Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0746

2013/746/EU: A Tanács határozata ( 2013. december 10. ) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

OJ L 333, 12.12.2013, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/746/oj

12.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/77


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. december 10.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

(2013/746/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Tanács eljárási szabályzata (1) III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződésekhez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 3. cikke (3) bekezdésének első és negyedik albekezdése előírja, hogy 2014. október 31-ig, amennyiben a Tanácsnak valamely jogi aktusát minősített többséggel kell elfogadnia, és amennyiben a Tanács egy tagja azt kéri, meg kell vizsgálni, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább 62 %-át.

(2)

E százalékos arányt a Tanács eljárási szabályzata (a továbbiakban: az eljárási szabályzat) III. mellékletének 1. cikkében foglalt össznépességi adatok szerint számolják.

(3)

Az eljárási szabályzat III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács minden évben január 1-jei hatállyal az Európai Unió Statisztikai Hivatalának az előző év szeptember 30-án rendelkezésére álló adatoknak megfelelően kiigazítja az említett melléklet 1. cikkében szereplő számadatokat.

(4)

Az eljárási szabályzatot ezért ennek megfelelően módosítani kell a 2014. január 1-től2014. október 31-ig tartó időszakra.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az EUSZ 16. cikke (5) bekezdésének és az átmeneti intézkedésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 3. cikke (3) és (4) bekezdésének az alkalmazásához az egyes tagállamoknak a 2014. január 1-jétől2014. október 31-ig tartó időszakra vonatkozó össznépességi adatai a következők:

Tagállam

Népesség

(× 1 000)

Németország

80 523,7

Franciaország

65 633,2

Egyesült Királyság

63 730,1

Olaszország

59 685,2

Spanyolország

46 704,3

Lengyelország

38 533,3

Románia

20 057,5

Hollandia

16 779,6

Belgium

11 161,6

Görögország

11 062,5

Cseh Köztársaság

10 516,1

Portugália

10 487,3

Magyarország

9 908,8

Svédország

9 555,9

Ausztria

8 451,9

Bulgária

7 284,6

Dánia

5 602,6

Finnország

5 426,7

Szlovákia

5 410,8

Írország

4 591,1

Horvátország

4 262,1

Litvánia

2 971,9

Szlovénia

2 058,8

Lettország

2 023,8

Észtország

1 324,8

Ciprus

865,9

Luxemburg

537,0

Málta

421,4

Összesen

505 572,5

küszöbérték (62 %)

313 455,0”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŠADŽIUS


(1)  A Tanács 2009. december 1-jei 2009/937/EK határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


Top