Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0896

A Bizottság (EU) 2016/896 végrehajtási rendelete (2016. június 8.) a vas-nátrium-tartarátok valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/3371

OJ L 152, 9.6.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/oj

9.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/896 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 8.)

a vas-nátrium-tartarátok valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

A Bizottsághoz az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a vas-nátrium-tartarátok engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A szóban forgó kérelem a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó vas-nátrium-tartarátok valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. április 30-i véleményében (2) megállapította, hogy a szóban forgó készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság ezenfelül arra a következtetésre jutott, hogy a készítmény hatékony lehet sóban csomósodásgátló anyagként. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerekről szóló jelentést is.

(5)

A vas-nátrium-tartarátok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerinti engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „csomósodásgátló anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(5):4114.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

A NaCl hatóanyag-tartalma mg/kg-ban

Technológiai adalékanyagok: Csomósodásgátló anyagok

1i534

Vas-nátrium-tartarátok

Az adalékanyag összetétele:

A készítményben a vas(III)-klorid nátrium-tartarátokkal képződött komplexeinek vizes oldata ≤ 35 % (tömegszázalékban)

A hatóanyag jellemzése:

D(+)-2,3-dihidroxi-butándisavval, L(-)-2,3-dihidroxi-butándisavval és mezo-2,3-dihidroxi-butándisavval képződött vas(III)-komplex

 

A vas és a mezo-tartarát aránya 1:1;

 

A vas és az összes tartarátizomer aránya 1:1,5;

CAS-szám: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Klorid: ≤ 25 %

 

Oxalátok: ≤ 1,5 % oxálsavban kifejezve

 

Vas: ≥ 8 % Iron(III)

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag mezo-tartarát-, valamint D(-)- és L(+)-tartarát-tartalmának meghatározása:

nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval (HPLC-RI),

A takarmány-adalékanyag teljes vastartalmának meghatározása:

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES), vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően, vagy

Az EN ISO 11885 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES), vagy

Az EN ISO 6869 szabványnak megfelelő atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

A 152/2009/EK (2) bizottsági rendeletnek megfelelő atomabszorpciós spektrometria (AAS), és

A takarmány-adalékanyag teljes nátriumtartalmának meghatározása:

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES), vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően, vagy

Az EN ISO 11885 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia (ICP-AES), vagy

Az EN ISO 6869 szabványnak megfelelő atomabszorpciós spektrometria (AAS), és

A takarmány-adalékanyag teljes kloridtartalmának meghatározása:

A 152/2009/EK bizottsági rendeletnek vagy az ISO 6495 szabványnak megfelelő titrimetria.

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag csak NaCl-ban (nátrium-kloridban) használható.

2.

Legkisebb ajánlott adag: 26 mg vas-nátrium-tartarát/1 kg NaCl (ez 3 mg vas/1 kg NaCl-nak felel meg)

3.

Legnagyobb ajánlott adag: 106 mg vas-nátrium-tartarát/1 kg NaCl

2026. június 29.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).


Top