Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0098

A Bizottság 98/2014/EU rendelete ( 2014. február 3. ) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

OJ L 33, 4.2.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/98(1)/oj

4.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/3


A BIZOTTSÁG 98/2014/EU RENDELETE

(2014. február 3.)

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete értelmében a „London gin” szeszesital-kategória kapcsán használható a „dry” kifejezés. Az említett szeszes ital a végtermék 1 literében található legfeljebb 0,1 g cukron kívül nem tartalmazhat hozzáadott édesítőt. A „gin” és a „desztillált gin” szeszesital-kategóriáknál nem szerepel az édesítő hozzáadására vonatkozó korlátozás. Mindazonáltal amennyiben a „gin” és a „desztillált gin” cukor hozzáadása nélkül vagy literenként legfeljebb 0,1 g cukortartalommal készül, ezen szeszes italok kapcsán is lehetővé kell tenni a „dry” kifejezés használatát, összhangban az említett mellékletben meghatározottakkal.

(2)

Magyarország a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kérelmezte az „Újfehértói meggypálinka” földrajzi árujelzőként való bejegyzését a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe. Az „Újfehértói meggypálinka” Magyarországon hagyományosan előállított gyümölcspárlat, amely kizárólag az „Újfehértói fürtös” és a „Debreceni bőtermő” meggyfajtákból készül. Az „Újfehértói meggypálinka” műszaki dokumentációjának főbb előírásait a 110/2008/EK rendelet 17. cikke (6) bekezdésének megfelelően a kifogásolási eljárás céljára közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2). Mivel a Bizottsághoz nem érkezett kifogás a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (7) bekezdésével összhangban, az „Újfehértói meggypálinka” elnevezést földrajzi árujelzőként be kell jegyezni az említett rendelet III. mellékletébe.

(3)

A „Polska Wódka/Polish Vodka” és az „Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka” földrajzi árujelzők szerepelnek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletének „15. Vodka” termékkategóriájában. Azonban az említett földrajzi árujelzők műszaki dokumentációja szerint ezen elnevezések ízesített vodkát is takarhatnak. Ennek megfelelően az említett földrajzi árujelzőket a mellékletben a „31. Ízesített vodka” termékkategóriában is fel kell tüntetni. A fogyasztóknak a termék jellegéről való pontos tájékoztatása érdekében az ilyen vodka címkéjén szerepelnie kell az „ízesített vodka” kereskedelmi megnevezésnek vagy a „vodka” szónak és a domináns íz megjelölésének.

(4)

A 110/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 110/2008/EK rendeletben rögzített szabályoktól az e rendeletben foglaltakra való áttérés megkönnyítése érdekében indokolt lehetőséget biztosítani a meglévő készletek forgalmazására azok kimerüléséig, és indokolt engedélyezni az e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt nyomtatott címkék 2015. december 31-ig történő használatát.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 110/2008/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „20. Gin” pont a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

A »gin« kifejezés kiegészíthető a »dry« kifejezéssel, amennyiben a termék a végtermék 1 literében megtalálható legfeljebb 0,1 g cukron kívül nem tartalmaz hozzáadott édesítőt.”

b)

a „21. Desztillált gin” pont a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

A »desztillált gin« kifejezés kiegészíthető a »dry« kifejezéssel, amennyiben a termék a végtermék 1 literében megtalálható legfeljebb 0,1 g cukron kívül nem tartalmaz hozzáadott édesítőt.”

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „9. Gyümölcspárlat” termékkategória a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

„Újfehértói meggypálinka

Magyarország”

b)

a „31. Ízesített vodka” termékkategória a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

Polska Wódka/Polish Vodka  (3)

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (3)

Lengyelország

Litvánia

2. cikk

Az e rendelet 1. cikkével módosított 110/2008/EK rendelet követelményeinek meg nem felelő szeszes italok a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

Az e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt nyomtatott címkék 2015. december 31-ig használhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  HL C 85., 2011.3.18., 10. o.

(3)  E termék címkéjén fel kell tüntetni az »ízesített vodka« kereskedelmi megnevezést. Az »ízesített« jelző helyett használható a domináns íz megjelölése is.”


Top