EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektronikus útdíjak – a nemzeti rendszerek átjárhatósága

Elektronikus útdíjak – a nemzeti rendszerek átjárhatósága

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/520 irányelv – az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az elektronikus útdíjszedésre vonatkozó uniós szabályok hatékonyabbá tétele a következők révén:

 • az útdíjszedés működéséért felelős rendszerek átjárhatóságának javítása;
 • az EU-ban útdíjfizetés elmulasztásával érintett járművekre, valamint azok tulajdonosaira és üzemben tartóira vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjére vonatkozó jogalap létrehozása.

Ezen irányelv 2021. október 20-ától átdolgozza és hatályon kívül helyezi a 2004/52/EK irányelvet.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

 • nem elektronikusan működő útdíjszedési rendszerek;
 • olyan kicsi, szigorúan helyi útdíjszedési rendszerekre, amelyek esetében a költségek nem állnának arányban az elérhető előnyökkel.

Európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS)

 • Az EETS az átjárható útdíjszedési rendszerek megvalósítását teszi lehetővé.
 • A szolgálat segítségével az úthasználók aláírhatnak egy egységes szerződést és fedélzeti berendezést* használhatnak az elektronikus útdíjak EU-szerte történő kifizetése céljából.
 • A nemzeti útdíjszedési rendszerek kiegészítéseként szolgál.

Az irányelv meghatározza az EETS-re vonatkozó szabályokat, többek között a következőket:

 • általános elvek, köztük az EETS-szolgáltatók nyilvántartásba vételének eljárása, az EETS-szolgáltatók és útdíjszedők jogai és kötelezettségei;
 • az útdíjszedők és az EETS-szolgáltatók közötti közvetítés céljából létrehozott egyeztető szerv szerepe;
 • egységes és folyamatos szolgáltatás biztosítása, azaz a jármű adatainak nyilvántartásba vételét követő beavatkozás-mentesség, függetlenül az adott EETS-szolgáltatói területtől, ahol a jármű keresztülutazik;
 • egyetlen kapcsolattartó hivatal létrehozása, amennyiben valamely uniós ország több EETS-területtel rendelkezik.

Határokon átnyúló információcsere

Az irányelv szabályokat határoz meg az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjére vonatkozóan, többek között a következőkről:

 • az uniós országok közötti információcserére vonatkozó eljárás;
 • az útdíjfizetés elmulasztásáról szóló tájékoztató levél;
 • az uniós országok által az útdíjszedő szerv részére történő információszolgáltatás.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2019. október 19--étől hatályos, és az uniós országokban 2021. október 19-ig kell átültetni.

Az irányelv azonban számos egyedi határidőt is meghatároz:

 • 2019. október 19. – az egyeztető szervvel kapcsolatban, az Európai Bizottság végrehajtási jogi aktusai az átjárhatósági rendszerelemek közötti elektronikus interfészekre vonatkozó műszaki előírásokról, valamint a Bizottság bejelentett szervekről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusai;
 • 2021. október 19. – az elektronikus nemzeti nyilvántartások hozzáférhetősége;
 • 2023. április 19. – az uniós országok Bizottság részére, valamint az Európai Bizottság Európai Parlament és Tanács részére történő jelentéstételi kötelezettségéről;
 • 2024. április 17. – a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazásáról.

HÁTTÉR

Az EU ezen túlmenően az uniós országok közötti információcserére vonatkozó szabályokat is megállapított a közúti közlekedési jogsértések esetére.

KULCSFOGALMAK

Fedélzeti berendezés: a jármű fedélzetén lévő beépített vagy hordozható, az útdíjszedési szolgáltatás részeként használandó hardver- és szoftverelemek összessége, amelynek funkciója az adatok összegyűjtése, tárolása, kezelése és távolból történő fogadása/továbbítása, különálló eszközként vagy a járműbe beépítve.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/520 irányelve (2019. március 19.) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 91., 2019.3.29., 45–76. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 68., 2015.3.13., 9–25. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62–106. o.)

A 2014/53/EU irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 79–106. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.06.2019

Top