Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0624(01)

Értesítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő Abu Nidal Szervezet (más néven „Fatah Forradalmi Tanács” , más néven „Arab Forradalmi Brigádok” , más néven „Fekete Szeptember” , más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete” ) számára (lásd a 2011. január 31-i 83/2011/EU tanácsi rendelet mellékletét)

OJ C 183, 24.6.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/9


Értesítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő Abu Nidal Szervezet (más néven „Fatah Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”) számára

(lásd a 2011. január 31-i 83/2011/EU tanácsi rendelet mellékletét)

2011/C 183/02

Az alábbi információt a 2011. január 31-i 83/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben (1) foglalt listán szereplő Abu Nidal Szervezet (más néven „Fatah Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”) figyelmébe ajánljuk.

A 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a csoport tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, valamint hogy semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást nem lehet – sem közvetlenül, sem közvetve – rendelkezésére bocsátani.

A fent említett csoportot tartalmazó listára vonatkozóan új információk kerültek a Tanács birtokába. Ezen új információk vizsgálatát követően a Tanács ennek megfelelően módosította az indokolást.

Az érintett csoport kérelmet nyújthat be, hogy a Tanács adjon naprakész indokolást arról, hogy milyen okkal tartja az említett listán; a kérelmek az alábbi címre küldhetők:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

A kérelmet az ezen értesítés közzétételétől számított két héten belül kell benyújtani.

Az érintett csoport bármikor kérelmet nyújthat be a fenti címre a Tanácshoz – minden igazoló dokumentummal együtt –, hogy az vizsgálja felül a listára való felvételéről és ott tartásáról szóló határozatot. E kérelmeket kézhezvételükkor bírálják el. E tekintetben felhívjuk az érintett csoport figyelmét a listának a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) bekezdésének értelmében történő, a Tanács általi rendszeres felülvizsgálatára. Ahhoz, hogy a kérelmeket a következő felülvizsgálatkor figyelembe vegyék, azokat az ezen értesítés közzétételétől számított két héten belül kell benyújtani.

Felhívjuk az érintett csoport figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint az érintett tagállam(ok)nak a rendelet mellékletében felsorolt illetékes hatóságainál kérelmezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatának engedélyezését, a rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Az illetékes hatóságok frissített listája az alábbi internetes címen érhető el: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  HL L 28., 2011.2.2., 14. o.

(2)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.


Top