Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0336

A Bizottság 336/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. április 12. ) az 1010/2009/EK rendeletnek a tengeri halászati termékekre vonatkozó fogási tanúsítványokról szóló, harmadik országokkal kötött igazgatási megállapodások tekintetében történő módosításáról

OJ L 105, 13.4.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/336/oj

13.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/4


A BIZOTTSÁG 336/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 12.)

az 1010/2009/EK rendeletnek a tengeri halászati termékekre vonatkozó fogási tanúsítványokról szóló, harmadik országokkal kötött igazgatási megállapodások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésére, 14. cikke (3) bekezdésére, 20. cikke (4) bekezdésére és 52. cikkére,

mivel:

(1)

A halászati termékekre vonatkozó fogási tanúsítványokról szóló, harmadik országokkal kötött igazgatási megállapodásokat a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 22-i 1010/2009/EK bizottsági rendelet (2) IX. melléklete sorolja fel. Ezek a megállapodások az érintett harmadik országok illetékes hatóságai által hitelesített fogási tanúsítványok mintáit is tartalmazzák.

(2)

Az Új-Zéland által hitelesített fogási tanúsítványon szereplő új-zélandi illetékes hatóság neve 2013. március 1-jétől megváltozik.

(3)

Az 1010/2009/EK rendelet IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1010/2009/EK rendelet IX. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(2)  HL L 280., 2009.10.27., 5. o.


MELLÉKLET

Az 1010/2009/EK rendelet IX. melléklete 3. szakasza (Új-Zéland) I. függelékének helyébe a következő szöveg lép:

Image

Image


Top