Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1685

A Bizottság (EU) 2019/1685 végrehajtási rendelete (2019. október 4.) a baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/7072

OJ L 258, 9.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj

9.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 4.)

a baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/329 bizottsági végrehajtási rendelet (2) kijelölte a Wageningen Livestock Research által vezetett, az Aarhusi Egyetem és a Friedrich-Loeffler-Institut részvételével létrejött konzorciumot állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak, amelynek feladata támogatni a Bizottság és a tagállamok horizontális tevékenységeit az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett állatjóléti követelmények alkalmazásában. Az Európai Unió referenciaközpontjainak többéves munkaprogramja alapján ennek az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak a tevékenysége elsősorban a sertések jólétével kapcsolatos.

(2)

A Bizottság ezután az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikkével összhangban nyilvános felhívást tett közzé egy második, állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kiválasztása és kijelölése céljából, amelynek feladata a baromfikra és más kistestű haszonállatokra vonatkozó állatjóléti követelmények alkalmazásában támogatni a Bizottságot és a tagállamokat.

(3)

Az e nyilvános felhívást bonyolító értékelő és kiválasztó bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Franciaország) által vezetett, az Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spanyolország), az Aarhusi Egyetem – Institut for Husdyrvidenskab (Dánia) és az Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Olaszország) részvételével létrejött konzorcium megfelel az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikke (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és megbízható az említett rendelet 96. cikkében meghatározott feladatokkal a baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében.

(4)

A konzorciumot ezért indokolt kijelölni a baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak, amelynek feladata az európai uniós referenciaközpontok éves vagy többéves munkaprogramjaiban említett tevékenységek támogatása. Ezeket az éves vagy többéves munkaprogramokat a Bizottság által a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 36. cikke értelmében elfogadott vonatkozó munkaprogramokban foglalt célkitűzésekkel és prioritásokkal összhangban kell meghatározni.

(5)

Az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió állatjóléti referenciaközpontjának kijelölését időben korlátozni kell, vagy rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezért a baromfik és más kistestű haszonállatok jólétével foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelölését ötévente felül kell vizsgálni.

(6)

A baromfik és más kistestű haszonállatok tekintetében az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak elegendő időt kell biztosítani a következő költségvetési időszakra szóló munkaprogramja összeállításához. Ezért ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság kijelöli állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak az alábbi konzorciumot, amelynek feladata a baromfik és más kistestű haszonállatok jólétére vonatkozó követelmények terén támogatni a Bizottság és a tagállamok horizontális tevékenységeit.

Név:

:

az Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Franciaország) által vezetett, az Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spanyolország), az Aarhusi Egyetem – Institut for Husdyrvidenskab (Dánia) és az Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Olaszország) részvételével létrejött konzorcium.

Cím:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCIAORSZÁG

(2)   A kijelölést e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számítva ötévenként felül kell vizsgálni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/329 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről (HL L 63., 2018.3.6., 13. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).


Top