Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0085

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Makaó Különleges Közigazgatási Terület: Éves jelentés – 2008

/* COM/2009/0085 végleges */

In force

52009DC0085

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Makaó Különleges Közigazgatási Terület: Éves jelentés – 2008 /* COM/2009/0085 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 26.2.2009

COM(2009) 85 végleges

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Makaó Különleges Közigazgatási Terület: Éves jelentés – 2008

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Makaó Különleges Közigazgatási Terület: Éves jelentés – 2008

Összefoglalás

Az anyaországhoz való visszatérést követően kilenc évvel a Makaóra kidolgozott „egy ország – két rendszer” elv továbbra is kielégítően működik, és biztosítja Makaó egyedülálló társadalmának és életformájának fenntartását, valamint a jogállamiság és az alapvető szabadságok védelmét. 2008 folyamán tovább mélyült az EU-val folytatott együttműködés, melyet megerősített a mindkét oldal részéről folytatott pragmatikus megközelítés. Az együttműködést tovább fogja erősíteni az EU üzleti információs programja. A globális pénzügyi válság miatt most veszélybe került Makaó gazdaságának 2002-ben elkezdődött figyelemre méltó újjászületése, amely sokat köszönhetett a kaszinó-ágazat liberalizálásának és ebből eredő fellendülésének, valamint az anyaország piacaihoz való kiváltságos hozzáférésnek. Makaó Különleges Közigazgatási Terület kormánya tisztában van a szociális, a környezetvédelmi és az adminisztratív ágazatban jelentkező kihívásokkal. E kihívások határozzák meg programját a Gyöngy-folyó torkolatvidékén vele szomszédos országokkal, illetve nemzetközi partnereivel folytatott kapcsolatai tekintetében, különösen ami az Unióval való együttműködést illeti.

Bevezetés

Kilenc év telt el azóta, hogy Makaó a Kínai Népköztársaság különleges közigazgatási területévé vált. A Bizottság 1999-ben kötelezettséget vállalt arra, hogy éves jelentéseket ad ki a Makaó Különleges Közigazgatási Területen (a továbbiakban: KKT) tapasztalható fejleményekről. E jelentés a 2008-as évre vonatkozik.

Makaó és a kínai anyaország egyesítése az „egy ország – két rendszer” elvre épül Makaó alaptörvénye szerint, melyet a Kínai Népköztársaság Nemzeti Népi Kongresszusa 1993-ban fogadott el. Az alaptörvény garantálja, hogy a Makaót korábban jellemző rendszer, üzleti környezet, jogállamiság, valamint az alapvető jogok és szabadságok védelme 50 évig változatlan marad. Ez az elv továbbra is jól működött a Makaó KKT-n.

Politikai és gazdasági fejlemények

2008 nehéz évnek bizonyult a Makaó Különleges Közigazgatási Terület számára, bár az elmúlt 5 év során – a szerencsejátékra vonatkozó szabályozás liberalizálását követően – 20 % fölötti gazdasági növekedés jellemezte. A kaszinó-ágazat által kiváltott gazdasági fellendülés Makaót Ázsia egyik leggazdagabb területévé tette. 2007-ben az egy főre jutó GDP (36 357 USD) meghaladta a 2003-as érték (17 805 USD) kétszeresét.

Makaó gazdasága 2008 első negyedévében 33 %-os növekedést produkált, melyet a szerencsejátékból származó komoly – a GDP hozzávetőlegesen kétharmadát kitevő – bevétel alapozott meg. A következő két negyedévben azonban a növekedés 22 %-ra, illetve 11 %-ra lassult le. Az építőipari és gépipari beruházások szintén visszaestek, különösen azt követően, hogy a nagyszabású építőipari projektek fokozatosan lezárultak. A Makaó teljes kivitelének még mindig kb. 60 %-át kitevő textilkereskedelem szűkülésének következtében az áruexport tovább hanyatlott.

Makaó gazdasága a szerencsejáték-ágazatban létrejövő állásoknak köszönhetően elérte a teljes foglalkoztatást (2008 harmadik negyedévében a munkanélküliség szintje 3,1 % volt). Az erőteljes gazdasági növekedés ugyanakkor nyomást gyakorolt munkaerőpiacra, különösen a szakképzettek kategóriájában. Ez arra késztette a vállalkozásokat, hogy külföldön keressék a megoldást munkaerőigényük kielégítésére, ami a nem helyi munkavállalók beáramlását eredményezte. Az infláció szintje továbbra is igen magas volt, az év nagy részében 8-9 %. Az ingatlanárak és a bérleti költségek a fizetéseknél sokkal gyorsabban emelkedtek. A stabil árak fenntartása kihívást jelentett a Makaó KKT kormánya számára, amely az alacsonyabb jövedelmű csoportokra nehezedő terhek csökkentése érdekében támogatásokat és szociális programokat vezetett be, amelyek az egészségügy és az oktatás területén kezdeményezett reformokra is kiterjedtek.

Makaó kaszinó-ágazata a gyors növekedést követően korrekciós időszakba lépett. 2008 áprilisában Edmund Ho, Makaó kormányzója bejelentette, hogy befagyasztják a szerencsejátékra vonatkozó engedélyek kiadását és a kaszinóépítési célra felhasználható új területi forrásokat. A szerencsejátékra kiadott engedélyek számának határát hatban szabták meg, és Ho kijelentette, hogy ez a korlátozás “hosszú ideig” érvényben marad. A kaszinó-üzemeltetők között folyó verseny intenzitásának enyhítése érdekében a makaói kormány augusztusban törvényt hozott, amelyben korlátozta az utazásszervezők jutalékát, akik a szerencsejátékból származó összbevétel kb. 70 %-át kitevő VIP-forgalom nagy részét hozzák.

Kína továbbra is erős hatást gyakorol Makaó gazdasági fejlődésére, mivel a Különleges Közigazgatási Terület jelentős mértékben a kínai anyaországból érkező turistákra támaszkodik a szerencsejáték és a turizmus ágazatában, melyek Makaó gazdaságának fő pillérei. Azonban a Makaó gyors növekedését övező pekingi aggodalmak miatt a központi kormány fokozatosan – először 2008 júniusában, majd szeptemberben – szigorította az anyaország lakosai számára a Makaóba való látogatáshoz szükséges vízum kiadására vonatkozó korlátozásokat.

A globális pénzügyi válság kihatott az új kaszinók és szállodafejlesztések finanszírozására Makaóban. Makaó legnagyobb kaszinófejlesztői közül néhányan finanszírozási nehézségek miatt felfüggesztették új projektjeiket vagy elhalasztották beruházási terveiket. Ez több ezer dolgozó elbocsátásához vezetett, és azonnal érezhető hatást gyakorol a gazdaságra.

Makaó ezért gazdaságának diverzifikálására törekszik, a szerencsejáték-ágazat helyett a konferenciákra és a kiállításokkal kapcsolatos tevékenységekre helyezve át a hangsúlyt. A turizmus és a vendéglátóipar megsegítésére a Makaó KKT kormánya augusztusban eltörölte a bor és az összes alkoholtartalmú ital fogyasztási adóját. Megszüntette az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót is, hogy enyhítse az energiaárakra ható inflációs nyomást.

Makaó és a kínai anyaország 2003-ban aláírt egy keretmegállapodást, amelynek címe „Szorosabb Gazdasági Partnerségi Megállapodás” (CEPA), és hasonló a Hongkong és a kínai anyaország között létrejött megállapodáshoz. 2004-es végrehajtásától 2008 júniusáig a makaói szolgáltatási ágazat 346 vállalkozása részesült a CEPA által biztosított előnyökből. E megállapodást a legjobban a logisztikai és szállítási ágazat tudta kihasználni, ezeket követi a konferencia-és kiállításszervezés, a vezetési tanácsadás, az építőipar és a forgalmazási szolgáltatások ágazata. Az árukereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára biztosított előnyök azonban korlátozottak voltak.

Makaó továbbra is fontos szerepet tölt be Kína a világ portugál ajkú nyelvterületeivel ápolt nemzetközi kapcsolatainak bázisaként. Ezzel kapcsolódik, hogy megújult érdeklődés tapasztalható a portugál nyelv és örökség iránt. Hozzájárul ehhez az is, hogy megerősödtek Kína kapcsolatai Brazíliával, illetve Afrika portugál nyelvű országaival.

Emellett növekedett a kínai anyaországból érkező diákok száma is Makaó felsőoktatási intézményeiben.

Makaó kormányzója, Edmund Ho 2008. november 11-én elhangzott éves politikai beszédében egyértelművé tette, hogy 2009-ben legfontosabb célkitűzése Makaó gazdasági stabilitásának biztosítása a globális pénzügyi válság alatt. 10,2 milliárd pataca (1 milliárd euro) értékű beruházási tervet jelentett be, amely infrastrukturális építési beruházásokra irányul, többek között a kulturális örökséghez tartozó helyek fejlesztésére és szociális lakásokra. Emellett számos kedvezményt is felajánlott a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások megsegítésére, például az új lakások és a közüzemi számlák támogatását, a munkabérre vonatkozó adóengedményt, és a lakosok számára 5000 pataca (kb. 500 euro) összegéig adható készpénzjuttatást.

2008. október 22-én Edmund Ho kormányzó ismertette az alaptörvény 23. cikkének megfelelő nemzetbiztonsági törvények elfogadására vonatkozó tervét. A 23. cikk értelmében a Makaó KKT-nek önállóan kell törvényeket elfogadnia, amelyek „tiltják a központi népi kormány ellen irányuló árulás, elszakadás, lázadás és felforgatás bármely formáját, vagy államtitkok továbbadását, és tiltják külföldi politikai szervezetek vagy csoportok számára politikai tevékenységek folytatását a régióban, továbbá tiltják a régió politikai szervezetei vagy csoportjai számára a külföldi politikai intézményekkel vagy csoportokkal való kapcsolat felvételét”. Edmund Ho kormányzó 40 napos, 2008. november 30-áig tartó nyilvános konzultációt indított a nemzetbiztonsági törvényről annak érdekében, hogy megbízatásának 2009. december 19-i lejárta előtt biztosítsa, hogy a törvényhozás elfogadhassa a törvényt. A nemzetbiztonsági törvény hét bűncselekményt foglal magába, többek között a központi népi kormány ellen irányuló árulást, elszakadást, lázadást és felforgatást, valamint az államtitkok továbbadását. Az Európai Bizottság erősen reméli, hogy a jelenleg a jogalkotási eljárás fázisában lévő nemzetbiztonsági törvény nem fogja csorbítani az alaptörvény által garantált alapvető jogokat és szabadságokat.

A makaói igazságügyi és bűnüldözői hatóságok továbbra is megfelelően működnek. Ezt mutatja az is, hogy 2008. január 30-án Ao Man-Long volt közlekedési és közmunkaügyi minisztert a bíróság bűnösnek találta abban, hogy több millió pataca értékben fogadott el kenőpénzt, és visszaélt hatalmával, hogy ingatlanfejlesztőket építőipari szerződések elnyeréséhez segítsen. 27 év szabadságvesztésre ítélték. A kormányzó úgy nyilatkozott, hogy igazságos ítélet született, és „a bíróság jogszerűen ítélkezett”.

2008-ban szintén több tüntetés volt, bár jóval kisebb nagyságrendűek, mint a 2007-es május elsejei tüntetés, amely a tüntetők és a rendőrség közötti összeütközés után erőszakossá vált. A 2008-as tüntetések békések voltak, és arra szólították fel a kormányt, hogy javítsák az emberek megélhetési viszonyait, és – a nem makaói lakosok beáramlása miatt – az álláslehetőségek vonatkozásában részesítsék előnyben a helyi lakosokat.

Az EU-Makaó együttműködés

Makaó továbbra is fontos partner az Unió számára. Jelentős európai örökséggel rendelkezik, és gazdasági, környezetvédelmi, oktatási, szociális és kulturális téren hasonló értékeket vall. Az EU és Makaó közötti együttműködés fejlesztésének keretét a Bizottság és Makaó között 1992-ben aláírt kereskedelmi és együttműködési megállapodás adja. 2008-ban a keretmegállapodás értelmében évente megrendezésre kerülő vegyes bizottsági ülést 2009 februárjára halasztották.

Az EU és Makaó közötti kétoldalú árukereskedelem szűkült a Makaóból származó ruházati cikkek csökkenő behozatala következtében, ami a textilekről és ruházati cikkekről szóló megállapodás fokozatos megszüntetésére vezethető vissza. 2008 első kilenc hónapjában a Makaóból szármázó behozatal kb. 48 %-kal csökkent, 199 millió euróra. Az EU Makaóba irányuló kivitele is csökkent; 10,2 %-kal, 131 millió euróra.

Az EU Makaóval folytatott együttműködési tevékenységeire vonatkozóan az irányadó politikai keretet továbbra is az Európai Bizottság „Az Európai Unió, Hongkong és Makaó: az együttműködés lehetőségei 2007-2013” című közleménye biztosítja. Kihívást jelentő célkitűzéseket határoz meg, hogy előmozdítsa az Unió és Makaó közötti kapcsolatokat az együttműködés hét fő területen történő mélyítése és szélesítése által: kereskedelem és vámügy, pénzügyek, emberek közötti kapcsolatok. közlekedés, környezetvédelem, egészségügy és élelmiszerbiztonság.

A felsorolt hét területen a politikai és szabályozási együttműködésre irányulóan elfogadott intézkedések végrehajtását előrelendítette az Európai Unió Makaónak és Hongkongnak szóló, 2008-ban elindított üzleti információs programja (European Union Business Information Programme – a továbbiakban: EUBIP), amely 2010-ig tartó, tematikusan meghatározott eseményekből álló programot valósít meg. Az EUBIP arra szolgál, hogy a kereskedelem és a befektetések, a szabványok, a szellemi tulajdonjog, a környezetvédelem, a közlekedés és logisztika, az egészségügy, továbbá az élelmiszer- és termékbiztonság területére irányuló kétoldalú együttműködési tevékenységeken keresztül előmozdítsa Makaó és az Európai Unió között egymás jobb megértését, valamint az ismeretek és bevált gyakorlat megosztását. 2008 augusztusában pályázati felhívást tettek közzé, és a szerződést egy, a hongkongi Európai Kereskedelmi Kamara által vezetett konzorciumnak ítélték oda, amelyben – a Makaói Kereskedelem- és Beruházás-támogatási Intézet (IPM) és a makaói Európai Tanulmányok Intézete részvételével – a makaói felek jelenléte is számottevő. Az EUBIP-et 2008 decemberében írták alá Makaóban, és várhatóan 2009 elejére lesz teljes mértékben működőképes.

A környezetvédelem fontos kérdés a Makaó KKT kormánya számára, és erre fog irányulni az EUBIP keretében folytatandó együttműködési tevékenységek egyike. A makaói hatóságok erőfeszítéseiket a víz sótartalmával kapcsolatos problémák megoldására, az energiahatékonyság előmozdítására, és a környezetvédelem fontosságának társadalmi szintű tudatosítására összpontosítják. Emellett Makaó igyekszik fokozott szerepet vállalni abban, hogy fórumként szolgál a Gyöngy- folyó torkolatának tágabb régiója és az Unió környezetvédelmi kérdésekről folytatott párbeszéde számára. A Bizottság tudomásul vette, hogy a Makaó KKT kormánya jelentős forrásokat szánt a nemzetközi környezetvédelmi együttműködési fórum és kiállítás megszervezésének vezetésére, hogy előmozdítsa a makaói környezetvédelem és társadalomfejlesztés nemzetközi ismertségét. A Makaói Nemzetközi Környezetvédelmi és Együttműködési Fórum és Kiállítás (MIECF) 2008 áprilisában került megrendezésre, az Európai Bizottság és uniós tagállamok részvételével. 2009-re tervezik a második ilyen fórumot.

Az Unió és Makaó közötti együttműködésben számos területen előrelépés történt. Makaó javasolta a Bizottságnak, hogy a közigazgatás fejlesztése és a jogi és igazságszolgáltatási szakértelem fokozása érdekében az EU-Makaó jogi együttműködési program lépjen át második szakaszába, miután első szakasza 2007-ben sikerrel lezárult. 2008 januárjában a megtakarítások adóztatása területére irányuló együttműködés lehetséges módjainak feltárása céljából kapcsolatfelvételre került sor magas beosztású bizottsági tisztviselők és Makaó pénzügyminisztere, Francis Tam között. A Bizottság emellett kiemelkedő uniós kiállítóhely biztosításával – a tagállamokkal együtt – hozzájárult a 2008. októberében lezajlott Makaói Nemzetközi Vásáron való közös uniós részvételhez. Támogatta továbbá a Makaói Egyetem Jean Monnet-intézetét a májusban rendezett nagy sikerű Jean Monnet-konferencián való részvételével.

Jövőbeli kilátások

2009 fontos év lesz a Makaó KKT számára. Makaó Kínai Népköztársaságnak való átadásának tizedik évfordulóját fogják ünnepelni.

A törvényhozási választásokra és a kormányzóválasztásra szintén 2009-ben kerül sor. Ez jelentős lépés lesz a makaói választási folyamatban. Az általános választójog – Hongkong esetével ellentétben – Makaóban nem jelent vitás kérdést. Hongkong alaptörvényével ellentétben Makaó alaptörvénye nem mondja ki, hogy az általános választójog bevezetése az alkotmányos fejlődés végső célja. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy módosítsák a kormányzó és törvényhozási tagok megválasztásának módját. 2008 februárjában Florinda Chan közigazgatási és igazságügyi miniszter változtatásokat javasolt a makaói választási jogszabályokra vonatkozóan. E változtatások a szavazók nyilvántartásával kapcsolatos eljárások optimalizálására és a korrupció elleni küzdelemre irányultak. Nem került szóba sem az általános választójog, sem pedig a törvényhozói gyűlés közvetlenül választott képviselői számának emelése. Florinda Chan szerint a változások a választási folyamat lebonyolítását segítik elő, és hangsúlyozta, hogy a demokratikus fejlődés nem feltétlenül jelenti a törvényhozás választott tagjai számának emelését. E változások összhangban vannak Ho kormányzó 2008-ra vonatkozó – 2007 novemberében elhangzott – éves politikai beszédének állításaival, mivel a kormányzó hangsúlyozta, hogy nem lehetséges a közvetlen választások 2009-es vagy közvetlenül azt követő bevezetése. A Bizottság arra bátorítja a Makaó KKT-t, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek reprezentatívabb választási folyamathoz vezetnek.

Edmund Ho, a Makaó KKT az átadást követő első és egyetlen kormányzója 2009 végén köszön le hivataláról. Ezt megelőzően nagy kihívásokkal kell szembenéznie, hogy a globális pénzügyi válságban megőrizze Makaó gazdasági stabilitását és megőrizze Makaó ázsiai turisztikai központként kivívott pozícióját.

Az Unió Makaóval folytatott együttműködése 2009-ben a következő területeken fokozható: a környezetvédelmi kihívások – úgymint a vízügyi problémák, a levegőszennyezés és a hulladékgazdálkodás – kezelése, a közigazgatási és jogi keretrendszer megerősítése, a személyes cserekapcsolatok fokozása, és Makaó kulturális örökségének támogatása.

A Bizottság folytatja Makaón az intézményi, gazdasági és társadalmi fejlemények nyomon követését és az “egy ország – két rendszer” elv végrehajtásának támogatását.

Top