Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0093

A Bizottság 93/2013/EU rendelete ( 2013. február 1. ) a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 33, 2.2.2013, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 75 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/93/oj

2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/14


A BIZOTTSÁG 93/2013/EU RENDELETE

(2013. február 1.)

a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére és 5. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2)

mivel:

(1)

A 2494/95/EK rendelet rendelkezik a harmonizált fogyasztói árindexek összeállításáról.

(2)

A harmonizált fogyasztói árindexek helytállóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében meg kell vizsgálni a lakásokra vonatkozó árindexek és ezen belül is a sajátlakás-árindexek összeállításának lehetőségét.

(3)

A sajátlakás-árindexek kiszámításához lakásárindexek készítésére van szükség. A lakásárindexek már önmagukban is fontos mutatóknak számítanak.

(4)

A sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összeállításához módszertani iránymutatásra van szükség annak érdekében, hogy valamennyi tagállamból megbízható és összehasonlítható adatok érkezzenek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának (ESR-bizottság) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

A harmonizált fogyasztói árindexek helytállóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében e rendelet létrehozza a sajátlakás-árindexeket.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „sajátlakás-árindex”: a háztartási szektoron belül újonnan rendelkezésre álló lakások tranzakciós árában, valamint a háztartások által tulajdonosi-lakói minőségben vásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások áraiban bekövetkezett változások mérésére szolgáló index;

2.   „lakásárindex”: a háztartások által megvásárolt ingatlanok tranzakciós árában bekövetkezett változások mérésére szolgáló index.

3. cikk

Alkalmazási kör

(1)   A sajátlakás-árindex az alábbi kiadási kategóriákat foglalja magában:

O.1.

A tulajdonos-lakó lakhatási kiadásai

O.1.1.

Lakásvásárlás

O.1.1.1.

Újépítésű lakás

O.1.1.1.1.

Újépítésű lakás vásárlása

O.1.1.1.2.

Sajátépítésű lakás és nagyobb felújítások

O.1.1.

A háztartás által vásárolt, nem újépítésű lakás

O.1.1.3.

A lakásvásárláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

O.1.2.

Lakás tulajdonlása

O.1.2.1.

Nagyobb felújítások és karbantartás

O.1.2.2.

A lakásra vonatkozóan kötött biztosítások

O.1.2.3.

A lakás tulajdonlásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

(2)   A lakásárindex az alábbi kiadási kategóriákat foglalja magában:

H.1.

Lakásvásárlás

H.1.1.

Újépítésű lakás vásárlása

H.1.2.

Nem újépítésű lakás vásárlása

(3)   A sajátlakás-árindex a nettó vásárlási árat veszi alapul, amely a háztartás tulajdonába újonnan kerülő ingatlan vásárlásakor a fogyasztó által kifizetett tényleges árban, valamint az ingatlan tulajdonlásához és a tulajdonjog átruházásához kapcsolódó egyéb költségekben bekövetkező változást méri.

(4)   Ide tartozik minden, a 3. cikk (1) bekezdésében felsorolt, a O.1. pont alá tartozó összes lakhatási kiadás legalább egy századrészét kitevő lakhatási kiadási kategória. Ide tartozik minden, a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt, a H.1. pont alá tartozó összes lakhatási kiadás legalább egy századrészét kitevő lakhatási kiadási kategória.

4. cikk

Módszertani kézikönyv

(1)   A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal szoros együttműködésben összeállít egy kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv), amely az e rendeletnek megfelelően összeállított sajátlakás-árindexekhez és a lakásárindexekhez nyújt módszertani keretet. A Bizottság (Eurostat) kellően indokolt esetben frissíti a kézikönyvet az ESR-bizottság által jóváhagyott eljárási szabályoknak megfelelően.

(2)   A sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összeállításakor a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontok alkalmazandók.

(3)   A tagállamok kérésre elküldik a Bizottságnak (Eurostat) az annak felméréséhez szükséges információkat, hogy a sajátlakás-árindexek és a lakásárindexek összhangban vannak-e e rendelet rendelkezéséivel.

5. cikk

Az adatokra vonatkozó követelmények

(1)   A tagállamok a kézikönyvnek megfelelően összeállítják és elküldik a Bizottságnak (Eurostat) a 3. cikkben felsorolt kategóriákra vonatkozó árindexeket.

(2)   A tagállamok negyedévenként továbbítják a Bizottságnak az árindexeket. Ezenkívül a tagállamok havonta is elküldhetik az árindexeket.

(3)   A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő árindexeket – 2014 második negyedévére vonatkozóan – 2014 harmadik negyedévétől küldik el a tagállamok a Bizottság részére. A 3. cikk (2) bekezdésében szereplő árindexeket – 2012 második negyedévére vonatkozóan – 2012 harmadik negyedévétől küldik el a tagállamok a Bizottság részére.

(4)   A tagállamok továbbítják a Bizottság részére (Eurostat) a negyedéves árindexeket az indexszámmal jellemzett negyedév végét követő nyolcvanöt napot meg nem haladó időtartamon belül. Azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy havi indexeket is küldenek, az indexszámmal jellemzett naptári hónap végét követő harminc napot meg nem haladó időtartamon belül továbbítják azokat a Bizottság részére (Eurostat).

(5)   A tagállamok a kézikönyvben meghatározottak szerint és az 1114/2010/EU bizottsági rendeletnek (4) megfelelően minden évben összeállítanak a sajátlakás-árindexre és a lakásárindexre vonatkozó kiadási súlyokat, amelyeket továbbítanak a Bizottságnak (Eurostat).

A negyedéves indexekre vonatkozó súlyokat legkésőbb a súlyokkal jellemzett évet követő év június 15-ig továbbítják a tagállamok a Bizottság részére.

A havi indexeket készítő tagállamok a vonatkozó súlyokat legkésőbb a súlyokkal jellemzett évet követő év február 20-ig továbbítják a tagállamok a Bizottság részére.

(6)   A tagállamok az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében megjelölt határidőn belül elküldik a Bizottság (Eurostat) részére – a 2010 első negyedévére vonatkozó indextől kezdve – a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt indexekre vonatkozó becsült visszamenőleges adatokat. A tagállamok az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében megjelölt határidőn belül elküldik a Bizottság (Eurostat) részére – a 2008 első negyedévére vonatkozó indextől kezdve – a 3. cikk (2) bekezdésében foglalt indexekre vonatkozó becsült visszamenőleges adatokat.

(7)   A tagállamok az e rendelet által előírt adatokat és a kapcsolódó metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják. A Bizottsághoz (Eurostat) az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül, illetve oly módon érkeznek be az adatok, hogy e szolgáltatáson keresztül hozzájuk lehessen férni.

6. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   E rendelet hatálybalépésétől számított egy, illetve három év elteltével a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostat) az európai statisztikai rendszeren belül és a kézikönyvben meghatározott standardok alapján az adatok minőségéről.

(2)   E rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül a Bizottság (Eurostat) jelentést készít az e rendelet értelmében összeállított indexekről, különös tekintettel az 1749/96/EK (5) és az 1114/2010/EU rendeletekkel való megfelelésükre. A jelentés foglalkozik azzal is, hogy a sajátlakás-index belefoglalható-e a harmonizált fogyasztói árindexbe.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

(2)  2012.10.19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(4)  HL L 316., 2010.12.2., 4. o.

(5)  HL L 229., 1996.9.10., 3. o.


Top