Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0585

A Bizottság (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatok adatstandardjaira és -formátumaira, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az illetékes hatóságok által kialakítandó mechanizmusokkal kapcsolatban szükséges technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/4405

OJ L 87, 31.3.2017, p. 368–381 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj

31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/368


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatok adatstandardjaira és -formátumaira, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az illetékes hatóságok által kialakítandó mechanizmusokkal kapcsolatban szükséges technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az illetékes hatóságok által végzett piacmonitoring eredményessége érdekében a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatokat egységes formátumban és egységes standardoknak megfelelően kell bejelenteni.

(2)

A referenciaadatok elektronikus, gép által olvasható és letölthető formában és formátumban történő bejelentése és közzététele megkönnyíti az adatok hatékony felhasználását és cseréjét.

(3)

A piacra bevezetett, valamint a kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálón keresztül kereskedett pénzügyi eszközök teljes körére kiterjedő referenciaadatok azonnali beérkezése lehetővé teszi azt, hogy az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) biztosítani tudják az adatok minőségét és a piacmonitoring eredményességét, hozzájárulva ezzel a piac integritásához.

(4)

Annak érdekében, hogy a kereskedési helyszínek és rendszeres internalizálók hiánytalan és pontos referenciaadatokat szolgáltassanak, továbbá az illetékes hatóságok az adatokat ténylegesen és időben megkaphassák és feldolgozhassák, megfelelően ki kell alakítani az adatszolgáltatás ütemezését. A közzétételt megelőzően elegendő időt kell hagyni a pontatlan, illetve hiányos adatok kiszűrésére. Annak érdekében, hogy a benyújtott referenciaadatok összhangban álljanak a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint bejelentett megfelelő adatokkal, az illetékes hatóságoknak az adott napra vonatkozó referenciaadatok használatával kell hitelesíteniük és egymás között kicserélniük a szóban forgó napon végrehajtott ügyletekről szóló jelentéseket.

(5)

A 600/2014/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése alapján a referenciaadatok küldőinek és átvevőinek biztosítaniuk kell az adatok tényleges beérkezését, hatékony cseréjét és minőségét, valamint az említett rendelet 26. cikkében előírt megfelelő ügyleti jelentésekkel való összhangját. A kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak ennélfogva hiánytalan és pontos referenciaadatokat kell szolgáltatniuk, továbbá haladéktalanul tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat a már megküldött adatokban feltárt hiányosságokról és pontatlanságokról. Ezenkívül megfelelő rendszereket és ellenőrzési mechanizmusokat kell működtetniük a pontos, hiánytalan és időszerű referenciaadat-szolgáltatás érdekében.

(6)

A referenciaadatok hatékony felhasználása és cseréje céljából, továbbá annak érdekében, hogy a referenciaadatok összhangban álljanak az ügyleti jelentésekben szolgáltatott megfelelő adatokkal, a kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak a pénzügyi eszközök és a jogalanyok referenciaadatokban szerepeltetendő azonosítóját egységes, elfogadott standardokra kell alapozniuk. Így különösen annak érdekében, hogy a referenciaadatok illeszkedjenek a megfelelő ügyleti jelentésekhez, a kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak gondoskodniuk kell a bejelentett pénzügyi eszközökre vonatkozó, ISO 6166 szabvány szerinti nemzetközi értékpapír-azonosító számok beszerzéséről és az adatszolgáltatásban való szerepeltetéséről.

(7)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 600/2014/EU rendelet rendelkezéseit azonos időponttól kell alkalmazni.

(8)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(9)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke (2) alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A referenciaadatok tartalma, standardjai, formája és formátuma

A kereskedési helyszínek és rendszeres internalizálók az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják az érintett pénzügyi eszközre vonatkozó, a melléklet 3. táblázatában említett valamennyi referenciaadatot (a továbbiakban: referenciaadat). Az átadandó adatokat a melléklet 3. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak megfelelően, elektronikus és gép által olvasható formában, az ISO 20022 szabvány szerinti egységes XML-sablonfájlban nyújtják be.

2. cikk

A referenciaadatok illetékes hatóságokhoz történő benyújtásának ütemezése

(1)   A kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak minden kereskedési napon közép-európai idő (CET) szerint 21:00 óráig be kell nyújtaniuk illetékes hatóságukhoz az összes olyan pénzügyi eszközre vonatkozó referenciaadatokat, amelyet az adott napon közép-európai idő szerint 18:00 óra előtt a piacra bevezettek, illetve amellyel kereskedtek, beleértve, ha a rendszerükön keresztül megbízást vagy jegyzést adtak.

(2)   Ha egy pénzügyi eszközt egy kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló kereskedési napján közép-európai idő szerint 18:00 óra után vezetnek be a piacra, illetve azzal ezt követően kereskednek, beleértve, ha a kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló rendszerén keresztül először adtak megbízást vagy jegyzést, akkor az adott pénzügyi eszközre vonatkozó referenciaadatokat a kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló következő kereskedési napján, közép-európai idő szerint 21:00 óráig kell benyújtani.

3. cikk

A pénzügyi eszközök és jogalanyok azonosítása

(1)   Kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló egy pénzügyi eszközzel csak azt követően kereskedhet, hogy beszerezte az adott pénzügyi eszközhöz tartozó, ISO 6166 szabvány szerinti nemzetközi értékpapír-azonosító számot (ISIN).

(2)   A kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a benyújtott referenciaadatokban megadott jogalany-azonosítók megfeleljenek az ISO 17442:2012 szabványnak, az adott kibocsátóra vonatkozzanak, és szerepeljenek a Jogalany-azonosító Szabályozási Felügyeleti Bizottság (LEI Regulatory Oversight Committee) által kijelölt központi operatív egység jogalany-azonosítókat nyilvántartó nemzetközi adatbázisában.

4. cikk

A referenciaadatok tényleges beérkezését biztosító mechanizmusok

(1)   Az illetékes hatóságok ellenőrzik és értékelik a kereskedési helyszíntől vagy rendszeres internalizálótól kapott referenciaadatok teljességét, valamint hogy az adatok megfelelnek-e a melléklet 3. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak.

(2)   A kereskedési helyszínek és rendszeres internalizálók egyes kereskedési napjaira vonatkozó referenciaadatok beérkezését követően az illetékes hatóságok értesítik a kereskedési helyszíneket és rendszeres internalizálókat az adatok esetleges hiányosságairól, valamint az adatok 2. cikkben rögzített határidőig történő átadásának elmulasztásáról.

(3)   Az ESMA ellenőrzi és értékeli az illetékes hatóságoktól kapott referenciaadatok teljességét, valamint hogy az adatok megfelelnek-e a melléklet 3. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak.

(4)   A referenciaadatok beérkezését követően az ESMA értesíti az illetékes hatóságokat az adatok esetleges hiányosságairól, valamint az adatok 7. cikk (1) bekezdésében rögzített határidőig történő átadásának elmulasztásáról.

5. cikk

A referenciaadatok minőségét biztosító mechanizmusok

Az illetékes hatóságok legalább negyedéves gyakorisággal minőségértékelést végeznek a 600/2014/EU rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján kapott referenciaadatok tartalmára és pontosságára vonatkozóan.

6. cikk

A referenciaadatok átadására vonatkozó módszerek és mechanizmusok

(1)   A kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak az 1. és 3. cikk értelmében hiánytalan és pontos referenciaadatokat kell átadniuk illetékes hatóságuk részére.

(2)   A kereskedési helyszíneknek és rendszeres internalizálóknak olyan módszerekkel és mechanizmusokkal kell rendelkezniük, amelyek segítségével kiszűrhetik a korábban benyújtott referenciaadatok hiányosságait és pontatlanságait. A benyújtott referenciaadatokban hiányosságot vagy pontatlanságot észlelő kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló azonnal értesíti illetékes hatóságát, és haladéktalanul továbbítja az illetékes hatóságnak a hiánytalan és helyes releváns referenciaadatokat.

7. cikk

A referenciaadatok hatékony cseréjét és közzétételét biztosító mechanizmusok

(1)   Az illetékes hatóságok a köztük és az ESMA között e célra létrehozott biztonságos elektronikus csatornán keresztül minden nap közép-európai idő szerint legkésőbb 23:59-ig továbbítják az ESMA-nak a hiánytalan és pontos referenciaadatokat.

(2)   A referenciaadatok (1) bekezdés szerinti beérkezését követő napon az ESMA összesíti az egyes illetékes hatóságoktól kapott adatokat.

(3)   Az ESMA az összesített adatokat az (1) bekezdésben említett biztonságos elektronikus kommunikációs csatornán történő beérkezést követő napon közép-európai idő szerint 8:00 óráig valamennyi illetékes hatóság számára elérhetővé teszi.

(4)   Az illetékes hatóságok a meghatározott napra vonatkozóan összesített adatok használatával hitelesítik az adott napon végrehajtott és a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint bejelentett ügyletekről szóló ügyleti jelentéseket.

(5)   Az egyes illetékes hatóságok a meghatározott napra vonatkozó összesített adatok használatával a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban kicserélik az adott napon benyújtott ügyleti jelentéseket.

(6)   Az ESMA elektronikus, letölthető és gép által olvasható formában közzéteszi a referenciaadatokat.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a 600/2014/EU rendelet 55. cikkének második bekezdésében szereplő dátumtól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

Magyarázat a 3. táblázathoz

JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező.

{CFI_CODE}

6 karakter

ISO 10962 szabvány szerinti CFI-kód.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 szabvány szerinti alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum

Dátum és idő a következő formátumban:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„YYYY” az év;

„MM” a hónap;

„DD” a nap;

„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni

„hh” az óra;

„mm” a perc;

„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;

Z az UTC-idő.

A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni:

ÉÉÉÉ-HH-NN.

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, mely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megjelöléséhez.

tizedesjel: „,” (vessző);

a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;

az értékeket kerekíteni kell, és nem csonkolhatók.

{INDEX}

4 alfabetikus karakter

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód.

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító.

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító.

{FISN}

35 alfanumerikus karakter

Az ISO 18774 szabványnak megfelelő FISN-kód.


2. táblázat

Az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolása a 3. táblázathoz (35–37. mező)

Alaptermék

Termék-alcsoport

További termék-alcsoport

„AGRI” – mezőgazdaság

„GROS” – gabonafélék és olajos magvak

„FWHT” – takarmánybúza

„SOYB” – szójabab

„CORN” – kukorica

„RPSD” – repcemag

„RICE” – rizs

„OTHR” – egyéb

„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)

„CCOA” – kakaó

„ROBU” – robusta kávé

„WHSG” – fehér cukor

„BRWN” – nyerscukor

„OTHR” – egyéb

„POTA” – burgonya

 

„OOLI” – olívaolaj

„LAMP” – lampante

„DIRY” – tejtermék

 

„FRST” – erdészeti termékek

 

„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek

 

„LSTK” – állatállomány

 

„GRIN” – gabona

„MWHT” – kenyérbúza

„NRGY” – energia

„ELEC” – villamos energia

„BSLD” – alapterhelés

„FITR” – pénzügyi kapacitásjog

„PKLD” – csúcsterhelés

„OFFP” – völgyidőszak

„OTHR” – egyéb

„NGAS” – földgáz

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olaj

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodízel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadai

„COND” – kondenzátum

„DSEL” – dízel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – tüzelőanyag

„FOIL” – tüzelőolaj

„GOIL” – gázolaj

„GSLN” – benzin

„HEAT” – fűtőolaj

„JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – szén

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – megújuló energia

„LGHT” – könnyű előpárlatok

„DIST” – desztillátumok

 

„ENVR” – környezeti

„EMIS” – kibocsátás

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – egyéb

„WTHR” – időjárás

„CRBR” – szénnel kapcsolatos

 

„FRGT” – teheráru-szállítás

„WETF” – nedves (wet)

„TNKR” – tartályhajó

„DRYF” – száraz

„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó

„CSHP” – konténerszállító hajó

 

„FRTL” – műtrágya

„AMMO” – ammónia

„DAPH” – DAP (diammónium-foszfát)

„PTSH” – kálium-karbonát

„SLPH” – kén

„UREA” – karbamid

„UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát)

 

„INDP” – ipari termékek

„CSTR” – építés

„MFTG” – gyártás

 

„METL” – fémek

„NPRM” – nem nemesfémek

„ALUM” – alumínium

„ALUA” – alumíniumötvözet

„CBLT” – kobalt

„COPR” – réz

„IRON” – vasérc

„LEAD” – ólom

„MOLY” – molibdén

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikkel

„STEL” – acél

„TINN” – ón

„ZINC” – cink

„OTHR” – egyéb

„PRME” – nemesfémek

„GOLD” – arany

„SLVR” – ezüst

„PTNM” – platina

„PLDM” – palládium

„OTHR” – egyéb

„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)

 

 

„PAPR” – papír

„CBRD” – hullámlemez-alappapír

„NSPT” – újságnyomópapír

„PULP” – papírrost

„RCVP” – visszanyert papír

 

„POLY” – polipropilén

„PLST” – műanyag

 

„INFL” – infláció

 

 

„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika

 

 

„OTHC” – egyéb C10, az (EU) 2017/583 (1) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete 10. szakasza 10.1. táblázatának meghatározása szerint.

 

 

„OTHR” – egyéb

 

 


3. táblázat

A pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatként bejelentendő elemek

SZÁM

MEZŐ

BEJELENTENDŐ TARTALOM

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ FORMÁTUMOK ÉS STANDARDOK

Általános mezők

1

Eszközazonosító kód

A pénzügyi eszköz azonosítására használt kód.

{ISIN}

2

Az eszköz teljes neve

A pénzügyi eszköz teljes neve.

{ALPHANUM-350}

3

Eszközbesorolás

A pénzügyi eszköz besorolására használt taxonómia.

Teljes és pontos CFI-kódot kell megadni.

{CFI_CODE}

4

Árualapú származtatott termék vagy kibocsátáskereskedelmi derivatíva jelölése

Annak megjelölése, hogy a pénzügyi eszköz az árualapú származtatott termékeknek a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 30. pontja szerinti meghatározása alá tartozik-e, vagy a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának (4) pontjában említett, kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó származtatott eszköz.

„true” – igen

„false” – nem

A kibocsátóra vonatkozó mezők

5

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének azonosítója

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének LEI-kódja.

{LEI}

A kereskedési helyszínekre vonatkozó mezők

6

Kereskedési helyszín

A kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, egyébként a működtetőazonosító MIC-kód.

{MIC}

7

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése az ISO 18774 szabványnak megfelelően.

{FISN}

8

A kibocsátó piacra történő bevezetés iránti kérelme

A pénzügyi eszköz kibocsátója kérelmezte vagy jóváhagyta-e pénzügyi eszközének egy kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy egy kereskedési helyszínen az azokkal való kereskedést.

„true” – igen

„false” – nem

9

A piacra történő bevezetés jóváhagyásának időpontja

Az a nap és időpont, amikor a kibocsátó jóváhagyta pénzügyi eszközeinek a kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy az azokkal való kereskedést.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

A piacra történő bevezetés iránti kérelem időpontja

A kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem napja és időpontja.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

A bevezetés időpontja vagy az első kereskedés időpontja

A kereskedési helyszínre történő bevezetés napja és időpontja, vagy az a nap és időpont, amikor a pénzügyi eszközzel első alkalommal kereskedtek, vagy amikor a kereskedési helyszín első alkalommal megbízást vagy jegyzést kapott.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

A lezárás időpontja

Az a nap és időpont (ha van), amikor a pénzügyi eszközt kivonják a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

{DATE_TIME_FORMAT}

A névleges értékre vonatkozó mezők

13

Névleges pénznem 1

Az a pénznem, amelyben a névérték denominált.

Származtatott kamat- vagy devizaügylet esetén ez az 1. oldal névleges pénzneme vagy a pár 1. pénzneme.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

Kötvényekre és az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők

14

Teljes kibocsátott névleges összeg

Teljes kibocsátott névleges összeg pénzben kifejezett értéke.

{DECIMAL-18/5}

15

Lejárat időpontja

A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.

A mező a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközökre alkalmazandó.

{DATEFORMAT}

16

A névleges érték pénzneme

A hitelviszonyt megtestesítő eszközök névleges értékének pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

17

Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték

Az egyes instrumentumok névleges értéke. Ha ez nem áll rendelkezésre, a minimális forgalmazott értéket kell megadni.

{DECIMAL-18/5}

18

Rögzített kamatozás

Egy lejáratig tartott, hitelviszonyt megtestesítő eszköz hozamának rögzített rátája, százalékban kifejezve.

{DECIMAL-11/10}

Százalékban megadva (például a 7,0 7 %-ot, a 0,3 0,3 %-ot jelent)

19

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója

Ha létezik ilyen azonosító.

{ISIN}

20

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve

Ha nincs azonosító, az index neve.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

21

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje.

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

{INTEGER-3}+„DAYS” – napok

{INTEGER-3}+„WEEK” – hetek

{INTEGER-3}+„MNTH” – hónapok

{INTEGER-3}+„YEAR” – évek

22

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete

Az ár számításához használt index feletti vagy alatti bázispontok száma.

{INTEGER-5}

23

A kötvény szenioritása

Azonosítani kell a kötvény típusát: elsőhelyi adósság, mezzanine, alárendelt vagy hátrasorolt.

„SNDB” – elsőhelyi adósság

„MZZD” – mezzanine

„SBOD” – alárendelt adósság

„JUND” – hátrasorolt adósság

Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők

24

Lejárat időpontja

A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.

A mező a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.

{DATEFORMAT}

25

Árszorzó

Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylethez tartoznak.

Egy indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.

Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.

{DECIMAL-18/17}

26

Alaptermék kódja

Az alaptermék ISIN-kódja.

Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja.

Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.

A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele. Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény ISIN-kódja.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.

Ha az alaptermék index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.

Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek. A 26-os és 27-es mezőt annyiszor kell kitölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.

{ISIN}

27

Mögöttes kibocsátó

Ha az eszköz alapját egy kibocsátó, és nem egyetlen eszköz képezi, a kibocsátó LEI-kódja.

{LEI}

28

Alapul szolgáló index neve

Ha az alaptermék index, az index neve.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

29

Alapul szolgáló index futamideje

Ha az alapul szolgáló eszköz index, az index futamideje.

{INTEGER-3}+„DAYS” – napok

{INTEGER-3}+„WEEK” – hetek

{INTEGER-3}+„MNTH” – hónapok

{INTEGER-3}+„YEAR” – évek

30

Az opció típusa

Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e. Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:

„Eladási” (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.

„Vételi” (call), fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.

Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:

„Eladási” padló (floor) esetében.

„Vételi” plafon (cap) esetében. Ez a mező csak olyan származtatott termékek esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.

„PUTO” – eladási opció

„CALL” – vételi opció

„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó

31

Kötési árfolyam

Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat.

Ez a mező olyan opciók és opciós utalványok esetében alkalmazandó, amelyeknél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában.

Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.

Ha a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt üresen kell hagyni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik

„PNDG” ha az ár nem áll rendelkezésre

32

Kötési árfolyam pénzneme

A kötési árfolyam pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

33

Az opció gyakorlásának típusa

Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.

Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.

„EURO” – európai opció

„AMER” – amerikai opció

„ASIA” – ázsiai opció

„BERM” – Bermuda-opció

„OTHR” – egyéb típus

34

Teljesítés típusa

Annak megjelölése, hogy a pénzügyi eszköz kiegyenlítése természetben vagy készpénzben történik-e.

Ha a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL” értéket kell megadni.

Ez a mező csak a származtatott termékek esetén alkalmazandó.

„PHYS” – természetben kiegyenlített

„CASH” – készpénzben kiegyenlített

„OPTL” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

35

Alaptermék

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó alaptermék az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.

36

Termék-alcsoport

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

A mező előfeltétele alaptermék megléte.

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

37

További termék-alcsoport

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó további termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

A mező előfeltétele termék-alcsoport megléte.

Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

38

Ügylettípus

A kereskedési helyszín által meghatározott ügylettípus.

„FUTR” – határidős tőzsdei csereügylet

„OPTN” – opciós ügylet

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – swapügylet

„MINI” – Minis

„OTCT” – tőzsdén kívüli ügylet

„ORIT” – azonnali ügylet

„CRCK” – Crack

„DIFF” – különbözeti

„OTHR” – egyéb

39

Záróár típusa

A kereskedési helyszín által meghatározott záróár.

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT”– Platts

„OTHR” – egyéb

Származtatott kamatügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.

40

Referencia-kamatláb

A referencia-kamatláb neve.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

41

Kamatláb-ügylet futamideje

Ha az eszközosztály esetében kamatlábról van szó, ez a mező az ügylet futamidejét adja meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

{INTEGER-3}+„DAYS” – napok

{INTEGER-3}+„WEEK” – hetek

{INTEGER-3}+„MNTH” – hónapok

{INTEGER-3}+„YEAR” – évek

42

Névleges pénznem 2

Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.

{CURRENCYCODE_3}

43

Az 1. oldal rögzített kamatlába

Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, ha alkalmazandó.

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7,0 7 %-ot, a 0,3 0,3 %-ot jelent)

44

A 2. oldal rögzített kamatlába

A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, ha alkalmazandó.

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7,0 7 %-ot, a 0,3 0,3 %-ot jelent)

45

A 2. oldal változó kamatlába

A kamatláb megjelölése, ha alkalmazandó.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

46

Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje

A kamatláb referencia-időszakának megjelölése, amelyet előre meghatározott időtartamokban egy piaci referencia-kamatláb alapján határoznak meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

{INTEGER-3}+„DAYS” – napok

{INTEGER-3}+„WEEK” – hetek

{INTEGER-3}+„MNTH” – hónapok

{INTEGER-3}+„YEAR” – évek

Származtatott devizaügyletek

E szakasz mezői csak olyan eszközök esetében tölthetők ki, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.

47

Névleges pénznem 2

A mezőben a pénznempár alapul szolgáló 2. pénznemét kell megadni (az első pénznemet a 13-as mezőben, a névleges pénznem 1-nél kell megadni).

{CURRENCYCODE_3}

48

Devizapár

Az alapul szolgáló pénznem típusa.

„FXCR” – keresztdeviza

„FXEM” – feltörekvő devizapárok

„FXMJ”– meghatározó devizapárok


(1)  A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 229. oldalát.).


Top