítja annak a közvetítő szervnek, amelyet a felek kiválasztottak. Amennyiben a közvetítő szerv elfogadja a jogvita rendezésére irányuló felkérést, a jogvita lehető leggyorsabban történő rendezésére fog törekedni, valamint tájékoztatja az online vitarendezési platformot az eljárás eredményeiről.

Alternatív vitarendezés

Az online vitarendezési platform az „Európa Önökért” portálon keresztül érhető el. Továbbá valamennyi olyan nemzeti közvetítő szervvel össze lesz kapcsolva, amelyet az EU alternatív vitarendezési irányelvével összhangban hoztak létre és jelentettek be az Európai Bizottsághoz.

Az online vitarendezési és az alternatív vitarendezési irányelvet is 2013 májusában fogadták el.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15 -dike óta áll a fogyasztók és a kereskedők rendelkezésére.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2016. január 9 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 1–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1051 végrehajtási rendelete (2015. július 1.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt online vitarendezési platform feladatai ellátásának módjáról és a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjáról, és az online vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjáról (HL L 171., 2015.7.2., 1–4. o.)

utolsó frissítés 30.08.2016

Top