Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2242

A Tanács (EU) 2017/2242 határozata (2017. november 30.) az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

OJ L 322, 7.12.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2242/oj

7.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/29


A TANÁCS (EU) 2017/2242 HATÁROZATA

(2017. november 30.)

az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

Az Unió az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás (1) (a továbbiakban: megállapodás) részes fele és a Nemzetközi Cukorszervezet (a továbbiakban: ISO) tagja.

(2)

1995 óta az Unió minden alkalommal jóváhagyta a megállapodás két évvel történő meghosszabbítását. 2017. szeptember 25-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot a megállapodás újabb két évig terjedő, a 2019. december 31-ig tartó időszakra történő meghosszabbítását támogató álláspont képviseletére.

(3)

A megállapodás 8. cikke alapján a Nemzetközi Cukortanács ellátja az összes, a megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges feladatot, vagy gondoskodik az ilyen feladatok ellátásáról. A megállapodás 13. cikke alapján a Nemzetközi Cukortanács valamennyi határozatát főszabályként konszenzussal hozza meg. Konszenzus hiányában a határozatokat egyszerű többséggel hozzák meg, kivéve, ha a megállapodás minősített szavazást ír elő.

(4)

A megállapodás 25. cikke alapján az ISO-tagok összesen 2 000 szavazattal rendelkeznek. Az ISO minden egyes tagja meghatározott számú szavazattal rendelkezik, amely a megállapodásban meghatározott kritériumokkal összhangban évente kiigazításra kerül.

(5)

Az Uniónak érdekében áll, hogy részes fele legyen egy cukorról szóló nemzetközi megállapodásnak, figyelembe véve az ágazat jelentőségét számos tagállam és az európai cukorágazat gazdaságossága számára.

(6)

Ugyanakkor a megállapodás intézményi kerete és különösen a szavazatok ISO-tagok közötti megoszlása – amely az érintett ISO-tagok által fizetendő hozzájárulás összegét is meghatározza – már nem tükrözi a globális cukorpiac valós helyzetét.

(7)

A megállapodásban foglalt, az ISO-tagsággal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályok értelmében az Unió hozzájárulása 1992 óta változatlan, noha a globális cukorpiac és különösen az Unió azon belüli viszonylagos pozíciója azóta jelentős mértékben megváltozott. Ennek következtében az Unió az elmúlt években aránytalanul nagy részt vállalt az ISO költségvetési kiadásaiból, és az e költségekhez kapcsolódó felelősségből.

(8)

A megállapodás ISO-tagsággal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályai a megállapodás 44. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatók. Az említett cikk alapján a Nemzetközi Cukortanács minősített szavazás útján javasolhatja az ISO tagjainak a megállapodás módosítását. Mivel az Unió a megállapodás 7. cikkének megfelelően a Nemzetközi Cukortanács tagja, a megállapodás intézményi keretrendszerének módosítására irányuló tárgyalásokat kezdeményezhet, illetve azokban részt vehet.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon a Nemzetközi Cukortanácsban a megállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére, hogy tárgyalási irányelvek kerüljenek kidolgozásra, továbbá hogy egy különbizottságot jelöljenek ki, amellyel a Bizottság a tárgyalások során egyeztet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat kezdjen az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosításáról.

2. cikk

A tárgyalásokat a Tanácsnak az e határozat függelékében foglalt tárgyalási irányelvei alapján kell lefolytatni.

3. cikk

A tárgyalásokat az alapanyag-munkacsoporttal konzultálva kell lefolytatni.

4. cikk

Ezt a határozatot 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  A Tanács 92/580/EGK határozata (1992. november 13.) az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás aláírásáról és megkötéséről (HL L 379., 1992.12.23., 15. o.).


Top