Help Print this page 

Document 32013R0576

Title and reference
Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete ( 2013. június 12. ) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 258 - 283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 12/06/2013
  • Date of effect: 28/06/2013; hatálybalépés a közzététel napja lásd cikk 45
  • Date of effect: 29/12/2014; Alkalmazás lásd cikk 45
  • Date of end of validity: 20/04/2021; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32016R0429
Miscellaneous information
  • Author: Európai Parlament, Az Európai Unió Tanácsa
  • Form: Rendelet
  • Additional information: EGT vonatkozás, COD 2012/0039
Relationship between documents
Text

28.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 576/2013/EU RENDELETE

(2013. június 12.)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és 168. cikke (4) bekezdése b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) meghatározza a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, egyik tagállamból a másikba, illetve harmadik országokból valamely tagállamba történő mozgása esetén alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgásra vonatkozó ellenőrzéseket. A rendelet célja, hogy a nem kereskedelmi célú mozgással kapcsolatos köz- és állat-egészségügyi kockázatok tekintetében megfelelő szintű biztonságot garantáljon, valamint az ilyen mozgások elől minden indokolatlan akadályt elmozdítson.

(2)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. május 19-i 438/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (4) csatolt egyik nyilatkozatban a Bizottság vállalta, hogy javaslatot tesz a 998/2003/EK rendelet teljes felülvizsgálatára, különös tekintettel a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok szempontjaira. Ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálybalépése miatt a 998/2003/EK rendelet értelmében a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az EUMSZ 290. és 291. cikkével. Figyelembe véve a 998/2003/EK rendeletben foglalt állat-egészségügyi követelményekben végrehajtandó módosítások számát, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az említett követelmények a polgárok számára kellően egyértelműek és hozzáférhetők legyenek, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és e rendelettel kell felváltani.

(3)

E rendeletnek meg kell állapítania azon állatfajok jegyzékét, amelyekre harmonizált állat-egészségügyi követelményeknek kell vonatkozniuk, ha az érintett fajokba tartozó állatokat kedvtelésből tartják, és nem kereskedelmi célú mozgással érintettek. A jegyzék összeállításakor figyelembe kell venni az egyes fajok veszettséggel szembeni fogékonyságát, valamint a veszettség terjesztésében játszott szerepüket.

(4)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (5) meghatározza többek között a – veszettségre fogékony állatfajok közé tartozó – kutyák, macskák és görények kereskedelmére és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. Mivel e fajokat kedvtelésből is tartják, és az e fajokba tartozó állatok gyakran kísérik tulajdonosukat vagy a megfelelően feljogosított személyt az Unióba irányuló, illetve az Unión belül végzett, nem kereskedelmi célú mozgás során, e rendeletnek meg kell határoznia az e fajok tagállamokba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. E fajokat e rendelet I. mellékletének A. részében kell felsorolni.

(5)

Hasonlóképpen, meg kell állapítani a veszettség által nem érintett vagy a veszettség szempontjából járványügyi jelentőséggel nem bíró olyan állatfajok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények jogi kereteit is, amelyek – amennyiben nem kedvtelésből tartott állatok – más uniós jogi aktus hatálya alá tartoznának, ideértve az élelmiszer-termelő állatokra vonatkozó jogszabályokat is. E fajokat e rendelet I. mellékletének B. részében kell felsorolni.

(6)

Az I. melléklet B. részében szereplő jegyzéknek tartalmaznia kell a gerincteleneket, a 92/65/EGK irányelv hatálya alá tartozó méhek és poszméhek, valamint a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv (6) hatálya alá tartozó puhatestűek és rákfélék kivételével. Emellett tartalmaznia kell a 2006/88/EK irányelv hatálya alá nem tartozó, nem kereskedelmi céllal tenyésztett vízi díszállatokat, valamint a kétéltűeket és hüllőket is.

(7)

Emellett az I. melléklet B. részének tartalmaznia kell valamennyi, a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelv (7) hatálya alá nem tartozó madárfajt, valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletében meghatározott, élelmiszer-termelésre szánt nyúlféléktől eltérő rágcsálókat és nyulakat.

(8)

Ugyanakkor az uniós jogszabályok összhangja érdekében – az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok más tagállamból vagy valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó uniós szabályok megállapításáig – lehetővé kell tenni, hogy a tagállami szabályok vonatkozzanak az ilyen mozgásra, amennyiben azok nem szigorúbbak, mint a kereskedelmi célú mozgásra vonatkozó szabályok.

(9)

Mivel az e rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt állatfajok közé különleges védelmet igénylő fajok is tartozhatnak, e rendeletet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (9) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(10)

A 92/65/EGK irányelv állat-egészségügyi követelményeinek hatálya alá tartozó kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgására, másrészről kereskedelmére, illetve harmadik országokból az Unióba történő behozatalára vonatkozó szabályok egymástól való egyértelmű elkülönítése érdekében e rendeletnek nem csupán a kedvtelésből tartott állatok fogalmát kell meghatároznia, hanem a kedvtelésből tartott állatok olyan nem kereskedelmi célú mozgásának fogalmát is, amelynek során az ilyen kedvtelésből tartott állat a tulajdonosát vagy a megfelelően feljogosított személyt kíséri. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen mozgás során nem mindig lehetséges, hogy a kedvtelésből tartott állat minden pillanatban a tulajdonos vagy a feljogosított személy közvetlen közelében legyen. Kellően indokolt és dokumentált esetekben úgy kell tekinteni, hogy a kedvtelésből tartott állat a tulajdonosát vagy a feljogosított személyt kíséri, még akkor is, ha a kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi célú mozgása a tulajdonosának vagy a feljogosított személy mozgása előtt vagy után legfeljebb öt nappal történik, vagy arra a tulajdonosától vagy a feljogosított személytől fizikailag elkülönülten kerül sor.

(11)

A meglévő szabályok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésből tartott állatfajok kereskedelme, és ezen állatfajoknak harmadik országokból az Unióba való behozatala csalárd módon nem kereskedelmi célú mozgásként is feltüntethető. Az ilyen gyakorlat megelőzése érdekében – mivel az állat-egészségügyi kockázatokkal járhat – e rendeletben korlátozni kell azoknak az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak a számát, amelyek tulajdonosukat vagy a feljogosított személyt kísérhetik. Meghatározott feltételek esetén lehetővé kell azonban tenni e korlátozás túllépését. Egyértelművé kell továbbá tenni, hogy a meghatározott feltételek nem teljesülése esetén, ha az e rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok száma túllépi a megszabott felső határt, a kedvtelésből tartott állatokra a 92/65/EGK irányelv vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 90/425/EGK irányelv (10), vagy a 91/496/EGK irányelv (11) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(12)

A 998/2003/EK rendelet előírja, hogy egy átmeneti időszakra az I. mellékletének A. és B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok akkor tekintendők azonosítottnak, ha tisztán olvasható tetoválással, vagy egy elektronikus azonosító rendszerrel (transzponderrel) rendelkeznek. Ennek a rendeletnek ezért meg kell határoznia az e rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok megjelölésére az átmeneti időszak 2011. július 3-i lejárta után vonatkozó szabályokat.

(13)

A transzponder beültetése invazív beavatkozás, amelynek elvégzéséhez meghatározott képesítések szükségesek. Transzponderbeültetést ezért csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezhet. Ha egy tagállam a transzponderbeültetést állatorvosokon kívül másoknak is engedélyezi, szabályoznia kell az ilyen személyekre vonatkozó képesítési alapkövetelményeket.

(14)

A 998/2003/EK rendelet Ia. melléklete tartalmazza a kedvtelésből tartott állatok transzponderrel való azonosítására vonatkozó technikai követelményeket. E technikai követelmények megfelelnek a nemzetközileg elfogadott szabványoknak, és azokat – érdemi módosítás nélkül – e rendelet II. mellékletének tartalmaznia kell.

(15)

A közegészségügy és az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egészségének védelme érdekében e rendeletnek lehetővé kell tennie a veszettségtől eltérő betegségek és fertőzések megelőzésére szolgáló intézkedések elfogadását. Ezen intézkedéseknek érvényesített tudományos információkon kell alapulniuk, és azokat az említett betegségek és fertőzések által veszélyeztetett, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával kapcsolatos köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan kell alkalmazni. Az intézkedéseknek tartalmaznia kell szabályokat a tagállamok vagy azok részeinek besorolására, olyan eljárásokat, amelyek keretében a megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazását előíró tagállamoknak az ilyen intézkedések fenntartását folyamatosan indokolniuk kell, feltételeket a megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására és dokumentálására, valamint feltételeket az alkalmazásuktól való esetleges eltérésre vonatkozóan. Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően kategorizált tagállamok vagy részeik jegyzékét egy, az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban kell megállapítani.

(16)

Előfordulhat, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak három hónapos koruk előtt beadott, veszettség elleni vakcina az anyai antitestek miatt nem vált ki immunitást. Ezért a vakcinagyártók azt javasolják, hogy ennél fiatalabb, kedvtelésből tartott állatokat ne vakcinázzanak. Ezért az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, veszettség ellen nem vakcinázott – vagy vakcinázott, de immunitást még nem szerzett – fiatal, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának engedélyezése érdekében e rendeletnek bizonyos óvintézkedéseket kell megállapítania, és lehetőséget kell adnia a tagállamoknak arra, hogy engedélyezhessék az ezen óvintézkedéseknek megfelelő, fiatal, kedvtelésből tartott állatok területükre való ilyen célú mozgását.

(17)

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak a veszettség szempontjából egyformán kedvező besorolású tagállamok közötti, nem kereskedelmi célú mozgásának elősegítése érdekében e rendeletnek lehetővé kell tennie a veszettség elleni vakcinázás követelményétől való eltérést is. E lehetőséget az érdekelt tagállamok által benyújtott közös kérelem alapján kell biztosítani. Az eltérésnek érvényesített tudományos információkon kell alapulnia, és azt a veszettség által veszélyeztetett ilyen állatok nem kereskedelmi célú mozgásával kapcsolatos köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan kell alkalmazni. Az ilyen eltérést alkalmazó tagállamokat vagy részeiket egy, az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban kell felsorolni.

(18)

A 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt országok és területek a tagállamok által alkalmazott szabályokkal egyenértékű szabályokat alkalmaznak, míg az említett rendelet II. mellékletének C. részében felsorolt országok és területek teljesítik az említett rendelet 10. cikkében megállapított feltételeket. Az említett jegyzékeket – azok érdemi módosítása nélkül – egy e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusba kell foglalni.

(19)

Az e rendeletben megállapított, az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmazó területek és harmadik országok jegyzékét, egy e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusba kell foglalni.

(20)

A 998/2003/EK rendelet bizonyos követelményeket határoz meg a kedvtelésből tartott állatok tagállamokból vagy a rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában és C. részében felsorolt országokból vagy területekről másik tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozóan. A feltételek között szerepel az is, hogy a kedvtelésből tartott állaton érvényes, veszettség elleni vakcinázást hajtottak végre olyan vakcinákkal, amelyek megfelelnek az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének vonatkozó fejezeteiben előírt minimumkövetelményeknek, illetve amelyek esetében a forgalombahozatali engedélyt vagy a 2001/82/EK irányelvnek (12), vagy a 726/2004/EK rendeletnek (13) megfelelően adták meg. E vakcinák bizonyítottan hatásos védelmet nyújtanak az állatoknak a veszettség ellen, és a 998/2003/EK rendelet Ib. mellékletében foglalt, a veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó érvényességi követelmények részét képezik. E követelményeket – érdemi módosítás nélkül – e rendelet III. mellékletének is tartalmaznia kell.

(21)

A 998/2003/EK rendelet szigorúbb állat-egészségügyi követelményeket állapít meg a rendelet II. melléklete C. részében fel nem sorolt országokból vagy területekről a tagállamokba mozgással érintett, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan. E követelmények közé tartozik a veszettség elleni vakcinázás hatásosságának állatok egyedein való ellenőrzése a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatnak (14) megfelelően engedélyezett laboratóriumban végzett titrálással. E követelményt ezért fenn kell tartani e rendelet IV. mellékletében, és ki kell egészíteni azzal a feltétellel, hogy a vizsgálatokat az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének megfelelő fejezetében meghatározott módszerek szerint kell elvégezni.

(22)

Az e rendeletnek való megfelelés igazolásához az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, a tagállamokba irányuló, nem kereskedelmi célú mozgással érintett, kedvtelésből tartott állatokat kísérő azonosító okmányok szükségesek. Ennek a rendeletnek ezért meg kell határoznia az azonosító okmányok kiállításának feltételeit, valamint a tartalmukra, érvényességükre, biztonsági jellemzőikre, formátumukra és külső megjelenésükre vonatkozó követelményeket.

(23)

E rendeletnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy engedélyezzék az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok területükre történő, nem kereskedelmi célú mozgását, ha az állat a tagállamok által alkalmazott szabályokénak megegyező tartalmú és joghatású szabályokat alkalmazó harmadik ország vagy terület által kiállított azonosító okmánnyal rendelkezik. Emellett azt is lehetővé kell tennie a tagállamoknak, hogy engedélyezzék a valamely tagállamban kiállított azonosító okmánnyal ellátott, kedvtelésből tartott állatok területükre történő, nem kereskedelmi célú mozgását az állatok valamely területen vagy harmadik országban való mozgását követően, amennyiben az érintett területekről vagy harmadik országokból történő visszatérés feltételei már azt megelőzően teljesülnek, hogy a kedvtelésből tartott állat elhagyta volna az Unió területét.

(24)

E rendeletnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára azt is, hogy amennyiben a tulajdonosnak sürgősen távoznia kell, például váratlan természeti katasztrófa, politikai zavargások vagy a tulajdonost érintő egyéb vis maior esetén, az I. mellékletben felsorolt fajok közé tartozó, kedvtelésből tartott, az e rendeletben előírt feltételeknek nem megfelelő állat területükre való közvetlen belépését engedélyezzék, amennyiben a mozgás célját jelentő tagállamtól előzetesen erre engedélyt kértek és kaptak, és e rendelet feltételeinek teljesítése érdekében hatósági felügyelet alatt korlátozott idejű elkülönítésre kerül sor. Az e rendeletnek meg nem felelő, kedvtelésből tartott állatok Unióba történő behozatalával összefüggő állat-egészségügyi kockázatok miatt az ilyen engedély a sürgős távozás szükségessége esetén is elengedhetetlen.

(25)

A 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv nem alkalmazandó a nem kereskedelmi célú mozgás során az utazókkal tartó, kedvtelésből tartott állatokon végzett állat-egészségügyi ellenőrzésekre.

(26)

Ezért annak érdekében, hogy a tagállamok ellenőrizni tudják e rendelet teljesítését, valamint hogy meghozhassák a megfelelő intézkedéseket, e rendeletnek elő kell írnia, hogy a kedvtelésből tartott állatot kísérő személy az állat tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásakor mutassa be a szükséges azonosító okmányt, továbbá azt is elő kell írnia, hogy megfelelő okmány- és azonosságellenőrzést végezzenek a valamely tagállamból, illetve bizonyos területekről vagy harmadik országokból egy másik tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonosukat kísérő, kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában.

(27)

A rendeletnek emellett azt is elő kell írnia, hogy kijelölt beléptetési pontokon a tagállamok szisztematikus dokumentum- és azonosságellenőrzést végezzenek a bizonyos területekről vagy harmadik országokból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonosukat kísérő, kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában. Ezeknek az ellenőrzéseknek figyelembe kell venniük a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) vonatkozó elveit. Amennyiben egy másik tagállamba történő további mozgás céljából az szükséges, a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy az azonosító okmányban rögzítsék az ellenőrzéseket ezen ellenőrzések időpontjának az azonosító okmány érvényességi idejének meghatározásához való felhasználhatósága érdekében.

(28)

Emellett e rendeletnek védintézkedéseket kell előírnia a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz- vagy állat-egészségügyi kockázatok kezelése céljából.

(29)

A polgárok egyértelmű és hozzáférhető információkhoz juttatása céljából az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó szabályok tekintetében elő kell írni a tagállamok számára, hogy ezeket az információkat – különösen a nemzeti jog releváns rendelkezéseit – tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára.

(30)

E rendelet megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében fel a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok megjelölésére vonatkozó fajspecifikus követelmények, valamint a veszettségtől eltérő, az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat érintő betegségek vagy fertőzések elleni küzdelmet szolgáló, fajspecifikus megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében, valamint hogy szabályokat fogadjon el az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, tulajdonosuk kíséretében utazó, kedvtelésből tartott állatok számának a nem kereskedelmi célú mozgásuk során történő korlátozására vonatkozóan, továbbá hogy módosítsa a II–IV. mellékletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(31)

Emellett a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a sürgősségi eljárásnak megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat valószínűsíthetően érintő, a veszettségtől eltérő betegségekkel vagy fertőzésekkel szembeni megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében a köz- vagy állat-egészségügyi kockázatok által ezt kellőképpen indokolt esetekben.

(32)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a veszettség szempontjából kedvező besorolású, és a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyos feltételektől való eltérés céljából kölcsönös megállapodások megkötésére jogosult tagállamok vagy területeik jegyzéke tekintetében a veszettségtől eltérő betegségekkel és fertőzésekkel szembeni megelőző egészségügyi intézkedésekre vonatkozó szabályokkal összhangban besorolt tagállamok jegyzékére, a területeknek és harmadik országoknak a nem kereskedelmi célú mozgás bizonyos feltételeitől való eltérés céljára megállapított jegyzékére, az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, egyik tagállamból egy másik tagállamba vagy egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba nem kereskedelmi célú mozgással érintett, kedvtelésből tartott állatokat kísérő azonosító okmányok mintáira, az aláírandó nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan, valamint veszettség vagy más betegség vagy fertőzés előfordulása vagy terjedése esetén védintézkedésekre vonatkozóan. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlameni és tanácsi rendeletnek (16) megfelelően kell gyakorolni.

(33)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia a veszettség szempontjából kedvező besorolású, és a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyos feltételektől való eltérés céljából kölcsönös megállapodások megkötésére jogosult tagállamok vagy területeik jegyzékének és a nem kereskedelmi célú mozgás bizonyos feltételeitől való eltérés érdekében a területek és harmadik országok jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint veszettség vagy egyéb betegség vagy fertőzés előfordulásával vagy terjedésével összefüggésben hozandó védintézkedésekről, ha állat- és közegészségüggyel összefüggő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükségesek.

(34)

Megállapítást nyert, hogy egyes tagállamokban a 998/2003/EK rendeletben előírt szabályokat nem minden esetben tartották be. Ennek megfelelően a tagállamoknak szabályokat kell meghatározniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan.

(35)

A kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat (17) meghatározza a kutya-, macska- és görényfajokhoz tartozó kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti mozgásához használt útlevélmintát a 998/2003/EK rendeletnek megfelelően. Az e szerint az útlevélminta szerint kiállított azonosító okmányoknak bizonyos feltételek mellett a kedvtelésből tartott állat teljes élettartama alatt érvényesnek kell maradniuk a tulajdonosokra nehezedő adminisztratív és pénzügyi teher mérséklése érdekében.

(36)

A kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozat (18) meghatározza az öt vagy annál kevesebb kutya, macska vagy görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgása vonatkozásában a 998/2003/EK rendelet követelményeinek való megfelelést bizonyító állat-egészségügyi bizonyítványmintát. Az e rendeletben foglalt új szabályok alkalmazására való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében az említett bizonyítványminta bizonyos feltételek mellett érvényben maradhat.

(37)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok meghatározását az ilyen mozgáshoz kapcsolódó köz- és állat-egészségügyi kockázatok megelőzése és csökkentése érdekében a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elve szerint. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(38)

E rendelet és a – területeknek és harmadik országoknak a nem kereskedelmi célú mozgásra vonatkozó bizonyos feltételektől való eltérések céljából létrehozott listájára vonatkozó, az egyik tagállamból vagy egy területről vagy harmadik országból egy másik tagállamba nem kereskedelmi célú mozgással érintett, az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésből tartott állatokat kísérő azonosító okmányok mintáira vonatkozó, valamint az aláírandó nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó – végrehajtási jogi aktusok egyidőben történő közzététele érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket, valamint az ilyen mozgás megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Hatály

(1)   Ezt a rendeletet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, egyik tagállamból egy másikba, illetve valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő mozgására kell alkalmazni.

(2)   Ezt a rendeletet az alábbiak sérelme nélkül kell alkalmazni:

a)

a 338/97/EK rendelet;

b)

a tagállamok által elfogadott, közzétett és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett olyan nemzeti intézkedések, amelyek célja bizonyos fajba vagy fajtába tartozó, kedvtelésből tartott állatok mozgásának nem állat-egészségügyi megfontolások alapján való korlátozása.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „nem kereskedelmi célú mozgás”: minden olyan mozgás, amely nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására;

b)   „kedvtelésből tartott állat”: az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állat, amely tulajdonosát vagy a feljogosított személyt nem kereskedelmi célú mozgás során kíséri, és amelyért ezen nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonos vagy a feljogosított személy felelős;

c)   „tulajdonos”: az a természetes személy, akit az azonosító okmány tulajdonosként feltüntet;

d)   „feljogosított személy”: olyan természetes személy, akit a tulajdonos írásban felhatalmaz arra, hogy megbízásából elvégezze a kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi célú mozgását;

e)   „transzponder”: egy csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás azonosító eszköz;

f)   „azonosító okmány”: olyan, az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott mintának megfelelően készült okmány, amely lehetővé teszi a kedvtelésből tartott állat egyértelmű azonosítását, valamint annak ellenőrzését, hogy állat-egészségügyi státusa megfelel-e az e rendeletben előírtaknak;

g)   „engedéllyel rendelkező állatorvos”: minden olyan állatorvos, akinek az illetékes hatóság engedélyt adott arra, hogy e rendelettel vagy az e rendelet alapján elfogadott jogi aktusokkal összhangban meghatározott feladatokat végezzen;

h)   „hatósági állatorvos”: az illetékes hatóság által kinevezett állatorvos;

i)   „okmányellenőrzés”: a kedvtelésből tartott állatot kísérő azonosító okmány ellenőrzése;

j)   „azonosságellenőrzés”: az azonosító okmány és a kedvtelésből tartott állat közötti egyezés, valamint adott esetben a megjelölés jelenlétének és szabályszerűségének ellenőrzés;

k)   „beutazási beléptetési pont”: bármely, a 34. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések céljára a tagállam által kijelölt terület.

4. cikk

Általános kötelezettségek

A kedvtelésből tartott állatok e rendeletben előírt állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő, nem kereskedelmi célú mozgása az e rendelet alkalmazásából fakadó okokon kívüli más okból nem tiltható, nem korlátozható és nem akadályozható meg.

5. cikk

A kedvtelésből tartott állatok maximális száma

(1)   Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott azon állatok maximális száma, amelyek egyszeri, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonost vagy a feljogosított személyt kísérhetik, nem haladhatja meg az ötöt.

(2)   Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma az (1) bekezdéstől eltérően, a következő feltételek teljesülése esetén meghaladhatja az ötöt:

a)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken való részvétel, illetve az ilyen rendezvényekre való felkészülés céljából történik;

b)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat nyilvántartásba vették egy az a) pontban említett eseményen való részvétel céljából vagy egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;

c)

a kedvtelésből tartott állatok 6 hónapnál idősebbek.

(3)   A tagállamok szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezhetnek annak megállapítására, hogy a (2) bekezdés b) pontja szerint előterjesztett információ megfelel-e a valóságnak.

(4)   A kedvtelésből tartott állatok (1) bekezdésben említett maximális számának túllépése esetén, ha a (2) bekezdésben említett feltételek nem teljesülnek, ezen kedvtelésből tartott állatoknak meg kell felelniük a 92/65/EGK irányelvben az érintett fajokra vonatkozóan megállapított állat-egészségügyi követelményeknek, a tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy az állatokon elvégezzék a 90/425/EGK, illetve a 91/496/EGK irányelvben előírt állat-egészségügyi ellenőrzéseket.

(5)   Annak érdekében, hogy az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú mozgását ne lehessen csalárd módon nem kereskedelmi célú mozgásként feltüntetni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ezen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok azon maximális számát rögzítő szabályok megállapítására, amelyek a tulajdonost vagy a feljogosított személyt egy adott nem kereskedelmi célú mozgás során kísérhetik.

(6)   A Bizottság 2018. június 29-ig jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére e cikk alkalmazásáról. A Bizottság a jelentése alapján adott esetben módosításokat javasol a rendelethez.

II.   FEJEZET

A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK EGYIK TAGÁLLAMBÓL A MÁSIKBA TÖRTÉNŐ NEM KERESKEDELMI CÉLÚ MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1.   SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

6. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba való mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték őket;

b)

a III. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettség ellen vakcinázták őket;

c)

megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

d)

megfelelően kitöltött, a 22. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

7. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok a 6. cikk b) pontjától eltérve engedélyezhetik az I. melléklet A. részében felsorolt fajtákba tartozó, kedvtelésből tartott olyan állatoknak egy másik tagállamból a területükre való, nem kereskedelmi célú mozgását, amelyek

a)

12 hetesnél fiatalabbak, és amelyeket veszettség ellen nem vakcináztak; vagy

b)

12–16 hetesek, és amelyeket már vakcináztak veszettség ellen, de még nem felelnek meg a III. melléklet 2. pontjának e) alpontjában említett érvényességi követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett engedély csak abban az esetben adható meg, ha:

a)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatok születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal; vagy

b)

a kedvtelésből tartott állat mozgására az anyaállattal együtt kerül sor, melytől továbbra is függ, és az anyaállat azonosító okmányából kiderül, hogy az az érintett állat születését megelőzően a III. mellékletben foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült.

(3)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében

(1)   A 6. cikk b) pontjától eltérve az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott, veszettség ellen nem vakcinázott állatoknak tagállamok vagy azok részei közötti, nem kereskedelmi célú, közvetlen mozgása a (2) bekezdésben említett eljárással összhangban és az érintett tagállamok közös kérelme alapján engedélyezhető.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal elfogadja azon tagállamok jegyzékét, amelyek kölcsönös megállapodások alapján az e cikk (1) bekezdésével összhangban eltérhetnek a 6. cikk b) pontjától. A jegyzékben meg kell jelölni az adott tagállamok azon részeit, amelyekre az eltérés vonatkozhat.

(3)   A (2) bekezdés szerinti jegyzékbe való felvételhez a kölcsönös megállapodást kötni kívánó tagállamok a megállapodástervezet részleteit is tartalmazó közös kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben – figyelembe véve az Állat-egészségügyi Világszervezetnek (OIE) a szárazföldi állatokra vonatkozó egészségügyi kódexében a valamely ország vagy terület önkéntes veszettségmentesnek nyilvánítására vonatkozó eljárásokat – igazolják, hogy legalább a következő feltételeket teljesítik:

a)

a kérelmező tagállamok megfigyelési és jelentéstételi rendszert alkalmaznak a veszettség tekintetében;

b)

a kérelmező tagállamok, illetve azon területrészeik, amelyekre a kérelem vonatkozik, a közös kérelmet megelőző legalább két évben az a) pontban említett rendszerek adatai alapján mentesek voltak a veszettségtől, és az érintett tagállamok területén vagy egyes részeiken nem jelentettek veszettséget vadon elő állatok esetében;

c)

a kérelmező tagállamok hatékony és eredményes védintézkedéseket alkalmaznak a veszettség területükön való megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében;

d)

a 6. cikk b) pontjától való eltérés alkalmazása indokolt és arányos az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, nem vakcinázott, kedvtelésből tartott állatoknak a kérelmező tagállamok egyikéből a másikba vagy annak területe egy részére történő, nem kereskedelmi célú közvetlen mozgásával összefüggő köz- és állat-egészségügyi kockázatokkal.

A közös kérelemnek megfelelő, megbízható és tudományosan érvényesített információkat kell tartalmaznia.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján törli a (2) bekezdésben említett jegyzékből azon tagállamokat területük egészére vagy annak egy részére nézve, amelyek esetében a (3) bekezdésben meghatározott feltételekben olyan változás történik, amelynek alapján az eltérés alkalmazása már nem indokolt.

(5)   A (2) és (4) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6)   Köz-vagy állat-egészségügyi kockázatokkal összefüggő, kellően indokolt rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el az e cikk (2) bekezdésében említett tagállamok vagy tagállami területek jegyzékének naprakésszé tételéről.

2.   SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

9. cikk

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1)   Amennyiben a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdése alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el az I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan, az e fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másik tagállamba történő mozgására csak az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2)   Az (1) bekezdésben említett fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másik tagállamba történő mozgására csak akkor kerülhet sor, ha az állatok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

a 17. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott előírásoknak megfelelően megjelölték őket, vagy azokról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b)

megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

c)

megfelelően kitöltött, a 29. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig nemzeti szabályokat alkalmazhatnak az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból a területükre történő nem kereskedelmi célú mozgására, amennyiben:

a)

e szabályokat az ilyen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan alkalmazzák; valamint

b)

e szabályok nem szigorúbbak, mint a 92/65/EGK vagy a 2006/88/EK irányelvnek megfelelően az érintett fajokba tartozó állatok kereskedelmére vonatkozó szabályok.

III.   FEJEZET

KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOKNAK EGY TERÜLETRŐL VAGY HARMADIK ORSZÁGBÓL VALAMELY TAGÁLLAMBA VALÓ NEM KERESKEDELMI CÉLÚ MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1.   SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

10. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1)   Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték őket;

b)

a III. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettség ellen vakcinázták őket;

c)

a IV. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot végeztek rajtuk;

d)

megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

e)

megfelelően kitöltött, a 26. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

(2)   A 13. cikk (1) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben nem szereplő területekről vagy harmadik országokból érkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak valamely tagállamba való mozgására csak a 34. cikk (3) bekezdésével összhangban jegyzékbe vett beutazási beléptetési pontokon keresztül kerülhet sor.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik a nyilvántartásba vett katonai, illetve kereső- és mentőkutyáknak a beutazási beléptetési pontoktól eltérő beléptetési pontokon keresztül történő mozgását, ha, feltéve, hogy:

a)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy előzetesen engedélyért folyamodott, a tagállam pedig ezt az engedélyt megadta; és

b)

az illetékes hatóság által e célból meghatározott helyen, a 34. cikk (2) bekezdésével, valamint az a bekezdés a) pontjában említett engedélyben meghatározott szabályokkal összhangban ellenőrzik, hogy a kutyák megfelelnek-e a feltételeknek.

11. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve engedélyezhetik az I. melléklet A. részében felsorolt fajtákba tartozó, kedvtelésből tartott olyan állatoknak a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben szereplő területekről vagy harmadik országokból a területükre való, nem kereskedelmi célú mozgását, amelyek

a)

12 hetesnél fiatalabbak, és amelyeket veszettség ellen nem vakcináztak; vagy

b)

12–16 hetesek, és amelyeket már vakcináztak veszettség ellen, de még nem felelnek meg a III. melléklet 2. e) pontjában említett érvényességi követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett engedély csak abban az esetben adható meg, ha:

a)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal; vagy

b)

a kedvtelésből tartott állat mozgására az anyaállattal együtt kerül sor, melytől továbbra is függ, és az anyaállat azonosító okmányából kiderül, hogy az az érintett állat születését megelőzően a III. mellékletben foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült.

(3)   Tilos az e cikk (1) bekezdésében említett, kedvtelésből tartott állatok másik tagállamba történő, nem kereskedelmi célú további mozgása, kivéve, ha az állatok mozgására a 6. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően kerül sor, vagy ha a mozgást a 7. cikkel összhangban engedélyezték, és e cikk (1) bekezdésének megfelelően a rendeltetési tagállam is engedélyezte a területekről és harmadik országokból a területére történő mozgásokat.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Eltérés a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében

(1)   A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjától eltérve az ellenanyag-titrálási vizsgálatot nem kell elvégezni az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, azon kedvtelésből tartott állatok esetében, amelyeknek sor kerül a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben szereplő valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő mozgására:

a)

közvetlenül;

b)

azt követően, hogy az állat kizárólag egy vagy több ilyen területen vagy harmadik országban tartózkodott; vagy

c)

a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzitot követően, feltéve, hogy a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a tranzit során a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és elzárva tartották őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

Területek és harmadik országok jegyzékének létrehozása

(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek a jegyzékben való feltüntetésükre irányuló kérelmet adtak be, amelyben igazolták, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében a II. fejezet 1. szakaszában, e szakaszban és a VI. fejezet 2. szakaszában foglalt szabályokkal, illetve adott esetben az említett szabályok alapján elfogadott szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaznak.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek a jegyzékben való feltüntetésükre irányuló kérelmet adtak be, amelyben bizonyították, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében legalább az alábbi kritériumokat teljesítik:

a)

kötelező értesíteni az illetékes hatóságot veszettség eseteiről;

b)

a kérelmet megelőzően legalább két éve hatékony felügyeleti rendszer van érvényben a veszettség tekintetében, amelyre vonatkozóan minimumkövetelmény az olyan állatok kivizsgálását és bejelentését biztosító folyamatos korai előrejelző program, amelyeknél fennáll a veszettség gyanúja;

c)

az állat-egészségügyi és ellenőrzési szolgálatok szerkezete és szervezése, és e szolgálatok hatáskörei, az a felügyelet, amely alá tartoznak, valamint a rendelkezésükre álló eszközök, beleértve a személyzeti és laboratóriumi kapacitást is, elégségesek:

i.

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó nemzeti jogszabályok eredményesen alkalmazásához és érvényesítéséhez; és

ii.

a 26. cikkben előírt formátumnak megfelelő és a 25. cikkel összhangban kiállított azonosító okmányok érvényességének biztosításához;

d)

a kedvtelésből tartott állatok megfertőződése kockázatának minimalizálása céljából a veszettség megelőzését és az ellene való védekezést szolgáló, hatékonyan végrehajtott szabályok vannak érvényben, ideértve a kedvtelésből tartott állatok más országokból vagy területekről való behozatalára, valamint adott esetben az alábbiakra vonatkozóan:

i.

a kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzése;

ii.

háziállatok veszettség elleni oltása, különösen ahol a veszettséget vérszívó denevérek is hordozzák; és

iii.

a veszettség elleni védekezés és annak kiirtása a vadon élő állatok körében;

e)

létezik a veszettség elleni vakcinák engedélyezésére és forgalmazására vonatkozóan hatályos szabályozás.

(3)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett területek vagy tagállamok jegyzékének naprakésszé, ha állat- és közegészségüggyel összefüggő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

2.   SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

14. cikk

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1)   Amennyiben a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdése alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el az I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan, az e fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból egy tagállamba való, nem kereskedelmi célú mozgására csak az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból egy tagállam területére való mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a 17. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott előírásoknak megfelelően megjelölték őket, vagy azokról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b)

megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

c)

megfelelően kitöltött, a 31. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek;

d)

amennyiben a 15. cikk alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban nem felsorolt területről vagy harmadik országból érkeznek, egy beutazási beléptetési ponton keresztül léptek be.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig nemzeti szabályokat alkalmazhatnak az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból a területükre történő nem kereskedelmi célú mozgására, amennyiben:

a)

e szabályokat az ilyen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan alkalmazzák; és

b)

e szabályok nem szigorúbbak, mint a 92/65/EGK vagy a 2006/88/EK irányelvnek megfelelően az érintett fajokba tartozó állatok behozatalára vonatkozó szabályok.

15. cikk

A területek és harmadik országok jegyzékének létrehozása

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadhatja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek igazolták, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében a II. fejezet 2. szakaszában, az e szakaszban és a VI. fejezet 2. szakaszában foglalt szabályokkal, illetve adott esetben az említett szabályok alapján elfogadott szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaznak.

3.   SZAKASZ

Eltérés a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételektől

16. cikk

Eltérés a kedvtelésből tartott állatok bizonyos országok és területek közötti, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételektől

A 10. és 14. cikktől eltérve a kedvtelésből tartott állatoknak a következő országok és területek közötti, nem kereskedelmi célú mozgására továbbra is az adott ország vagy terület nemzeti szabályozásában foglalt feltételeknek megfelelően kerülhet sor:

a)

San Marino és Olaszország;

b)

a Vatikán és Olaszország;

c)

Monaco és Franciaország;

d)

Andorra és Franciaország;

e)

Andorra és Spanyolország;

f)

Norvégia és Svédország;

g)

a Feröer szigetek és Dánia;

h)

Grönland és Dánia.

IV.   FEJEZET

MEGJELÖLÉS ÉS MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

1.   SZAKASZ

Megjelölés

17. cikk

A kedvtelésből tartott állatok megjelölése

(1)   Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat transzponder beültetésével vagy egy 2011. július 3. előtt alkalmazott, tisztán olvasható tetoválással kell megjelölni.

Amennyiben az első albekezdésben említett transzponder nem felel meg a II. mellékletben foglalt technikai követelményeknek, a tulajdonos vagy a feljogosított személy a megjelölésnek a 22. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt ellenőrzésekor, valamint a 26. cikkben, a 33. cikkben és a 34. cikk (1) bekezdésében előírt azonosságellenőrzéskor rendelkezésre bocsátja a transzponder olvasásához szükséges eszközt.

(2)   Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat az egyes fajok jellegzetességeit figyelembe véve úgy kell megjelölni vagy leírni, hogy az kapcsolatot biztosítson a kedvtelésből tartott állat és az azonosító okmány között.

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajok sokféleségére tekintettel a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően, a vonatkozó tagállami követelményeket figyelembe véve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az érintett, kedvtelésből tartott állatok megjelölésére vagy leírására vonatkozó, fajspecifikus követelmények tekintetében.

18. cikk

Transzpondereknek a kedvtelésből tartott állatokba való beültetéséhez szükséges képesítések

Ha egy tagállam a transzponderbeültetést állatorvosokon kívül másoknak is engedélyezi, szabályozza az ilyen személyekre vonatkozó képesítési alapkövetelményeket.

2.   SZAKASZ

A veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre vonatkozó megelőző egészségügyi intézkedések

19. cikk

Megelőző egészségügyi intézkedések és alkalmazásuk feltételei

(1)   Ha a közegészségügy vagy a kedvtelésből tartott állatok egészségének védelme érdekében megelőző egészségügyi intézkedések szükségesek azon, a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések elleni védekezéshez, amelyek terjedésének lehetősége az érintett, kedvtelésből tartott állatok mozgása következtében fennáll, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen betegségekre vagy fertőzésekre vonatkozó fajspecifikus megelőző állat-egészségügyi intézkedések tekintetében.

Amennyiben a köz- vagy állat-egészségügyi kockázatok esetén a rendkívüli sürgősség úgy kívánja, az e bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 40. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal engedélyezett, fajspecifikus megelőző egészségügyi intézkedéseknek megfelelő, megbízható és érvényesített tudományos adatokon kell alapulniuk, és azokat a kedvtelésből tartott olyan állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz-vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan kell alkalmazni, amelyekre a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések valószínűsíthetően hatással lehetnek.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban szerepelhetnek a következők:

a)

szabályok a tagállamok vagy részeik besorolására az állat-egészségügyi helyzetük, valamint a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések vonatkozásában működtetett felügyeleti és jelentéstételi rendszereik alapján;

b)

a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására való jogosulttá váláshoz a tagállamok által teljesítendő feltételek;

c)

a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedéseknek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgását megelőző alkalmazására és dokumentálására vonatkozó feltételek;

d)

bizonyos meghatározott körülmények között a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazásától való eltérés megadásának feltételei.

20. cikk

A 19. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett tagállamok és területeik jegyzéke

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadhatja a tagállamok és tagállami területrészek olyan jegyzékeit, amelyek megfelelnek a tagállamok vagy részeik kategorizálására vonatkozó, a 19. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti szabályoknak. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

V.   FEJEZET

AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK

1.   SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

21. cikk

A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1)   A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmány az e cikk (2) bekezdése alapján elfogadandó mintának megfelelő formátumú útlevél, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a)

a transzponder, illetve tetoválás helye és vagy a transzponder, illetve tetoválás alkalmazásának kezdete vagy a leolvasásának dátuma, valamint a transzponderen vagy tetováláson olvasható alfanumerikus kód;

b)

a kedvtelésből tartott állat neve, faja, fajtája, ivara, színe, a születésnek a tulajdonos által megállapított időpontja és minden jelentős vagy látható vonása vagy jellegzetessége;

c)

a tulajdonos neve és elérhetősége;

d)

az azonosító okmányt kiállító vagy kitöltő, engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e)

a tulajdonos aláírása;

f)

a veszettség elleni vakcinázás adatai;

g)

a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálathoz vett vérminta levételének időpontja;

h)

a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedéseknek való megfelelés;

i)

a kedvtelésből tartott állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben említett mintát, valamint az említett bekezdésben említett útlevélre vonatkozó nyelvi, megjelenési és biztonsági követelményeket, valamint az ilyen útlevélmintára való áttérésre vonatkozó szabályokat. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett útlevelet sorszámmal kell ellátni, amely a kiállító tagállam ISO-kódjából és egy ezt követő egyedi alfanumerikus kódból áll.

22. cikk

A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

(1)   A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, miután:

a)

ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állat a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték;

b)

gondosan bevezette az azonosító okmány megfelelő rovataiba a 21. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában szereplő információkat; valamint

c)

a tulajdonos aláírta az azonosító okmányt.

(2)   Miután ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték, az engedéllyel rendelkező állatorvos az azonosító okmány releváns rovataiba bejegyzi a 21. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjában említett információkat, ezzel igazolva a 6. cikk b) és c) pontjában, valamint adott esetben a 27. cikk b) pontjának ii. alpontjában említett követelményeknek való megfelelést.

Az első albekezdéstől eltérően, a 21. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett információkat engedéllyel nem rendelkező állatorvos is bejegyezheti, amennyiben ezt a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus lehetővé teszi.

(3)   Az azonosító okmányt kiállító, engedéllyel rendelkező állatorvos a 21. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban és a 21. cikk (3) bekezdésében említett információkat legalább az illetékes hatóság által meghatározandó, 3 évnél nem rövidebb ideig megőrzi.

(4)   Szükség esetén az e cikk (2) bekezdésében említett követelményeknek való megfelelés egynél több, a 21. cikk (1) bekezdésében előírt formátumú azonosító okmányban is dokumentálható.

23. cikk

A kitöltetlen azonosító okmányok kiadása

(1)   Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy kitöltetlen azonosító okmányokat csak az engedéllyel rendelkező állatorvosok kaphassanak, továbbá hogy a nevüket és elérhetőségüket a 21. cikk (3) bekezdésében említett sorszámra való hivatkozással nyilvántartásba vegyék.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást legalább az illetékes hatóság által meghatározandó, 3 évnél nem rövidebb ideig meg kell őrizni.

24. cikk

Eltérés az azonosító okmánynak a 21. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától

(1)   A 21. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezik a 26. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból egy másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgását.

(2)   Szükség esetén a 6. cikk c) pontjában előírt követelményeknek való megfelelést az (1) bekezdésben említett azonosító okmányban a 34. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzések elvégzését követően dokumentálni kell.

2.   SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

25. cikk

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1)   A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány az e cikk (2) bekezdése alapján elfogadandó mintának megfelelő formátumú állat-egészségügyi bizonyítvány, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a)

a transzponder, illetve tetoválás helye és vagy a transzponder, illetve tetoválás alkalmazásának kezdete, vagy a leolvasásának dátuma, valamint a transzponderen vagy tetováláson olvasható alfanumerikus kód;

b)

a kedvtelésből tartott állat faja, fajtája, a születésének a tulajdonos által megállapított időpontja, ivara és színe;

c)

az okmány egyedi sorszáma;

d)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy neve és elérhetősége;

e)

az azonosító okmányt kiállító tisztviselő vagy engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

f)

a veszettség elleni vakcinázás adatai;

g)

a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálathoz vett vérminta levételének időpontja;

h)

a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedéseknek való megfelelés;

i)

a hitelesítő illetékes hatóság képviselőjének neve és aláírása;

j)

a 34. cikkben említett ellenőrzéseket elvégző illetékes hatóság képviselőjének neve, elérhetősége és aláírása, valamint e vizsgálatok időpontja;

k)

az állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett mintát, valamint az említett bekezdésben említett állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó nyelvi, megjelenési és érvényességi követelményeket. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)   A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmánynak részét kell, hogy képezze egy, a tulajdonos vagy feljogosított személy által aláírt nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás.

26. cikk

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmányt igazoló dokumentumok alapján a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti, miután a kiállító állatorvos:

a)

ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték; és

b)

gondosan bevezette az azonosító okmány megfelelő rovataiba a 25. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában említett információkat, ezzel igazolva a 10. cikk (1) bekezdésének a) és adott esetben b), c) és d) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

27. cikk

Eltérés az azonosító okmánynak a 25. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától

A 25. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a 22. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból egy másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgását, amennyiben:

a)

az azonosító okmányt a 13. cikk (1) bekezdése szerinti jegyzékben szereplő területek vagy harmadik országok egyikében állították ki, vagy

b)

a kedvtelésből tartott állatok egy másik tagállamból egy területre vagy harmadik országba való mozgást, vagy azon keresztüli tranzitot követően lépnek be egy tagállamba, és az azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos töltötte és állította ki, igazolva, hogy a kedvtelésből tartott állatot az Unió területének elhagyását megelőzően:

i.

a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt veszettség elleni vakcinával vakcinázták; valamint

ii.

alávetették a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatnak, kivéve a 12. cikkben előírt eltérés esetén.

3.   SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

28. cikk

A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén elfogadhatja a 9. cikk (2) bekezdése c) pontjában említett azonosító okmány mintáját, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a)

a kedvtelésből tartott állat megjelölésének jellegzetességei vagy leírása a 17. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

b)

a kedvtelésből tartott állat faja és – amennyiben releváns – fajtája, a tulajdonos által megadott születési dátuma, ivara és színe;

c)

a tulajdonos neve és elérhetősége;

d)

az azonosító okmányt kiállító vagy kitöltő, engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e)

a tulajdonos aláírása;

f)

a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedések feltüntetése; valamint

g)

a kedvtelésből tartott állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meg kell határozni az abban a bekezdésben említett azonosító okmányra vonatkozó nyelvi, megjelenési, érvényességi és biztonsági követelményeket is. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

29. cikk

A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

(1)   A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, miután:

a)

ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b)

gondosan bejegyezte a megfelelő rovatokba a 28. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában szereplő információkat; és

c)

a tulajdonos aláírta az azonosító okmányt.

(2)   Miután ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült, az engedéllyel rendelkező állatorvos a 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány releváns rovataiba bejegyzi a 28. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában említett információkat, ezzel igazolva adott esetben a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

4.   SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

30. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén elfogadhatja a 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány mintáját, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló valamennyi rovatot tartalmazza:

a)

a kedvtelésből tartott állat megjelölésének jellegzetességei vagy leírása a 17. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

b)

a kedvtelésből tartott állat faja és – amennyiben releváns – fajtája, a tulajdonos által megadott születési dátuma, ivara és színe;

c)

a tulajdonos vagy a feljogosított személy neve és elérhetősége;

d)

az azonosító okmányt kiállító tisztviselő vagy engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e)

az okmány egyedi sorszáma;

f)

a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedések feltüntetése;

g)

a hitelesítő illetékes hatóság képviselőjének neve és aláírása;

h)

a 34. cikkben említett ellenőrzéseket elvégző illetékes hatóság képviselőjének neve, elérhetősége és aláírása, valamint e vizsgálatok időpontja;

i)

az állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meg kell határozni az abban a bekezdésben említett azonosító okmányra vonatkozó nyelvi, megjelenési és érvényességi követelményeket is. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)   A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmánynak részét kell, hogy képezze egy, a tulajdonos vagy feljogosított személy által aláírt nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás.

31. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányt igazoló dokumentumok alapján a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti, miután a kiállító állatorvos:

a)

ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték, vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült; és

b)

gondosan bejegyezte a 30. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett információkat az azonosító okmány megfelelő rovataiba, ezzel igazolva adott esetben a 14. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

VI.   FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.   SZAKASZ

A kedvtelésből tartott állatok tagállamokba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó eltérés

32. cikk

Eltérés a 6., 9., 10. és 14. cikk feltételeitől

(1)   A 6., 9., 10. és 14. cikkben előírt feltételektől eltérve a tagállamok kivételes helyzetekben engedélyezhetik az olyan, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgását területükre, amelyek nem felelnek meg az említett cikkekben meghatározott feltételeknek, ha:

a)

a tulajdonos ennek engedélyezését előzetesen kérelmezte és a rendeltetés helye szerinti tagállam az engedélyt megadta;

b)

a kedvtelésből tartott állatokat arra a hat hónapot meg nem haladó időszakra, amely szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudják a feltételeket, hatósági felügyelet mellett elkülönítették:

i.

egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott helyen; és

ii.

az engedélyben megjelölt szabályozásnak megfelelően.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett engedély hatálya kiterjedhet egy másik tagállam területén történő tranzit engedélyezésére is, amennyiben a tranzit helye szerinti tagállam előzetes hozzájárulását adta a rendeltetési hely szerinti tagállamnak.

2.   SZAKASZ

A megfelelésre vonatkozó általános feltételek

33. cikk

Kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása esetén elvégzendő okmányellenőrzés és azonosságellenőrzés

(1)   A 16. cikk sérelme nélkül és a II. fejezetben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése érdekében a tagállamok a kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba való, nem kereskedelmi célú mozgásakor hátrányos megkülönböztetéstől mentesen okmány- és azonosságellenőrzést végeznek.

(2)   A tulajdonos vagy a feljogosított személy az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgás esetén az e cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzésekért felelős illetékes hatóság kérésére:

a)

bemutatja a kedvtelésből tartott állat e rendeletben előírt azonosító okmányát, amely bizonyítja az ilyen mozgásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést; és

b)

a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára átadja.

34. cikk

Okmányellenőrzés és azonosságellenőrzés a 13. cikk (1) bekezdése vagy a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból való, nem kereskedelmi célú mozgás esetén

(1)   A III. fejezetben foglalt előírásoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében a tagállami illetékes hatóság a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból az adott tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgással érintett, kedvtelésből tartott állatokon, a beutazási beléptetési pontnál okmány- és azonosságellenőrzést végez.

(2)   A tulajdonos vagy a feljogosított személy a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő belépés időpontjában az (1) bekezdésben említett ellenőrzések céljából megkeresi a beutazási beléptetési ponton található illetékes hatóságot, és:

a)

bemutatja a kedvtelésből tartott állatnak az e rendelet alapján előírt azonosító okmányát, amely igazolja az ilyen mozgásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést; és

b)

a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára átadja.

(3)   A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a beutazási beléptetési pontok jegyzékét.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy az általuk az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések elvégzésére kijelölt illetékes hatóság:

a)

teljes mértékben ismerje a III. fejezetben meghatározott szabályokat, és az illetékes hatóság tisztviselői megfelelő képzésben részesüljenek ezek végrehajtására;

b)

nyilvántartást vezessen az elvégzett ellenőrzések teljes számáról és az azok során feltárt meg nem felelés eseteiről; valamint

c)

dokumentálja az elvégzett ellenőrzéseket az azonosító okmány megfelelő rovatában, amennyiben ilyen dokumentálásra van szükség a más tagállamba a 24. cikk (1) bekezdésével összhangban történő, nem kereskedelmi célú mozgáshoz.

35. cikk

A 33. és 34. cikkben előírt ellenőrzések során feltárt megfelelési hiányosságok esetén foganatosítandó intézkedések

(1)   Ha a 33. és 34. cikkben előírt ellenőrzések azt tárják fel, hogy a kedvtelésből tartott állat nem felel meg a II. vagy a III. fejezetben meghatározott feltételeknek, az illetékes hatóság a hatósági állatorvossal és szükség esetén a tulajdonossal vagy a feljogosított személlyel konzultálva a következőképpen határozhat:

a)

visszaküldi a kedvtelésből tartott állatot a feladás szerinti országba vagy területre, vagy

b)

hatósági felügyelet mellett elkülöníti a kedvtelésből tartott állatot arra az időszakra, amely a II. vagy III. fejezetben meghatározott feltételek teljesüléséhez szükséges, vagy

c)

utolsó lehetőségként – amennyiben a visszaküldés nem lehetséges, elkülönítés pedig gyakorlati okokból nem kivitelezhető – a kedvtelésből tartott állatoknak az életük kioltása során való védelmére vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban elaltattatja az állatot.

(2)   Ha a kedvtelésből tartott állatok Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgását az illetékes hatóság megtagadja, az állatok hatósági felügyelet mellett elkülönítve maradnak mindaddig, amíg:

a)

vissza nem térnek a feladás szerinti országba vagy területre, vagy

b)

az érintett, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó egyéb adminisztratív döntés meg nem születik.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéseket a tulajdonos költségére kell megtenni, azok vonatkozásában a tulajdonos és a feljogosított személy pénzbeli kártalanításra nem jogosult.

36. cikk

Védintézkedések

(1)   Ha veszettség vagy más betegség vagy fertőzés jelentkezik vagy terjed egy tagállamban, területen vagy harmadik országban, és súlyos fenyegetést jelenthet a köz- vagy állategészségügy szempontjából, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére végrehajtási jogi aktussal haladéktalanul és a helyzet súlyosságától függően az alábbi intézkedések egyikét fogadhatja el:

a)

az érintett tagállam, terület vagy harmadik ország egésze vagy egy része vonatkozásában a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának vagy tranzitjának felfüggesztése;

b)

az érintett tagállam, terület vagy harmadik ország egészéből vagy egy részéből érkező, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó különleges feltételek megállapítása.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)   Köz- és állat-egészségügyi kockázat terjedésének megakadályozása vagy kezelése érdekében kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el, a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében.

37. cikk

Tájékoztatási kötelezettségek

(1)   A tagállamok egyértelmű és könnyen hozzáférhető információkat nyújtanak a nyilvánosság számára az e rendeletben foglalt, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről, valamint az ilyen mozgás megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokról.

(2)   A (1) bekezdésben említett információk különösen a következőkre terjednek ki:

a)

a 18. cikkben előírt transzponder beültetését végző személyek számára előírt képzettségek;

b)

a veszettség elleni vakcinázás követelményétől való eltérés engedélyezése az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében, a 7. és 11. cikkben előírtaknak megfelelően;

c)

a kedvtelésből tartott olyan állatoknak az adott tagállam területére történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek,

i.

amelyek nem felelnek meg a 6., 9., 10. vagy 14. cikkben előírtaknak;

ii.

amelyek a 16. cikkben előírtaknak megfelelően bizonyos országokból vagy területekről érkeznek az adott nemzeti szabályozásban megállapított feltételek szerint;

d)

a beutazási beléptetési pontoknak a 34. cikk (3) bekezdése alapján összeállított jegyzéke, beleértve az ellenőrzések végzésére kijelölt illetékes hatóságot, a 34. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

e)

az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az adott tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó, a 9. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a nemzeti szabályokban megállapított feltételek;

f)

információk azokról a veszettség elleni vakcinákról, amelyekre vonatkozóan az adott tagállam illetékes hatósága a III. melléklet 1. pontjának b) alpontjában foglaltak szerint forgalombahozatali engedélyt adott ki és különösen a vonatkozó vakcinázási protokollról.

(3)   A tagállamok internetes oldalakat hoznak létre az (1) bekezdésben említett információk közzétételére, és közlik a Bizottsággal ezen oldalak címét.

(4)   A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak az előírt információk közzétételéhez oly módon, hogy internetes oldalán megjeleníti:

a)

a tagállamok internetes tájékoztató oldalaira mutató linkeket, és

b)

az e cikk (2) bekezdésének b), d) és e) pontjában említett információkat, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a nyilvánosság számára – adott esetben további nyelveken – hozzáférhetővé tett információk.

3.   SZAKASZ

Eljárási rendelkezések

38. cikk

A mellékletek módosítása

A műszaki haladás és a tudományos fejlődés figyelembevétele, valamint a közegészségügy és a kedvtelésből tartott állatok egészségének védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II–IV. mellékletének módosítására vonatkozóan.

39. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottságnak az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 38. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. június 28-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 38. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   zA 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és a 38. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

40. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)   Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 39. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

41. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök úgy határoz, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

42. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről és az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

VII.   FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 998/2003/EK rendelet hatályát veszti a II. melléklet B. része 2. szakaszának és a C. részének kivételével, amelyek az e rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig hatályban maradnak.

A 13. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusokban szereplő jegyzékre vonatkozó, e rendeletben foglalt hivatkozásokat a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában és C. részében meghatározott harmadik országok és területek jegyzékére való hivatkozásnak kell tekinteni az említett végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

(3)   A 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti az annak 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján elfogadott, a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. július 14-i 1152/2011/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (20) hatályban maradását.

44. cikk

Az azonosító okmányokra vonatkozó átmeneti intézkedések

(1)   A 21. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányt úgy kell tekinteni, hogy megfelel e rendeletnek, ha:

a)

a 2003/803/EK határozatban szereplő útlevélmintának megfelelően készült; és

b)

2014. december 29. előtt állították ki.

(2)   Amennyiben a 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány nem felel meg a 25. cikk (1) bekezdésének és a 27. cikk a) pontjának, úgy kell tekinteni, hogy mindazonáltal megfelel e rendeletnek, ha:

a)

a 2011/874/EU határozat II. mellékletében szereplő bizonyítványmintának, illetve adott esetben a 2003/803/EK határozatban szereplő útlevélmintának megfelelően készült; és

b)

2014. december 29. előtt állították ki.

45. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. június 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

L. CREIGHTON


(1)  HL C 229., 2012.7.31., 119. o.

(2)  Az Európai Parlament 2013. május 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. június 10-i határozata.

(3)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(4)  HL L 132., 2010.5.29., 3. o.

(5)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(6)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(7)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(9)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(10)  A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.).

(11)  A Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).

(14)  HL L 79., 2000.3.30., 40. o.

(15)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(16)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(17)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.

(18)  HL L 343., 2011.12.23., 65. o.

(19)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(20)  HL L 296., 2011.11.15., 6. o.


I. MELLÉKLET

Kedvtelésből tartott állatok fajai

A.   RÉSZ

Kutyák (Canis lupus familiaris)

Macskák (Felis silvestris catus)

Görények (Mustela putorius furo)

B.   RÉSZ

Gerinctelenek (a 92/65/EGK irányelv 8. cikkének hatálya alá tartozó méhek és poszméhek, valamint a 2006/88/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii., illetve iii. alpontjában meghatározott puhatestűek és rákfélék kivételével)

A 2006/88/EK irányelv 3. cikkének k) pontjában meghatározott vízi díszállatok, amelyek az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem tartoznak az irányelv hatálya alá

Kétéltűek

Hüllők

Madarak: a 2009/158/EK irányelv 2. cikkében említettektől különböző madárfajok egyedei

Emlősök: az élelmezési célra szánt és a 853/2004/EK rendelet I. mellékletében nyúlfélékként meghatározott nyulaktól és rágcsálóktól eltérő nyulak és rágcsálók


II. MELLÉKLET

A transzponderekre vonatkozó technikai követelmények

A transzpondereknek:

a)

meg kell felelniük az ISO 11784 szabványnak, és HDX- vagy FDX-B-technológiát kell alkalmazniuk; és

b)

az ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasó készülékkel leolvashatónak kell lenniük.


III. MELLÉKLET

A veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó érvényességi követelmények

1.

A veszettség elleni vakcina

a)

nem lehet módosított, élő kórokozókat tartalmazó oltóanyag, és az alábbi kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

i.

adagonként legalább egy ellenanyagegységet tartalmazó inaktivált vakcina (WHO-ajánlás); vagy

ii.

a veszettségvírus immunizáló glikoproteinjét élő vírusvektorban kifejező, rekombináns vakcina;

b)

amennyiben valamely tagállamban adják be, az alábbiak valamelyike szerint kiadott forgalombahozatali engedéllyel kell rendelkeznie:

i.

a 2001/82/EK irányelv 5. cikke; vagy

ii.

a 726/2004/EK rendelet 3. cikke;

c)

ha egy területen vagy egy harmadik országban adják be, a vakcinát az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia vagy engedélyeznie kell, és annak meg kell felelnie legalább az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének a veszettségről szóló fejezetének vonatkozó részében szereplő követelményeknek.

2.

A veszettség elleni vakcinázásnak eleget kell tennie a következő követelményeknek:

a)

a vakcinát engedéllyel rendelkező állatorvos adja be;

b)

a vakcina beadásának időpontjában az állat legalább tizenkét hetes;

c)

a vakcina beadásának időpontját engedéllyel rendelkező állatorvos vagy hatósági állatorvos bejegyzi az azonosító okmány megfelelő rovatába;

d)

a beadásnak a c) pontban említett időpontja nem előzi meg a transzponder beültetésének vagy a tetoválás elhelyezésének, illetve a transzponder vagy a tetoválás leolvasásának az azonosító okmány megfelelő rovatában feltüntetett időpontját;

e)

a vakcinázás érvényessége az immunitás kialakulásától kezdődik, ami az alapoltás gyártója által előírt vakcinázási protokoll befejezésétől számított legalább 21 nap, és az immunitás befejeződéséig tart, a veszettség elleni vakcinának a tagállamban, területen vagy harmadik országban az 1. pont b) alpontjában említett forgalombahozatali engedélyének vagy az 1. pont c) alpontjában említett jóváhagyásának vagy engedélyének technikai leírásában foglaltaknak megfelelően.

A vakcinázás érvényességi időszakát engedéllyel rendelkező állatorvos vagy hatósági állatorvos bejegyzi az azonosító okmány megfelelő rovatába.

f)

az újraoltást elsődleges vakcinázásnak kell tekinteni, amennyiben nem az előző vakcinázás e) pontban említett érvényességi idején belül hajtották végre.


IV. MELLÉKLET

A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat érvényességi követelményei

1.

A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat elvégzéséhez szükséges vérminta levételét engedéllyel rendelkező állatorvosnak kell elvégeznie és dokumentálnia az azonosító okmány megfelelő rovatában.

2.

A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot/nak:

a)

a vakcinázást követően legalább 30 nappal levett mintán kell elvégezni és;

i.

legalább három hónappal a következők időpontja előtt:

a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusokban felsoroltaktól eltérő területről vagy harmadik országból történő, nem kereskedelmi célú mozgás, vagy

az ilyen területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzit, ha a 12. cikk c) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek; vagy

ii.

azt megelőzően, hogy a kedvtelésből tartott állat elhagyta az Unió területét a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése szerinti jegyzékben nem szereplő területre vagy harmadik országba történő, nem kereskedelmi célú mozgás vagy tranzit céljából; a 21. cikk (1) bekezdésében előírt azonosító okmánynak meg kell erősítenie, hogy a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat a mozgás időpontja előtt kedvező eredményt adott;

b)

0,5 NE/ml-rel egyenértékű vagy annál nagyobb, veszettségvírust semlegesítő ellenanyagszintet kell igazolnia, és az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének a veszettségről szóló fejezetének vonatkozó részében előírt módszert kell alkalmaznia;

c)

a 2000/258/EK határozat 3. cikkének megfelelően engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni;

d)

a b) pont szerinti kedvező eredmény esetén nem kell megismételni, amennyiben a kedvtelésből tartott állatot az előző vakcinázásnak a III. melléklet 2. pontjának e) alpontjában említett érvényességi időszakán belül újraoltják.


V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat a 43. cikk (2) bekezdése szerint

A 998/2003/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk első bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk második bekezdés

2. cikk (2) bekezdés a) pont

2. cikk harmadik bekezdés

2. cikk (2) bekezdés b) pont

3. cikk a) pont

3. cikk a) és b) pont

3. cikk b) pont

3. cikk f) pont

3. cikk c) pont

2. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés

 

 

17. cikk, (1) bekezdés első albekezdés

4. cikk (1) bekezdés második albekezdés

17. cikk, (1) bekezdés második albekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés a) pont

6. cikk a) pont

5. cikk (1) bekezdés b) pont

6. cikk d) pont

5. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont

6. cikk b) pont

5. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont

6. cikk c) pont

5. cikk (1 bekezdés a) pont második albekezdés

19. cikk

5. cikk (2) bekezdés

7. cikk

6. cikk

7. cikk

5. cikk (5) bekezdés, 9., 14. és 28. cikk

8. cikk (1) bekezdés

10. és 12. cikk

8. cikk (2) bekezdés

10. cikk (1) bekezdés e) pont és 27. cikk

8. cikk (3) bekezdés a) pont

13. cikk (1) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés b) pont

16. cikk

8. cikk (3) bekezdés c) pont

11. cikk

8. cikk (4) bekezdés

25. cikk (1) és (2) bekezdés

9. cikk

14. cikk és 30. cikk (1) és (2) bekezdés

10. cikk első bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

10. cikk második bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

11. cikk első mondat

37. cikk (1) bekezdés

11. cikk második mondat

34. cikk (4) bekezdés a) pont

12. cikk első albekezdés a) pont bevezető mondata

10. cikk (2) bekezdés és 34. cikk (1) bekezdés

12. cikk első albekezdés b) pont bevezető mondata

5. cikk (4) bekezdés

12. cikk második bekezdés

3444. cikk (3) bekezdés és 37. cikk (2) bekezdés d) pont

13. cikk

34. cikk (3) bekezdés és 37. cikk (2) bekezdés d) pont

14. cikk első bekezdés

34. cikk (2) bekezdés a) pont

14. cikk második bekezdés

17. cikk (1) bekezdés második albekezdés

14. cikk harmadik bekezdés

35. cikk (1) és (3) bekezdés

14. cikk negyedik bekezdés

35. cikk (2) bekezdés

15. cikk

IV. melléklet 1. pont és 2. pont c) pontja

16. cikk

17. cikk első bekezdés

17. cikk második bekezdés

21. cikk (1) bekezdés

18. cikk első bekezdés

18. cikk második bekezdés

36. cikk

19. cikk

13. cikk (3) bekezdés és 5. cikk (5) bekezdés

19a. cikk (1) és (2) bekezdés

38. cikk

19a. cikk (3) bekezdés

19b. cikk (1) bekezdés

39. cikk (2) bekezdés

19b. cikk (2) bekezdés

39. cikk (4) bekezdés

19b. cikk (3) bekezdés

39. cikk (1) bekezdés

19c. cikk (1) és (3) bekezdés

39. cikk (3) bekezdés

19c. cikk (2) bekezdés

19d. cikk (1) bekezdés és 19d. cikk (2)

39. cikk (5) bekezdés

19d. cikk (3) bekezdés

20–23. cikk

24. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

41. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

24. cikk (4) és (5) bekezdés

25. cikk

45. cikk

I. melléklet

I. melléklet

Ia. melléklet

II. melléklet

Ib. melléklet

III. melléklet

II. melléklet A. rész és B. rész 1. szakasz

II. melléklet B. rész 2. szakasz

13. cikk (1) bekezdés

II. melléklet C. rész

13. cikk (2) bekezdés


A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia (1) keretében meg fogja vizsgálni a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétét.

Amennyiben a szóban forgó vizsgálatból az derül ki, hogy az említett kereskedelmi gyakorlatok egészségügyi kockázatokkal járnak, a Bizottság mérlegelni fogja az emberi és az állati egészség védelmére létező megfelelő lehetőségeket, ezen belül azt, hogy javasolja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kutyák és a macskák kereskedelmére vonatkozó hatályos uniós jogszabályok megfelelő módosítását, beleértve az összes tagállamban elérhető, egymással kompatibilis nyilvántartási rendszerek bevezetését.

A fentiek fényében a Bizottság értékelni fogja annak megvalósíthatóságát és megfelelő voltát, hogy az említett nyilvántartási rendszereket kiterjesszék a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó uniós jogszabályok szerint megjelölt és azonosított kutyákra és macskákra.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015).


Top