EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0757

A Bizottság (EU) 2016/757 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 3.) a mezőgazdasági rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos, a váminformációs rendszerbe információk felvételét szükségessé tevő tevékenységek meghatározásáról

C/2016/0508

HL L 126., 2016.5.14, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/757/oj

14.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/757 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. február 3.)

a mezőgazdasági rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos, a váminformációs rendszerbe információk felvételét szükségessé tevő tevékenységek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére.

mivel:

(1)

A váminformációs rendszer (a továbbiakban: VIR) célja az, hogy segítse az illetékes hatóságokat a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő tevékenységek megelőzésében, kivizsgálásában és üldözésében. Annak érdekében, hogy a VIR továbbra is eleget tudjon tenni az illetékes hatóságok igényeinek, naprakésszé kell tenni a mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon tevékenységek jegyzékét, amelyeket fel kell venni a VIR-be.

(2)

A mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan a VIR-be történő információfelvételt a Kombinált Nómenklatúra 1–24. árucsoportjába tartozó termékekre kell korlátozni.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok gyorsan reagálhassanak az egészségügyi szükséghelyzetekre, kiemelten fontos a mezőgazdasági jogszabályok hatálya alá tartozó termékek mozgásaival kapcsolatos árukövetés és nyomon követés. Annak érdekében, hogy lehetséges legyen az ilyen áruk árukövetése és nyomon követése a mozgás minden szakaszában, információkat kell szolgáltatni ezen áruk behozatalával, kivitelével, árutovábbításával, átmeneti megőrzésével és Európai Unión belüli mozgásával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon tevékenységek körébe, amelyek esetében az 515/97/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében információkat kell felvenni a VIR-be, a következőkkel kapcsolatos tevékenységek tartoznak:

a)

a közös agrárpolitika keretében elfogadott rendelkezések és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított árucikkekre vonatkozóan elfogadott különleges szabályok hatálya alá tartozó termékek harmadik országokból érkező behozatala;

b)

a közös agrárpolitika keretében elfogadott rendelkezések és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított árucikkekre vonatkozóan elfogadott különleges szabályok hatálya alá tartozó termékek harmadik országokba irányuló kivitele;

c)

a közös agrárpolitika keretében elfogadott rendelkezések és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított árucikkekre vonatkozóan elfogadott különleges szabályok hatálya alá tartozó termékek egységes vagy külső árutovábbítási eljárás keretében történő mozgása, valamint az ilyen termékek uniós átmeneti megőrzését magában foglaló tevékenységek az Unióból harmadik országba történő újrakivitelük esetén;

d)

a közös agrárpolitika keretében elfogadott rendelkezések és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított árucikkekre vonatkozóan elfogadott különleges szabályok alapján korlátozások vagy tilalmak hatálya alá tartozó, vagy európai uniós támogatásban részesülő termékek Európai Unión belüli mozgása.

2. cikk

A 696/98/EK bizottsági rendelet (2) hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 1998. március 27-i 696/98/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 96., 1998.3.28., 22. o.).


Top