EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia (2007–2012)

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia (2007–2012)

A munkahelyi baleseteknek és a foglalkozási megbetegedéseknek emberi és gazdasági szempontból egyaránt nagy ára van. A Bizottság ebben a stratégiában azt irányozza elő, hogy 2012-ig átlagosan 25%-kal kell csökkenteni a balesetek előfordulási arányát.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye (2007. február 21.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007–2012 között [COM(2007) 62 végleges – a Hivatalos Lap még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A jó munkahelyi egészség lehetővé teszi az általános közegészségügy, valamint a vállalatok versenyképességének és termelékenységének javítását. Emellett a munkahelyi egészségügyi és biztonsági problémák komoly költségeket rónak a szociális védelmi rendszerekre. Ezért a munkavállalók számára megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, és erősíteni kell általános jó közérzetüket.

Ez a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia a 2002–2006 közötti stratégia folytatása. Utóbbi sikeresnek bizonyult: a munkahelyi balesetek száma jelentősen csökkent. A 2007–2012 közötti időszakra vonatkozó új, ambiciózusabb stratégia legfőbb célja, hogy 2012-ig átlagosan 25%-kal csökkentse a munkahelyi baleseteket. Ennek érdekében a Bizottság az alábbiakban összefoglalt hat időközi célt fogalmazta meg.

Modern és hatékony jogalkotási keret létrehozása

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos európai jogszabályok alkalmazása esetenként igen hiányos. A Bizottság biztosítani fogja az irányelvek tényleges átültetését (szükség esetén akár jogsértési eljárások indításával). Emlékezteti továbbá a tagállamokat, amelyek kötelesek a közösségi jogot átültetni, hogy többféle módszer, például képzés, információterjesztés, valamint a munkaügyi felügyelők bevonása vagy gazdasági ösztönző intézkedések is a rendelkezésükre állnak.

A cél nem csupán a közösségi jog hatékonyabb végrehajtása, hanem annak az egyes tagállamokban való egységes alkalmazása is annak érdekében, hogy valamennyi európai munkavállaló azonos szintű védelmet élvezzen. Közösségi szinten a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC) olyan mechanizmusok kidolgozására törekszik, amelyek közös megoldást kínálnak a több tagállamot is érintő problémákra. Feladatai közé tartozik továbbá a munkaügyi felügyeletek közötti együttműködés előmozdítása.

A munkavállalók védelme érdekében elengedhetetlen, hogy a jogi keret alkalmazkodjon a munka világában végbement fejlődéshez és az utóbbi évek technikai fejlődéséhez. A Bizottság meg fogja vizsgálni, milyen lehetőség kínálkozik például a váz- és izomrendszeri kockázatokkal vagy a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kezdeményezések indítására.

Végül, a jogi keret módosítása egyben annak egyszerűsítését és hatékonyabbá tételét is jelenti. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a jogi szabályozás egyszerűsítése során fenn kell tartani a védelem jelenlegi szintjét.

A nemzeti stratégiák fejlesztésének és végrehajtásának elősegítése

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a közösségi stratégiával összhangban dolgozzanak ki és fogadjanak el nemzeti stratégiákat, valamint ennek keretében határozzanak meg mennyiségi célkitűzéseket. A Bizottság javasolja a tagállamok számára, hogy az alábbi négy cselekvési területre kiemelt figyelmet fordítsanak:

  • megelőzés és egészségellenőrzés;
  • a munkavállalók rehabilitációja és újbóli beilleszkedése;
  • a társadalmi és demográfiai változások kezelése (a társadalom elöregedése, a fiatalok foglalkoztatása);
  • egyrészről a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikák, másrészről pedig a közegészségügyi, regionális fejlesztési és a szociális kohézióval kapcsolatos, a közbeszerzési, a foglalkoztatási, valamint az átszervezéssel kapcsolatos politikák koherenciája.

A magatartásbeli változások ösztönzése

Az iskolákban és a vállalatoknál egyaránt elő kell mozdítani a viselkedés megváltoztatását. Az egészségvédelmi és biztonsági szempontnak az oktatási és képzési programokba történő fokozott beépítése érdekében a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy nagyobb mértékben vegyék igénybe az Európai Szociális Alap és más közösségi alapok által nyújtott lehetőségeket. A vállalkozásokon belül a tudatosságot közvetlen vagy közvetett pénzügyi ösztönzőkkel, például a társadalombiztosítási járulékok vagy a biztosítási díjak csökkentésével, illetve gazdasági támogatással lehet erősíteni.

Az új és növekvő veszélyekkel való szembenézés

A tudományos kutatás megerősítése nélkülözhetetlen a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos új veszélyek előrejelzéséhez, meghatározásához és az azokkal szembeni fellépéshez. Közösségi szinten a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kutatást a hetedik kutatás-fejlesztési keretprogram támogatja. Nemzeti szinten a Bizottság a tagállami kutatási programok közelítését szorgalmazza.

A várhatóan egyre súlyosabbá váló és munkaképtelenséget okozó egészségügyi problémák egyike a depresszió. Fontos a munkahelyeken a mentális egészség javítása, többek között a munkahelyi erőszakkal és zaklatással szembeni védelem megerősítése vagy a stressz elleni küzdelem révén.

Az elért eredmények nyomon követésének javítása

A Bizottság gondoskodni fog a nemzeti stratégiákra vonatkozó statisztikai adatok és információk összegyűjtéséről, valamint olyan minőségi mutatók kialakításáról, amelyek pontosabb képet adnak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén elért haladásról.

Az egészségvédelem és a biztonság előmozdítása nemzetközi szinten

Annak érdekében, hogy a világ minden részében érvényes munkaügyi előírásokat alakítson ki, az Unió törekedni fog a harmadik országokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) (EN) (ES) (FR) vagy az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) folytatott együttműködés megerősítésére. Elő fogja mozdítani például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 2003-ban elfogadott, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság általános stratégiája (EN) (FR) végrehajtását, a 2006-ban elfogadott, a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló keretegyezmény (DE) (EN) (FR) ratifikálását, valamint az azbeszt használatának tilalmát.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2007. november 8.) a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodásról történő értesítésről [COM(2007) 686 végleges – a Hivatalos Lap még nem tették közzé]. A közlemény tárgya a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodás. Az Európa különböző gazdasági ágazatait képviselő szociális partnerek által tárgyalt harmadik ilyen jellegű önálló megállapodásként célja a munkahelyi zaklatásból, szexuális zaklatásból és fizikai erőszakból származó problémák elkerülése és szükség esetén kezelése. A szociális partnerek egyébiránt határozottan elítélik az ilyen helyzeteket, és felkérik az európai vállalatokat, hogy ilyen esetekben kivételesen szigorúan járjanak el.

A munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodást az ESZSZ (Európai Szakszervezetek Szövetsége), a BUSINESSEUROPE, az UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, Kézműves és Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége) és a CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services, Közszolgáltatást Nyújtó Munkaadók és Vállalkozások Európai Központja) 2007. április 26-án írta alá.

Utolsó frissítés: 14.02.2008

Top