Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

A Bizottság (EU) 2019/1678 végrehajtási határozata (2019. október 4.) a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a TRACES állategészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 7067. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1678 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. október 4.)

a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a TRACES állategészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 7067. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) és (3) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére és 6. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/821/EK bizottsági határozat (4) megállapítja a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelvnek megfelelően jóváhagyott állategészségügyi határállomások listáját, valamint az integrált számítógépes állategészségügyi rendszer (TRACES) központi, regionális és helyi egységeinek a listáját. Ezeket a listákat az említett határozat I., illetve II. melléklete tartalmazza.

(2)

Belgium javaslata alapján az Antwerpen és Zeebrugge kikötőjében található állategészségügyi határállomásra vonatkozó jóváhagyást ki kell terjeszteni az emberi fogyasztásra szánt csomagolatlan termékekre. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések listáját.

(3)

Dánia javaslata alapján a Skagen kikötőjénél lévő állategészségügyi határállomáson belül egy új, állati melléktermékek ellenőrzése céljából felállított ellenőrző központot is fel kell sorolni a listán. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések listáját.

(4)

Spanyolország javaslata alapján Ferrol kikötőjében egy új állategészségügyi határállomást kell jóváhagyni az emberi fogyasztásra szánt csomagolt termékek tekintetében. Ezenkívül meg kell szüntetni a Santander kikötőjében található, nem emberi fogyasztásra szánt csomagolt termékek ellenőrzésére szolgáló állategészségügyi határállomásnak, valamint a Vigo kikötőjében található állategészségügyi határállomásnál lévő egyik ellenőrző központnak a felfüggesztését. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések listáját.

(5)

Olaszország javaslata és a Bizottság által elvégzett, kielégítő eredményt mutató ellenőrzés nyomán a veronai repülőtéren található új állategészségügyi határállomást jóvá kell hagyni az emberi fogyasztásra szánt csomagolt termékek tekintetében. Ezért a 2009/821/EK határozat I. mellékletében az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések listáját ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A Finnországtól érkezett bejelentés alapján a Hamina kikötőjében található állategészségügyi határállomást törölni kell a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő listáról.

(7)

A Svédországtól érkezett bejelentés alapján a Helsingborg kikötőjében található állategészségügyi határállomás ellenőrzések elvégzéséért és bizonyítványok kiállításáért felelős személyzete tekintetében eltérést kell engedélyezni. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések listáját.

(8)

Németország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy egy igazgatási átszervezést követően a TRACES helyi egységeit tartalmazó lista bizonyos módosításaira van szükség az említett tagállamra vonatkozóan. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a 2009/821/EK határozat II. mellékletét.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 4-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(4)  A Bizottság 2009/821/EK határozata (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állategészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állategészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi egységeinek meghatározásáról (HL L 296., 2009.11.12., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a különleges észrevételek a következő megjegyzéssel egészülnek ki:

„(16) = A patás állatok hasított teste kivételével.”;

b)

a Belgiumra vonatkozó rész a következőképpen módosul:

i.

az Antwerpen kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

ii.

a Zeebrugge kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

c)

a Dániára vonatkozó részben a Skagen kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

d)

a Spanyolországra vonatkozó rész a következőképpen módosul:

i.

a Ciudad Realra vonatkozó bejegyzés után a Ferrol kikötőjére vonatkozó következő bejegyzést kell beilleszteni:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

ii.

a Santander kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

iii.

a Vigo kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

e)

az Olaszországra vonatkozó részben a Velencére (Venezia) vonatkozó bejegyzések után a szöveg a következő, a veronai repülőtérre vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

f)

a Finnországra vonatkozó részben a Hamina kikötőjére vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

g)

a Svédországra vonatkozó részben a Helsingborg kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

A Németországra vonatkozó rész „DE00010 SAARLAND” szakaszában a „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” és a „DE38310 REGIONALSTELLE WEST” egységre vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.


Top