Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0780

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

/* COM/2012/0780 final - 2012/0363 (NLE) */

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2013

52012PC0780

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról /* COM/2012/0780 final - 2012/0363 (NLE) */


INDOKOLÁS

A cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a Közösség a 92/580/EGK[1] határozattal kötötte meg, és 1993. január 1-jén lépett hatályba, három évre szólóan, 1995. december 31-ig. Azóta rendszeresen meghosszabbították további két éves időszakokkal. A megállapodást legutóbb 2011 júniusában hosszabbította meg a Nemzetközi Cukortanács határozata, így 2013. december 31-ig marad hatályban.

Az Uniónak érdekében áll a megállapodás további két évvel történő meghosszabbítása.

A megállapodás meghosszabbítása maga után vonja a megállapodás igazgatásának költségvetéséhez történő uniós hozzájárulás meghosszabbítását. Ez a hozzájárulás az Unió költségvetésében a 05 06 01 tétel (nemzetközi mezőgazdasági megállapodások) alatt szerepel.

E javaslat célja, hogy a Bizottság számára megszerezze a Tanács felhatalmazását arra, hogy a Nemzetközi Cukortanácsban az Unió nevében a megállapodás 2015. december 31-ig történő meghosszabbítása mellett szavazzon.

2012/0363 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)       A cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás, melyet a Közösség a 92/580/EGK tanácsi határozattal[2] kötött meg, 1993. január 1-jén lépett hatályba három éves időszakra, vagyis 1995. december 31-ig. Azóta rendszeresen meghosszabbították további két éves időszakokkal. E megállapodást legutóbb 2011 májusában hosszabbította meg a Nemzetközi Cukortanács határozata, így 2013. december 31-ig marad hatályban. Az Uniónak érdekében áll a megállapodás időbeli hatályának további meghosszabbítása. Ezért szükséges, hogy a Nemzetközi Cukortanácsban az Uniót képviselő Bizottság felhatalmazást kapjon a hosszabbítás mellett történő szavazásra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Unió a Nemzetközi Cukortanácsban képviselt álláspontjának megfelelően a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás időbeli hatályának újabb, két évig terjedő időtartamra történő meghosszabbítása mellett szavaz.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezt az álláspontot képviselje a Nemzetközi Cukortanácsban.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

Szakpolitikai terület: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Tevékenység: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai

A tevékenység megnevezése: a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása

1.           KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL + MEGNEVEZÉS

4. FEJEZET - AZ EU MINT GLOBÁLIS PARTNER

05 06 01: Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások

2.           ÁLTALÁNOS ADATOK

2.1.        A fellépésre elkülönített teljes keretösszeg (működési előirányzatok): 0,882 millió EUR

2.2.        Időbeli hatály: 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig.

2.3.        A több évre tervezett teljes kiadás (millió EUR), amelyet a Költségvetési Hatóságnak jóvá kell hagynia a 2014-es és 2015-as költségvetés elfogadásakor

|| 2014 || 2015 || Összesen

Kötelezettségvállalási előirányzatok || 0,430 || 0,452 || 0,882

Kifizetési előirányzatok || 0,430 || 0,452 || 0,882

2.4.        A pénzügyi programozással és a pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

X       A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással

2.5.        A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

X       A javaslatnak nincsenek pénzügyi hatásai (valamely intézkedés végrehajtásával kapcsolatos technikai kérdésekre vonatkozik).

3.           KÖLTSÉGVETÉSI JELLEMZŐK

Kiadás típusa || Új jogszabály || EFTA-hozzájárulás || Csatlakozni kívánó országok hozzájárulásai || A pénzügyi terv fejezete

Kötelező || Kül. || Nem || Nincs || Nincs || 4. Az EU mint globális partner

4.           JOGALAP

A Szerződés (EUMSz.) 207. cikke a 218. cikk (9) bekezdésével összefüggésben.

5.           LEÍRÁS ÉS INDOKOLÁS

5.1.        Az uniós fellépés szükségessége

A gazdaságban, illetve azon belül is különösen a mezőgazdasági ágazatban betöltött fontos szerepére tekintettel az Európai Uniónak részt kell vennie a nemzetközi mezőgazdasági megállapodásokban, amelyek az érintett termékek vonatkozásában fontos eszközét jelentik a világban történő fejlemények követésének és az uniós érdekek védelmének.

Az EU által fizetett tagsági hozzájárulások lehetővé teszik a cukorról szóló nemzetközi megállapodás céljainak megvalósítását. A megállapodás igazgatásáért felelős Nemzetközi Cukorszervezet (ISO) mozdítja elő a megállapodás célkitűzéseit, mint például a nemzetközi együttműködést, a statisztikai adatok cseréjét, a piaci trendek előrejelzését stb. Ezért az EU-nak érdekében áll a megállapodásban való részvétel.

A tagsági hozzájárulások mértékét éves alapon határozzák meg, és azokat addig kell fizetni, amíg az EU tagja a megállapodásnak.

Egyértelmű, hogy amennyiben az Európai Unió kénytelen volna maga elvégezni azokat a tevékenységeket, amelyeket az ISO lát el, ez a tagsági hozzájárulás költségénél sokkal nagyobb összköltséggel járna.

5.2.        A tervezett fellépés és a költségvetési beavatkozás módja

Az EU a Nemzetközi Cukorszervezetnek éves tagsági hozzájárulást fizet. A hozzájárulást addig kell fizetni, amíg az EU a megállapodás aláíró fele marad.

Az Európai Bizottság teljes mértékben részt vesz a Nemzetközi Cukortanács tevékenységeiben, és kihasználja a tagságból származó valamennyi előnyt.

6.           PÉNZÜGYI HATÁS

6.1.        A működési előirányzatokra gyakorolt teljes pénzügyi hatás

Kötelezettségvállalások (a harmadik tizedes jegyig): 0,882 millió EUR két éves időszakra, azaz 0,430 millió EUR 2014-ben és 0,452 millió EUR 2015-ben.

6.2.        Számítás

Az egyes tagok által fizetendő hozzájárulást az adott tagra jutó szavazatok számával, valamint a tagnak a nemzetközi piacon betöltött jelentőségével arányosan határozzák meg.

Az Unió számára kiosztott szavazatok száma a 2000-ből 550-re tehető a 2014. és 2015. évre, (a meghosszabbítás időszakára). A szavazatonkénti hozzájárulás 2014-ben a becslések szerint 782 EUR lesz, ami 0,430 millió EUR összegű uniós hozzájárulást eredményez.

2015-re a szavazatonkénti összeg kiigazítását (821 EUR) figyelembe véve a becsült költség 0,452 millió EUR. Ezek az összegek 10%-os biztonsági tartalékot tartalmaznak (átváltási árfolyamok, váratlan változások a szervezetben stb.). A számításokhoz 1,25 EUR = 1 GBP becsült átváltási árfolyamot vettünk alapul.

7.           A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRA ÉS AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKRA GYAKOROLT HATÁS

7.1.        A személyi állományra gyakorolt hatás

Álláshely típusa || A fellépés kezelésére a meglévő állományból kirendelendő létszám || Összesen || A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása

Állandó létszámkeret || Ideiglenes létszámkeret ||

Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak || A B C || 0,2 0,1 – || – – – || 0,2 0,1 – || Felkészülés az ISO ülésein való részvételre és az üléseken hozott intézkedések nyomon követése

Egyéb személyi állomány || – || – || – ||

Összesen || 0,3 || – || 0,3 ||

7.2.        A személyi állományra gyakorolt teljes pénzügyi hatás

A személyi állomány típusa || Összeg (EUR) || Számítási módszer

Tisztviselők Ideiglenes alkalmazottak || 36 600 || 0,3 x 122 000

Egyéb személyi állomány || ||

Összesen || 36 600 ||

8.           NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

8.1.        A nyomon követés rendszere

Az ISO tagjai szorosan figyelemmel kísérik a szervezet tevékenységeit, és az EU teljes mértékben részt vesz az ISO rendes ülésein. Az ISO által folytatott tevékenységekről rendszeres időközönként jelentést tesznek közzé.

9.           CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

Kifizetéseket kizárólag közvetlenül az ISO bankszámlájára lehet folyósítani, egy írásbeli kérelem kézhezvételét és annak ellenőrzését követően, hogy a kérelemben szereplő összeg megegyezik-e a Nemzetközi Cukortanács által elfogadottal.

[1]               HL L 379., 1992.12.23., 15. o.

[2]               HL L 379., 1992.12.23., 15. o.

Top