EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gépjárművek – uniós típusjóváhagyási rendszer

This summary has been archived and will not be updated. See 'A gépjárművek és pótkocsijaik uniós jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről' for an updated information about the subject.

Gépjárművek – uniós típusjóváhagyási rendszer

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/46/EK irányelv – a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv közös szabályokat állapít meg az uniós országok számára a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása tekintetében.

A teljes járművek – köztük a több szakaszban gyártott járművek – valamennyi kategóriája tekintetében kötelezővé teszi a típusjóváhagyást. A kodifikált változat meghatározza:

 • az összehangolt keretet, amely az új járművekre, valamint az ilyen járművek rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó típusjóváhagyás általános műszaki követelményeit tartalmazza az adott járművek EU-n belüli nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének elősegítése céljából;
 • a járművekhez szánt részek és berendezések értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv a jelenleg teljeskörűen összehangolt uniós követelmények hatálya alá tartozó személygépkocsikra, kisteherautókra, tehergépkocsikra, helyi és távolsági autóbuszokra alkalmazandó.

Eljárás

 • Az EU típusjóváhagyási rendszerének alapját a harmadik fél általi jóváhagyás elvei* és e jóváhagyások kölcsönös elismerésének elvei* képezik.
 • A típusjóváhagyási rendszer szerint a jármű típusát – forgalomba helyezését megelőzően – valamely nemzeti műszaki szolgálat vizsgálja a jogszabályokkal összhangban. A nemzeti jóváhagyó hatóság e vizsgálatok alapján adja ki majd a jóváhagyást („EK-típusbizonyítványt”). A gyártó bármely uniós országban benyújthat típusjóváhagyás iránti kérelmet.
 • Elég, ha csak egy uniós ország jóváhagyja a járművet, és az ahhoz a típushoz tartozó valamennyi jármű – a megfelelőségi igazolás alapján – az egész EU területén forgalomba helyezhető.
 • A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó által nyújtott nyilatkozat, amely bizonyítja, hogy a jármű megfelel az uniós típusjóváhagyási követelményeknek. A gyártó felelőssége a gyártás jóváhagyott típusnak való megfelelőségének biztosítása.

Műszaki előírások

Az irányelv főként a járművek jóváhagyása tekintetében követendő adminisztratív eljárást öleli fel. A jármű vizsgálatának alapját képező tényleges műszaki követelményeket az irányelv IV. mellékletében felsorolt egyéb uniós szövegek tartalmazzák. E szövegek többek között:

 • bizonyos jellemzőket kötelezővé tesznek, úgymint:
  • elektronikus stabilitásvezérlés;
  • új és javított tükrök;
  • nappali fényszórók;
  • oldalsó védőelemek annak megelőzésére, hogy a gyalogosok vagy a kerékpárosok a jármű alá kerüljenek, valamint sárvédők;
 • helyi és távolsági buszokra vonatkozó további követelményeket állapítanak meg:
  • a jármű befogadóképességének megfelelő vészkijáratok;
  • könnyebb beszállás a csökkent mozgásképességű személyek számára;
  • megfelelő fennmaradó hely arra az esetre, ha a jármű az oldalára borul stb.;
 • bizonyos környezetvédelmi kötelezettségeket is tartalmaznak, mint például a következők:
  • a CO2-kibocsátás szabványos mértéke;
  • szennyezőanyag-kibocsátási korlátok;
  • üzemanyag-fogyasztás;
  • a motor teljesítménye vagy a járművek zajkibocsátása.

2017-ben az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2017/1151 és (EU) 2017/1154 rendeletet. Ezek biztosítják, hogy 2017. szeptember 1-jétől az új gépkocsimodellek új és megbízhatóbb kibocsátási vizsgálaton („valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) menjenek keresztül.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. október 29-én lépett hatályba. Az irányelv alkalmazását fokozatosan – a jármű típusától függően –, a 2009–2014 közötti időszakban vezették be. Az uniós országokban 2009. április 28-ig kellett ezt törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Harmadik fél általi jóváhagyás: egy harmadik féltől, például minden uniós ország által elfogadott, akkreditált, független szervtől beszerzett jóváhagyás.
Kölcsönös elismerés elve: az uniós országok elismerik a típusbizonyítványokat, melyeket más uniós országok által kijelölt hatóságok állítanak ki.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1–160. o.)

A 2007/46/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1–643. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708–732. o.)

Helyesbítés

A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 349., 2017.12.29., 1–247. o.)

utolsó frissítés 10.04.2018

Top