EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1011

A Bizottság (EU) 2017/1011 felhatalmazáson alapuló irányelve (2017. március 15.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/1527

OJ L 153, 16.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1011/oj

16.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1011 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2017. március 15.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv szerint tilos az ólmot tartalmazó elektromos és elektronikai berendezések forgalomba hozatala.

(2)

Az ólomtartalmú üvegek használata az olyan tulajdonságaik és jellemzőik egyedi kombinációinak köszönhetően terjedt el, mint például a fényátbocsátás, fényszórás, hővezetés, kettős törés stb.

(3)

Ólommentes üveg, műanyag lencsék és alternatív kialakítású berendezések formájában már léteznek alternatívák az ólomtartalmú optikai üvegre. Ezek az alternatívák azonban az ólomtartalmú üvegek több tulajdonságával, illetve azok kombinációival nem rendelkeznek.

(4)

Azokban az esetekben, ahol a helyettesítés viszonylag egyszerű volt, ez már meg is történt, és a helyettesítő anyagokat használják is. A többi alkalmazás esetében még nem állnak rendelkezésre alternatívák. Az alkalmazások teljes köre tekintetében tehát a helyettesítés még nem lehetséges. Ezért az 1–7. és a 10. kategória esetében az optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólomra indokolt 2021. július 21-ig mentességet adni. Az optikai alkalmazások e típusának innovációs ciklusához viszonyítva a mentesség érvényességének ilyetén megállapítása valószínűleg nem jár káros hatással az innovációra.

(5)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2018. július 6-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2018. július 6-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 13. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„13. a)

Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólom

Valamennyi kategóriára vonatkozik; a mentesség a következő időpontokban lejár:

a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21-én,

a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 11. kategória esetében 2024. július 21-én,

minden egyéb kategória és alkategória esetében 2021. július 21-én.”


Top