EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A szalmonella és egyéb zoonózis-kórokozók ellenőrzése

A szalmonella és egyéb zoonózis-kórokozók ellenőrzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2160/2003/EK rendelet az emberi egészség szalmonellával és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozókkal szembeni védelméről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja, hogy a szalmonella gyakoriságának és a közegészséget veszélyeztető kockázatának csökkentése érdekében biztosítsa annak kimutatását és ellenőrzését valamennyi – különösen az elsődleges előállítás – szakaszában (ebben a kontextusban a baromfik és egyéb haszonállatok tenyésztése és tartása során) és a takarmányban.

FŐBB PONTOK

A szalmonella olyan baktérium, amely az egészséges madarak és emlősök beleiben rendszerint megtalálható, az embereknél pedig szennyezett étel – elsősorban tojás, sertéshús és esetleg kisebb mértékben pulykahús – révén az úgynevezett szalmonellózis betegséget okozhatja. Tünetei többek között láz, hasmenés és hasi görcsök.

A rendelet hatálya

A rendelet a következőkre terjed ki:

 • a szalmonella (és egyéb zoonózis-kórokozók*) csökkentésére irányuló célkitűzések;
 • az uniós országok és az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozók által kialakított ellenőrzési programok jóváhagyása;
 • a gyakoriság csökkentésénél alkalmazott egyes ellenőrzési módszerekkel kapcsolatos szabályok;
 • egyes állatok és az azokból készült termékek EU-n belüli és EU-n kívüli országokból történő behozatalára vonatkozó szabályok.

Nem vonatkozik az elsődleges termelésre magáncélú belföldi felhasználás céljából vagy közvetlen helyi ellátásra kis mennyiségekben.

Uniós célkitűzések

Az Európai Bizottság az uniós országokkal történő konzultációt követően az elsődleges termelés tekintetében ellenőrzési célkitűzéseket javasolt. Ezek a célkitűzések a fertőzött állományok megengedett maximális százalékarányában, az előírás szerinti minimális csökkentésben, illetve az erre szánt időkorlátban vannak kifejezve.

A kezdetektől számított három éven belül elérendő uniós célkitűzések az egyes évek és egyes állatcsoportok tekintetében a következők:

 • 2007: tenyészcsirke-állományok (Gallus gallus);
 • 2008: tojótyúk;
 • 2009: húscsirkék;
 • 2010: pulykák.

Nemzeti ellenőrzési programok

Az uniós országok a célkitűzések elérése céljából nemzeti ellenőrzési programokat dolgoztak ki, amelyek kiterjednek a takarmánytermelésre és az állatok elsődleges termelésére, valamint az élelmiszer-feldolgozásra és -előállításra. A programok a következőket célozzák:

 • a fertőzés kimutatása;
 • a hatóságok és az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozók felelősségének meghatározása;
 • egyedi ellenőrzési intézkedések végrehajtása, különösen a közegészség védelme érdekében, ideértve az antimikrobiális hatású készítmények és vakcinák alkalmazásának módját is (lásd az 1177/2006/EK bizottsági rendeletet);
 • előrehaladás értékelése és szükség esetén felülvizsgálat.

Ezeket a nemzeti ellenőrzési programokat az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia, illetve társfinanszírozásban részesítenie.

Tojás

Az 1237/2007/EK bizottsági rendelet módosította a 2160/2003/EK rendeletet és megtiltja a szalmonella egyes típusaival fertőzött tojótyúk-állományokból származó tojások forgalmazását.

Egyéb élelmiszerek

Az élelmiszer-ellátási lánc mentén a 2160/2003/EK rendeletben előírt intézkedések a Salmonella, L. monocytogenes és egyéb zoonózis-kórokozók vagy azok indikátorai tekintetében – a 2073/2005/EK rendeletben – meghatározott mikrobiológiai kritériumokkal egészülnek ki. Ez a rendelet megállapítja az egyes mikroorganizmusokra vonatkozó mikrobiológiai kritériumokat és az élelmiszer-ipari vállalkozókra vonatkozó szabályokat a 852/2004/EK rendeletben foglalt követelmények tekintetében.

A mikrobiológiai vizsgálat önmagában nem garantálja a vizsgált élelmiszerek biztonságosságát, ezek a kritériumok azonban célkitűzéseket és referenciapontokat biztosítanak, amelyek támogatásként szolgálnak az élelmiszer-ipari szervezetek és hatóságok számára az élelmiszerek biztonságosságának kezelésében és ellenőrzésében.

Aszalmonelláravonatkozó különleges garanciák bizonyos uniós országokba történő kereskedelem esetén

Az állományokon vagy az élelmiszereken szalmonella-vizsgálatot kell folytatni a Finnországba, Svédországba és Norvégiába (élőállat, tojás és hús vonatkozásában), valamint Dániába (tojás vonatkozásában) irányuló, kereskedelem céljából történő szállítás előtt, az eredményeket pedig fel kell tüntetni az uniós egészségügyi bizonyítványban.

 • A vágóbaromfira vonatkozó 95/410/EK tanácsi határozat.
 • A tojótyúk-szállítmányokra vonatkozó 2004/235/EK bizottsági határozat.
 • A tenyésztyúk-szállítmányokra vonatkozó 2003/644/EK bizottsági határozat.
 • Bizonyos hús- és tojásszállítmányokra vonatkozó 1688/2005/EK rendelet.

Behozatal

Az élőbaromfi, keltetőtojások vagy étkezési tojások EU-ba történő behozatalára vonatkozó hivatalos engedélyezéshez az uniós országok kötelesek egyenértékű ellenőrzési programokat életbe léptetni. E jóváhagyásokra a 2007/843/EK bizottsági határozat irányadó. Az EU-ba exportált élelmiszernek meg kell felelnie az élelmiszer-biztonsági követelményeknek és a feldolgozási higiéniai kritériumok tekintetében egyenértékű garanciákat kell biztosítani.

Európai és nemzeti referencialaboratóriumok

A Bizottság kijelölte és finanszírozza az európai referencialaboratórium munkaprogramját a legfőbb zoonózis-kórokozók tekintetében. Az uniós országok pedig nemzeti referencialaboratóriumokat jelöltek ki e zoonózis-kórokozók analízisére és vizsgálatára.

Jelentések

Az élelmiszerből származó kórokozók emberekben, ételben, állatokban és takarmányokban való előfordulási gyakoriságára vonatkozó tendenciákról az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság honlapján találhatók információk. Különös figyelmet érdemel az a tény, hogy az embereket érintő szalmonellózis a 2004-ben mért évi 200 000 eset óta 2014-re 90 000 esetre csökkent.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2004. június 12 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Zoonózis-kórokozók: a szalmonellához hasonló baktérium, amely az állatok és emberek között közvetlen vagy közvetett módon terjedő fertőzéseket és betegségeket okoz például szennyezett étel vagy érintkezés útján.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1–15. o.)

A 2160/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 95/410/EK határozata (1995. június 22.) a Finnországba és Svédországba szállítandó vágóbaromfinak a származási üzemben vett minta útján történő mikrobiológiai vizsgálata szabályainak megállapításáról (HL L 243., 1995.10.11., 25–28. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 2003/644/EK határozata (2003. szeptember 8.) a Finnországba és Svédországba irányuló, tenyészbaromfi-állományba vagy árutermelő baromfiállományba való beállításra szánt tenyészbaromfi- és naposcsibe-szállítmányok szalmonellára vonatkozó további garanciáinak megállapításáról (HL L 228., 2003.9.12., 29–34. o.)

A Bizottság 2004/235/EK határozata (2004. március 1.) a Finnországba és Svédországba irányuló tojótyúkszállítmányok szalmonellára vonatkozó kiegészítő garanciáinak megállapításáról (HL L 72., 2004.3.11., 86–90. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 1688/2005/EU rendelete (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 271., 2005.10.15., 17–28. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 2005.12.22., 1–26. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 1177/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 212., 2006.8.2., 3–5. o.)

A Bizottság 1237/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2006/696/EK bizottsági határozatnak a szalmonellával fertőzött tojótyúkállományokból származó tojások forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról (HL L 280., 2007.10.24., 5–9. o.)

A Bizottság 213/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1003/2005/EK rendeletnek a Gallus gallus és pulyka tenyészállományokban a szalmonella ellenőrzése és vizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 73., 2009.3.19., 5–11. o.)

A Bizottság 200/2010/EU rendelete (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 61., 2010.3.11., 1–9. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 517/2011/EU rendelete (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 138., 2011.5.26., 45–51. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

A Bizottság 200/2012/EU rendelete (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről (HL L 71., 2012.3.9., 31–36. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat.

utolsó frissítés 28.07.2016

Top