Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1885

A Bizottság (EU) 2015/1885 végrehajtási rendelete (2015. október 20.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 2,4-D, az acibenzolar-s-metil, az amitrol, a bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, az eszfenvalerát, a famoxadon, a flumioxazin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), a glifozát, az iprovalikarb, az izoproturon, a lambda-cihalotrin, a metalaxil-M, a metszulfuron-metil, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a piraflufen-etil, a tiabendazol, a tifenszulfuron-metil és a triaszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 276, 21.10.2015, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1885/oj

21.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 276/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1885 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 20.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 2,4-D, az acibenzolar-s-metil, az amitrol, a bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, az eszfenvalerát, a famoxadon, a flumioxazin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), a glifozát, az iprovalikarb, az izoproturon, a lambda-cihalotrin, a metalaxil-M, a metszulfuron-metil, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a piraflufen-etil, a tiabendazol, a tifenszulfuron-metil és a triaszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A 2,4-D, az acibenzolar-s-metil, az amitrol, a bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, az eszfenvalerát, a famoxadon, a flumioxazin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), a glifozát, az iprovalikarb, az izoproturon, a lambda-cihalotrin, a metalaxil-M, a metszulfuron-metil, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a piraflufen-etil, a tiabendazol, a tifenszulfuron-metil és a triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása 2015. december 31-én lejár. Az 1141/2010/EU bizottsági rendelet (3) 4. cikkének megfelelően kérelmeket nyújtottak be az iránt, hogy a szóban forgó anyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe történő felvételét megújítsák.

(3)

Mivel az anyagok értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg lejár még azelőtt, hogy megújításukról döntés születne. Ezért jóváhagyási időtartamaikat meg kell hosszabbítani.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg – attól függően, melyik időpont a későbbi.

(5)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2010. december 7-i 1141/2010/EU rendelete hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).

(4)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

A 7. sor („metszulfuron-metil”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

2.

A 9. sor („triaszulfuron”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

3.

A 10. sor („eszfenvalerát”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

4.

A 11. sor („bentazon”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

5.

A 12. sor („lambda-cihalotrin”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

6.

A 14. sor („amitrol”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

7.

A 15. sor („dikvat”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

8.

A 17. sor („tiabendazol”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

9.

A 19. sor (DPX KE 459 [flupirszulfuron-metil]) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

10.

A 20. sor („acibenzolar-s-metil”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

11.

A 23. sor („pimetrozin”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

12.

A 24. sor („piraflufen-etil”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

13.

A glifozátra vonatkozó 25. sornak a jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

14.

A 26. sor („tifenszulfuron-metil”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

15.

A 27. sor („2,4-D”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

16.

A 28. sor („izoproturon”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

17.

A 30. sor („iprovalikarb”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

18.

A 31. sor („proszulfuron”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

19.

A 34. sor („cihalofop-butil”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

20.

A 35. sor („famoxadon”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

21.

A 37. sor („metalaxil-M”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

22.

A 38. sor („pikolinafen”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

23.

A 39. sor („flumioxazin”) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.


Top