Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0003

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról

/* COM/2011/0003 végleges - NLE 2011/0004 */

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2011

52011PC0003

/* COM/2011/0003 végleges - NLE 2011/0004 */ Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról


[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2011.1.18.

COM(2011) 3 végleges

2011/0004 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról

INDOKOLÁS

A Közösség által a 92/580/EGK határozattal[1] megkötött, cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás (továbbiakban: a megállapodás) 1993. január 1-jén lépett hatályba, három évre szólóan, 1995. december 31-ig. Azóta rendszeresen meghosszabbították további két éves időszakokkal. E megállapodást legutóbb 2009 májusában újra meghosszabbította a Nemzetközi Cukortanács határozata, így 2011. december 31-ig marad hatályban.

Az Unió érdekében áll a megállapodás további két évvel történő meghosszabbítása.

A megállapodás meghosszabbítása a megállapodás igazgatásának költségvetéséhez történő uniós hozzájárulás meghosszabbítását vonja maga után. Ez a hozzájárulás az Unió költségvetésében a 05 06 01 tétel (nemzetközi mezőgazdasági megállapodások) alatt szerepel.

E javaslat célja az, hogy a Bizottság számára megszerezze a Tanács felhatalmazását arra, hogy a Nemzetközi Cukortanácsban az Unió nevében a megállapodás 2013. december 31-ig történő meghosszabbítása mellett szavazzon.

2011/0004 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1. A Közösség által a 92/580/EGK tanácsi határozattal[2] megkötött, cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás 1993. január 1-jén lépett hatályba, három éves időszakra vonatkozóan 1995. december 31-ig. Azóta rendszeresen meghosszabbították további két éves időszakokkal. E megállapodást legutóbb 2009 májusában hosszabbította meg a Nemzetközi Cukortanács határozata, így 2011. december 31-ig marad hatályban. Az Unió érdekében áll az egyezmény további meghosszabbítása. Ezért szükséges, hogy a Nemzetközi Cukortanácsban az Uniót képviselő Bizottságot felhatalmazzák a hosszabbítás mellett történő szavazásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió a Nemzetközi Cukortanácsban képviselt álláspontjának megfelelően a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás újabb, két évig terjedő időszakra történő meghosszabbítása mellett szavaz.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezt az álláspontot képviselje a Nemzetközi Cukortanácsban.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

Szakpolitikai terület: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Tevékenység: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai |

A TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: A CUKORRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA |

1. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL + MEGNEVEZÉS

4. FEJEZET - AZ EU MINT GLOBÁLIS PARTNER

05 06 01: Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

2.1. A fellépésre megítélt keretösszeg (B. rész): 0,850 millió EUR

2.2. Alkalmazási időszak: 2012.01.01.-től 2013.12.31-ig

2.3. A több évre tervezett teljes kiadás (millió EUR), amelyet a Költségvetési Hatóságnak jóvá kell hagynia a 2012-es és 2013-as költségvetés elfogadásakor

2012 | 2013 | Összesen |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 0.419 | 0.431 | 0.850 |

Kifizetési előirányzatok | 0.419 | 0.431 | 0.850 |

2.4. A pénzügyi programozással és a pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

X A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással

2.5. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

X A javaslatnak nincsenek pénzügyi hatásai (valamely intézkedés végrehajtásával kapcsolatos technikai kérdésekre vonatkozik).

3. KÖLTSÉGVETÉSI JELLEMZŐK

Kiadás típusa | Új | EFTA-hozzájárulás | Csatlakozni kívánó országok hozzájárulásai | A pénzügyi terv fejezete |

kötelező | kül. | NINCS | NINCS | NINCS | Az EU mint globális szereplő |

4. JOGALAP

A Szerződés (EUMSz) 207. cikke a 218. cikk (9) bekezdésével összefüggésben.

5. LEÍRÁS ÉS INDOKOLÁS

5.1. A közösségi fellépés szükségessége

A gazdaságban, illetve azon belül is különösen a mezőgazdasági ágazatban betöltött fontos szerepére tekintettel az Európai Uniónak részt kell vennie a nemzetközi mezőgazdasági megállapodásokban, amelyek az érintett termékek vonatkozásában fontos eszközét jelentik a világban történő fejlemények követésének és az uniós érdekek védelmének.

Az EU által fizetett tagsági hozzájárulások lehetővé teszik a cukorról szóló nemzetközi megállapodás céljainak megvalósítását. A megállapodás igazgatásáért felelős Nemzetközi Cukorszervezet (ISO) támogatja a megállapodás célkitűzéseit, mint például a nemzetközi együttműködést, a statisztikai adatok cseréjét, a piaci trendek előrejelzését stb. Ezért az EU-nak érdekében áll a megállapodásban való részvétel.

A tagsági hozzájárulások mértékét éves alapon határozzák meg, és azokat addig kell fizetni, amíg az EU tagja a megállapodásnak.

Egyértelmű, hogy amennyiben az Európai Unió kénytelen volna maga elvégezni azokat a tevékenységeket, amelyeket az ISO lát el, ez a tagsági hozzájárulás költségénél sokkal nagyobb összköltséggel járna.

5.2. A tervezett fellépés és a költségvetési beavatkozás módja

Az EU a Nemzetközi Cukorszervezetnek éves tagsági díjat fizet.

A díjat addig kell fizetni, amíg az EU a megállapodás aláíró fele marad.

Az Európai Bizottság teljes mértékben részt vesz a Nemzetközi Cukortanács tevékenységeiben, és kihasználja a tagságból származó valamennyi előnyt.

6. PÉNZÜGYI HATÁS

6.1. A B. részre gyakorolt teljes pénzügyi hatás

Kötelezettségvállalások (a harmadik tizedes jegyig): 0,850 millió EUR két éves időszakra, azaz 0,419 millió EUR 2012-ben és 0,431 millió EUR 2013-ban.

6.2. Számítás

Az egyes tagok által fizetendő hozzájárulást az adott tagra jutó szavazatok számával, valamint a tagnak a nemzetközi piacon betöltött jelentőségével arányosan határozzák meg.

Az Unió számára kiosztott szavazatok száma a 2000-ből 565-re tehető, és a szavazatok száma a meghosszabbítás időszaka alatt várhatóan stabil marad. A szavazatonkénti költség a becslések szerint 2012-ben 674 EUR lesz, ami 0,381 millió EUR összegű uniós hozzájárulást eredményez.

2013-ra a szavazatonkénti összeg kiigazítását (694 EUR) figyelembe véve a becsült költség 0,392 millió EUR. Ezeket az összegeket 10%-os biztonsági tartalékkal növeltük (átváltási árfolyamok, váratlan változások a szervezetben stb.). A számításokhoz 1,25 EUR = 1 GBP becsült átváltási árfolyamot vettünk alapul.

7. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRA ÉS AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKRA GYAKOROLT HATÁS

7.1. A személyi állományra gyakorolt hatás

Álláshely típusa | A fellépés kezelésére a meglévő állományból kirendelendő létszám | Összesen | A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása |

Állandó létszámkeret | Ideiglenes létszámkeret |

Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak | A B C | 0.2 0.1 – | – – – | 0.2 0.1 – | Felkészülés az ISO ülésein való részvételre és az üléseken hozott intézkedések nyomon követése |

Egyéb személyi állomány | – | – | – |

Összesen | 0.3 | – | 0.3 |

7.2. A személyi állományra gyakorolt teljes pénzügyi hatás

A személyi állomány típusa | Összeg (EUR) | Számítási módszer |

Tisztviselők Ideiglenes személyzet | 36 600 | 0,3 x 122 000 |

Egyéb személyi állomány |

Összesen | 36 600 |

8. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

8.1. A nyomon követés rendszere

Az ISO tagjai szorosan figyelemmel kísérik a szervezet tevékenységeit, és az EU teljes mértékben részt vesz az ISO rendes ülésein. Rendszeresen jelentést tesznek közzé az ISO által folytatott tevékenységekről.

9. CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

Kifizetéseket kizárólag közvetlenül az ISO bankszámlájára lehet folyósítani, egy írásbeli kérelem kézhezvételét és annak ellenőrzését követően, hogy a kérelemben szereplő összeg megegyezik-e a Nemzetközi Cukortanács által elfogadottal.

[1] HL L 379., 1992.12.23., 15. o.

[2] HL L 379., 1992.12.23., 15. o.

Top