Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0617

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. évi éves naprakésszé tételének költségvetési hatására vonatkozó adatokról

COM/2019/617 final

Brüsszel, 2019.11.28.

COM(2019) 617 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. évi éves naprakésszé tételének költségvetési hatására vonatkozó adatokról


1.A JELENTÉS CÉLJA

E jelentés célja az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (személyzeti szabályzat) 65. cikkének (1) bekezdésében meghatározott azon kötelezettség teljesítése, melynek értelmében a Bizottság adatokat szolgáltat az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának költségvetési hatásaira vonatkozóan az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2019. évi naprakésszé tételére, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatókra tekintettel.

Az EU tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2019. évi naprakésszé tétele a személyzeti szabályzat XI. mellékletével összhangban történik, és azt az év vége előtt kell elvégezni. A naprakésszé tétel alapja a Bizottságnak az Európai Unió Statisztikai Hivatala által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival egyetértésben elkészített, a tagállamokban 2019. július 1-jén fennálló helyzetet tükröző statisztikai adatokon alapuló jelentése.

2.HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosította a kifizetések naprakésszé tételi mechanizmusának – ismert nevén: „a módszer” – elvét, évente automatikusan lehetővé téve minden illetmény, nyugdíj és juttatás naprakésszé tételét. Ebből a célból a személyzeti szabályzatban szereplő megfelelő összegeket és korrekciós együtthatókat referenciaértéknek kell tekinteni, amelyeket rendszeresen és automatikusan naprakésszé tesznek. A Bizottság a naprakésszé tett összegeket és súlyozásokat a naprakésszé tételt követő két héten belül tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának (HL) C sorozatában.

A személyzeti szabályzat 65. cikke (4) bekezdésének értelmében 2013-ban és 2014-ben nem kerül sor a Belgiumban és Luxemburgban szolgálatot teljesítő uniós személyzet díjazásának és nyugdíjának naprakésszé tételére, vagyis a belgiumi és luxemburgi uniós személyzet fizetési jegyzékét nem tették naprakésszé 2013-ban és 2014-ben. Ez tovább súlyosbította a 2011. és 2012. évi korlátozott, 0 %-os, illetve 0,8 %-os illetmény- és nyugdíjkiigazítást, amelyre a díjazás és a nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazításával kapcsolatos viták rendezésére vonatkozó átfogó megközelítés eredményeként került sor.

Az uniós személyzet a 2004 és 2019 közötti időszakban a reál vásárlóerő tekintetében jelentős, a tagállamok nemzeti köztisztviselőiét meghaladó veszteséget szenvedett el. Az említett időszakban az uniós személyzet vásárlóereje mintegy 9,9 %-kal esett vissza a személyzeti szabályzat 2004-es és 2013-as reformjának, valamint az illetménykiigazítások csökkentésének együttes hatásaként. Ugyanebben az időszakban a tagállamok központi közigazgatásaiban dolgozó köztisztviselők 1,3 %-os veszteséget szenvedtek el.

Az, hogy 2011-ben és 2012-ben nem alkalmazták az illetménykiigazítási módszert, valamint hogy 2013-ban és 2014-ben befagyasztották a díjazásokat és a nyugdíjakat, a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret ideje alatt együttesen megközelítőleg 3 milliárd EUR, hosszú távon pedig körülbelül évi 500 millió EUR megtakarítást eredményezett. A személyzeti szabályzat legutóbbi felülvizsgálata összességében hozzávetőleg 4,3 milliárd EUR értékű igazgatási megtakarítást generált a többéves pénzügyi keret időszakában. Ezenkívül a közvetlen költségvetési hatással nem bíró külön intézkedések – többek között a munkaidő növelése és az éves szabadság illetménykompenzáció nélküli csökkentése – megközelítőleg 1,5 milliárd EUR-t jelentenek az intézmények számára.

3.Jogi rendelkezések az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak a naprakésszé tételéről

3.1.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

A személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdése kimondja, hogy az azonos albekezdésben említett egyes – alapilletményeket, különböző juttatásokat és együtthatókat meghatározó – összegeket a XI. melléklet szerint évente naprakésszé kell tenni. A Bizottság a naprakésszé tett összegeket a naprakésszé tételt követő két héten belül tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

A személyzeti szabályzat 65. cikkének (3) bekezdése leszögezi, hogy a szóban forgó (a 65. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett) összegek olyan összegeknek tekintendők, amelyek tényleges értékét egy adott időpontban egyéb jogi aktus meghozatala nélkül naprakésszé kell tenni.

A személyzeti szabályzat 65a. cikke értelmében a személyzeti szabályzat 64. és 65. cikkének végrehajtására vonatkozó szabályokat a XI. melléklet határozza meg.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikke értelmében a díjazásnak és a nyugdíjaknak a személyzeti szabályzat 65. cikke szerinti naprakésszé tétele közvetlenül a nemzeti közszolgálatokban fizetett illetmények vásárlóerejének (fajlagos mutató) változásától, valamint a belgiumi és luxemburgi megélhetési költségektől (közös index) függ.

A fajlagos mutató a tagállamok központi közigazgatásában dolgozó nemzeti köztisztviselők nettó díjazásának inflációmentes változását méri. Az Eurostat ezt a mutatót a XI. melléklet 1. cikkének (4) bekezdésében említett 11 tagállam által szolgáltatott információk alapján határozza meg.

A közös index az uniós tisztviselők belgiumi és luxemburgi megélhetési költségeinek változását az említett két tagállamban szolgálatot teljesítő személyzet eloszlása alapján méri. Az Eurostat ezt a mutatót a belga és luxemburgi hatóságok által szolgáltatott árinformációk, valamint az uniós intézmények belső adatbázisaiban szereplő, a személyzet létszámára vonatkozó adatok alapján határozza meg.

Továbbá a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikke egy módosító záradékot tartalmaz, amely szerint a fajlagos mutató értékének felső határa +2 %, alsó határa pedig –2 %. Amennyiben a fajlagos mutató értéke meghaladja a felső határt vagy kisebb az alsó határnál, az éves naprakésszé tétel kiszámításához a határ értékét kell használni. A határt július 1-jei hatállyal, az éves naprakésszé tétel maradékát pedig a következő év április 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 11. cikke egy kivételi záradékot tartalmaz, amely abban az esetben alkalmazandó, ha az EU teljes bruttó hazai terméke csökkent. A kivételi záradék akkor alkalmazandó, ha a fajlagos mutató értéke pozitív, azonban a folyó évben csökken az EU teljes bruttó hazai terméke. Ilyen esetben a fajlagos mutatónak csak egy részét kell használni az éves naprakésszé tétel értékének kiszámításához, a maradékot pedig későbbre kell halasztani vagy egyáltalán nem kell kifizetni.

3.2.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók naprakésszé tétele az Európai Unión belül (a személyzeti szabályzat 64. cikkének második bekezdése)

A személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselő euróban kifejezett díjazását a különböző alkalmazási helyeken fennálló életkörülményektől függően egy 100 % fölötti, azzal egyenlő, vagy az alatti korrekciós együtthatóval kell súlyozni. Belgiumra és Luxemburgra vonatkozóan nem alkalmazandó korrekciós együttható, tekintettel arra, hogy ezen alkalmazási helyek a legtöbb intézmény fő és eredeti székhelyeiként különleges referenciaszereppel bírnak.

Ezenkívül a korrekciós együtthatók meghatározása, visszavonása és évenkénti naprakésszé tétele a XI. melléklet szerint történik. A naprakésszé tétel tekintetében valamennyi érték referenciaértéknek tekintendő. A Bizottság a naprakésszé tett értékeket a naprakésszé tételt követő két héten belül tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkével összhangban a díjazásokra és a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatók naprakésszé tételét a XI. melléklet 1. cikkében említett megfelelő gazdasági paritások és a megfelelő országokhoz a személyzeti szabályzat 63. cikkében rögzített átváltási árfolyamok közötti arány alapján kell meghatározni.

A díjazásokra vonatkozó gazdasági paritások határozzák meg a díjazások vásárlóerejének Brüsszel mint referenciaváros és a többi alkalmazási hely közötti egyenértékűségét. Az Eurostat e paritásokat a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival egyetértésben számítja ki.

A nyugdíjakra vonatkozó gazdasági paritások határozzák meg a nyugdíjak vásárlóerejének Belgium mint referenciaország és a többi tartózkodási ország közötti egyenértékűségét. Az Eurostat e paritásokat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben számítja ki. A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 20. cikke értelmében e súlyozások csak a nyugdíj azon részére alkalmazandók, amelyre a jogosultság 2004. május 1. előtt keletkezett. A nyugdíjakra alkalmazandó legkisebb korrekciós együttható 100.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bizonyos fajlagos együtthatók alkalmazandók a tisztviselők és egyéb alkalmazottak egyes átutalásaira.

3.3.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó súlyozások naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (1) bekezdése)

A személyzeti szabályzat X. mellékletének 11., 12. és 13. cikke rendelkezik a harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának kifizetéséről. A díjazást az Európai Unióban euróban kell kifizetni, és arra alkalmazni kell a Belgiumban foglalkoztatott tisztviselők díjazására alkalmazandó súlyozást, a tisztviselő kérésére azonban a díjazás egésze vagy egy része az alkalmazás országának pénznemében is kifizethető. Ebben az esetben az említett alkalmazási hely szerinti súlyozást kell alkalmazni, és a megfelelő átváltási árfolyam alapján át kell váltani.

Annak érdekében, hogy az Európai Unió tisztviselői, ideiglenes és szerződéses alkalmazottai az alkalmazás helyétől függetlenül lehetőség szerint azonos vásárlóerővel rendelkező díjazásban részesüljenek, a súlyozást a személyzeti szabályzat XI. mellékletében foglalt szabályoknak megfelelően évente egyszer naprakésszé kell tenni. A naprakésszé tétel tekintetében valamennyi érték referenciaértéknek tekintendő. A Bizottság a naprakésszé tett értékeket a naprakésszé tételt követő két héten belül tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

A Brüsszelben, illetve a többi alkalmazási helyen fizetett díjazások vásárlóereje közötti egyenértékűség megállapításához az Eurostat számítja ki a gazdasági paritásokat. A súlyozás a vásárlóerő-paritás és az árfolyam hányadosaként kapott tényező. Az alkalmazott átváltási árfolyamokat az Unió általános költségvetésének végrehajtási szabályai szerint kell megállapítani, a súlyozások alkalmazási időpontjának megfelelően.

3.4.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának időközi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat 65. cikkének (2) bekezdése)

A 65. cikk (2) bekezdése értelmében a megélhetési költségek jelentős változása esetén a 65. cikk (1) bekezdése szerinti összegeket és a 64. cikk szerinti súlyozásokat a XI. melléklet szerint naprakésszé kell tenni. A Bizottság a naprakésszé tett összegeket és súlyozásokat a naprakésszé tételt követő két héten belül tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, a díjazásokra és nyugdíjakra vonatkozóan január 1-jétől kezdődő hatállyal időközi naprakésszé tételt kell végezni, amennyiben június és december között jelentős változás következik be a megélhetési költségekben (a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 6. cikkében meghatározott érzékenységi küszöbérték figyelembevételével), és a vásárlóerő adott éves referencia-időszakon belüli változására vonatkozó előrejelzést megfelelően figyelembe kell venni. Az időközi naprakésszé tételeket az illetmények éves naprakésszé tételekor figyelembe kell venni.

Ezen túlmenően a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 6. cikke értelmében, ha Brüsszelben és Luxembourgban a változás eléri vagy meghaladja az érzékenységi küszöbértéket, az illetményekre minden alkalmazási hely (köztük Brüsszel és Luxembourg) vonatkozásában időközi naprakésszé tételt kell végezni. Ha Brüsszelben és Luxembourgban a változás az érzékenységi küszöbértéket nem éri el, a korrekciós együtthatókat csak azon alkalmazási helyeken kell naprakésszé tenni, ahol elérte vagy meghaladta a küszöbértéket.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 7. cikkével összhangban a naprakésszé tétel összege a közös index, adott esetben az előre jelzett fajlagos mutató felével szorozva, ha az előrejelzés negatív.

A korrekciós együttható – ha Belgiumban és Luxemburgban a változás nem éri el az érzékenységi küszöbértéket – a vonatkozó gazdasági paritás és a személyzeti szabályzat 63. cikkében előírt átváltási árfolyamok közötti aránynak és a naprakésszé tétel összegének szorzata.

3.5.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó súlyozások időközi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (2) bekezdése)

Amennyiben egy adott ország esetében a megélhetési költségeknek a súlyozás és a megfelelő átváltási árfolyam alapján mért változása a legutóbbi naprakésszé tétel óta meghaladta az 5 %-ot, az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó, a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott súlyozások (lásd a fenti 3.3 pontot) éves naprakésszé tételén túlmutató időközi naprakésszé tételt kell lefolytatni a súlyozás kiigazítása érdekében a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (1) bekezdése szerint.

A Brüsszelben, illetve a többi alkalmazási helyen fizetett díjazások vásárlóereje közötti egyenértékűség megállapításához az Eurostat számítja ki a gazdasági paritásokat. A súlyozás a vásárlóerő-paritás és az árfolyam hányadosaként kapott tényező. Az alkalmazott átváltási árfolyamokat az Unió általános költségvetésének végrehajtási szabályai szerint kell megállapítani, a súlyozások alkalmazási időpontjának megfelelően.

4.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak a 2019. évi naprakésszé tétele

A Bizottság figyelembe veszi az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának azon különböző naprakésszé tételeit, amelyeket a személyzeti szabályzat XI. mellékletével összhangban a 2019. július 1-jéig tartó 12 hónapos referencia-időszakban hajtanak végre, és amelyet 2019 év vége előtt el kell végezni. Ezen – az alábbi 4. pontban felsorolt – naprakésszé tételek alapja a Bizottságnak az Európai Unió Statisztikai Hivatala által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival egyetértésben elkészített, a tagállamokban 2019. július 1-jén fennálló helyzetet tükröző statisztikai adatokon alapuló jelentése 1 .

4.1.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2019. évi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 1. cikkének megfelelően az Eurostat jelentést készített a belgiumi és luxemburgi megélhetési költségek és a nemzeti közszolgálatokban fizetett díjazások vásárlóerejének változásáról, valamint a gazdasági paritásokról, amelyekből levezethetők a különféle korrekciós együtthatók 2 .

A nemzeti köztisztviselők díjazása vásárlóerejének átlagos változását mérő fajlagos mutató a referencia-időszakban +0,5 %.

Az Eurostat által kiszámított, a belgiumi és luxemburgi megélhetési költségek változását mérő közös index a referencia-időszakban +1,5 %. A személyzeti szabályzat XI. melléklete 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a naprakésszé tétel összegét az Eurostat által meghatározott közös index és a fajlagos mutató szorzatával határozzák meg. Így a díjazás és a nyugdíjak naprakésszé tételének javasolt mértéke Belgiumban és Luxemburgban 2 %. A személyzeti szabályzat XI. melléklete 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, Belgiumban és Luxemburgban nem alkalmazandó korrekciós együttható.

Az összesített fajlagos mutató (0,5 %) nem éri el azt a küszöbértékét (a +2 %-os felső határt), amely aktiválja a módosító záradékot, így az nem alkalmazandó.

Mivel a reál GDP alakulására vonatkozó előrejelzés pozitív (1,1 %) 3 , a kivételi záradék nem alkalmazandó.

Így a Bizottság 2019 végéig a Hivatalos Lap C sorozatában közzéteszi a személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett, az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára 2019. július 1-jétől alkalmazandó naprakésszé tett összegeket az e jelentés I. mellékletében feltüntetetteknek megfelelően.

4.2.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. évi naprakésszé tétele az Európai Unión belül (a személyzeti szabályzat 64. cikkének második bekezdése)

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 1. cikkének megfelelően az Eurostat jelentést készített a belgiumi és luxemburgi megélhetési költségek és a nemzeti közszolgálatokban fizetett díjazások vásárlóerejének változásáról, valamint a gazdasági paritásokról, amelyekből levezethetők a különféle korrekciós együtthatók 4 .

Belgiumon és Luxemburgon kívül a díjazás és a nyugdíjak naprakésszé tétele a Belgiumra és Luxemburgra vonatkozó kiigazítás, valamint a korrekciós együtthatók és az átváltási árfolyam változásának szorzatából adódik.

A rendeletben foglalt, a díjazásra, a nyugdíjakra, valamint a díjazás egy részének átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az Eurostat a következő módon számította ki:

4.1.1.A Belgiumon és Luxemburgon kívül szolgálatot teljesítő alkalmazottak tekintetében alkalmazandó korrekciós együtthatók

Az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben kiszámította azon gazdasági paritásokat, amelyek a 2019. július 1-jén fennálló helyzet alapján meghatározzák a díjazások vásárlóerejének egyenértékűségét Brüsszel és a többi alkalmazási hely között.

A Belgiumon és Luxemburgon kívüli más tagállamban szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat e gazdasági paritások, valamint a 2019. július 1-jén fennálló helyzet alapján alkalmazandó átváltási árfolyamok közötti arányok határozzák meg.

Így a Bizottság 2019 végéig a Hivatalos Lap C sorozatában közzéteszi az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára 2019. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatókat az e jelentés I. mellékletében feltüntetetteknek megfelelően.

4.1.2.A Belgiumon és Luxemburgon kívül folyósított NYUGDÍJ tekintetében alkalmazandó korrekciós együtthatók és az ÁTUTALÁSOKRA alkalmazandó korrekciós együtthatók

Az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben kiszámította azon gazdasági paritásokat, amelyek a 2019. július 1-jén fennálló helyzet alapján meghatározzák a nyugdíjak vásárlóerejének egyenértékűségét Brüsszel és a többi lakóhely szerinti ország között.

A Belgiumon és Luxemburgon kívüli különböző országokban lakóhellyel rendelkező személyek nyugdíjára alkalmazandó korrekciós együtthatókat e gazdasági paritások és a 2019. július 1-jén fennálló helyzet alapján alkalmazandó átváltási árfolyamok közötti arányok határozzák meg. A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 20. cikke értelmében ezek a súlyozások csak a nyugdíj azon részére alkalmazandók, amelyre a jogosultság 2004. május 1. előtt keletkezett.

A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 17. cikkének megfelelően ezek a korrekciós együtthatók közvetlenül alkalmazandók a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira.

Így a Bizottság 2019 végéig a Hivatalos Lap C sorozatában közzéteszi a Belgiumon és Luxemburgon kívül folyósított nyugdíjakra 2019. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatókat, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak átutalásaira vonatkozó korrekciós együtthatókat az e jelentés I. mellékletében feltüntetetteknek megfelelően.

4.3.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatók 2019. évi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (1) bekezdése)

A Bizottság számára elérhető statisztikák egy 145 alkalmazási helyből álló jegyzéket tartalmaztak. Azokra a helyekre vonatkozóan azonban, ahol nem álltak rendelkezésre adatok, vagy az adatok az instabil helyi viszonyok vagy más okok miatt nem voltak megbízhatóak, nem szerepeltek gazdasági paritások.

Minden Unión kívüli alkalmazási helyre vonatkozóan a 2019. július 1-jén fennálló helyzet alapján számították ki a korrekciós együtthatókat. Az éves naprakésszé tétel meghatározza az Eurostat által közzétett, 2019. július 1-jére vonatkozó paritásokból származtatott súlyozásokat.

Így a Bizottság 2019 végéig a Hivatalos Lap C sorozatában közzéteszi az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, ideiglenes és szerződéses alkalmazottai díjazására és nyugdíjára 2019. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatókat az e jelentés II. mellékletében feltüntetetteknek megfelelően.

4.4.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2019. évi időközi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat 65. cikkének (2) bekezdése)

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 4. cikkének értelmében azon helyek esetében, ahol jelentős változás következett be a megélhetési költségekben, naprakésszé kell tenni a díjazást és a nyugdíjakat.

Az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben kiszámította 5 , hogy Belgiumban és Luxemburgban a megélhetési költségek közös index segítségével mért változása 2018 júniusa és 2018 decembere között 0,8 % volt.

A Belgiumon és Luxemburgon kívüli megélhetési költségek referencia-időszakon belüli változását az Eurostat által kiszámított közvetett mutatók segítségével mérték 6 . E mutatók kiszámítása a közös index és a gazdasági paritás változásának szorzataként történt.

A megélhetési költségek jelentős változására vonatkozó érzékenységi küszöbérték 12 hónapos időszakra 6 %-nak megfelelő százalékarány (6 hónapra 3 %).

Mivel a referencia-időszakban (2018. június – 2018. december) a közös index 100,8 volt (vagyis +0,8 %), ez a változás nem érte el a küszöbértéket (±3,0 %). Következésképpen nem volt szükség a belgiumi és luxemburgi európai tisztviselők nominális díjazásának és nyugdíjának időközi naprakésszé tételére.

Ha Brüsszelben vagy Luxembourgban a változás nem éri el az érzékenységi küszöbértéket, akkor a korrekciós együtthatókat a vonatkozó gazdasági paritás és az átváltási árfolyam közötti aránynak és az időközi naprakésszé tétel összegének szorzataként számítják ki.

Az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben kiszámította 7 , hogy nincs olyan EU-n belüli szolgálati hely, ahol a közvetett árindex meghaladja az időszakra vonatkozó meghatározott küszöbértéket. Következésképpen nem volt szükség az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazására vonatkozó korrekciós együtthatók időközi naprakésszé tételére.

Az Eurostat hasonlóképpen a nemzeti statisztikai hivatalokkal egyetértésben kiszámította 8 , hogy nem volt olyan uniós tagállam, ahol a közvetett árindex meghaladja az időszakra vonatkozó meghatározott küszöbértéket. Következésképpen nem volt szükség az ezen országokban folyósított nyugdíjakra vonatkozó, az Eurostat által kiszámított korrekciós együtthatók időközi naprakésszé tételére.

Tehát nem volt arra szükség, hogy a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában időközi naprakésszé tételt tegyen közzé az Európai Uniónak az EU-n belül szolgálatot teljesítő tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára 2019. január 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatókra nézve.

4.5.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatók 2019. évi időközi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (2) bekezdése)

4.1.3.A 2018. augusztus és 2019. január közötti időszak tekintetében

A Bizottság rendelkezésére álló statisztikai adatok 9 szerint a súlyozás és a megfelelő átváltási árfolyam alapján számított megélhetési költségek egyes harmadik országok esetében 5 %-nál nagyobb mértékben változtak 2018. július 1-je óta, amikor legutóbb megállapították az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, ideiglenes és szerződéses alkalmazottai számára az alkalmazás helye szerinti ország pénznemében fizetendő díjazásra alkalmazandó súlyozásokat.

A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének második bekezdése értelmében ilyen esetben időközi naprakésszé tételt kell lefolytatni a súlyozás kiigazítása érdekében a személyzeti szabályzat XI. mellékletében meghatározott eljárás szerint.

Az időközi naprakésszé tétel során meghatározták az Eurostat által 2018. augusztus 1-jére, szeptember 1-jére, október 1-jére, november 1-jére, december 1-jére és 2019. január 1-jére vonatkozóan közzétett paritásokból származtatott korrekciós együtthatókat.

Így a Bizottság 2019. június 18-án a Hivatalos Lap C sorozatában közzétett 10 hat havi bontású táblázatot, amelyekben az érintett országok, a megfelelő súlyozások és az azoknak megfelelő alkalmazási dátumok szerepelnek.

4.1.4.A 2019. február és 2019. június közötti időszak tekintetében

A Bizottság rendelkezésére álló statisztikai adatok 11 szerint a súlyozás és a megfelelő átváltási árfolyam alapján számított megélhetési költségek egyes harmadik országok esetében 5 %-nál nagyobb mértékben változtak, mióta legutóbb megállapították az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, ideiglenes és szerződéses alkalmazottai számára az alkalmazás helye szerinti ország pénznemében kifizetett díjazásra alkalmazandó súlyozásokat.

A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének második bekezdése értelmében ilyen esetben időközi naprakésszé tételt kell lefolytatni a súlyozás kiigazítása érdekében a személyzeti szabályzat XI. mellékletében meghatározott eljárás szerint.

Az időközi naprakésszé tétel során meghatározták az Eurostat által 2019. február 1-jére, március 1-jére, április 1-jére, május 1-jére és június 1-jére vonatkozóan közzétett paritásokból származtatott korrekciós együtthatókat.

Így a Bizottság 2019 végéig a Hivatalos Lap C sorozatában közzétesz öt havi lebontású táblázatot, amelyekben az e jelentés III. mellékletében feltüntetetteknek megfelelően az érintett országok, a megfelelő korrekciós együtthatók és az azoknak megfelelő alkalmazási dátumok szerepelnek.

5.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak a költségvetési hatása

Ez a szakasz részletes becsléssel szolgál az Európai Unió alkalmazottainak díjazását és nyugdíjait érintő 2019. évi naprakésszé tételek költségvetési hatásáról.

5.1.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2019. évi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

A személyzeti szabályzat 65. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett összegek naprakésszé tétele pénzügyi hatást gyakorol az összes intézménynél és ügynökségnél felmerülő személyzeti kiadásokkal összefüggő minden költségvetési sorra.

millió EUR

V. fejezet

Egyéb fejezetek (I–IV.)

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

+66,1

+132,1

+132,1

+17,6

+35,3

+35,3

A bevételekre gyakorolt becsült hatás

+8,7

+17,4

+17,4

+3,0

+6,0

+6,0

5.2.Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. évi naprakésszé tétele az Európai Unión belül (a személyzeti szabályzat 64. cikkének második bekezdése és XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése)

A tagállamokban, de Brüsszelen és Luxembourgon kívül szolgálatot teljesítő uniós alkalmazottak díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. július 1-jén hatályba lépett naprakésszé tétele pénzügyi hatást gyakorol számos, személyzeti kiadásokkal összefüggő költségvetési sorra.

millió EUR

V. fejezet

Egyéb fejezetek (I–IV.)

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

+1,6

+3,2

+3,2

+1,5

+3,0

+3,0

5.3.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatók 2019. évi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (1) bekezdése)

A harmadik országokban szolgálatot teljesítő uniós alkalmazottak díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. július 1-jén hatályba lépett éves naprakésszé tétele pénzügyi hatást gyakorol számos, az V. fejezeten belüli személyzeti kiadásokkal összefüggő költségvetési sorra.

millió EUR

V. fejezet

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

+0,2

+0,4

+0,4

5.4.Az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes alkalmazottainak és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatók 2019. évi időközi naprakésszé tétele (a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének (2) bekezdése)

5.1.1.A 2018. augusztus és 2019. január közötti időszak tekintetében

A harmadik országokban szolgálatot teljesítő uniós alkalmazottak díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2018. augusztus 1-jén, 2018. szeptember 1-jén, 2018. október 1-jén, 2018. november 1-jén, 2018. december 1-jén és 2019. január 1-jén hatályba lépett éves naprakésszé tétele pénzügyi hatást gyakorol számos, az V. fejezeten belüli személyzeti kiadásokkal összefüggő költségvetési sorra.

millió EUR

V. fejezet

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

–0,3

–0,6

–0,6

5.1.2.A 2019. február és 2019. június közötti időszak tekintetében

A harmadik országokban szolgálatot teljesítő uniós alkalmazottak díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. február 1-jén, 2019. március 1-jén, 2019. április 1-jén, 2019. május 1-jén és 2019. június 1-jén hatályba lépett éves naprakésszé tétele pénzügyi hatást gyakorol számos, az V. fejezeten belüli személyzeti kiadásokkal összefüggő költségvetési sorra.

millió EUR

V. fejezet

Év
2019

Év
2020

Későbbi évek

A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

+0,01

+0,02

+0,02Mellékletek:

(1)Tervezet az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában való közzétételre – 2019. évi naprakésszé tétel az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatók tekintetében

(2)Tervezet az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában való közzétételre – 2019. évi naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatók tekintetében

(3)Tervezet az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában való közzétételre – Időközi naprakésszé tétel az Európai Unió harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására és nyugdíjára alkalmazandó korrekciós együtthatók tekintetében a 2019. február és 2019. június közötti időszakra vonatkozóan

(1)    Különösen az Eurostat következő jelentéseire utalva:
(2)    Az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. és 65. cikke és XI. melléklete szerinti, 2019. évi éves naprakésszé tételéről szóló, 2019. október 31-i Eurostat-jelentés, amely 2019. július 1-jei hatállyal kiigazítja a munkaviszonyban lévő alkalmazottak díjazását és a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíját, valamint 2019. július 1-jei hatállyal naprakésszé teszi az EU-n belüli és az EU-n kívüli szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő, munkaviszonyban lévő tisztviselők díjazására, a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíjára a lakóhelyük szerinti ország alapján, valamint a nyugdíjjogosultság átvitelére alkalmazott korrekciós együtthatókat.
(3)    A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság által 2019. november 7-én kiadott európai gazdasági előrejelzés becslése szerint az EU egészére vonatkozó GDP-növekedés előre jelzett értéke 2019-ben 1,1 %, a következő évben pedig 1,2 %.
(4)    Az Eurostat 2019. október 31-i jelentése az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának 2019. évi éves naprakésszé tételéről (lásd a fenti 2. lábjegyzetet).
(5)    Az Eurostat 2019. április 29-i jelentése az EU tisztviselőinek díjazására és nyugdíjára vonatkozó, az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. cikke, 65. cikke és XI. melléklete szerinti időközi naprakésszé tételéről.
(6)    Ugyanaz.
(7)    Ugyanaz.
(8)    Ugyanaz.
(9)    Az Eurostat 2019. április 29-i jelentése az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. cikke, valamint X. és XI. melléklete értelmében az Európai Unió EU-n kívüli képviseleteken szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazott súlyozás (korrekciós együtthatók) időközi frissítéséről.
(10)    HL C 207., 2019.6.18., 3. o.
(11)    Az Eurostat 2019. október 28-i jelentése az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. cikke, valamint X. és XI. melléklete értelmében az Európai Unió EU-n kívüli képviseleteken szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazott súlyozás (korrekciós együtthatók) időközi frissítéséről.
Top

Brüsszel, 2019.11.28.

COM(2019) 617 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatók 2019. évi éves naprakésszé tételének költségvetési hatására vonatkozó adatokrólI. MELLÉKLET

2019. ÉVI ÉVES NAPRAKÉSSZÉ TÉTEL AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISELŐINEK ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAINAK DÍJAZÁSA ÉS NYUGDÍJA, VALAMINT AZ AZOKRA ALKALMAZOTT KORREKCIÓS EGYÜTTHATÓ TEKINTETÉBEN

1.1. Az AD és az AST besorolási csoportokban az egyes besorolási és fizetési fokozatok tekintetében 2019. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 66. cikkében említett havi alapilletmény-összegek táblázata:

2019.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Az AST/SC besorolási csoportban az egyes besorolási és fizetési fokozatok tekintetében 2019. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 66. cikkében említett havi alapilletmény-összegek táblázata:

2019.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazására és nyugdíjára alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 64. cikkében említett korrekciós együtthatók táblázata, amely a következőket tartalmazza:

– az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazására és nyugdíjára 2019. július 1-jétől alkalmazandó, a személyzeti szabályzat 64. cikkében említett korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 2. oszlopában),

– a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira 2020. január 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 3. oszlopában),

– a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra 2019. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós együtthatók (az alábbi táblázat 4. oszlopában).

1

2

3

4

 

Díjazás

Átutalás

Nyugdíj

Ország/hely

2019.7.1.

2020.1.1.

2019.7.1.

Bulgária

57,5

55,7

 

Cseh Köztársaság

85,5

74,0

 

Dánia

129,3

132,2

132,2

Németország

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

München

110,3

 

Észtország

83,3

86,0

 

Írország

119,2

123,3

123,3

Görögország

81,8

79,0

 

Spanyolország

91,6

89,2

 

Franciaország

117,7

110,0

110,0

Horvátország

75,9

67,3

 

Olaszország

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Ciprus

78,9

82,4

 

Lettország

78,6

73,1

 

Litvánia

75,1

67,7

 

Magyarország

75,3

64,0

 

Málta

92,0

95,3

 

Hollandia

111,5

111,3

111,3

Ausztria

106,0

108,2

108,2

Lengyelország

71,1

60,8

 

Portugália

88,6

86,7

 

Románia

65,3

55,9

 

Szlovénia

84,6

82,2

 

Szlovákia

79,0

69,2

 

Finnország

118,1

120,3

120,3

Svédország

120,5

110,5

110,5

Egyesült Királyság

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1. A személyzeti szabályzat 42a. cikkének második bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 1 023,56 EUR.

4.2. A személyzeti szabályzat 42a. cikkének harmadik bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 1 364,75 EUR.

5.1. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó alapösszege: 191,44 EUR.

5.2. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 418,31 EUR.

5.3. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 283,82 EUR.

5.4. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 102,18 EUR.

5.5. A személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege: 567,38 EUR.

5.6. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 407,88 EUR.

6.1. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (2) bekezdésében említett kilométerenkénti juttatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,2110 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3518 EUR

a távolság 1 001-től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,2110 EUR

a távolság 2 001-től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0703 EUR

a távolság 3 001-től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0340 EUR

a távolság 4 001-től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a távolság 10 000 km fölötti részére vonatkozóan.

6.2. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (2) bekezdésében említett, a kilométerenkénti juttatáshoz adódó kiegészítő átalányösszeg 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege:

– 105,51 EUR, amennyiben az (1) bekezdés szerinti helyek közötti földrajzi távolság 600 km és 1 200 km között van,

– 211,02 EUR, amennyiben az (1) bekezdés szerinti helyek közötti földrajzi távolság több mint 1 200 km.

7.1. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatás 2020. január 1-jétől alkalmazandó összege:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,4255 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,7091 EUR

a távolság 1 001-től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,4255 EUR

a távolság 2 001-től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,1417 EUR

a távolság 3 001-től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0684 EUR

a távolság 4 001-től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a távolság 10 000 km fölötti részére vonatkozóan. 

7.2. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a kilométerenkénti juttatáshoz adódó kiegészítő átalányösszeg 2020. január 1-jétől alkalmazandó összege:

– 212,72 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti földrajzi távolság 600 km és 1 200 km között van,

– 425,41 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti földrajzi távolság több mint 1 200 km.

8. A személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege:

   háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetében 43,97 EUR,

   háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetében 35,46 EUR.

9. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege:

   háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 1 251,74 EUR,

   háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 744,28 EUR.

10.1. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

– 1 501,22 EUR (alsó határ),

– 3 002,43 EUR (felső határ).

10.2. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikkének (7) bekezdésében említett engedmény 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege: 1 364,75 EUR.

11. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében meghatározott alapilletmény-táblázat 2019. július 1-jétől alkalmazandó összegeit tartalmazó táblázat:

BESOROLÁSI CSOPORT

2019.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

III

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb összege:

   háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 941,53 EUR,

   háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 558,22 EUR.

13.1. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

– 1 125,91 EUR (alsó határ),

– 2 251,80 EUR (felső határ).

13.2. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (7) bekezdésében említett engedmény összege: 1 023,56 EUR.

13.3. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 136. cikkében említett munkanélküli-járadék 2019. július 1-jétől alkalmazandó legkisebb és legnagyobb összege:

– 990,55 EUR (alsó határ),

– 2 330,72 EUR (felső határ).

14. A 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet 1 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott műszakpótlékok összege:

– 429,05 EUR,

– 647,59 EUR,

– 708,05 EUR,

– 965,31 EUR.

15. A 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet 2 4. cikkében említett összegekre 2019. július 1-jétől alkalmazandó együttható értéke: 6,1934.16. A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, 2019. július 1-jétől alkalmazandó összegek táblázata:

2019.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. A személyzeti szabályzat VII. mellékletének korábbi, 2004. május 1-je előtt hatályos 4a. cikkében említett, és a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához használt átalánytámogatás 2019. július 1-jétől alkalmazandó összege:

– havonta 148,01 EUR a C4 vagy C5 besorolási fokozatba sorolt tisztviselők esetében,

– havonta 226,94 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási fokozatba sorolt tisztviselők esetében.

18. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében meghatározott alapilletmény-táblázat 2019. július 1-jétől alkalmazandó összegeit tartalmazó táblázat:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

II. MELLÉKLET

ÉVES NAPRAKÉSSZÉ TÉTEL

AZ EURÓPAI UNIÓ HARMADIK ORSZÁGOKBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTVISELŐINEK, IDEIGLENES ÉS SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAINAK DÍJAZÁSÁRA ALKALMAZANDÓ KORREKCIÓS EGYÜTTHATÓ TEKINTETÉBEN 3

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. július

Átváltási árfolyam
2019. július (*)

Korrekciós együttható
2019. július (**)

Afganisztán (***)

0

0

0

Albánia

77,27

121,820

63,4

Algéria

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentína

23,65

48,2543

49,0

Örményország

409,9

544,320

75,3

Ausztrália

1,544

1,62510

95,0

Azerbajdzsán

1,680

1,93290

86,9

Banglades

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2,371

2,28618

103,7

Belarusz

1,883

2,31690

81,3

Belize

1,779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolívia

6,563

7,85667

83,5

Bosznia-Hercegovina (Banja Luka) (***)

0

0

0

Bosznia-Hercegovina (Szarajevó)

1,204

1,95583

61,6

Botswana

8,008

12,1359

66,0

Brazília

3,165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1755

2101,66

83,5

Kambodzsa

3542

4656,00

76,1

Kamerun

557,9

655,957

85,1

Kanada

1,412

1,49280

94,6

Zöld-foki-szigetek

77,75

110,265

70,5

Közép-afrikai Köztársaság

717,1

655,957

109,3

Csád

559,4

655,957

85,3

Chile

658,1

775,786

84,8

Kína

6,606

7,81990

84,5

Kolumbia

2222

3628,36

61,2

Comore-szigetek

368,6

491,968

74,9

Kongó (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Costa Rica

483,5

664,571

72,8

Kuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Kongói Demokratikus Köztársaság (Kinshasa)

1978

1859,06

106,4

Dzsibuti

175,5

202,068

86,9

Dominikai Köztársaság

32,24

57,7476

55,8

Ecuador (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egyiptom

14,42

19,0314

75,8

Salvador (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritrea

20,37

17,4046

117,0

Szváziföld

10,25

16,0893

63,7

Etiópia

30,17

32,8448

91,9

Fidzsi

1,799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambia

35,53

56,2300

63,2

Grúzia

1,976

3,1838

62,1

Ghána

5,010

5,98255

83,7

Guatemala

7,450

8,76521

85,0

Guinea (Conakry)

9482

10359,8

91,5

Bissau-Guinea

498,7

655,957

76,0

Guyana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hongkong

10,12

8,8836

113,9

Izland

176,9

141,700

124,8

India

59,22

78,5675

75,4

Indonézia (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonézia (Jakarta)

11299

16077,2

70,3

Irán (***)

0

0

0

Irak (***)

0

0

0

Izrael

4,323

4,07590

106,1

Elefántcsontpart

587,9

655,957

89,6

Jamaica

119,2

144,585

82,4

Japán

124,1

122,640

101,2

Jordánia

0,8007

0,80613

99,3

Kazahsztán

265,0

431,050

61,5

Kenya

98,21

116,014

84,7

Koszovó

0,7015

1,00000

70,2

Kirgizisztán

55,71

79,0348

70,5

Laosz

7658

9872,50

77,6

Libanon

1671

1714,03

97,5

Lesotho

10,44

16,0893

64,9

Libéria (*)

2,190

1,13700

192,6

Líbia (***)

0

0

0

Madagaszkár

3308

4091,11

80,9

Malawi

474,8

885,644

53,6

Malajzia

2,986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mauritánia

29,26

41,9150

69,8

Mauritius

28,63

40,3618

70,9

Mexikó

13,39

21,7397

61,6

Moldova

13,31

20,7388

64,2

Mongólia

2051

3021,09

67,9

Montenegró

0,6288

1,00000

62,9

Marokkó

7,754

10,8400

71,5

Mozambik

55,54

70,7000

78,6

Mianmar/Burma

1088

1746,43

62,3

Namíbia

12,50

16,0893

77,7

Nepál

113,5

126,470

89,7

Új-Kaledónia

127,7

119,332

107,0

Új-Zéland

1,632

1,69960

96,0

Nicaragua

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655,957

74,5

Nigéria

307,1

348,959

88,0

Észak-Macedónia

32,08

61,4951

52,2

Norvégia

12,51

9,68430

129,2

Pakisztán

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Pápua Új-Guinea

3,485

3,84772

90,6

Paraguay

4146

7051,71

58,8

Peru

3,284

3,75267

87,5

Fülöp-szigetek

51,90

58,2090

89,2

Oroszország

72,29

71,6096

101,0

Ruanda

812,0

1021,04

79,5

Szamoa

2,184

3,00595

72,7

Szaúd-Arábia

3,695

4,26375

86,7

Szenegál

625,2

655,957

95,3

Szerbia

64,58

117,913

54,8

Sierra Leone

9759

10075,0

96,9

Szingapúr

1,906

1,53930

123,8

Salamon-szigetek

9,738

9,11055

106,9

Szomália (***)

0

0

0

Dél-Afrika

9,058

16,0893

56,3

Dél-Korea

1242

1313,12

94,6

Dél-Szudán

366,5

180,271

203,3

Srí Lanka

156,4

201,220

77,7

Szudán

34,97

50,9690

68,6

Suriname

5,806

8,47975

68,5

Svájc (Bern)

1,412

1,11210

127,0

Svájc (Genf)

1,412

1,11210

127,0

Szíria (***)

0

0

0

Tajvan

28,61

35,4158

80,8

Tádzsikisztán

5,765

10,7328

53,7

Tanzánia

1977

2608,69

75,8

Thaiföld

28,68

35,0030

81,9

Kelet-Timor (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togó

519,1

655,957

79,1

Trinidad és Tobago

5,955

7,86270

75,7

Tunézia

2,132

3,29600

64,7

Törökország

3,332

6,55730

50,8

Türkmenisztán

4,472

3,97950

112,4

Uganda

2681

4179,27

64,1

Ukrajna

24,45

29,7794

82,1

Egyesült Arab Emírségek

4,179

4,17880

100,0

Egyesült Államok (New York)

1,165

1,13700

102,5

Egyesült Államok (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Uruguay

34,94

39,9690

87,4

Üzbegisztán

4701

9735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnám

16570

26492,1

62,5

Ciszjordánia – Gázai övezet

4,323

4,07590

106,1

Jemen (***)

0

0

0

Zambia

9,135

14,7839

61,8

Zimbabwe (*)

1,310

1,13700

115,2

(*) 1 EUR = a nemzeti valuta x egysége (USD az alábbi országok tekintetében: Kuba, Salvador, Ecuador, Libéria, Panama, Kelet-Timor és Zimbabwe).

(**) Brüsszel és Luxembourg = 100 %.

(***) Nem állnak rendelkezésre adatok a helyi instabilitásból adódó nehézségek vagy a megbízható adatok hiánya miatt.III. MELLÉKLET

IDEIGLENES NAPRAKÉSSZÉ TÉTEL AZ EURÓPAI UNIÓ HARMADIK ORSZÁGOKBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ
TISZTVISELŐINEK, IDEIGLENES ÉS SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAINAK DÍJAZÁSÁRA

ALKALMAZANDÓ KORREKCIÓS EGYÜTTHATÓK TEKINTETÉBEN
4

2019. FEBRUÁR

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. február

Átváltási árfolyam
2019. február (*)

Korrekciós együttható
2019. február (**)

Argentína

19,90

42,3216

47,0

Botswana

8,078

11,8906

67,9

Egyiptom

12,72

20,2046

63,0

Etiópia

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Ghána

4,330

5,61925

77,1

Nigéria

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9221

9661,58

95,4

Dél-Szudán

283,4

176,701

160,4

Szudán

31,10

54,3759

57,2

Üzbegisztán

3960

9575,42

41,4

(*)

1 EUR = a nemzeti valuta x egysége.

(**)

Brüsszel és Luxembourg = 100.

2019. MÁRCIUS

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. március

Átváltási árfolyam
2019. március (*)

Korrekciós együttható
2019. március (**)

Eritrea

19,94

17,3431

115,0

Dél-Szudán

316,9

176,705

179,3

(*)

1 EUR = a nemzeti valuta x egysége.

(**)

Brüsszel és Luxembourg = 100.

2019. ÁPRILIS

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. április

Átváltási árfolyam
2019. április (*)

Korrekciós együttható
2019. április (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentína

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1726

2066,69

83,5

Kongói Demokratikus Köztársaság

1866

1867,81

99,9

Ghána

4,555

5,75645

79,1

Pakisztán

76,03

158,505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Dél-Szudán

341,3

174,875

195,2

Szudán

33,20

53,8648

61,6

Uruguay

34,53

37,5882

91,9

Üzbegisztán

4252

9421,96

45,1

(*)

1 EUR = a nemzeti valuta x egysége, kivéve az USD-t, az alábbi ország tekintetében: Panama.

(**)

Brüsszel és Luxembourg = 100.

2019. MÁJUS

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. május

Átváltási árfolyam
2019. május (*)

Korrekciós együttható
2019. május (**)

Kamerun

542,5

655,957

82,7

Egyiptom

13,64

19,2205

71,0

Etiópia

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Mianmar/Burma

1068

1699,26

62,9

Tádzsikisztán

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 EUR = a nemzeti valuta x egysége.

(**)

Brüsszel és Luxembourg = 100.

2019. JÚNIUS

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

Gazdasági paritás
2019. június

Átváltási árfolyam
2019. június (*)

Korrekciós együttható
2019. június (**)

Argentína

22,82

50,1625

45,5

Kongó

766,8

655,957

116,9

Ghána

4,815

5,73320

84,0

Mongólia

2038

2963,29

68,8

Tunézia

2,118

3,34000

63,4

Üzbegisztán

4537

9497,43

47,8

Vietnám

16330

26183,7

62,4

Zambia

9,077

14,9570

60,7

(*)

1 EUR = a nemzeti valuta x egysége.

(**)

Brüsszel és Luxembourg = 100.

(1)

   A Tanács 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1976. február 9.) a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített rendelet.

(2)

   A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

(3)

 Az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. és 65. cikke és XI. melléklete szerinti, 2019. évi éves naprakésszé tételéről szóló, 2019. október 31-i Eurostat-jelentés, amely 2019. július 1-jei hatállyal kiigazítja a munkaviszonyban lévő alkalmazottak díjazását és a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíját, valamint 2019. július 1-jei hatállyal naprakésszé teszi az EU-n belüli és az EU-n kívüli szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő, munkaviszonyban lévő tisztviselők díjazására, a nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíjára a lakóhelyük szerinti ország alapján, valamint a nyugdíjjogosultság átvitelére alkalmazott korrekciós együtthatókat.

A módszertannal kapcsolatos további információk az Eurostat honlapján érhetőek el („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).

(4)

Az Eurostat az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat 64. cikke, X. és XI. melléklete értelmében az Európai Unió EU-n kívüli képviseleteken szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazott korrekciós együtthatók időközi naprakésszé tételéről szóló, 2019. október 28-i jelentése (Ares(2019)6661612).

A módszertannal kapcsolatos további információk az Eurostat honlapján érhetőek el („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).

Top