Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005X1124(03)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás –– „Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések –– az európai ifjúsági paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése”

OJ C 292, 24.11.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 292/5


A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás –– „Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések –– az európai ifjúsági paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése”

(2005/C 292/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

EMLÉKEZTETNEK

Az Európai Bizottság „Új lendület Európa fiataljai számára” című, 2001. novemberi fehér könyvére (1), amelyet a Tanács 2002. február 14-i következtetéseiben (2) és az ifjúsági téren folytatott együttműködés európai keretét létrehozó 2002. június 27-i állásfoglalásában (3) jóváhagyott.

Az Európai Tanács 2005. március 22–23-i tavaszi ülésén a lisszaboni növekedési és foglalkoztatási célkitűzések eléréséhez hozzájáruló eszközként elfogadott európai ifjúsági paktumra. A paktum három területre összpontosít: a foglalkoztatás, az integráció és a társadalmi felemelkedés területére; az oktatás, a képzés és a mobilitás területére; a munka és a magán-, valamint családi élet összeegyeztetése területére (4).

ÜDVÖZLIK a „Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések: Az európai ifjúsági paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése” című, az ifjúságot érintő európai szakpolitikákról szóló bizottsági közleményt (5).

HANGSÚLYOZZÁK, HOGY:

1.

A fiatalok állampolgári szerepvállalása minden szinten nélkülözhetetlen a demokratikus és befogadó társadalmak létrehozásához.

2.

A fiataloknak és szervezeteiknek szerepük van az Európai Unió fejlődésében, többek között a munkahelyteremtés és a növekedés lisszaboni célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás révén.

3.

Ahhoz, hogy hozzájárulhassanak a lisszaboni foglalkoztatási célkitűzés eléréséhez, a fiataloknak teljes mértékben be kell illeszkedniük a társadalomba, és ezért:

támogatást kell számukra nyújtani a munkaerőpiacra történő belépéshez, és bátorítani kell őket kreativitásuk és vállalkozói készségeik kifejlesztésére;

fel kell őket vértezni a szükséges tudással, képességekkel és kompetenciákkal a formális és a nem formális szektorban szerzett magas színvonalú, megfelelő oktatás és képzés, valamint a mobilitással szerzett tapasztalatok révén;

képesnek kell lenniük a munka és a családi élet összeegyeztetésére.

4.

A növekedés és foglalkoztatás elősegítését célzó lisszaboni partnerséget támogató közösségi eszközök, mint például az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram, valamint a foglalkoztatási és társadalmi integrációs stratégiák kulcsfontosságúak az európai ifjúsági paktum céljainak megvalósításához.

5.

A döntéshozóknak helyi, regionális, nemzeti és európai szinten figyelembe kell venniük a fiatalok sajátos szükségleteit, hogy az ifjúsági dimenzió valamennyi releváns politikában megerősödjön;

6.

Konzultálni kell a fiatalokkal és szervezeteikkel az őket érintő politikai intézkedések kialakítását, végrehajtását és nyomon követését illetően, valamint nagymértékben be kell őket vonni ezekbe, hozzájárulva ezzel az állampolgári szerepvállalás tudatosodásának növekedéséhez a fiatalok között.

7.

Az ifjúsági területen és az ifjúsági szervezetekben tevékenykedőknek megfelelő képzésben kell részt venniük és megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük ahhoz, hogy hatékonyan tudják támogatni a fiatalokat.

MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy az ifjúságpolitika terén folytatott együttműködés európai kerete jelenleg három területből áll:

a fiatalok állampolgári szerepvállalásának támogatása az ifjúságpolitika terén alkalmazott nyílt koordinációs módszeren keresztül,

az európai ifjúsági paktum, amely a növekedés és foglalkoztatás elősegítését célzó lisszaboni partnerség fő területein kiemeli az ifjúságpolitikai kérdéseket,

az ifjúságpolitikai dimenzió beillesztése az egyéb releváns európai politikákba.

Az „Ifjúság” program és a hamarosan elinduló „Cselekvő ifjúság” program kiegészíti e keretrendszert.

EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY:

1.

A fiatalok állampolgári szerepvállalásának támogatásával kapcsolatos munkának az ifjúságpolitika terén alkalmazott nyílt koordinációs módszer prioritásai mentén kell folytatódnia: ezek a részvétel, a tájékoztatás, az önkéntes tevékenységek, valamint a fiatalok nagyobb fokú ismerete, ideértve az európai ifjúsági paktumban megfogalmazott kérdések ismeretének javítását is.

2.

Az európai ifjúsági paktum céljait a növekedés és foglalkoztatás elősegítését célzó lisszaboni partnerség keretében kell elérni.

3.

A releváns európai politikákon belüli ifjúságpolitikai dimenzió kialakításakor a megkülönböztetés elleni küzdelemre, az egészséges életmódra – a sportot is beleértve –, és az ifjúságpolitikai kérdésekre irányuló kutatásra kiemelt figyelmet kell fordítani.

4.

Az együttműködési keret megvalósítása során:

biztosítani kell a három terület egymást kiegészítő jellegét és a köztük lévő összhangot;

az európai ifjúsági fórumon, a nemzeti ifjúsági tanácsokon és a hasonló szervezeteken keresztül konzultálni kell a fiatalokkal és szervezeteikkel, valamint fejleszteni kell a párbeszédet a szervezetekben részt nem vevő fiatalokkal is;

tiszteletben kell tartani az egyes területek mechanizmusait és meglévő ütemezését;

küzdeni kell minden, nem, faj, etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés ellen.

FELKÉRIK A TAGÁLLAMOKAT, HOGY:

1.

folytassák az ifjúságpolitika terén alkalmazott nyílt koordinációs módszer közös célkitűzéseinek végrehajtását;

2.

a lisszaboni stratégia végrehajtása során biztosítsák az európai ifjúsági paktum hatékony nyomon követését, például mérhető célkitűzések meghatározásával;

3.

nemzeti, regionális és helyi szinten fejlesszék a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel a párbeszédet az őket érintő politikai intézkedések kérdésében, az ifjúságpolitikai kérdésekkel foglalkozó kutatók bevonásával.

FELKÉRIK A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1.

európai szinten fejlessze a szervezett párbeszédet a fiatalokkal az őket érintő politikai intézkedések kérdésében, például az információtechnológia innovatív felhasználásával és a fiatalok, szervezeteik, az ifjúságpolitikai kérdésekkel foglalkozó kutatók és a döntéshozók részvételével tartott éves konferenciák szervezésével;

2.

fejlessze és támogassa az Európai Ifjúsági Portált, az EURES-t, a PLOTEUS-t és az EURODESK-et, valamint könnyítse meg az ezekhez való hozzáférést, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a fiatalok számára a külföldi munkavállalás, önkéntesség és tanulás lehetőségeinek minél sikeresebb megvalósításához;

3.

a lisszaboni stratégia végrehajtása során biztosítsa az európai ifjúsági paktum hatékony nyomon követését.

FELHÍVJÁK A TAGÁLLAMOKAT ÉS A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1.

a fiatalok, valamint az ifjúsági területen és az ifjúsági szervezetekben tevékenykedők számára ösztönözzék a nem formális és az informális tanulás elismerését, például a „Youthpass” kifejlesztésével és annak az „Europass”-ba történő bevonásának mérlegelésével, és – a nemzeti helyzetek figyelembevétele és a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása mellett – vegyék fontolóra az ilyen tanulás érvényesítését;

2.

határozzák meg a fiatalok mobilitását akadályozó tényezőket, és az erre vonatkozó bevált gyakorlatot fejlesszék, alkalmazzák és cseréljék ki egymás között, így könnyítve meg a fiatalok számára az Európai Unión belül és kívül is a munkavállalást, az önkéntességet, a képzést és a tanulást;

3.

a fiatalok állampolgári szerepvállalásának, társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának és iskolai végzettségi szintjének emelése érdekében a lehető legjobban használják ki a közösségi és a tagállami politikák, programok és egyéb eszközök által nyújtott lehetőségeket;

4.

értékeljék 2009-ben az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés keretét.


(1)  14441/04 – COM(2001) 681 végleges.

(2)  HL C 119., 2002.5.22., 6. o.

(3)  HL L 168., 2002.7.13., 2-5. o.

(4)  7619/1/05. 37. következtetés

(5)  9679/05 – COM(2005) 206 végleges.


Top