EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke

Az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 244. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 245. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 246. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 247. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 248. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 249. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

Az EUMSZ 250. cikke – az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei és működése

MI A SZERZŐDÉS E CIKKEINEK A CÉLJA?

A Szerződés e cikkei meghatározzák az Európai Bizottságnak, az Unió végrehajtó szervének feladatkörét összetételét, hatásköreit, kinevezési eljárásait és működését.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

1. Új jogszabályjavaslatokat tesz – a Bizottság az egyetlen uniós intézmény, amely hivatalosan jogszabályokat terjeszt elő, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács fogad el.

2. Igazgatja az uniós szakpolitikákat és szétosztja az uniós forrásokat – a Bizottság a Tanáccsal és a Parlamenttel közösen meghatározza a kiadási prioritásokat, illetve összeállítja és végrehajtja az éves költségvetést.

3. Érvényesíti az uniós jogot – a Bizottság az Európai Unió Bíróságával közösen biztosítja, hogy az uniós jogot valamennyi uniós országban megfelelően alkalmazzák.

4. Nemzetközi szinten képviseli az Uniót – a nemzetközi testületetekben (mint a Kereskedelmi Világszervezet – WTO) felszólal valamennyi uniós ország nevében.

Összetétel

 • A Bizottság politikai irányítását egy 28 biztosból álló csapat látja el. A minden uniós országból egy-egy biztost magában foglaló biztosi testület összetétele a következő:
 • A Bizottság munkája szervezeti egységek, úgynevezett főigazgatóságok (DG-k) köré szerveződik, mindegyikük meghatározott szakpolitikai területért felel.

Az elnök

 • Az elnökjelöltet az Európai Tanács állítja az európai parlamenti választások eredményeit figyelembe véve. Ahhoz, hogy megválasszák, a jelöltnek rendelkeznie kell az európai parlamenti képviselők többségének támogatásával. Feladatköre a következő:
  • a biztosi testület számára meghatározza az Unió általános politikai irányait;
  • határoz a Bizottság belső felépítéséről, és konkrét szakpolitikai hatáskörrel ruházza fel az egyes biztosokat – ezek a feladatok mandátuma ideje alatt át is csoportosíthatók;
  • a főképviselő/első alelnök kivételével kinevezi az alelnököket a Bizottság tagjai közül.
 • Felkérheti továbbá a biztosokat, hogy mondjanak le tisztségükről, ehhez pedig nem szükséges a biztosi testület jóváhagyása.

Kinevezés

 • A megválasztott elnökkel való megegyezés útján a Tanács elfogadja a Bizottság tagjaivá kinevezni javasolt személyek listáját – a főképviselő/első alelnök kivételével.
 • A főképviselőt/első alelnököt az Európai Tanács a Bizottság elnökével való megegyezés útján nevezi ki.
 • A Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és függetlenségük alapján választják ki.
 • A biztosi testület összetétele európai parlamenti szavazással kerül jóváhagyásra.

Áttekintő táblázat

Az Európai Unióról szóló szerződés

17.

A Bizottság feladatköre és összetétele; a Bizottság elnökének kinevezése és hatáskörei

Az Európai Unióról szóló szerződés

18.

A főképviselő/első alelnök kinevezése és hatáskörei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

244., 245., 246., 247., 248., 249., 250.

A Bizottság működése

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 17. és 18. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 26–27. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 1. fejezet – Az intézmények – 4. szakasz – A Bizottság – 244. , 245., 246., 247., 248., 249. és 250. cikk (HL C 202, 2016.6.7., 155–157. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Tanács 2013/272/EU határozata (2013. május 22.) az Európai Bizottság tagjainak számáról (HL L 165., 2013.6.18., 98. o.)

utolsó frissítés 11.10.2017

Top