Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

A Bizottság (EU) 2018/290 rendelete (2018. február 26.) az 1881/2006/EK rendeletnek a növényi olajokban és zsírokban, az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek felső határértékeinek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 55/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/290 RENDELETE

(2018. február 26.)

az 1881/2006/EK rendeletnek a növényi olajokban és zsírokban, az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek felső határértékeinek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok vonatkozásában felső határértékeket határoz meg.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) élelmiszerláncba bekerülő szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM) 2016 májusában tudományos szakvéleményt (3) fogadott el a 3- és 2-monoklór-propán-diol (MCPD) és azok zsírsavészterei, valamint a glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való jelenlétének az emberi egészségre gyakorolt kockázataival kapcsolatban.

(3)

A Hatóság – arra az aktualizált iránymutatásra való tekintettel, amelyet tudományos bizottsága a „benchmark dózis” megközelítés kockázatértékelésekben való alkalmazásával kapcsolatban adott ki (4) – úgy határozott, hogy újraértékeli a 3-MCPD és zsírsavésztereit, miután alaposan elemezte egyfelől az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (5), másfelől a Hatóság szóban forgó szennyező anyaggal kapcsolatos véleményei közötti eltéréseket. Ezért indokoltnak tűnik mindaddig várni a megfelelő szabályozói intézkedések meghozatalával, amíg meg nem lesz a 3-MCPD és zsírsavészterei újraértékelésének eredménye.

(4)

A glicidil-zsírsavészterek a finomított növényi olajokban és zsírokban igen nagy mennyiségben előforduló élelmiszer-szennyező anyagok. A glicidil-zsírsavészterek a gyomor-bél rendszerben hidrolízis útján glicidollá alakulnak át.

(5)

A Hatóság megállapította, hogy a glicidol genotoxikus és karcinogén vegyület. Tekintettel a glicidol potenciálisan genotoxikus és karcinogén hatására, a Hatóság az „expozíciós tűréshatár” („MoE”) megközelítést alkalmazta. A csecsemőkkel, kisgyermekekkel és gyermekekkel kapcsolatos expozíciós forgatókönyvek nyomán 12 800 és 4 900 közötti, a kizárólag anyatej-helyettesítő tápszerrel táplált csecsemők esetében pedig 5 500 és 2 100 közötti az expozíciós tűréshatárt állapítottak meg. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a 25 000 alatti expozíciós tűréshatár egészségi szempontból kockázatos. Ezért indokolt felső határértéket megállapítani a végső fogyasztók számára forgalmazott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt növényi olajokban és zsírokban található glicidil-zsírsavészterekre vonatkozóan. A csecsemők, kisgyermekek és gyermekek egészségével kapcsolatos kockázatokra való tekintettel a bébiételek előállítására és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, feldolgozott gabona alapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok tekintetében pedig indokolt még szigorúbb felső határérték megállapítása.

(6)

A csecsemők, kisgyermekek és gyermekek egészségét érintő mindennemű kockázat kizárása érdekében, valamint különös tekintettel a kizárólag anyatej-helyettesítő tápszerrel táplált csecsemők glicidil-zsírsavésztereknek való lehetséges expozíciójára, indokoltnak tűnik szigorú, kimondottan az anyatej-helyettesítő tápszerekre, az anyatej-kiegészítő tápszerekre, valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó felső határértéket megállapítani. Mivel azonban az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek mennyiségének további csökkentése is szükségesnek mutatkozik, a felső határértékeket felül kell vizsgálni, amint szigorúbb határértékek elemzésére is alkalmas megbízható módszer áll rendelkezésre, amellyel biztosítható ezen értékek hatékony érvényesítése.

(7)

Az élelmiszer-vállalkozóknak elegendő időt kell hagyni arra, hogy termelési folyamataikat hozzá tudják igazítani a rendelkezésekhez.

(8)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt és e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek 2018. szeptember 19-ig forgalomban maradhatnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  Tudományos szakvélemény a 3- és 2-monoklór-propán-diol (MCPD) és azok zsírsavészterei, valamint a glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való jelenlétének az emberi egészségre gyakorolt kockázatairól. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159. o. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  A tudományos bizottság 2017. február 13–14-i 82. plenáris ülésén készült jegyzőkönyv. Az alábbi címen olvasható: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság, nyolcvanharmadik ülés, Róma, 2016. november 8–17., összegzés és következtetések. A dokumentum az alábbi címen olvasható: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete 4. szakaszának –„3-monoklór-propán-1,2-diol (3-MCPD)” – helyébe a következő szöveg lép:

„4. szakasz: 3-monoklór-propán-diol (3-MCPD) és glicidil-zsírsavészterek

Élelmiszerek (1)

Felső határérték

(μg/kg)

4.1.

3-monoklór-propán-diol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hidrolizált növényi fehérje (30)

20

4.1.2.

Szójaszósz (30)

20

4.2.

Glicidolként kifejezett glicidil-zsírsavészterek

 

4.2.1.

A végső fogyasztók számára forgalmazott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt növényi olajok és zsírok, a 4.2.2. pontban említett élelmiszerek kivételével

1 000

4.2.2.

A bébiételek előállítására és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, feldolgozott gabona alapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok (3)

500

4.2.3.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (por) (3) (29)

75 2019. június 30-ig

50 2019. július 1-jétől

4.2.4.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (folyadék) (3) (29)

10,0 2019. június 30-ig

6,0 2019. július 1-jétől”


Top