Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0110

A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***III Az Európai Parlament 2009. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 342–342 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 87/342


2009. március 11., szerda
A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***III

P6_TA(2009)0110

Az Európai Parlament 2009. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3724/2008 – C6 0047/2009),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0592) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2007)0645),

tekintettel a második olvasat során kialakított álláspontjára (2) a Tanács közös álláspontjával (3) kapcsolatban,

tekintettel a Bizottság véleményére a Parlament közös állásponthoz fűzött módosításairól (COM(2008)0831),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 65. cikkére,

tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A6-0102/2009),

1.

jóváhagyja a közös szövegtervezetet;

2.

utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogszabályt;

3.

utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogszabályt, és a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 74. E, 2008.3.20., 562. o.

(2)  Elfogadott szövegek 2008.9.24., P6_TA(2008)0445.

(3)  HL C 190. E, 2008.7.29., 17. o.


Top