EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bizonyos közokiratok Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése

Bizonyos közokiratok Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1191 rendelet egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet célja a bürokrácia és a költségek csökkentése az állampolgárok számára, amikor valamely uniós ország hatóságainak egy másik uniós ország hatóságai által kiállított közokiratot mutatnak be.
 • A rendelet eltörli az apostille-ra vonatkozó követelményt (lásd alább), valamint bizonyos hiteles másolatok és fordítások esetében egyszerűsíti az alakiságokat.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

 • A rendelet többek között a következő közokiratokra vonatkozik: közigazgatási okiratok, közjegyzői okiratok, ítéletek, illetve bizonyos területek konzuli okiratai.
 • A rendelet hatálya alá tartozó területek a következők:
  • születés;
  • haláleset;
  • név;
  • házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot is;
  • házasság felbontása, különválás és a házasság érvénytelenítése;
  • bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást;
  • bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a felek különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése;
  • leszármazás, beleértve az örökbefogadást;
  • lakóhely és/vagy tartózkodási hely;
  • állampolgárság;
  • büntetlen előélet;
  • aktív és passzív választójog az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon.
 • A rendelet hatálya kizárólag a közokirat hitelességére, nem pedig tartalmának vagy hatásának elismerésére vonatkozik.

Az apostille-ra vonatkozó követelmény eltörlése

A rendelet hatálya alá tartozó területeken amikor egy állampolgár egy uniós ország hatóságainak egy másik uniós ország hatóságai által kiállított közokiratot mutat be, a fogadó hatóság nem írhatja elő, hogy a dokumentum apostille-bélyegzővel rendelkezzen (az apostille célja a külföldi hatóság által kiállított közokirat hitelességének bizonyítása).

Hiteles másolatok

 • Az uniós országok előírhatják az eredeti közokirat és annak hiteles másolatának bemutatását, de egyszerre mindkettőt nem.
 • Amennyiben egy uniós ország elfogadja a hiteles másolatot az eredeti dokumentum helyett, köteles elfogadnia egy másik uniós országban kiállított hiteles másolatot.

Fordítások

Az az uniós ország, amelyben a közokiratot bemutatják, nem írhatja elő a közokirat fordítását, amennyiben a közokiratot az EU valamelyik hivatalos nyelvén vagy egy, az illető uniós ország által elfogadható nem hivatalos nyelven állították ki.

Ezenkívül nem kötelezhető fordítás bemutatására az állampolgár akkor sem, ha a közokirathoz többnyelvű formanyomtatványt mellékel. Ez abban az esetben érvényes, amikor az a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, úgy véli, hogy a formanyomtatványban levő információk elégségesek a dokumentum feldolgozásához.

Többnyelvű formanyomtatványok

 • A rendelet opcionális többnyelvű formanyomtatványokat vezet be az EU összes nyelvén.
 • A formanyomtatványokat az állampolgárok egy másik uniós országban fordítási segédletként csatolhatják a közokiratukhoz a fordítás szükségességének elkerülése érdekében.
 • Amennyiben a bemutatott közokirathoz többnyelvű formanyomtatványt mellékeltek, a fogadó uniós ország kizárólag kivételes körülmények között követelheti meg a dokumentum fordítását.
 • Amennyiben ilyen kivételes körülmények állnak fenn, és az uniós ország hiteles fordítást ír elő, el kell fogadnia egy másik uniós országban készült hiteles fordítást.
 • A közokiratokhoz mellékelhető fordítási segédletként működő többnyelvű formanyomtatványok a következő területeket lefedő dokumentumokhoz érhetők el:
  • születés;
  • életben lét;
  • haláleset;
  • házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot is;
  • bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást;
  • lakóhely és/vagy tartózkodási hely;
  • büntetlen előélet.

Közokirat-hamisítás

 • A rendelet együttműködési mechanizmust hoz létre az uniós országok hatóságai között a hamis közokiratok elleni küzdelem érdekében. Az együttműködési mechanizmus egy meglévő informatikai rendszeren (a belső piaci információs rendszeren) alapul.
 • Az együttműködési mechanizmus lehetővé teszi a fogadó uniós ország hatóságai számára a kibocsátó uniós ország hatóságaival levő kapcsolat felvételét, amennyiben komoly kétség támad az állampolgár által benyújtott közokirat hitelességével kapcsolatban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2019. február 16 -án lép hatályba a következők kivételével:

 • a 24. cikk (2) bekezdése (az uniós országok által a formanyomtatványokban feltüntetendő országspecifikus bejegyzésekre vonatkozó beérkező információk), amely 2017. február 16 -án lép hatályba;
 • a 12. cikk és a 24. cikk (3) bekezdése (országspecifikus bejegyzések elérhetősége az európai e-igazságügyi portálon), amelyek 2018. február 16 -án lépnek hatályba; valamint
 • a 22. cikk és a 24. cikk (1) bekezdése (az uniós országok által az Európai Bizottsággal közlendő információk), amelyek 2018. augusztus 16 -án lépnek hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 200., 2016.7.26., 1–136. o.)

utolsó frissítés 12.01.2017

Top