EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0364

A Bizottság (EU) 2021/364 végrehajtási rendelete (2021. február 26.) a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/1164

OJ L 70, 1.3.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/364/oj

2021.3.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 70/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 26.)

a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

2007. július 31-én Szlovákia illetékes hatóságához (a továbbiakban: értékelő illetékes hatóság) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelem érkezett a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór hatóanyagnak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele iránt a szóban forgó irányelv V. melléklete szerinti 1. terméktípusba (humán-egészségügy) tartozó biocid termékekben történő felhasználás céljából, amely terméktípus megfelel az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 1. terméktípusnak.

(2)

2010. november 19-én az értékelő illetékes hatóság a 98/8/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtotta az értékelő jelentést és következtetéseit a Bizottságnak.

(3)

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2020. június 16-án elfogadta az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) véleményét (3), amelynek során figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(4)

Az említett vélemény szerint az 1. terméktípusba tartozó, nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klórt tartalmazó biocid termékek – a felhasználásukra vonatkozó bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(5)

Figyelembe véve az Ügynökség véleményét, helyénvaló jóváhagyni a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klórnak az 1. terméktípusba tartozó biocid termékek hatóanyagaként az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klórt az 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  A biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleménye a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemről, terméktípus: 1., ECHA/BPC/250, elfogadás időpontja: 2020. június 16.


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór

IUPAC-név: tárgytalan

EK-szám: tárgytalan

CAS-szám: tárgytalan

Prekurzor:

IUPAC-név: nátrium-klorid

EK-szám: 231-598-3

CAS-szám: 7647-14-5

A nátrium-kloridból elektrolízissel in situ előállított aktív klór specifikációja a nátrium-klorid prekurzortól függ, amelynek meg kell felelnie az alábbi szabványok egyikében meghatározott tisztasági követelményeknek: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 (1. típus), EN 14805 (2. típus), EN 16370 (1. típus), EN 16370 (2. típus), EN 16401 (1. típus), EN 16401 (2. típus), CODEX STAN 150-1985 vagy Európai Gyógyszerkönyv 9.0.

2021. július 1.

2031. június 30.

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.


(1)  Az ebben az oszlopban feltüntetett prekurzor tisztasági követelményei megegyeznek az értékelt hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemben foglaltakkal.


Top