EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

A Bizottság 748/2012/EU rendelete ( 2012. augusztus 3. ) járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 224, 21.8.2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 47 - 131

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

21.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/1


A BIZOTTSÁG 748/2012/EU RENDELETE

(2012. augusztus 3.)

járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Mivel most további módosításokra kerül sor, a szöveget az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A 216/2008/EK rendelet megállapítja a polgári repülés biztonsága és a környezetvédelem egységesen magas szintjét biztosító közös alapvető követelményeket. Előírja, hogy a Bizottság fogadja el a szükséges végrehajtási szabályokat azok egységes alkalmazása érdekében. Létrehozza az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: ügynökség), hogy segítséget nyújtson a Bizottságnak az ilyen végrehajtási szabályok létrehozásában.

(3)

A 216/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repüléstechnikai termékek, alkatrészek, és berendezések légialkalmassági és környezeti összeegyeztethetőségének biztosítására közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat kell előírni. E követelményekben és eljárásokban meg kell határozni a megfelelő kibocsátásának, fenntartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának a feltételeit.

(4)

A repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések tervezésében és gyártásában részt vevő szervezeteknek meg kell felelniük bizonyos műszaki követelményeknek, hogy igazolják alkalmasságukat, valamint kötelezettségeik és az ehhez kapcsolódó jogosultságaik teljesítésének módját. A Bizottságnak az ilyen alkalmasságot tanúsító bizonyítványok kibocsátására, fenntartására, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételeket meghatározó intézkedéseket kell előírnia.

(5)

A Bizottságnak a légialkalmasság terén a közös alapvető követelmények végrehajtására vonatkozó intézkedések előírásakor ügyelnie kell arra, hogy azok megfeleljenek a tudomány állásának és a legjobb módszereknek, figyelembe vegyék a repülőgépekkel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat, valamint a tudományos és technikai haladást, továbbá lehetővé tegyék az azonnali reagálást a balesetek és súlyos repülőesemények megállapított okaira.

(6)

A repüléstechnikai termékekre, alkatrészekre és berendezésekre vonatkozó légialkalmassági és környezeti követelmények terén a közös műszaki előírások egységes alkalmazásának biztosítása megköveteli, hogy a tagállamok illetékes hatóságai közös eljárásban értékeljék az ilyen előírásoknak való megfelelést. Az ügynökségnek típusalkalmassági előírásokat és útmutatókat kell kidolgoznia a szükséges szabályozási egységesség elősegítéséhez.

(7)

Biztosítani kell hogy elismerjék az 1702/2003/EK rendelet hatálybalépése előtt kiállított bizonyítványok folyamatos érvényességét, a 216/2008/EK rendelet 69. cikkével összhangban.

(8)

Az európai repülésbiztonság egységesen magas szintjének fenntartása, ezzel összefüggésben különösen a típusalkalmasság-tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség igazolásával kapcsolatos szabályok részletezése, valamint a típusalkalmassági bizonyítványok módosításai esetében a későbbi szabványokhoz való igazodás lehetőségének bevezetése érdekében módosítani szükséges a légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és a gyártó szervezetek tanúsítására vonatkozó követelményeket és eljárásokat.

(9)

Működési elvüket és összetettségüket tekintve a segédhajtóművek (APU) hasonlítanak a hajtóművekre, egyes esetekben még kialakításuk is hajtóműtervek alapján történik. A hajtóművek javítási eljárásaival való összhang visszaállítása érdekében ezért módosításra szorulnak az APU-javításokra vonatkozó rendelkezések.

(10)

Indokolt, hogy – az európai repülésbiztonság egységesen magas szintjének fenntartása mellett – a nem komplex motoros meghajtású légi járművekre és a kedvtelési célú légi járművekre, valamint a kapcsolódó termékekre, alkatrészekre és berendezésekre az egyszerű kialakításuknak és üzemeltetésük jellegének megfelelő, arányos intézkedések vonatkozzanak, ezért az ilyen légi járművekre és kapcsolódó termékekre, alkatrészekre és berendezésekre, valamint a tervező és gyártó szervezetekre vonatkozó tanúsítási követelményeket és eljárásokat módosítani szükséges, mindenekelőtt bevezetve a legfeljebb 2 000 kg tömegű (ELA2) vagy a legfeljebb 1 200 kg tömegű (ELA1) európai könnyű légi járművek tulajdonosai számára az 1. számú EASA-űrlappal nem rendelkező egyes, biztonsági szempontból nem kritikus alkatrészek beszerelésre való elfogadásának lehetőségét.

(11)

Az ügynökség elkészítette a végrehajtási szabályok tervezetét és a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján azt benyújtotta a Bizottságnak „a légialkalmassági alapkövetelményektől való eltérés lehetősége tervmódosítás esetén” című 01/2009, az „európai műszaki szabványrendelet javítási és tervmódosításai” című 02/2009, a „J. alrész – tervező szervezet jóváhagyása” című 01/2010 és az „európai könnyű légi járművekre vonatkozó eljárások, szabványos módosítások és javítások” című 01/2011 vélemény formájában.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak 216/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1)   Ez a rendelet a 216/2008/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével és 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megállapítja a termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsításának közös műszaki követelményeit és közigazgatási eljárásait, meghatározva:

a)

a típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok kiállítását, és ezeknek a bizonyítványoknak a módosítását;

b)

a légialkalmassági bizonyítványok, korlátozott légialkalmassági bizonyítványok, repülési engedélyek és üzemképességi tanúsítványok kiállítását;

c)

a javítási tervek jóváhagyásának kiállítását;

d)

a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés igazolását;

e)

a zajbizonyítványok kiállítását;

f)

a termékek, alkatrészek és berendezések meghatározását;

g)

bizonyos alkatrészek és berendezések tanúsítását;

h)

a tervező és gyártó szervezetek tanúsítását;

i)

a légialkalmassági irányelvek kibocsátását.

(2)   E rendelet alkalmazásában:

a)   „JAA”: „Joint Aviation Authority” (Társult Légügyi Hatóság);

b)   „JAR”: „Joint Aviation Requirement” (Egységes Légügyi Előírás);

c)   „21. rész”: az e rendelet I. mellékletében előírt követelmények és eljárások a légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsításához;

d)   „M. rész”: a 216/2008/EK rendeletnek megfelelően elfogadott, alkalmazandó folyamatos légialkalmasságra vonatkozó előírások;

e)   „a központi ügyvezetés helye”: a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

f)   „cikk”: polgári légi járművön való felhasználásra szánt alkatrész vagy berendezés;

g)   „ETSO”: az európai műszaki szabványrendelet (European Technical Standard Order). Az európai műszaki szabványrendelet az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) által kiadott részletes légialkalmassági leírás, amely biztosítja e rendelet alapvető követelményeinek betartását, és ennek érdekében meghatározza a benne tárgyalt cikkek minimális működési jellemzőit;

h)   „EPA”: az európai alkatrész-jóváhagyás (European Part Approval). Az európai alkatrész-jóváhagyás azt tanúsítja, hogy a cikket olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek – hacsak nem ETSO-cikkről van szó – nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa jogosultjának tulajdonában vannak;

i)   „ELA1 légi jármű”: az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek tartoznak ide:

j)   „ELA2 légi jármű”: az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek tartoznak ide:

3 % legnagyobb statikus nehézség,

szabályozatlan vektorú tolóerő (kivéve a tolóerő-fordítót),

a szerkezet, a kormányrendszer, valamint a levegő- vagy gáztartályrendszer hagyományos és egyszerű konstrukciója,

rásegítés nélküli kormányművek;

2. cikk

Termékek, alkatrészek és berendezések tanúsítása

(1)   A termékekre, alkatrészekre és berendezésekre az I. melléklet 21. részében meghatározott bizonyítványokat állítják ki.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve azok a légi járművek, beleértve bármely beszerelt terméket, alkatrészt és berendezést is, amelyek valamely tagállamban nincsenek lajstromba véve, mentesülnek az I. melléklet 21. rész H. és I. alrészében szereplő rendelkezések alól. Szintén mentesülnek az I. melléklet 21. rész P. alrészében szereplő rendelkezések alól, kivéve, ha valamely tagállam légijármű-azonosító megjelölést ír elő.

3. cikk

A típusalkalmassági bizonyítványok és kapcsolódó légialkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

(1)   Az olyan termékek tekintetében, amelyek 2003. szeptember 28-át megelőzően egy valamely tagállam által kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal, illetve a légialkalmassági bizonyítvány kiállítását lehetővé tévő dokumentummal rendelkeztek, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a termékeket úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, ha:

i.

a típusalkalmassági tanúsítás alapja:

a JAA típusalkalmassági tanúsítás alapja volt olyan termékek esetén, amelyeket a JAA-adatlapjukban meghatározottak alapján JAA-eljárások szerint tanúsítottak, vagy

más termékek esetében a típusalkalmassági tanúsítás alapja volt atervező állam típusalkalmassági bizonyítványának adatlapjában meghatározottak szerint, ha a tervező állam:

valamely tagállam, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, figyelembe véve különösen az alkalmazott légialkalmassági alapkövetelményeket és a szervizelési tapasztalatokat, hogy a típusalkalmassági tanúsítás ilyen alapon nem biztosítja a 216/2008/EK rendelet és e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet, vagy

olyan állam volt, amellyel valamely tagállam kétoldalú légialkalmassági megállapodást vagy hasonló megállapodást kötött, amelynek értelmében az ilyen termékeket a tervező állam légialkalmassági alapkövetelményei alapján tanúsították, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, hogy az ilyen légialkalmassági alapkövetelmények vagy szervizelési tapasztalatok, illetve a tervező állam biztonsági rendszere nem biztosítja a 216/2008/EK rendelet és az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet.

Az ügynökség elvégzi a második francia bekezdésben szereplő rendelkezések hatásának első értékelését és véleményt nyilvánít a Bizottság számára, beleértve e rendelet lehetséges módosításait is;

ii.

a környezetvédelmi követelmények megegyeztek a Chicagói Egyezmény 16. függelékében meghatározott, termékekre vonatkozó követelményekkel;

iii.

az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek a tervező állam irányelvei voltak;

b)

Azon légi jármű műszaki terve, amelyeket 2003. szeptember 28-át megelőzően vettek lajstromba valamely tagállamban, jóváhagyottnak minősül e rendelet szerint, ha:

i.

alapvető típusterve az a) pontban említett valamely típusalkalmassági bizonyítvány része volt;

ii.

ennek az alapvető típustervnek minden olyan módosítását, amelyért nem a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja felelt, jóváhagyták; és

iii.

a lajstromozó tagállam által 2003. szeptember 28-át megelőzően kiállított vagy elfogadott légialkalmassági irányelveket teljesítették, beleértve a tervező állam légialkalmassági irányelveinek azokat a módosításait is, amelyeket a lajstromozó tagállam jóváhagyott.

(2)   Azon termékek tekintetében, amelyekre a típusvizsgálati eljárás a JAA-nál vagy valamely tagállamnál 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

ha a terméket több tagállam tanúsítja, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b)

az I. melléklet 21. rész 21.A.15. a), b) és c) pontjai nem alkalmazhatóak;

c)

az I. melléklet 21. rész 21.A.17. a) pontjától eltérve a típusalkalmassági bizonyítvány alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a jóváhagyásra vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d)

a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.20. a) és b) pontjának való megfelelés érdekében tette.

(3)   Tekintettel a nemzeti típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező termékekre, amelyekre a valamely tagállam által végzett módosítás-jóváhagyási eljárás még nem zárult le, amikor a típusalkalmassági bizonyítványt e rendeletnek megfelelően megállapították, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

ha a jóváhagyási eljárást több tagállam végzi, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b)

az I. melléklet 21. rész 21.A.93. pontja nem alkalmazható;

c)

a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d)

a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.103. a) 2. és b) pontjainak való megfelelés érdekében tette.

(4)   Tekintettel a nemzeti típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező termékekre, amelyeknél valamely jelentősebb javítási terv valamely tagállam által végzett jóváhagyási folyamata még nem zárult le akkor, amikor e rendeletnek megfelelően a típusalkalmassági bizonyítványról határoznak, a JAA vagy a tagállam eljárásaival összhangban végzett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.433. a) pontjának való megfelelés érdekében készítette.

(5)   A valamely tagállam által kiállított, az (1) bekezdéssel összhangban megállapított típusalkalmassági bizonyítványnak való megfelelést igazoló légialkalmassági bizonyítványt úgy kell tekinteni, hogy az az e rendeletben foglaltaknak megfelel.

4. cikk

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

(1)   A valamely tagállam által a JAA-eljárások vagy az alkalmazandó nemzeti eljárások szerint kiállított kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra, illetve a termékek olyan módosításaira tekintettel, amelyeket nem a termék típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja javasolt, és amelyeket valamely tagállam az alkalmazandó nemzeti eljárásoknak megfelelően jóváhagyott, amennyiben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy módosítás 2003. szeptember 28-án érvényes volt, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt és módosítást úgy kell tekinteni, hogy azt e rendeletnek megfelelően állították ki.

(2)   Azokra a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra tekintettel, amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó JAA kiegészítő típusvizsgálati eljárások szerint végzett tanúsítási folyamat 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, továbbá a termékek olyan nagymértékű módosításaira tekintettel, amelyeket nem a termék típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja javasolt, és amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó nemzeti eljárások szerint végzett típusvizsgálati eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

ha a típusvizsgálati eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b)

az I. melléklet 21. rész 21.A.113. a) és b) pontjai nem alkalmazhatóak;

c)

a típusvizsgálat alkalmazandó alapját a JAA vagy, adott esetben, a tagállam határozza meg a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vagy a nagymértékű módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d)

a JAA vagy a tagállam eljárásaival összhangban készült megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.115. a) pontjának való megfelelés érdekében készítette.

5. cikk

A tagállamokban lajstromba vett bizonyos légi járművek folyamatos működése

Azt a légi járművet illetően, amely nem tekinthető úgy, hogy az e rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és amelyekre valamely tagállam az 1702/2003/EK rendelet adott tagállamban történt hatálybalépése előtt (4) állított ki légialkalmassági bizonyítványt, továbbá amely ebben az időpontban az adott tagállamban lajstromba volt véve és valamely tagállamban 2007. március 28-án még mindig lajstromozva volt, az alábbi rendelkezések kombinációját kell akként tekinteni, mint amely az e rendeletnek megfelelően megállapított, alkalmazandó különleges légialkalmassági előírásokat jelenti:

a)

a tervező állam típusalkalmassági bizonyítványának adatlapja, a zajszintre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványának adatlapjával, vagy ezekkel egyenértékű dokumentumokkal, amennyiben a tervező állam a 216/2008/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésével összhangban az ezen légi járművek tervének folyamatos légialkalmasságára vonatkozó munkaszerződést kötött az ügynökséggel;

b)

a Chicagói Egyezmény 16. függelékében meghatározott, a légi járműre vonatkozó környezetvédelmi követelmények;

c)

a tervező állam által a folyamatos légialkalmasságra vonatkozóan kötelezően nyújtott információk.

6. cikk

Alkatrészek és berendezések tanúsításának folyamatos érvényessége

(1)   A valamely tagállam által alkatrészekre és berendezésekre kiállított, 2003. szeptember 28-án érvényes jóváhagyásokat úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően állították ki.

(2)   Azokra az alkatrészekre és berendezésekre tekintettel, amelyekre valamely tagállam által végzett jóváhagyási vagy engedélyezési eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

ha az engedélyezési eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b)

az I. melléklet 21. rész 21.A.603. pontja nem alkalmazható;

c)

az I. melléklet 21. rész 21.A.605. pontjában előírtadatszolgáltatási követelményeket az illetékes tagállam határozza meg a jóváhagyásra vagy engedélyezésre irányuló kérelem benyújtásakor;

d)

az illetékes tagállam által végzett megfelelőségi vizsgálatok eredményeit úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség az I. melléklet 21. rész 21.A.606. b) pontjának való megfelelés érdekében végezte.

7. cikk

Repülési engedély

Azokat a feltételeket, amelyeket a tagállamok 2007. március 28. előtt a repülési engedélyre vagy olyan légi járműre kiállított egyéb légialkalmassági bizonyítványokra állapítottak meg, amelyek nem rendelkeztek az e rendelet szerint kiállított légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendelettel összhangban állapítottak meg, kivéve, ha az ügynökség 2008. március 28. előtt megállapítja, hogy az ilyen feltételek nem biztosítják a 216/2008/EK rendelet vagy az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet.

8. cikk

Tervező szervezetek

(1)   A termékek, alkatrészek és berendezések tervezéséért, illetve az azokon végzett módosításokért és javításokért felelős szervezet az I. melléklet 21. részének megfelelően igazolja az alkalmasságát.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve azok a szervezetek, amelyek székhelye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják az alkalmasságukat, amelyet a szóban forgó állam arra a termékre, alkatrészre vagy berendezésre állított ki, amelyre a szervezet kérelme vonatkozik, feltéve hogy:

a)

a szóban forgó állam a tervező állam; valamint

b)

az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz.

(3)   A tervezést végző szervezetek valamely tagállam által a JAA előírásokkal és eljárásokkal összhangban kiállított vagy elismert, és 2003. szeptember 28-át megelőzően érvényes jóváhagyásait úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelnek.

9. cikk

Gyártó szervezetek

(1)   A termékek, alkatrészek és berendezések gyártásáért felelős szervezet az I. melléklet 21. rész rendelkezéseinek megfelelően igazolja az alkalmasságát.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve azok a gyártók, amelyek a székhelye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják az alkalmasságukat, amelyet a szóban forgó állam arra a termékre, alkatrészre és berendezésre állított ki, amelyre a gyártó kérelme vonatkozik, feltéve hogy:

a)

a szóban forgó állam a gyártó állam; valamint

b)

az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz.

(3)   A gyártó szervezetek valamely tagállam által a JAA előírások és eljárásokkal összhangban kiállított vagy elismert, és 2003. szeptember 28-át megelőzően érvényes jóváhagyásait úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelnek.

10. cikk

Az ügynökség intézkedései

(1)   Az ügynökség kidolgozza a megfelelés azon elfogadható módozatait, amelyek alkalmazásával az illetékes hatóságok, szervezetek és alkalmazottak igazolhatják, hogy megfelelnek az e rendelet I. mellékletének 21. részében foglalt rendelkezéseknek.

(2)   A megfelelés ügynökség által meghatározott, elfogadható módozatai nem vezetnek be új követelményeket és nem enyhítik az e rendelet I. mellékletének 21. részében foglalt követelményeket.

(3)   A 216/2008/EK rendelet 54. és 55. cikkének sérelme nélkül, a megfelelés elfogadható módozatainak alkalmazása esetén, e rendelet I. melléklete 21. részének vonatkozó követelményei további bizonyítás nélkül teljesítettnek tekintendők.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1702/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  Az EU-15 esetében 2003. szeptember 28., az EU-10 esetében 2004. május 1., és az EU-2 esetében 2007. január 1.


I. MELLÉKLET

21.   RÉSZ

Légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek bizonyítványai

Tartalom

21.1.

Általános bevezető

A. SZAKASZ –

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21.A.1.

Alkalmazási kör

21.A.2.

Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja által tett kötelezettségvállalás

21.A.3A.

Meghibásodások, üzemzavarok és hibák

21.A.3B.

Légialkalmassági irányelvek

21.A.4.

A tervezés és a gyártás összehangolása

B. ALRÉSZ –

TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.11.

Alkalmazási kör

21.A.13.

Jogosultság

21.A.14.

Az alkalmasság bizonyítása

21.A.15.

Kérelem

21.A.16A.

Légialkalmassági alapkövetelmények

21.A.16B.

Különleges feltételek

21.A.17.

A típusalkalmassági tanúsítás alapja

21.A.18.

Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények és tanúsítási előírások meghatározása

21.A.19.

Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

21.A.20.

A típustanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartása

21.A.21.

Típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21.A.23.

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21.A.31.

Típusterv

21.A.33.

Vizsgálatok és tesztek

21.A.35.

Repülési tesztek

21.A.41.

Típusalkalmassági bizonyítvány

21.A.44.

A bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

21.A.47.

Átruházhatóság

21.A.51.

Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

21.A.55.

Nyilvántartás vezetése

21.A.57.

Kézikönyvek

21.A.61.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ –

TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21.A.90 A.

Alkalmazási kör

21.A.90B

Szabványos módosítások

21.A.91.

A típusterv módosításainak osztályozása

21.A.92.

Jogosultság

21.A.93.

Kérelem

21.A.95.

Kis módosítások

21.A.97.

Nagy módosítások

21.A.101.

Az alkalmazandó típustanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények megjelölése

21.A.103.

A jóváhagyás kiállítása

21.A.105.

Nyilvántartás vezetése

21.A.107.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21.A.109.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

E. ALRÉSZ –

KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.111.

Alkalmazási kör

21.A.112A.

Jogosultság

21.A.112B.

Az alkalmasság bizonyítása

21.A.113.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

21.A.114.

A megfelelőség igazolása

21.A.115.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21.A.116.

Átruházhatóság

21.A.117.

A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

21.A.118A.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

21.A.118B.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.119.

Kézikönyvek

21.A.120.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

F. ALRÉSZ –

GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21.A.121.

Alkalmazási kör

21.A.122.

Jogosultság

21.A.124.

Kérelem

21.A.125A.

Eseti engedély kiállítása

21.A.125B.

Vizsgálati eredmények

21.A.125C.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.126.

Gyártás-ellenőrzési rendszer

21.A.127.

Tesztek: légi jármű

21.A.128.

Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

21.A.129.

A gyártó kötelezettségei

21.A.130.

Megfelelőségi nyilatkozat

G. ALRÉSZ –

A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.131.

Alkalmazási kör

21.A.133.

Jogosultság

21.A.134.

Kérelem

21.A.135.

A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

21.A.139.

Minőségügyi rendszer

21.A.143.

Részletes ismertetés

21.A.145.

Jóváhagyási követelmények

21.A.147.

A jóváhagyott gyártó szervezet módosításai

21.A.148.

Telephely módosítása

21.A.149.

Átruházhatóság

21.A.151.

A jóváhagyás feltételei

21.A.153.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21.A.157.

Vizsgálatok

21.A.158.

Vizsgálati eredmények

21.A.159.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.163.

Kiváltságok

21.A.165.

A jóváhagyás jogosultjának kötelezettségei

H. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.171.

Alkalmazási kör

21.A.172.

Jogosultság

21.A.173.

Osztályozás

21.A.174.

Kérelem

21.A.175.

Nyelv

21.A.177.

Módosítások vagy változtatások

21.A.179.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

21.A.180.

Ellenőrzések

21.A.181.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.182.

A légi jármű meghatározása

I. ALRÉSZ –

ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21.A.201.

Alkalmazási kör

21.A.203.

Jogosultság

21.A.204.

Kérelem

21.A.207.

Módosítások vagy változtatások

21.A.209.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

21.A.210.

Ellenőrzések

21.A.211.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

J. ALRÉSZ –

A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.231.

Alkalmazási kör

21.A.233.

Jogosultság

21.A.234.

Kérelem

21.A.235.

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

21.A.239.

Tervezésbiztosítási rendszer

21.A.243.

Adatok

21.A.245.

Jóváhagyási követelmények

21.A.247.

A tervezésbiztosítási rendszer módosításai

21.A.249.

Átruházhatóság

21.A.251.

A jóváhagyás feltételei

21.A.253.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21.A.257.

Vizsgálatok

21.A.258.

Vizsgálati eredmények

21.A.259.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.263.

Kiváltságok

21.A.265.

A tervező szervezet jóváhagyása jogosultjának kötelezettségei

K. ALRÉSZ –

ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21.A.301.

Alkalmazási kör

21.A.303.

Az alkalmazandó követelmények betartása

21.A.305.

Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

21.A.307.

Alkatrészek és berendezések forgalomba hozatala beszerelésre

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ –

JAVÍTÁSOK

21.A.431A

Alkalmazási kör

21.A.431B

Szabványos javítások

21.A.432A.

Jogosultság

21.A.432B.

Az alkalmasság bizonyítása

21.A.433.

Javítási terv

21.A.435.

A javítások osztályozása

21.A.437.

A javítási terv jóváhagyásának kiadása

21.A.439.

Pótalkatrészek gyártása

21.A.441.

A javítások kivitelezése

21.A.443.

Korlátozások

21.A.445.

Kijavítatlan károsodás

21.A.447.

Nyilvántartás vezetése

21.A.449.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21.A.451.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ –

EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21.A.601.

Alkalmazási kör

21.A.602A.

Jogosultság

21.A.602B.

Az alkalmasság bizonyítása

21.A.603.

Kérelem

21.A.604.

Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

21.A.605.

Az adatokkal kapcsolatos követelmények

21.A.606.

Az ETSO-engedély kiállítása

21.A.607.

Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

21.A.608.

Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

21.A.609.

Az ETSO-engedély jogosultjainak kötelezettségei

21.A.610.

Eltérés engedélyezése

21.A.611.

Tervmódosítások

21.A.613.

Nyilvántartás vezetése

21.A.615.

Az ügynökség által végzett ellenőrzés

21.A.619.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.621.

Átruházhatóság

P. ALRÉSZ –

REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21.A.701.

Alkalmazási kör

21.A.703.

Jogosultság

21.A.705.

Illetékes hatóság

21.A.707.

Repülési engedélyek kérelmezése

21.A.708.

Repülési feltételek

21.A.709.

A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

21.A.710.

A repülési feltételek jóváhagyása

21.A.711.

Repülési engedély kiállítása

21.A.713.

Módosítások

21.A.715.

Nyelv

21.A.719.

Átruházhatóság

21.A.721.

Ellenőrzések

21.A.723.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.725.

Repülési engedélyek megújítása

21.A.727.

A repülési engedély jogosultjának kötelezettségei

21.A.729.

Nyilvántartások

Q. ALRÉSZ –

TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

21.A.801.

Termékek meghatározása

21.A.803.

Azonosító adatok kezelése

21.A.804.

Alkatrészek és berendezések meghatározása

21.A.805.

A kritikus alkatrészek meghatározása

21.A.807.

Az ETSO-cikkek meghatározása

B. SZAKASZ –

ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21.B.5.

Hatály

21.B.20.

Az illetékes hatóság kötelezettségei

21.B.25.

Az illetékes hatóság szervezetére vonatkozó követelmények

21.B.30.

Dokumentált eljárások

21.B.35.

A szervezet és az eljárások módosításai

21.B.40.

Jogviták rendezése

21.B.45.

Jelentéstétel/összehangolás

21.B.55.

Nyilvántartás vezetése

21.B.60.

Légialkalmassági irányelvek

B. ALRÉSZ –

TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ –

TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

E. ALRÉSZ –

KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

F. ALRÉSZ –

GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21.B.120.

Vizsgálat

21.B.125.

Vizsgálati eredmények

21.B.130.

Az eseti engedély kiállítása

21.B.135.

Az eseti engedély érvényben tartása

21.B.140.

Az eseti engedély módosítása

21.B.145.

Az eseti engedély korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

21.B.150.

Nyilvántartás vezetése

G. ALRÉSZ –

A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.B.220.

Vizsgálat

21.B.225.

Vizsgálati eredmények

21.B.230.

A bizonyítvány kiállítása

21.B.235.

Folyamatos felügyelet

21.B.240.

A gyártó szervezet jóváhagyásának módosítása

21.B.245.

A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztése vagy visszavonása

21.B.260.

Nyilvántartás vezetése

H. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.B.320.

Vizsgálat

21.B.325.

Légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

21.B.326.

Légialkalmassági bizonyítvány

21.B.327.

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

21.B.330.

A légialkalmassági bizonyítvány és a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány felfüggesztése és visszavonása

21.B.345.

Nyilvántartás vezetése

I. ALRÉSZ –

ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21.B.420.

Vizsgálat

21.B.425.

Zajbizonyítványok kiállítása

21.B.430.

A zajbizonyítványok felfüggesztése vagy visszavonása

21.B.445.

Nyilvántartás vezetése

J. ALRÉSZ –

A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

K. ALRÉSZ –

ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ –

JAVÍTÁSOK

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ –

EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

P. ALRÉSZ –

REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21.B.520.

Vizsgálat

21.B.525.

Repülési engedély kiállítása

21.B.530.

Repülési engedélyek visszavonása

21.B.545.

Nyilvántartás vezetése

Q. ALRÉSZ –

TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

Függelékek

I. Függelék –

1. számú EASA-űrlap – Üzemképességi tanusítvány

II. Függelék –

15a. számú EASA-űrlap – Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány;

III. Függelék –

20a. számú EASA-űrlap – Repülési engedély;

IV. Függelék –

20b. számú EASA-űrlap – Repülési engedély (illetékes hatóságok által kiállított);

V. Függelék –

24. számú EASA-űrlap – Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány;

VI. Függelék –

25. számú EASA-űrlap – Légialkalmassági bizonyítvány;

VII. Függelék –

45. számú EASA-űrlap – Zajbizonyítvány;

VIII. Függelék –

52. számú EASA-űrlap – Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről;

IX. Függelék –

53. számú EASA-űrlap – Üzembehelyezési bizonyítvány;

X. Függelék –

55. számú EASA-űrlap – Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa;

XI. Függelék –

65. számú EASA-űrlap – Eseti engedély gyártó szervezet jóváhagyásának hiányában végzett gyártásra.

21.1.   Általános bevezető

E melléklet alkalmazásában „illetékes hatóság”:

a)

olyan szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely tagállamban van, a szóban forgó tagállam által kijelölt hatóság; illetve, a szóban forgó tagállam kérésére az ügynökség; illetve

b)

olyan szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely harmadik országban van, az ügynökség.

A.   SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ –   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21.A.1.   Alkalmazási kör

Ebben a szakaszban azokat az általános rendelkezéseket állapítjuk meg, amelyek az ennek a szakasznak az értelmében kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezőjének vagy jogosultjának a jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

21.A.2.   Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja által tett kötelezettségvállalás

Ennek a szakasznak az értelmében valamely termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó bizonyítvány jogosultja vagy kérelmezője részére előírt intézkedéseket és kötelezettségeket az előbbi nevében más természetes vagy jogi személy is vállalhatja, feltéve hogy a bizonyítvány jogosultja vagy kérelmezője igazolja, hogy megállapodott a másik személlyel annak érdekében, hogy a jogosultj kötelezettségeinek megfelelően eleget tegyenek.

21.A.3A.   Meghibásodások, üzemzavarok és hibák

a)

Adatgyűjtő, vizsgáló és elemző rendszer.

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, Európai Műszaki Szabvány Rendelet (ETSO) -engedély, jelentős javítási terv jóváhagyás vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultjának rendelkeznie kell olyan rendszerrel, amely az olyan meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk gyűjtésére, vizsgálatára és elemzésére szolgál, amelyek hátrányosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javításitervjóváhagyásban, illetve bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságát. Az erről a rendszerről szóló információkat a termék, alkatrész vagy berendezés minden ismert üzemeltetője, valamint – ilyen kérés esetén – a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján felhatalmazott bármely egyéb személy számára rendelkezésre kell bocsátani.

b)

Jelentéstétel az ügynökség felé

1.

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, ETSO-engedély, jelentős javítási terv jóváhagyás vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja az ügynökségnek jelent minden meghibásodást, zavart, hibát vagy egyéb olyan eseményt, amelyről a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási tervjóváhagyásban vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termékkel, alkatrésszel vagy berendezéskel kapcsolatban tudomása van, és amely veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet.

2.

Ezeket a jelentéseket az ügynökség által megállapított formában és módon, a lehető legrövidebb idő alatt nyújtják be, legkésőbb 72 órával a lehetséges veszélyes helyzet megállapítását követően, kivéve ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

c)

A jelentett események kivizsgálása

1.

Abban az esetben, ha a b) pontnak vagy a 21.A. 129. f) 2. vagy 21.A.165. f) 2. pontnak megfelelően jelentett valamely esemény tervezési hiba vagy gyártási hiba miatt következett be, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási terv jóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja, illetve adott esetben a gyártó a hiba okát kivizsgálja, és jelentést tesz az ügynökség felé a vizsgálat eredményéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a hiba kijavítása érdekében tesz vagy javasol.

2.

Ha az ügynökség megállapítja, hogy a hiba kijavításához intézkedés szükséges, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja, illetve adott esetben a gyártó a lényeges adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21.A.3B.   Légialkalmassági irányelvek

a)

A légialkalmassági irányelv az ügynökség által kiállított vagy elfogadott dokumentumot jelenti, amely a légi járműveknél kötelezően végrehajtandó intézkedéseket ír elő az elfogadható biztonsági szint helyreállítása érdekében abban az esetben, ha bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó légi jármű biztonsági szintje egyébként veszélybe kerülhetett volna.

b)

Az ügynökség abban az esetben ad ki légialkalmassági irányelvet, ha:

1.

az ügynökség valamely légi jármű esetében veszélyes helyzet fennállását állapítja meg a légi jármű, vagy a légi járművön felszerelt hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés hibája következtében; valamint

2.

ez a helyzet más légi járművön is fennállhat vagy kialakulhat.

c)

Ha az ügynökségnek légialkalmassági irányelvet kell kibocsátania a b) pontban említett valamely veszélyes helyzet megszüntetésére vagy valamely vizsgálat elvégzésének előírására, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja:

1.

javaslatot tesz a megfelelő kiigazító intézkedésre vagy a szükséges vizsgálatokra, illetve egyidejűleg mindkettőre, és az ezekkel a javaslatokkal kapcsolatos részletes adatokat jóváhagyásra benyújtja az ügynökséghez;

2.

az 1. pontban említett javaslatoknak az ügynökség általi jóváhagyását követően megfelelő leíró adatokat és kivitelezési utasításokat biztosít a termék, alkatrész vagy berendezés összes ismert üzemeltetője vagy jogosultja, illetve – kérés esetén – bármely olyan személy részére, akinek a számára a légialkalmassági irányelv betartását előírták.

d)

A légialkalmassági irányelvekben legalább az alábbi információknak kell szerepelnie:

1.

a veszélyes helyzet meghatározása;

2.

az érintett légi jármű meghatározása;

3.

a szükséges intézkedés(ek);

4.

a szükséges intézkedés(ek) végrehajtásának határideje;

5.

a hatálybalépés napja.

21.A.4.   A tervezés és a gyártás összehangolása

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultjai szükség szerint együttműködnek a gyártó szervezettel annak érdekében, hogy biztosítsák:

a)

a tervezés és a gyártás megfelelő összehangolását a körülményektől függően a 21.A.122. pont vagy a 21.A.133. pont vagy a 21.A.165. c) 2. pont előírásai szerint; valamint

b)

a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságának megfelelő támogatását.

B. ALRÉSZ –   TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.11.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a termékek típusalkalmassági bizonyítványa, valamint a légi járművek korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa kiállításának eljárását, és megállapítjuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21.A.13.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki bizonyította alkalmasságát a 21.A.14. pont szerint, vagy akinél folyamatban van ennek a bizonyítása, jogosult arra, hogy típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kérjen az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel.

21.A.14.   Az alkalmasság bizonyítása

a)

A típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kérelmező bármely szervezet úgy bizonyíthatja alkalmasságát, hogy bemutatja a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyását.

b)

Az a) ponttól való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként a kérelmező megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az ezen melléklet szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához, ha a termék az alábbiakban felsoroltak egyike:

1.

ELA2 légi jármű;

2.

ELA2 légi járműbe szerelt hajtómű vagy légcsavar;

3.

dugattyús motor;

4.

fix vagy állítható állásszögű légcsavar.

c)

Az a) ponttól eltérve a kérelmező úgy is bizonyíthatja az alkalmasságot, hogy az ügynökséget tájékoztatja a 21.A.20b) pontban előírt minősítési rendszerről, amennyiben az alábbi termékek valamelyikéről van szó:

1.

ELA1 légi jármű;

2.

ELA1 légi járműbe szerelt hajtómű vagy légcsavar.

21.A.15.   Kérelem

a)

A típusalkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b)

A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványára vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványára vonatkozó kérelemhez csatolják a szóban forgó légi jármű háromnézetű rajzát és az előzetes alapadatokat, beleértve a tervezett üzemi jellemzőket és korlátozásokat is.

c)

A hajtómű vagy légcsavar típusalkalmassági bizonyítványára vonatkozó kérelemhez csatolják a hajtómű vagy a légcsavar általános elrendezési rajzát, a tervezési sajátosságok leírását, az üzemi jellemzőket, és a tervezett üzemi korlátozásokat.

21.A.16A.   Légialkalmassági alapkövetelmények

Az ügynökség a 216/2008/EK rendelet 19. cikkével összhangban légialkalmassági alapkövetelményeket ad ki a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek a 216/2008/EK rendelet I. mellékletében szereplő alapvető követelmények szerinti megfelelősége igazolásának szabványos eszközeként. Ezek a szabályzatok megfelelően részletesek és konkrétak ahhoz, hogy a kérelmező számára jelezzék azokat a feltételeket, amelyek alapján a bizonyítványokat kiállítják.

21.A.16B.   Különleges feltételek

a)

Az ügynökség különleges részletes műszaki leírásokat, nevesített különleges feltételeket ír elő a termékre, ha a vonatkozó légialkalmassági alapkövetelmény nem tartalmaz elégséges vagy megfelelő biztonsági szabványokat a termékhez, mert:

1.

a termék új vagy szokatlan tervezési sajátosságokkal rendelkezik azokhoz a tervezési módszerekhez képest, amelyeken az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény alapul; illetve

2.

a termék szándékolt rendeltetése nem szokványos; illetve

3.

az üzemben lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési sajátságokkal rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

b)

A különleges feltételek között olyan biztonsági szabványok is szerepelhetnek, amelyeket az ügynökség szükségesnek ítél ahhoz, hogy az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelményben meghatározottal egyenértékű szintű biztonságot alakítson ki.

21.A.17.   A típusalkalmassági tanúsítás alapja

a)

A típusalkalmassági tanúsítás alapja, amelyet a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállításához közölni kell, az alábbiakból áll:

1.

az ügynökség által meghatározott, a bizonyítványra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályos alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény, kivéve ha:

i.

az ügynökség másként rendelkezik; illetve

ii.

a kérelmező a későbbi hatályos módosítások tanúsítási előírásai szerinti megfelelőséget választja, vagy a c) és d) pontok ezt írják elő;

2.

bármely, a 21.A.16B. a) pontja szerint előírt különleges feltétel.

b)

A nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek típusalkalmassági tanúsítására vonatkozó kérelem öt évig, bármely más típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem pedig három évig érvényes, kivéve ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy termékének tervezése, fejlesztése és vizsgálata hosszabb időt igényel, és az ügynökség a hosszabb időtartamot jóváhagyja.

c)

Abban az esetben, ha a típusalkalmassági bizonyítványt nem adták ki, vagy ha nyilvánvaló, hogy a típusalkalmassági bizonyítványt nem fogják kiállítani a b) pontban meghatározott határidőn belül, a kérelmező:

1.

új típusvizsgálati kérelmet nyújthat be, és teljesítheti az a) pontban szereplő, az eredeti kérelemre vonatkozó rendelkezéseket; illetve

2.

kérheti az eredeti kérelem meghosszabbítását, és teljesítheti az általa kiválasztott időpontban (de legkorábban a típusalkalmassági bizonyítvány kiállítását a b) pont értelmében az eredeti kérelemre megállapított határidővel megelőzően) hatályban lévő alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelményeket.

d)

Ha a kérelmező úgy dönt, hogy a légialkalmassági alapkövetelmények olyan módosításának tanúsítási előírásait teljesíti, amely a típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem benyújtását követően lépett hatályba, a kérelmezőnek meg kell felelnie az ügynökség megítélése szerint azzal közvetlenül összefüggő valamennyi egyéb tanúsítási előírásnak is.

21.A.18.   Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények és tanúsítási előírások meghatározása

a)

A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó zajvédelmi követelmények előírása megfelel azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a Chicagoi Egyezmény I. kötete, II. része, 16. függelékének 1. fejezetében, illetve:

1.

szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 2., 3. és 4. fejezetében;

2.

légcsavaros repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 3., 4., 5., 6. és 10. fejezetében;

3.

helikopterek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 8. és 11. fejezetében; illetve

4.

szuperszonikus repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet, II. részének 12. fejezetében szereplő rendelkezéseknek.

b)

A légi jármű és hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó kibocsátási követelményeket a Chicagoi Egyezmény 16. függelékénben:

1.

a szándékos üzemanyag-kieresztés megakadályozása tekintetében a II. kötet II. részének 2. fejezete;

2.

kizárólag szubszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventillátoros hajtóművek kibocsátásai tekintetében a II. kötet III. részének 2. fejezete; illetve

3.

kizárólag szuperszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventillátoros hajtóművek kibocsátásai tekintetében a II. kötet III. részének 3. fejezete tartalmazza.

c)

Az ügynökség a 216/2008/EK rendelet 19. cikke szerint tanúsítási előírásokat ad ki, amelyekben megállapítja az a), illetve a b) pontokban meghatározott zaj és kibocsátási követelmények szerinti megfelelőség igazolásának elfogadható eszközeit.

21.A.19.   Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

Valamely termék módosítását tervező természetes vagy jogi személy új típusalkalmassági bizonyítványt kérelmez abban az esetben, ha az ügynökség megállapítja, hogy a tervben, teljesítményben, tolóerőben vagy tömegben eszközölt módosítás annyira mélyreható, hogy lényegében teljes megfelelőségi vizsgálatra van szükség az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak megfelelően.

21.A.20.   A típustanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartása

a)

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője igazolja az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartását, és az ügynökség rendelkezésére bocsátja azt az eszközt, amellyel ezek betartását igazolta.

b)

A kérelmező benyújtja az ügynökségnek minősítési rendszere ismertetését, és abban részletezi a megfelelőség bizonyítására szolgáló eljárást. A tanúsítási eljárás során a dokumentum szükség szerint módosítandó.

c)

A kérelmező a megfelelőség igazolását a b) pontban meghatározott minősítési rendszer szerinti megfelelőségi dokumentumokban rögzíti.

d)

A kérelmező nyilatkozik arról, hogy a b) pontban meghatározott minősítési rendszernek megfelelően igazolta a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek a betartását.

e)

Abban az esetben, ha a kérelmező tervező szervezet megfelelő jóváhagyásával rendelkezik, a d) pont szerinti nyilatkozatot a J. alrész rendelkezései szerint teszi meg.

21.A.21.   Típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

A kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség valamely termékre típusalkalmassági bizonyítványt adjon ki azt követően, hogy:

a)

a 21.A.14. pontnak megfelelően bizonyította az alkalmasságát;

b)

benyújtotta a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatot; továbbá

c)

igazolta, hogy:

1.

a tanúsítandó termék megfelel a 21.A.17. és 21.A.18. pontnak megfelelően meghatározott alkalmazandó típusalkalmasság-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek;

2.

minden be nem tartott légialkalmassági rendelkezést olyan tényezők ellensúlyoznak, amelyek azonos szintű biztonságot biztosítanak;

3.

nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amelyek miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a tanúsítást kérték, a termék ne volna biztonságos; továbbá

4.

a típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21.A.44. pontot.

d)

A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa esetében a légi járműre felszerelt hajtómű vagy légcsavar (vagy a kettő együtt), rendelkezik az ennek a rendeletnek megfelelően kiállított vagy megállapított típusalkalmassági bizonyítvánnyal.

21.A.23.   Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a)

Az olyan légi járművek esetében, amelyek nem felelnek meg a 21.A.21. c) pont rendelkezéseinek, a kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt adjon ki a számára azt követően, hogy:

1.

megfelelt az ügynökség által megállapított megfelelő típusalkalmassági-tanúsítási alapnak, amely a légi jármű szándékolt rendeltetése esetén megfelelő biztonságot nyújt, valamint megfelelt az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek;

2.

kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21.A.44. pontot.

b)

A repülőgépre felszerelt hajtómű vagy légcsavar, vagy mindkettő:

1.

rendelkezik az ennek a rendeletnek megfelelően kiállított vagy megállapított típusalkalmassági bizonyítvánnyal; illetve

2.

igazolták, hogy azok megfelelnek a légi jármű biztonságos repülésének biztosításához szükséges tanúsítási előírásoknak.

21.A.31.   Típusterv

a)

A típusterv a következőket tartalmazza:

1.

az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és a környezetvédelmi követelményeknek igazoltan megfelelő termék kialakításának és tervezési sajátosságainak meghatározásához szükséges tervrajzok és előírások, valamint ezeknek a tervrajzoknak és előírásoknak a jegyzéke;

2.

az anyagokra és eljárásokra, valamint a termék gyártási és összeszerelési módszereire vonatkozó, a termék megfelelőségének biztosításához szükséges információk;

3.

valamely jóváhagyott légialkalmassági korlátozásokról szóló szakasz a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény meghatározása szerint;

4.

bármely ahhoz szükséges egyéb adat, hogy összehasonlítással meg lehessen határozni az ugyanilyen típusú későbbi termékek légialkalmasságát, valamint (a körülményektől függően) zajkibocsátási, tüzelőanyag-kieresztési, és égéstermék kibocsátási jellemzőit.

b)

Minden típustervet megfelelően meg kell határozni.

21.A.33.   Vizsgálatok és tesztek

a)

A kérelmező elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség igazolásához szükséges valamennyi vizsgálatot és tesztet.

b)

Az a) pontban előírt tesztek elvégzését megelőzően a kérelmező meghatározza, hogy:

1.

a tesztelt mintadarab esetében:

i.

az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervre vonatkozó előírásoknak;

ii.

a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben szereplő rajzoknak;

iii.

a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és a kialakítás a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben meghatározottaknak; valamint

2.

a tesztberendezések, illetve a tesztekhez használt valamennyi mérőberendezés megfelelő-e a tesztekhez, és megfelelően van-e kalibrálva.

c)

A kérelmező lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az elvégezze a b) pont betartásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi vizsgálatot.

d)

A kérelmező lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az megvizsgáljon minden jelentést, elvégezzen minden vizsgálatot, és végrehajtson a kérelmező által a 21.A.20. d) pont értelmében benyújtott megfelelőségi nyilatkozat érvényességének ellenőrzéséhez, továbbá annak a megállapításához szükséges valamennyi repülési és földi tesztet (illetve ezeknél a teszteknél jelen legyen), hogy nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amely miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a tanúsítást kérték, a termék ne volna biztonságos.

e)

Az ügynökség által a b) pontnak megfelelően végrehajtott tesztek, illetve azon tesztek esetében, amelyeken az ügynökség jelen volt:

1.

a kérelmező az ügynökséghez nyilatkozatot nyújt be a b) pont szerinti megfelelőségről; valamint

2.

a teszttel kapcsolatban a b) pont szerinti megfelelőség igazolásának időpontja és a teszt céljából az ügynökség részére történő bemutatás időpontja között nem végezhető olyan módosítás a terméken, alkatrészen vagy berendezésen, amely a megfelelőségi nyilatkozatot befolyásolhatja.

21.A.35.   Repülési tesztek

a)

A típusalkalmassági bizonyítvány megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott feltételeknek megfelelően végzik el.

b)

A kérelmező elvégez minden repülési tesztet, amelyet az ügynökség szükségesnek ítél:

1.

a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapja és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség meghatározásához; valamint

2.

annak megállapításához, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy a légi jármű, annak alkatrészei és berendezései megbízhatóak és megfelelően működnek az e szakasz alapján tanúsítandó légi jármű esetében, kivéve

i.

a vitorlázógépet és a segédmotoros vitorlázógépet,

ii.

az ELA1 vagy ELA2 kategóriába sorolt légballont és léghajót,

iii.

a legfeljebb 2 722 kg maximális felszállási tömegű repülőgépet.

c)

(Fenntartva)

d)

(Fenntartva)

e)

(Fenntartva)

f)

A 2. b) pontjában előírt repülési teszt kiterjed:

1.

típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járműben korábban nem használt típusú gázturbinás hajtóművel felszerelt légi járművek esetén legalább 300 üzemórára, valamely típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő teljes hajtómű-készlettel; és

2.

minden egyéb légi jármű esetén legalább 150 üzemórára.

21.A.41.   Típusalkalmassági bizonyítvány

A típusalkalmassági bizonyítvány és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány egyaránt úgy tekintendő, hogy tartalmazza a típustervet, az üzemi korlátozásokat, a légialkalmasságra és a kibocsátásokra vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány adatlapot, a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapját és azokat a környezetvédelmi követelményeket, amelyek szerint az ügynökség a megfelelőséget nyilvántartja, valamint bármely egyéb, a termékre az alkalmazandó tanúsítási előírásokban és környezetvédelmi követelményekben előírt feltételt vagy korlátozást. Ezen kívül a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa egyaránt tartalmazza a zajszintre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány adatlapot. A hatómű típusalkalmassági bizonyítvány adatlapja tartalmazza a kibocsátási megfelelőségre vonatkozó adatokat.

21.A.44.   A bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja:

a)

vállalja a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.55., 21.A.57. és 21.A.61. pontokban meghatározott kötelezettségeket; továbbá ennek érdekében továbbra is betartja a 21.A.14. pont szerinti jogosultsághoz szükséges minősítési követelményeket; valamint

b)

a Q. alrésszel összhangban meghatározza a jelzést.

21.A.47.   Átruházhatóság

A típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre lehet átruházni, aki képes vállalni a 21.A.44. pont szerinti kötelezettségeket, és ebből a célból bizonyította alkalmasságát arra, hogy a 21.A.14. pontnak megfelelően jogosultságot szerezzen.

21.A.51.   Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

a)

A típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. Ezek a bizonyítványok érvényben maradnak, feltéve hogy:

1.

a jogosultjuk nem sérti meg az ebben az I. mellékletben (21. rész) foglaltakat; valamint

2.

a bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b)

A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21.A.55.   Nyilvántartás vezetése

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja az ügynökség rendelkezésére bocsát és megőriz minden lényeges tervezési információt, tervrajzot, vizsgálati jelentést, beleértve a tesztelt termék vizsgálati jelentéseit is annak érdekében, hogy a folyamatos légialkalmasság és a termékre alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat közölni tudja.

21.A.57.   Kézikönyvek

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja elkészíti, karbantartja és frissíti a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazott alapja és a termékre vonatkozó környezetvédelmi követelmények által előírt összes kézikönyv mesterpéldányait, és kérésre azok másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21.A.61.   A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a)

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokból, amelyek a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban elkészített leíró adatokból és kivitelezési utasításokból állnak, legalább egy teljes sorozatot átad a légi járművek, hajtóművek vagy légcsavarok valamennyi ismert tulajdonosának a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően ezeket az utasításokat kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b)

Ezen kívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításait a termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy részére rendelkezésre bocsátják, akinek a számára előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ –   TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21.A.90.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben megállapítjuk a típustervek és típusalkalmassági bizonyítványok módosításainak jóváhagyási eljárásait, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit. Meghatározzuk továbbá azokat a szabványos módosításokat, amelyekre nem alkalmazandó az ezen alrész szerinti jóváhagyási eljárás. Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozásokba a típusalkalmassági bizonyítvány és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány is beleértendő.

21.A.90B   Szabványos módosítások

a)

A szabványos módosítások a típustervet érintő azon változtatások,

1.

amelyek a következőkre vonatkoznak:

i.

a legfeljebb 5 700 kg maximális felszállási tömegű repülőgépek;

ii.

a legfeljebb 3 175 kg tömegű forgószárnyas légi járművek;

iii.

az ELA1 vagy ELA2 besorolású vitorlázó repülőgépek vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépek, légballonok és léghajók;

2.

amelyek követik a szabványos módosítások meghatározásának és végrehajtásának elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; továbbá

3.

amelyek nem ellentétesek a típusalkalmassági bizonyítvány birtokosának adataival.

b)

A 21.A.91.–21.A.109. pont nem alkalmazandó a szabványos módosításokra.

21.A.91.   A típusterv módosításainak osztályozása

A típusterv módosításai kis és nagy módosításokra oszthatók. „Kis módosítás” az, amelynek nincs észlelhető hatása a tömegre, egyensúlyra, szerkezeti szilárdságra, megbízhatóságra, üzemeltetési jellemzőkre, zajszintre, tüzelőanyag-kieresztésre, égéstermék kibocsátásra vagy a termék légialkalmasságát befolyásoló egyéb tulajdonságra. A 21.A.19. pont sérelme nélkül ennek az alrésznek az értelmében minden egyéb módosítás „nagy módosításnak” minősül. A nagy és kis módosításokat a körülményektől függően a 21.A.95. vagy 21.A.97. pontnak megfelelően hagyják jóvá, és megfelelően meghatározzák.

21.A.92.   Jogosultság

a)

Kizárólag a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja kérelmezheti valamely típusterv nagy módosításának jóváhagyását ezen alrész értelmében; a típusterv nagy módosítása jóváhagyásának minden más kérelmezője az E. alrésznek megfelelően nyújtja be kérelmét.

b)

Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti valamely típusterv kis módosításának jóváhagyását ezen alrész értelmében.

21.A.93.   Kérelem

A típusterv módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be, és abban szerepelnek az alábbi információk:

a)

A módosítás leírása, amelyben meghatározzák:

1.

a típusterv és a jóváhagyott kézikönyvek a módosítással érintett valamennyi részét; továbbá

2.

azokat a tanúsítási előírásokat és környezetvédelmi követelményeket, amelyeknek a módosítás a 21.A.101. pontnak megfelelően meg kíván felelni.

b)

A módosított termék az alkalmazandó tanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi ismételt vizsgálat meghatározása.

21.A.95.   Kis módosítások

A típusterv kis módosításának besorolását és jóváhagyását:

a)

az ügynökség; vagy

b)

megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végzi el az ügynökséggel egyeztetett eljárásnak megfelelően.

21.A.97.   Nagy módosítások

a)

A nagy módosítás jóváhagyását kérelmező személy:

1.

az ügynökséghez benyújtja az igazoló adatokat a típustervbe felvett minden szükséges leíró adattal együtt;

2.

igazolja, hogy a módosított termék a 21.A.101. pontban előírtak szerint megfelel az alkalmazandó tanúsítási előírásoknak és környezetvédelmi követelményeknek;

3.

teljesíti a 21.A.20. b), c) és d) pontban foglalt követelményeket; továbbá

4.

ha a kérelmező rendelkezik a tervező szervezet megfelelő jóváhagyásával, a 21.A.20. d) pont szerinti nyilatkozatot teszi a J. alrész rendelkezéseivel összhangban;

5.

betartja a 21.A.33. pont, illetve adott esetben a 21.A.35. pont rendelkezéseit.

b)

A típusterv nagy módosításának jóváhagyása arra a sajátos kialakításra vagy azokra a sajátos kialakításokra vonatkozik a típustervben, amelyeket módosítottak.

21.A.101.   Az alkalmazandó típustanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények megjelölése

a)

A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának kérelmezője igazolja, hogy a módosított termék megfelel annak a légialkalmassági alapkövetelménynek, amelyet a módosított termékre alkalmazni kell, és amely a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályban van, hacsak a kérelmező a később hatályos módosítások típustanúsítási előírásai szerinti megfelelést nem választja, illetve azt az e) vagy az f) pont elő nem írja, valamint a 21.A.18. pontban meghatározott környezetvédelmi követelményeknek.

b)

Az a) ponttól való eltérésképpen a kérelmező igazolhatja, hogy a módosított termék az a) pontban meghatározott légialkalmassági alapkövetelmény, illetve bármely egyéb, az ügynökség által közvetlenül összefüggőnek ítélt tanúsítási előírás egy korábbi módosításának felel meg. Mindazonáltal ez a korábban módosított légialkalmassági alapkövetelmény nem lehet korábbi a típusalkalmassági bizonyítványban hivatkozással bejegyzett megfelelő típusvizsgálati szabályzatnál. A kérelmező bármely alábbi esetben a légialkalmassági alapkövetelmény korábbi módosítása szerint igazolhatja a megfelelőségét:

1.

Az ügynökség megítélése szerint nem nagy módosítások. Annak meghatározásánál, hogy valamely adott módosítás nagy módosítás-e, az ügynökség a módosítást a típusterv összes korábbi módosításának és a szóban forgó termék típusalkalmassági bizonyítványába bejegyzett alkalmazandó tanúsítási előírások összes kapcsolódó módosításának összefüggésében mérlegeli. Az olyan módosítások, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok egyikének automatikusan nagy módosításnak minősülnek:

i.

az általános kialakítás vagy a szerkezeti felépítés elveit nem tartják meg;

ii.

a módosítandó termék tanúsításához használt előfeltételek nem maradnak érvényesek.

2.

Minden terület, rendszer, alkatrész vagy berendezés, amelyet az ügynökség megítélése szerint a módosítás nem érint.

3.

A módosítás által érintett valamennyi terület, rendszer, alkatrész vagy berendezés, amelyről az ügynökség megállapítja, hogy az a) pontban leírt légialkalmassági alapkövetelmény szerinti megfelelőség nem járulna hozzá jelentős mértékben a módosított termék biztonságának szintjéhez, illetve célszerűtlen volna.

c)

A legfeljebb 2 722 kg (6 000 font) maximális tömegű légi jármű (forgószárnyas légi jármű kivételével), illetve legfeljebb 1 361 kg (3 000 font) maximális tömegű nem gázturbinás forgószárnyas légi jármű módosítását kérelmező igazolhatja, hogy a módosított termék megfelel a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak. Mindazonáltal abban az esetben, ha az ügynökség megállapítja, hogy a módosítás valamely területen nagy módosítást jelent, az ügynökség a kérelem benyújtásakor hatályban levő, a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett típusalkalmasság-tanúsítási alap módosítása szerinti megfelelőséget, illetve bármely olyan tanúsítási előírás szerinti megfelelőséget határozhat meg, amelyet az ügynökség közvetlenül összefüggőnek ítél, kivéve ha az ügynökség egyidejűleg azt is megállapítja, hogy a szóban forgó módosítás vagy tanúsítási előírás szerinti megfelelőség nem járulna hozzá jelentős mértékben a módosított termék biztonságának szintjéhez, illetve célszerűtlen volna.

d)

Ha az ügynökség megállapítja, hogy a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályban lévő légialkalmassági alapkövetelmény nem rendelkezik megfelelő szabványokról a tervezett módosítás tekintetében, a kérelmező betartja a 21.A.16B. pont rendelkezéseinek megfelelően előírt valamennyi különleges feltételt, továbbá ezeknek a különleges feltételeknek a módosításait annak érdekében, hogy biztosítsa a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályos légialkalmassági alapkövetelményben megállapítottal egyenértékű biztonsági szintet.

e)

Nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek típusalkalmassági bizonyítványának módosítására vonatkozó kérelem öt évig, bármely egyéb típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem három évig hatályos. Amennyiben a módosítást nem hagyták jóvá, vagy nyilvánvaló, hogy nem fogják jóváhagyni az ebben a pontban megállapított határidőn belül, a kérelmező:

1.

a típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó új kérelmet nyújthat be, és teljesítheti az a) pont a módosításra vonatkozó eredeti kérelemre alkalmazandó valamennyi rendelkezését; illetve

2.

Kérheti az eredeti kérelem meghosszabbítását, és teljesítheti az a) pontban szereplő rendelkezéseket, amelyekhez az alkalmazás hatályos dátumát a kérelmező választhatja meg, és amely dátum legkorábban a módosítás jóváhagyását ennek a pontnak az értelmében a módosításra vonatkozó eredeti kérelemre megállapított határidővel megelőző nap lehet.

f)

Ha a kérelmező úgy dönt, hogy a légi alkalmassági alapkövetelmények módosításának olyan tanúsítási előírásait teljesíti, amely a típusmódosítási kérelem benyújtását követően lépett hatályba, a kérelmezőnek meg kell felelnie az ügynökség megítélése szerint azzal közvetlenül összefüggő valamennyi egyéb tanúsítási előírásnak is.

21.A.103.   A jóváhagyás kiállítása

a)

A kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség jóváhagyja a típusterv nagy módosítását, azt követően, hogy:

1.

benyújtotta a 21.A.20. d) pontjában említett nyilatkozatot; valamint

2.

igazolást nyert, hogy:

i.

a módosított termék megfelel a 21.A.101. pontban előírt alkalmazandó tanúsítási előírásoknak és környezetvédelmi követelményeknek;

ii.

valamennyi teljesítetlen légialkalmassági rendelkezést olyan tényezők ellensúlyoznak, amelyek azonos szintű biztonságot nyújtanak; továbbá

iii.

a terméknek nincs olyan sajátossága vagy jellemzője, amely miatt az megbízhatatlan azokra a rendeltetésekre, amelyekre a tanúsítást kérték.

b)

A típusterv kis módosítása a 21.A.95. pontnak megfelelően kizárólag abban az esetben, hagyható jóvá, ha igazolást nyert, hogy a módosított termék megfelel a 21.A.101. pontban előírt alkalmazandó tanúsítási előírásoknak.

21.A.105.   Nyilvántartás vezetése

Módosítás esetén a kérelmező valamennyi kapcsolódó tervezési információt, tervrajzot és vizsgálati jelentést, beleértve a tesztelt módosított termék vizsgálati jelentéseit is, az ügynökség rendelkezésére bocsát és megőriz annak érdekében, hogy a módosított termék folyamatos légialkalmasságának és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat közölni tudja.

21.A.107.   A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a)

A típusterv kis módosítása jóváhagyásának jogosultja a termék folyamatos légialkalmasságára vonatkozó utasítások a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban készült esetleges kapcsolódó módosításainak legalább egy teljes sorozatát a kis módosítást tartalmazó légi járművek, hajtóművek vagy légcsavarok minden ismert tulajdonosának a rendelkezésére bocsátja a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének a betartását.

b)

Ezenkívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások e változatainak módosításait a módosítást tartalmazó termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy számára rendelkezésre bocsátják, akinek a részére előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását.

21.A.109.   Kötelezettségek és EPA-jelzés

A típusterv kis módosítása jóváhagyásának jogosultja:

a)

vállalja a 21.A.4., 21.A.105. és 21.A.107. pontban meghatározott kötelezettségeket; valamint

b)

meghatározza a jelölést, beleértve az EPA (európai alkatrész-jóváhagyás) -betűket, a 21.A.804. a) pont szerint.

E. ALRÉSZ –   KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.111.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a típusterv nagy módosításai kiegészítő típustanúsítási eljárások szerinti jóváhagyásának eljárását, és megállapítjuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és jogosultjainak jogait és kötelezettségeit.

21.A.112A.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy („szervezet”) aki vagy amely alkalmasságát a 21.A.112B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte jogosult arra, hogy az ebben az Alrészben meghatározott feltételekkel kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmezzen.

21.A.112B.   Az alkalmasság bizonyítása

a)

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmező bármely szervezet oly módon bizonyítja alkalmasságát, hogy bemutatja a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyását.

b)

Az a) ponttól való eltérésképpen a kérelmező alkalmassága bizonyításának másik módjaként megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az e rész szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához.

c)

Az a) és b) ponttól eltérve a kérelmező dönthet úgy, hogy az alkalmasságot azon minősítési rendszer ügynökség általi jóváhagyása révén bizonyítja, amely részletezi a 21.A.14. c) pontban meghatározott légi jármű, hajtómű vagy légcsavar kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványához szükséges megfelelés tanúsításának eljárásait.

21.A.113.   Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

a)

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b)

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem tartalmazza a 21.A.93. pontban előírt leírásokat és meghatározást. Ezen kívül ezek a kérelmek tartalmazzák annak indoklását, hogy a meghatározás alapjául szolgáló információk megfelelők, akár a kérelmező saját forrásaiból, akár a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával történt megállapodás révén.

21.A.114.   A megfelelőség igazolása

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője megfelel a 21.A.97. pontban foglalt rendelkezéseknek.

21.A.115.   Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

A kérelmező azt követően jogosult arra, hogy a részére az ügynökség a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kiállítsa, hogy

a)

benyújtotta a 21.A.20. d) pontban említett nyilatkozatot; és

b)

igazolta, hogy

1.

a módosított termék megfelel a 21.A.101. pontban előírt alkalmazandó tanúsítási előírásoknak és környezetvédelmi követelményeknek;

2.

valamennyi teljesítetlen légialkalmassági rendelkezést olyan tényezők ellensúlyoznak, amelyek azonos szintű biztonságot nyújtanak; továbbá

3.

a terméknek nincs olyan sajátossága vagy jellemzője, amely miatt az nem használható biztonságosan azokra a rendeltetésekre, amelyekre a tanúsítást kérték.

c)

a 21.A.112B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát;

d)

abban az esetben, ha a kérelmező a 21.A.113. b) pontnak megfelelően megállapodást kötött a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával:

1.

a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja arról tájékoztatott, hogy nincs technikai kifogása a 21.A.93. pont szerint benyújtott információ ellen; továbbá

2.

a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja vállalta, hogy együttműködik a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával a módosított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21.A.44. és 21.A.118A. pontok betartásával történő teljesítése érdekében.

21.A.116.   Átruházhatóság

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre ruházható át, aki vállalni tudja a 21.A.118A. pontban szereplő kötelezettségeket, és ebből a célból a 21.A.112B. pontban szereplő kritériumoknak megfelelően bizonyította alkalmasságát, kivételt képeznek ez alól azok az ELA1 légi járművek, amelyek vonatkozásában a természetes vagy jogi személy megszerezte az ügynökség hozzájárulását ahhoz, hogy az ezen kötelezettségek vállalásához szükséges tevékenységeket megállapító eljárásokat használja.

21.A.117.   A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

a)

A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének kis módosításait a D. alrész szerint osztályozzák és hagyják jóvá.

b)

Valamely termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének minden nagy módosítását külön kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal hagyják jóvá ennek az alrésznek megfelelően.

c)

A b) ponttól való eltérésképpen valamely termék olyan alkatrészének nagy módosítása, amelynek kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványát maga a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja nyújtotta be, jóváhagyható a meglévő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány módosításaként.

21.A.118A.   Kötelezettségek és EPA-jelzés

Minden kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező személy:

a)

vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek:

1.

a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A4., 21.A.105., 21.A.119. és 21.A.120. pontokban vannak meghatározva;

2.

beleértendők a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjával való együttműködésbe a 21.A.115. c) 2. pontnak megfelelően;

és ebből a célból továbbra is megfelel a 21.A.112B. pontban szereplő kritériumoknak;

b)

a 21.A.804. a) ponttal összhangban meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is.

21.A.118B.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják. A bizonyítvány érvényben marad, feltéve hogy:

1.

a jogosultja továbbra is betartja az ebben a mellékletben szereplő rendelkezéseket; továbbá

2.

a bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b)

A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21.A.119.   Kézikönyvek

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja elkészíti, karbantartja és frissíti a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazott alapja és a termékre vonatkozó környezetvédelmi követelmények által előírt összes kézikönyv módosításainak mesterpéldányait, és kérésre e kézikönyvek másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21.A.120.   A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a)

A légi jármű, hajtómű vagy légcsavar kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban készült kapcsolódó módosításainak legalább egy teljes sorozatát a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány sajátosságait tartalmazó légi jármű, hajtómű vagy légcsavar minden ismert tulajdonosának a rendelkezésére bocsátja a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének a betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b)

Ezen kívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításait a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt tartalmazó termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy részére rendelkezésre bocsátják, akinek a számára előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

F. ALRÉSZ –   GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21.A.121.   Alkalmazási kör

a)

Ebben az alrészben meghatározzuk az olyan termékek, alkatrészek és berendezések alkalmazandó tervezési adatai szerinti megfelelőség bizonyításának eljárását, amelyet a G. alrész értelmében a gyártó szervezet jóváhagyása hiányában kívánnak gyártani.

b)

Ebben az alrészben meghatározzuk az ennek az alrésznek megfelelően gyártott termékek, alkatrészek, illetve berendezések gyártójának kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.122.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti egyedi termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelőségének igazolását ennek az alrésznek megfelelően, ha:

a)

rendelkezik a szóban forgó termék, alkatrész vagy berendezés tervére vonatkozó jóváhagyással, vagy ilyen jóváhagyást kérelmezett; illetve

b)

az említett terv jóváhagyását kérelmező vagy birtokló személlyel kötött megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és tervezés megfelelő összehangolását.

21.A.124.   Kérelem

a)

Az egyes termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolásával kapcsolatos megállapodásra vonatkozó valamennyi kérelmet ennek az alrésznek megfelelően az illetékes hatóság által megállapított formában és módon nyújtanak be.

b)

Az említett kérelem tartalmazza:

1.

a bizonyítékot, amely adott esetben igazolja, hogy:

i.

a gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása a G. alrésznek megfelelően nem volna helyénvaló; illetve

ii.

a termék, alkatrész vagy berendezés ennek az alrésznek megfelelő tanúsítása vagy jóváhagyása szükséges gyártó szervezet a G. alrész szerinti jóváhagyásának kiadásáig;

2.

vázlatos formában a 21.A.125A. b) pontban előírt információkat.

21.A.125A.   Eseti engedély kiállítása

A kérelmező akkor jogosult arra, hogy az illetékes hatóság eseti engedélyt állítson ki számára, és ebben igazolja, hogy egyes termékek, alkatrészek és berendezések ezen alrésznek való megfelelése bizonyítást nyert, ha:

a)

olyan gyártás-ellenőrzési rendszert vezetett be, amely biztosítja, hogy minden termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban van;

b)

olyan kézikönyvet bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza:

1.

az a) pontban előírt gyártás-ellenőrzési rendszer leírását;

2.

a gyártás-ellenőrzési rendszer megállapításai meghozatalának módjára vonatkozó leírást;

3.

a 21.A.127. és a 21.A.128. pontokban előírt tesztek leírását, valamint a 21.A.130. a) pont alkalmazásában meghatalmazott személyek nevét;

c)

igazolja, hogy képes a 21.A.3. és a 21.A.129. d) pontok szerinti segítségnyújtásra.

21.A.125B.   Vizsgálati eredmények

a)

Ha olyan objektív bizonyíték merül fel, amely igazolja, hogy az eseti engedély jogosultja nem felel meg az ebben a mellékletben szereplő alkalmazandó követelményeknek, a vizsgálati eredményt az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1.

első szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát;

2.

második szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b)

Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) pont értelmében eltérést eredményezhet.

c)

A vizsgálati eredményekről szóló 21.B.125. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén az eseti engedély jogosultja a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedéseket;

2.

második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság által a kiigazító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a három hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az illetékes hatóság a három hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az illetékes hatóság által elfogadott kiigazító intézkedési terv;

3.

harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést az eseti engedély jogosultja részéről.

d)

Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén az eseti engedély részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható a 21.B.145. pont értelmében. Az eseti engedély jogosultja az eseti engedély korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21.A.125C.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

Az eseti engedélyt egy évet meg nem haladó korlátozott időtartamra kell kiállítani. Az eseti engedély az alábbi eseteket kivéve őrzi meg hatályát:

1.

ha az eseti engedély jogosultja nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2.

bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem képes kielégítő ellenőrzést fenntartani az engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek vagy berendezések gyártását illetően; illetve

3.

a gyártó már nem felel meg a 21.A.122. pontban foglalt követelményeknek; illetve

4.

az eseti engedélyt a 21.B.145. pontnak megfelelően visszaadták vagy visszavonták, vagy annak érvényessége lejárt.

b)

Az eseti engedély visszaadása, visszavonása, illetve érvényességének lejárata esetén az eseti engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21.A.126.   Gyártás-ellenőrzési rendszer

a)

A 21.A.125A. a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszer biztosítja a lehetőséget annak megállapítására, hogy:

1.

a beérkező anyagok, valamint a beszerzett, illetve az alvállalkozóktól megrendelt, a késztermékben felhasznált alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatokban előírtaknak;

2.

a beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt alkatrészeket megfelelően határozták-e meg;

3.

a késztermék minőségét és biztonságát befolyásoló eljárások, gyártási technikák és összeszerelési módszerek kivitelezése megfelel-e az illetékes hatóság által elfogadott előírásoknak;

4.

a terv módosításait, beleértve a helyettesítő anyagokat is, a D. vagy E. alrésznek megfelelően hagyták jóvá és ellenőrizték, mielőtt azokat beépítették a késztermékbe.

b)

A 21.A.125A a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszernek ezen kívül biztosítania kell, hogy:

1.

a gyártás során azoknál a gyártási fázisoknál, ahol pontos megállapítások tehetők, ellenőrzik, hogy az alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatoknak;

2.

a károsodásnak és minőségromlásnak kitett anyagokat megfelelően tárolják és kellőképpen védik;

3.

az érvényes tervrajzok könnyen hozzáférhetők a gyártó és ellenőrző személyzet számára, és azokat szükség szerint fel is használják;

4.

a kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket oly módon különítik el és határozzák meg, hogy az kizárja a késztermékbe való beépítésüket;

5.

azokat az anyagokat és alkatrészeket, amelyeket a tervadatoktól vagy előírásoktól való eltérések miatt tartanak vissza, és amelyeknek a késztermékbe való beépítését mérlegelni kell, jóváhagyott tervezési és gyártási felülvizsgálati eljárásnak vetik alá. Az említett eljárás által felhasználhatónak minősített anyagokat és alkatrészeket megfelelően meghatározzák, és újra ellenőrzik, hogy nincs-e szükség átdolgozásra vagy javításra. A szóban forgó eljárás során kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket megjelölik és eltávolítják, hogy azokat a késztermékbe ne lehessen beépíteni;

6.

a gyártás-ellenőrzési rendszer keretében készült nyilvántartásokat a gyártó vezeti, s ahol ez célszerű, a késztermékkel vagy alkatrésszel együtt határozza meg, továbbá megőrzi annak érdekében, hogy a termék folyamatos légialkalmasságához szükséges információkat közölni tudja.

21.A.127.   Tesztek: légi jármű

a)

Az ennek az alrésznek megfelelően előállított légi jármű minden gyártója jóváhagyott földi és repülési teszt eljárási és ellenőrző nyomtatványokat készít, és ezeknek az ellenőrző nyomtatványoknak megfelelően tesztel minden legyártott légi járművet a 21.A.125A. a) pont szerinti megfelelőség lényeges szempontjainak meghatározása érdekében.

b)

Minden gyártási teszteljárás kiterjed legalább az alábbiakra:

1.

a kormányozhatósági tulajdonságok ellenőrzése;

2.

a repülési teljesítmény ellenőrzése (a légi jármű szokásos műszerezettségével);

3.

a légi jármű összes berendezése és rendszere megfelelő működésének ellenőrzése;

4.

annak meghatározása, hogy valamennyi műszer megfelelő jelöléssel rendelkezik-e, továbbá hogy a repülési tesztet követően valamennyi felirat és előírt repülési kézikönyv elhelyezésre kerül-e;

5.

a légi jármű üzemi tulajdonságainak földi ellenőrzése;

6.

a tesztelt légi járműre jellemző bármely egyéb tétel ellenőrzése.

21.A.128.   Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított hajtóművek vagy légcsavarok valamennyi gyártója a 21.A.125A. a) pont szerinti megfelelőségi szempontok megállapításához minden hajtóművön, illetve változtatható állásszögű légcsavaron elvégzi a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának dokumentációjában előírt elfogadható működési tesztet annak megállapítására, hogy az megfelelően működik-e abban az üzemi tartományban, amelyre a típusalkalmassági bizonyítványát kiállították.

21.A.129.   A gyártó kötelezettségei

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója:

a)

ellenőrzés céljából az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az összes terméket, alkatrészt vagy berendezést;

b)

a gyártás helyén tartja azokat a műszaki adatokat és rajzokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó tervadatoknak;

c)

fenntartja a gyártás ellenőrzési-rendszert, amely biztosítja, hogy valamennyi termék megfelel a vonatkozó tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

d)

segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjának a folyamatos légialkalmassággal kapcsolatos bármely olyan intézkedés végrehajtásában, amely a már legyártott termékekkel, alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos;

e)

a belső események jelentésére szolgáló rendszert alakít ki és tart fenn a biztonság érdekében, hogy lehetővé tegye az eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását. Ez a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését;

f)

1.

a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultja felé jelent minden olyan esetet, amelyben a gyártó termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket hozott forgalomba, s később megállapították, hogy azok eltérnek a vonatkozó tervadatoktól, valamint a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjával együtt vizsgálatot folytat azoknak az eltéréseknek a meghatározására, amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek;

2.

jelenti az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága felé azokat az eltéréseket, amelyeket az 1. albekezdésnek megfelelően határoztak meg, és amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek. Ezeket a jelentéseket az ügynökség által a 21.A.3A.b) 2. pontjának megfelelően megállapított, illetve a tagállam illetékes hatósága által elfogadott formában és módon teszik meg;

3.

abban az esetben, ha a gyártó valamely másik gyártó szervezet beszállítója, minden olyan esetet jelent a másik szervezet felé, amelyben termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket hozott forgalomba a szóban forgó szervezet részére, és azokról később megállapította, hogy valószínűleg eltéréseket tartalmaznak a vonatkozó tervadatoktól.

21.A.130.   Megfelelőségi nyilatkozat

a)

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója a teljes légi járműre vonatkozóan 52. számú EASA Megfelelőségi Nyilatkozat űrlapot, más termékekre, alkatrészekre vagy berendezésekre pedig 1. számú EASA-nyilatkozatűrlapot bocsát ki (lásd a I. függeléket). Ezt a nyilatkozatot a gyártó szervezetnél felelős beosztást betöltő, arra feljogosított személy írja alá.

b)

A megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:

1.

nyilatkozatot valamennyi termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozóan, amely szerint a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a jóváhagyott tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

2.

nyilatkozatot valamennyi légi járműre vonatkozóan, amely szerint a légi járművön elvégezték a 21.A.127. a) pont szerinti földi és repülési teszteket; továbbá

3.

nyilatkozatot valamennyi hajtóműre vagy változtatható állásszögű légcsavarra vonatkozóan, amely szerint a hajtóművön vagy a légcsavaron a gyártó a 21.A.128. pontnak megfelelően elvégezte a végleges működési tesztet, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja által nyújtott adatok alapján megállapította, hogy valamennyi elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor érvényes alkalmazandó kibocsátási előírásoknak.

c)

Ezeknek a termékeknek, alkatrésznek vagy berendezésnek valamennyi gyártója:

1.

a termék, alkatrész vagy berendezés tulajdonjogának első átruházásákor; illetve

2.

a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa eredeti kiállításának kérelmezésekor; illetve

3.

a hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés légialkalmassági engedélyezési okmánya eredeti kiállításának kérelmezésekor,

érvényes megfelelőségi nyilatkozatot mutat be az illetékes hatóság általi érvényesítés céljából.

d)

Az illetékes hatóság a megfelelőségi nyilatkozatot ellenjegyzésével érvényesíti, ha a vizsgálatot követően megállapítja, hogy a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van.

G. ALRÉSZ –   A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.131.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben megállapítjuk:

a)

a gyártó szervezet jóváhagyása kiadási eljárását olyan gyártó szervezetek számára, amelyek igazolják, hogy termékeik, alkatrészeik és berendezéseik az alkalmazandó tervadatoknak megfelelnek;

b)

az említett jóváhagyások kérelmezőinek vagy jogosultjának jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.133.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek az értelmében. A kérelmező:

a)

indokolja, hogy valamely meghatározott munkaterületen az ennek az alrésznek megfelelő jóváhagyás alkalmas valamely meghatározott terv szerinti megfelelőség igazolására; továbbá

b)

rendelkezik a szóban forgó meghatározott tervre vonatkozó jóváhagyással, vagy azt kérelmezte; illetve

c)

a szóban forgó tervre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjével vagy jogosultjával történt megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és a tervezés kielégítő összehangolását.

21.A.134.   Kérelem

A gyártó szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, és a kérelem tartalmazza a 21.A.143. pontban előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiadását a 21.A.151. pont szerint kérik.

21.A.135.   A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet jogosult rá, hogy az illetékes hatóság kiadja a számára a gyártó szervezet jóváhagyását, miután ennek az alrésznek az értelmében igazolta, hogy megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

21.A.139.   Minőségügyi rendszer

a)

A gyártó szervezet bizonyítja, hogy minőségügyi rendszert hozott létre, és képes annak fenntartására. A minőségügyi rendszert dokumentálják. A minőségügyi rendszer segítségével a szervezet biztosítani tudja, hogy a szervezet vagy partnerei által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott valamennyi termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van, s ennek megfelelően gyakorolhatja a 21.A.163. pontban meghatározott kiváltságokat.

b)

A minőségügyi rendszer tartalmazza:

1.

a körülményektől függően az alábbiakra vonatkozó ellenőrzési eljárásokat a jóváhagyás körén belül:

i.

a dokumentumok kiállítására, jóváhagyására vagy módosítására;

ii.

az eladók és alvállalkozók értékelő auditálására és ellenőrzésére;

iii.

annak ellenőrzésére, hogy a beérkező termékek, alkatrészek, anyagok és berendezések (beleértve a termékek beszerzői által új vagy használt állapotban szállított tételeket is) megfelelnek az alkalmazandó tervadatokban előírtaknak;

iv.

a meghatározásra és nyomon követhetőségre;

v.

a gyártási folyamatokra;

vi.

az ellenőrzésre és vizsgálatra, beleértve a gyári berepüléseket is;

vii.

az eszközök, befogó berendezések és tesztberendezések kalibrálására;

viii.

a nem megfelelő tételek ellenőrzésére;

ix.

a tervezési jóváhagyás kérelmezőjével vagy jogosultjával történő légialkalmassági összhangolásra;

x.

a nyilvántartások készítésére és megőrzésére;

xi.

a személyzet szakértelmére és szakképzettségére;

xii.

a légialkalmassági forgalomba hozatali okmányok kiállítására;

xiii.

a kezelésre, tárolásra és csomagolásra;

xiv.

a belső minőségügyi ellenőrzésekre és az azokból következő kiigazító intézkedésekre;

xv.

a jóváhagyás feltételeinek megfelelően bármely, a jóváhagyott létesítményeken kívüli helyszínen végzett munkára;

xvi.

a gyártás befejezését követően, de a szállítást megelőzően a repülőgép biztonságos üzemkész állapotának fenntartása érdekében végzett munkára;

xvii.

repülési engedélyek kiadása és a kapcsolódó repülési feltételek jóváhagyása.

Az ellenőrzési eljárások meghatározott rendelkezéseket tartalmaznak valamennyi kritikus alkatrészt illetően.

2.

minőségügyi rendszer dokumentált eljárásai betartásának és megfelelőségének felügyeletére független minőségbiztosítási beosztást. A felügyeletbe beletartozik a visszacsatolási rendszer a 21.A.145. c) pont 2. alpontjában említett személyhez vagy személyek csoportjához és végezetül a 21.A.145. c) pont 1. alpontjában említett vezetőhöz annak érdekében, hogy szükség esetén kiigazító intézkedéseket lehessen biztosítani.

21.A.143.   Részletes ismertetés

a)

A szervezet az illetékes hatósághoz benyújtja a gyártó szervezet részletes ismertetését, amelyben az alábbi információk szerepelnek:

1.

felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy mindenkor meg fognak felelni a gyártó szervezet részletes ismertetésének és bármely hozzá kapcsolódó kézikönyvnek, amely a jóváhagyott szervezet ezen alrész szerinti megfelelőségét határozza meg;

2.

az illetékes hatóság által a 21.A.145. c) pont 2. alpontjának megfelelően elfogadott vezetők beosztása és neve;

3.

a vezetőknek a 21.A.145. c) pont 2. alpontjában előírt kötelességei és felelősségei, beleértve azokat az kérdéseket is, amelyeket a szervezet nevében az illetékes hatóságnál közvetlenül intézhetnek;

4.

szervezeti felépítési ábra, amely a vezetők kapcsolódó felelősségi láncait mutatja be a 21.A.145. c) pont 1. és 2. alpontja előírásainak megfelelően;

5.

a 21.A.145. d) pontban említett tanúsító személyzet névsora;

6.

a munkaerőforrások általános leírása;

7.

a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványában szereplő telephelyeken található létesítmények általános leírása;

8.

általános leírás a gyártó szervezet a jóváhagyás feltételeihez kapcsolódó munkáinak köréről;

9.

az illetékes hatóságnak a szervezetben történt módosításokról való értesítésére szolgáló eljárás;

10.

a gyártó szervezet részletes leírásának módosítási eljárása;

11.

a minőségügyi rendszer és az eljárások 21.A.139. b) pont 1. alpontjában előírt leírása;

12.

a 21.A.139. a) pontban említett harmadik felek felsorolása.

b)

A gyártó szervezet részletes leírását szükség esetén módosítják, hogy az mindenkor pontosan mutassa be a szervezetet, továbbá minden módosításból egy másolatot benyújtanak illetékes hatósághoz.

21.A.145.   Jóváhagyási követelmények

A gyártó szervezet a 21.A.143. pont szerint benyújtott információk alapján bizonyítja, hogy:

a)

az általános jóváhagyási követelmények tekintetében a létesítmények, munkafeltételek, berendezések és eszközök, eljárások és kapcsolódó anyagok, a személyzet létszáma és szakértelme, és az általános szervezet megfelelő a 21.A.165. pont szerinti kötelezettségek ellátásához.

b)

az összes légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatok tekintetében:

1.

a gyártó szervezet ezeket az adatokat megkapja az ügynökségtől és a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjától vagy kérelmezőjétől a vonatkozó tervadatok szerinti megfelelőség meghatározásához;

2.

a gyártó szervezet eljárást alakított ki annak biztosítására, hogy a légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatokat helyesen vegyék fel a gyártási adataiba;

3.

ezeket az adatokat rendszeresen módosítják, és minden olyan személy rendelkezésére bocsátják, akinek feladatai ellátásához szüksége van az ezekhez az adatokhoz való hozzáférésre.

c)

a vezetőség és az alkalmazottak tekintetében:

1.

a gyártó szervezet igazgatót nevezett ki, aki az illetékes hatóság felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. A szervezeten belüli felelőssége annak biztosítására terjed ki, hogy valamennyi gyártási folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint, hogy a gyártó szervezet folyamatosan betartsa a 21.A.143. pontban említett részletes ismertetésben szereplő adatokat és eljárásokat;

2.

a gyártó szervezet egy vagy több személyt nevezett ki annak biztosítására, hogy a szervezet betartsa az I. mellékletben (21. rész) foglalt követelményeket, és meghatározta ezeket a személyeket és azok hatásköreit. Ezek a személyek az 1. pontban említett felelős vezető közvetlen felügyelete alatt járnak el. A kijelölt személyek igazolni tudják a feladataik ellátáshoz szükséges megfelelő szaktudást, szakmai hátteret és tapasztalatot;

3.

az alkalmazottaknak minden szinten megfelelő hatáskört biztosítanak kijelölt feladataik ellátásához, valamint hogy a szervezeten belül teljes körűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatokkal kapcsolatos tevékenységeket;

d)

a tanúsítást végző személyzet tekintetében, akiket a gyártó szervezet felhatalmazott a 21.A.163. pont szerint kiállított dokumentumok aláírására a jóváhagyás alkalmazási köre vagy feltételei szerint:

1.

a tanúsítást végző személyzet ismeretei, szakmai háttere (beleértve a szervezeten belüli más feladatokat is) és tapasztalata megfelelő kijelölt feladatai ellátásához.

2.

a gyártó szervezet a tanúsítást végző személyzet valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, amelyben a hatáskörük is részletesen szerepel.

3.

a tanúsítást végző személyzet tagjai rendelkeznek a hatáskörükre vonatkozó igazolással.

21.A.147.   A jóváhagyott gyártó szervezet módosításai

a)

A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadását követően a jóváhagyott gyártó szervezet valamennyi módosítását, amely a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, vagy ezek légialkalmasságának, illetve zajszint, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási jellemzőinek szempontjából jelentős, különösen a minőségügyi rendszer módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá. Az illetékes hatósághoz jóváhagyási kérelmet nyújtanak be, és a szervezet a módosítás végrehajtását megelőzően igazolja az illetékes hatóság felé, hogy továbbra is megfelel az ebben az alrészben foglaltaknak.

b)

Az illetékes hatóság meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint az ennek az alrésznek az alapján jóváhagyott gyártó szervezet működhet a szóban forgó módosítások során, kivéve azt az esetet, ha az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a jóváhagyást fel kell függeszteni.

21.A.148.   Telephely módosítása

A jóváhagyott gyártó szervezet gyártó létesítményei telephelyének módosítása jelentősnek minősül, s ezért annak meg kell felelnie a 21.A.147. pont rendelkezéseinek.

21.A.149.   Átruházhatóság

A gyártó szervezet jóváhagyása nem ruházható át azt az esetet kivéve ha erre a tulajdonviszonyban bekövetkezett módosulás miatt kerül sor, ami a 21.A.147. pont alkalmazásában jelentős módosításnak minősül.

21.A.151.   A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételeiben meghatározzák a munka körét, a termékeket, illetve az alkatrészek és berendezések kategóriáit (vagy mindkettőt), amelyek tekintetében a jóváhagyás jogosultja a 21.A.163. pont szerinti kiváltságok gyakorlására jogosult.

Ezeket a feltételeket a gyártó szervezet jóváhagyásának részeként adják ki.

21.A.153.   A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az illetékes hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott formában és módon nyújtják be. A kérelmező megfelel az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelményeknek.

21.A.157.   Vizsgálatok

A gyártó szervezet intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az illetékes hatóság elvégezhessen minden olyan vizsgálatot, beleértve a partnerek és alvállalkozók vizsgálatát is, amelyre az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelmények jelenlegi és későbbi betartásának betartásának a megállapításához szükség van.

21.A.158.   Vizsgálati eredmények

a)

Ha objektív bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja nem tartja be az I. mellékletben (21. rész) foglalt követelményeket, a vizsgálati eredményeket az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1.

első szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben (21. rész) foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát;

2.

második szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben (21. rész) foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b)

Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) pont értelmében eltérést eredményezhet.

c)

A vizsgálati eredményekről szóló 21.B.225. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően,

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedéseket;

2.

második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság által a kiigazító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a három hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az illetékes hatóság a három hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az illetékes hatóság által elfogadott kiigazító intézkedési terv;

3.

harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja részéről.

d)

Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén a gyártó szervezet jóváhagyása részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható a 21.B.245. pont értelmében. A gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja a gyártó szervezet jóváhagyásának korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21.A.159.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

A gyártó szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A gyártó szervezet jóváhagyása az alábbi eseteket kivéve marad hatályban:

1.

a gyártó szervezet nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2.

az illetékes hatóságot a jóváhagyás jogosultja, vagy annak bármelyik partnere vagy alvállalkozója megakadályozza a 21.A.157. pont szerinti vizsgálatok végrehajtásában; illetve

3.

bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a gyártó szervezet nem képes kielégítő ellenőrzést fenntartani az engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek vagy berendezések gyártását illetően; illetve

4.

a gyártó már nem felel meg a 21.A.133. pont követelményeinek; illetve

5.

a bizonyítványt a 21.B.245. pontban foglaltaknak megfelelően visszaadták vagy visszavonták.

b)

A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21.A.163.   Kiváltságok

A 21.A.135. pontnak megfelelően kiadott jóváhagyás feltételei szerint a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja:

a)

elvégezheti az I. mellékletben (21. rész) foglalt gyártási tevékenységeket;

b)

teljes légi jármű esetén és a 21.A.174. pont szerinti Megfelelőségi Nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) bemutatását követően légi jármű légialkalmassági bizonyítvány és zajbizonyítványt szerezhet további bizonyítás nélkül;

c)

más termékek, alkatrészek vagy berendezések esetén hivatalos forgalomba hozatali bizonyítványt (1. számú EASA-űrlap) bocsáthat ki további bizonyítás nélkül;

d)

karbantarthatja az általa gyártott új repülőgépet, és a szóban forgó karbantartással kapcsolatban üzembehelyezési bizonyítványt adhat ki (53. számú EASA-űrlap);

e)

a gyártásért felelős illetékes hatósággal egyeztetett eljárásnak megfelelően, saját gyártású légi járművek esetében, és ha a gyártó szervezet a gyártó szervezet jóváhagyási eljárásának (POA) megfelelően saját maga ellenőrzi a légi járművek kialakítását, és igazolja a járműhöz jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21.A.711. c) ponttal összhangban kiállíthatja a repülési engedélyt, és ennek keretében a 21.A.710. b) ponttal összhangban jóváhagyhatja a repülési feltételeket.

21.A.165.   A jóváhagyás jogosultjának kötelezettségei

A gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja:

a)

biztosítja, hogy a gyártó szervezet a 21.A.143. pontnak megfelelően átadott részletes ismertetését és azokat a dokumentumokat, amelyekre abban hivatkozás történik, alapvető munkadokumentumokként használják a szervezeten belül;

b)

folyamatosan gondoskodik róla, hogy a gyártó szervezet megfeleljen a gyártó szervezet jóváhagyásához jóváhagyott adatoknak és eljárásoknak;

c)

1.

meghatározza, hogy valamennyi elkészült légi jármű megfelel a típustervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van, mielőtt az illetékes hatósághoz a Megfelelőségi Nyilatkozatokat benyújtaná; illetve

2.

meghatározza, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések elkészültek, továbbá megfelelnek a jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban vannak, mielőtt a jóváhagyott tervadatoknak való megfelelés és a biztonságos üzemkész állapot meglétének tanúsítása céljából kiállítaná az 1. számú EASA-űrlapot, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának jogosultja által szolgáltatott adatok alapján meghatározza, hogy a 21.A.18. b) pont szerinti fogalommeghatározásnak megfelelően minden elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor hatályos, a kibocsátási előírásoknak való megfelelés tanúsításához alkalmazandó kibocsátási követelményeknek; illetve

3.

az 1. számú EASA-űrlap kiállítását megelőzően meghatározza, hogy más termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelnek az alkalmazandó adatoknak;

d)

az elvégzett munkákkal kapcsolatos valamennyi adatot nyilvántartja.

e)

a belső események jelentésére szolgáló rendszert alakít ki és tart fenn a biztonság érdekében, hogy lehetővé tegye az eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását. Ez a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését;

f)

1.

a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultja felé jelent minden olyan esetet, ahol a gyártó szervezet olyan termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket adott ki, amelyeknél megállapították, hogy az alkalmazandó tervadatoktól való lehetséges eltéréseket tartalmaznak, és vizsgálatot folytat a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjával együtt annak érdekében, hogy meghatározza azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek;

2.

az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága felé jelenti azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek, és amelyeket az 1. albekezdésnek megfelelően határozott meg. Ezeket a jelentéseket az ügynökség által a 21.A.3A.b) 2. pontjának megfelelően meghatározott, illetve a tagállam illetékes hatósága által elfogadott formában és módon nyújtják be;

3.

ha a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja valamely másik gyártó szervezet beszállítója, e felé a másik szervezet felé is jelent minden olyan esetet, amikor termékeket, alkatrészeket és berendezéseket hozott forgalomba a szóban forgó szervezet számára, és azokról később megállapította, hogy az alkalmazandó tervadatoktól való lehetséges eltéréseket tartalmazhatnak;

g)

segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjának a gyártott termékekkel, alkatrészekkel és berendezésekkel kapcsolatos valamennyi folyamatos légialkalmassági intézkedés elvégzését illetően;

h)

archiváló rendszert hoz létre, amely tartalmazza a partnereivel, beszállítóival és alvállalkozóival szemben támasztott követelményeket, és biztosítja a termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolására használt adatok megőrzését. Ezeket az adatokat az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják és megőrzik, hogy információt tudjanak nyújtani a termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról;

i)

abban az esetben, ha a jóváhagyás jogosultja a jóváhagyás feltételeinek megfelelően üzembe helyezési bizonyítványt ad ki, a bizonyítvány kiállítását megelőzően megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemkész állapotban vannak;

j)

amennyiben az alkalmazható, a 21.A.163. e) pontban meghatározott kiváltságnak megfelelően meghatározza a repülési engedély kiadásának feltételeit;

k)

amennyiben az alkalmazható, a 21.A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21.A.711. c) és e) pontoknak való megfelelőséget.

H. ALRÉSZ –   LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21.A.171.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a légialkalmassági bizonyítványok kiállítási eljárását.

21.A.172.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban („nyilvántartásba vevő tagállam”) valamely légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve a szóban forgó személy képviselője jogosult ennek az alrésznek megfelelően kérelmezni az említett légi jármű légialkalmassági bizonyítványát.

21.A.173.   Osztályozás

A légialkalmassági bizonyítványokat az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

a)

Légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki, amely megfelel az I. mellékletnek (21. rész) megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak.

b)

Korlátozott légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki:

1.

amely megfelel az I. mellékletnek (21. rész) megfelelően kiállított korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak; illetve

2.

amelynek a megfelelőségét a megfelelő biztonságot nyújtó különleges légialkalmassági előírások szerint az ügynökség számára igazolták.

21.A.174.   Kérelem

a)

A 21.A.172. pont szerint a légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b)

Minden légialkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem tartalmazza:

1.

a kérelmezett légialkalmassági bizonyítvány besorolását;

2.

új repülőgép tekintetében:

i.

megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet:

a 21.A.163. b) pont szerint adtak ki, illetve

a 21.A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság érvényesített, vagy

behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt nyilatkozatot, hogy a légi jármű az ügynökség által jóváhagyott tervnek megfelelő;

ii.

a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést, valamint a terhelési lapot;

iii.

a repülési kézikönyvet, ha a szóban forgó légi járműre alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény azt előírja;

3.

használt légi jármű tekintetében:

i.

a tagállamokból származó légi jármű esetében az M. rész szerint kiállított légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

ii.

harmadik államból származó légi jármű esetében:

nyilatkozatot annak az államnak az illetékes hatóságától, ahol a légi járművet nyilvántartásba vették, amely nyilatkozatban feltüntetik a légi jármű a nyilvántartás szerinti állapotát az átruházáskor,

a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést, valamint a terhelési lapot,

a repülési kézikönyvet, ha a szóban forgó légi járműre alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény azt előírja,

a korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához, beleértve a 21.B.327. c) pontnak megfelelően valamely korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal összefüggő valamennyi korlátozást,

a légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítására, valamint az M. rész szerinti légialkalmassági felülvizsgálatot követően légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó ajánlást.

c)

Eltérő megállapodás hiányában a b) 2. i. és a b) 3. ii. pontokban említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21.A.175.   Nyelv

A kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszer-jelöléseket, valamint az alkalmazandó tanúsítási leírásban előírt egyéb szükséges információkat az Európai Unió egy vagy több, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára elfogadható hivatalos nyelvén ismertetik.

21.A.177.   Módosítások vagy változtatások

A légialkalmassági bizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21.A.179.   Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

a)

Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

1.

abban az esetben, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

2.

ha a légi járművet valamely másik tagállamban vették nyilvántartásba, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt az alábbiaknak megfelelően adják ki:

i.

a korábbi légialkalmassági bizonyítvány vagy az M. rész szerint kiállított érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány bemutatásakor; továbbá

ii.

ha eleget tettek a 21.A.175. pontban foglaltaknak.

b)

Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, és a légi járműnek van korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak meg nem felelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványa, a légialkalmassági bizonyítványokat a légi járművel együtt átruházzák, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel, egyébként pedig kizárólag azon nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának a hivatalos beleegyezésével ruházzák át, amely tagállamba a légi járművet átruházzák.

21.A.180.   Ellenőrzések

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának kérésére a légialkalmassági bizonyítvány jogosultja lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a légi járművet, amelyre a légialkalmassági bizonyítványt kiállították.

21.A.181.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

A légialkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány az alábbi feltételekkel marad érvényben:

1.

ha betartják a típusterv és a folyamatos légialkalmasságra alkalmazandó követelményeket; továbbá

2.

a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3.

a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21.A.51. pont alapján;

4.

a bizonyítványt nem adták vissza vagy nem vonták vissza a 21.B.330. pont szerint.

b)

A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

21.A.182.   A légi jármű meghatározása

A légialkalmassági bizonyítvány kérelmezője ennek az alrésznek megfelelően igazolja, hogy légi járművét a Q. alrésznek megfelelően határozták meg.

I. ALRÉSZ –   ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21.A.201.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben a zajbizonyítványok kiállítási eljárását határozzuk meg.

21.A.203.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban („nyilvántartásba vevő tagállam”) egy légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve ennek a személynek a képviselője jogosult kérelmezni a szóban forgó légi jármű légialkalmassági bizonyítványát ennek az alrésznek megfelelően.

21.A.204.   Kérelem

a)

A 21.A.203. cikk szerint a zajbizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b)

Minden kérelem tartalmazza az alábbiakat:

1.

új repülőgép tekintetében:

i.

megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet:

a 21.A.163. b) pont szerint adtak ki, illetve

a 21.A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság igazol, vagy

behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt nyilatkozatot, hogy a légi jármű az ügynökség által jóváhagyott tervnek megfelel; továbbá

ii.

a zajkibocsátással kapcsolatos információt, amelyet az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határoztak meg;

2.

használt légi jármű tekintetében:

i.

az alkalmazandó zajkibocsátási követelmények szerint meghatározott zajkibocsátási információt; valamint

ii.

a korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához.

c)

Eltérő megállapodás hiányában a b) pont 1. alpontjában említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21.A.207.   Módosítások vagy változtatások

A zajbizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21.A.209.   Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

a)

ha továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a zajbizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

b)

ha a légi járművet másik tagállam nyilvántartásába vezetik át, a zajbizonyítványt a korábbi zajbizonyítvány bemutatását követően adják ki.

21.A.210.   Ellenőrzések

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának kérésére a zajbizonyítvány jogosultja lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a légi járművet, amelyre a zajbizonyítványt kiállították.

21.A.211.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

A zajbizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány az alábbi feltételekkel marad érvényben:

1.

ha betartják a típusterv, a környezetvédelem és a folyamatos légialkalmasság alkalmazandó követelményeit; továbbá

2.

a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3.

a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21.A.51. pont alapján;

4.

a bizonyítványt nem adták vissza, illetve nem vonták vissza a 21.B.430. pont alapján.

b)

A bizonyítvány visszaadása, illetve visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

J. ALRÉSZ –   A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21.A.231.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a tervező szervezet jóváhagyási eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és jogosultjainak a jogait és kötelezettségeit.

21.A.233.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek megfelelően:

a)

a 21.A.14., 21.A.112B. vagy 21.A.432B. vagy 21.A.602B. pont szerint; illetve

b)

kis módosítások vagy kisebb javítási tervek jóváhagyásához abban az esetben, ha azt a 21.A.263. pont szerinti kiváltságok megszerzésének céljából kérik.

21.A.234.   Kérelem

A tervező szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, továbbá a kérelem tartalmazza a 21.A.243. pont által előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiállítását a 21.A.251. pont szerint kérik.

21.A.235.   A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet abban az esetben jogosult rá, hogy a részére az ügynökség a tervező szervezet jóváhagyását kiadja, ha bizonyította az alkalmazandó követelmények szerinti megfelelőségét ennek az alrésznek az értelmében.

21.A.239.   Tervezésbiztosítási rendszer

a)

A tervező szervezet bizonyítja, hogy tervezésbiztosítási rendszert alakított ki a kérelemben szereplő termékek, alkatrészek és berendezések tervezésének és terv módosításainak ellenőrzésére és felügyeletére, és ennek a rendszernek a fenntartására képes. A tervezésbiztosítási rendszer lehetővé teszi a szervezet számára:

1.

annak biztosítását, hogy a termékek, alkatrészek és berendezések terve, illetve azok tervének módosítása megfelel a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek; valamint

2.

annak biztosítását, hogy megfelelően látja el feladatait:

i.

az I. mellékletben (21. rész) foglalt megfelelő rendelkezéseknek; valamint

ii.

a 21.A.251. pont szerint kiadott jóváhagyás feltételeinek megfelelően;

3.

a rendszer dokumentált eljárásai betartásának és megfelelőségének független felügyeletét. Ez a felügyelet visszacsatolási rendszer is tartalmaz a kiigazító intézkedésekért felelős személyhez vagy személyekhez.

b)

A tervezésbiztosítási rendszer tartalmazza a megfelelőség igazolásának független ellenőrzését, amely igazolás alapján a szervezet az ügynökség felé benyújtja a megfelelőségi nyilatkozatokat és a kapcsolódó dokumentációt.

c)

A tervező szervezet határozza meg, hogy a tervezésbiztosítási rendszer hogyan kezeli a tervezett alkatrészek vagy berendezések, illetve a partnerek vagy alvállalkozók által írásos eljárásokban szabályozott módszerek szerint végzett feladatok elfogadhatóságát.

21.A.243.   Adatok

a)

A tervező szervezet az ügynökség rendelkezésére bocsátja a kézikönyvet, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén ismerteti a szervezetet, a kapcsolódó eljárásokat és a tervezendő termékeket, illetve a termékek módosításait.

b)

Ha bármely alkatrészt vagy berendezést, illetve a termékek bármely módosítását partner szervezetek vagy alvállalkozók végzik, a kézikönyv tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a tervező szervezet miként tudja biztosítani minden alkatrészre és berendezésre nézve a 21.A.239. b) pontban előírt megfelelőségi biztosítékot, továbbá közvetlenül vagy hivatkozások révén tartalmazza az ennek a nyilatkozatnak a megalapozásához az említett partnerek vagy alvállalkozók tervezési tevékenységére és szervezetére vonatkozó szükséges leírásokat és információkat.

c)

A kézikönyvet szükség szerint módosítják, hogy az mindenkor a szervezet érvényes leírását tartalmazza, és a módosítások példányait benyújtják az ügynökséghez.

d)

A tervező szervezet benyújtja a vezetőség tagjai és a szervezeten belül a légialkalmasságot és a környezetvédelmet befolyásoló döntések meghozataláért felelős más személyek képzettségére és tapasztalataira vonatkozó nyilatkozatot.

21.A.245.   Jóváhagyási követelmények

A tervező szervezet a 21.A.243. pont szerint benyújtott információ alapján bizonyítja, hogy a 21.A.239. pont rendelkezéseinek betartásán túl:

a)

az összes műszaki részleg alkalmazottai kellő létszámúak és tapasztalatúak, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek feladataik ellátásához, továbbá ezek a feladatok, valamint az elhelyezés, a létesítmények és a berendezések együttesen megfelelőek ahhoz, hogy az alkalmazottak gondoskodhassanak a termékre vonatkozó légialkalmassági és környezetvédelmi célkitűzések teljesüléséről;

b)

az egyes részlegeken belül és a részlegek között a munkát teljes mértékben és hatékonyan hangolják össze a légialkalmassági és környezetvédelmi ügyek tekintetében.

21.A.247.   A tervezésbiztosítási rendszer módosításai

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadását követően a tervezésbiztosítási rendszer a termék megfelelőségének igazolása, illetve annak légialkalmassága és környezetvédelme szempontjából jelentős módosítását az ügynökség hagyja jóvá. A jóváhagyásra vonatkozó kérelmet írásban nyújtják be az ügynökséghez, és a tervező szervezet a módosítás végrehajtását megelőzően bizonyítja az ügynökség számára a kézikönyv tervezett módosításai alapján, hogy annak végrehajtását követően továbbra is meg fog felelni az ebben az alrészben foglaltaknak.

21.A.249.   Átruházhatóság

A tulajdonviszonyban bekövetkezett, a 21.A.247. pont alkalmazásában jelentősnek minősülő változások kivételével a tervező szervezet jóváhagyása nem ruházható át.

21.A.251.   A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételeiben meghatározzák a tervezési munkának azokat a típusait, valamint a termékek, alkatrészek és berendezések azokat a kategóriáit, amelyekre a tervező szervezet rendelkezik a tervező szervezeti jóváhagyással, továbbá azokat a beosztásokat és feladatköröket, amelyek ellátására a szervezet a termékek légialkalmasságával, zajkibocsátási jellemzőivel, üzemanyag-kieresztésével és égéstermék kibocsátásaival összefüggésben jóváhagyással rendelkezik. A segédhajtóműre (APU) vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványt vagy ETSO-engedélyt is magában foglaló tervező szervezeti jóváhagyás esetében a jóváhagyás feltételei a termékek vagy segédhajtóművek jegyzékét is tartalmazzák. Ezeket a feltételeket a tervező szervezet jóváhagyásának részeként adják ki.

21.A.253.   A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az ügynökség hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be. A tervező szervezet betartja az ebben az alrésznek az értelmében alkalmazandó követelményeket.

21.A.257.   Vizsgálatok

a)

A tervező szervezet intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az ügynökség elvégezhesse az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelmények folyamatos betartásának megállapításához szükséges bármely vizsgálatot, beleértve a partnerek és alvállalkozók vizsgálatát is.

b)

A tervező szervezet lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az megvizsgáljon bármely jelentést, elvégezhessen bármely vizsgálatot, illetve részt vehessen bármely repülési vagy földi teszten, amely a kérelmező által a 21.A.239. b) pont szerint benyújtott megfelelőségi nyilatkozatok érvényességének ellenőrzéséhez szükséges.

21.A.258.   Vizsgálati eredmények

a)

Ha objektív bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja nem tartja be ennek a mellékletnek a követelményeit, a vizsgálati eredményeket az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1.

első szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát;

2.

második szintű vizsgálati eredmény az ebben a mellékletben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b)

Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) pont értelmében eltérést eredményezhet.

c)

Az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelő vizsgálati eredményekről szóló értesítés átvételét követően:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az ügynökség megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedéseket;

2.

második szintű vizsgálati eredmények esetén az ügynökség által a kiigazító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a három hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az ügynökség a három hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az ügynökség által elfogadott kiigazító intézkedési terv;

3.

harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja részéről.

d)

Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén a tervező szervezet jóváhagyása részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárások szerint. A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja a tervező szervezet jóváhagyásának korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21.A.259.   Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a)

A tervező szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A tervező szervezet jóváhagyása az alábbi esetek kivételével marad hatályban:

1.

a tervező szervezet nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2.

az ügynökséget a jóváhagyás jogosultja, vagy annak bármelyik partnere vagy alvállalkozója megakadályozza a 21.A.257. pont szerinti vizsgálatok elvégzésében; illetve

3.

bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a tervezésbiztosítási rendszer nem képes kielégítően biztosítani az engedély tárgyát képező termékek, illetve azok módosításai tervezésének ellenőrzését; illetve

4.

a bizonyítványt az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárások értelmében visszaadták vagy visszavonták.

b)

A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az ügynökséghez.

21.A.263.   Kiváltságok

a)

A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja jogosult tervezési tevékenységek végzésére ennek a mellékletnek megfelelően, valamint a jóváhagyásának körén belül.

b)

A 21.A.257. b) pont szerint az ügynökség további ellenőrzés nélkül elfogadja azokat a kérelmező által benyújtott megfelelőségi dokumentumokat, amelyeket az alábbiak megszerzése érdekében nyújtanak be:

1.

repülési engedély kiállításához szükséges repülési feltételek jóváhagyása; vagy

2.

típusalkalmassági bizonyítvány vagy típusterv nagy módosításának jóváhagyása; vagy

3.

kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány; vagy

4.

a 21.A.602B. b) 1. pont esetében az ETSO-engedély; vagy

5.

jelentős javítási terv jóváhagyása.

c)

A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja a jóváhagyás feltételeinek keretén belül és a tervezésbiztosítási rendszer kapcsolódó eljárásainak megfelelően jogosult rá, hogy:

1.

a típustervek módosításait és a javításokat „nagy” vagy „kis” módosításként, illetve javításként osztályozza;

2.

jóváhagyja a típusterv kis módosításait és a kis javításokat;

3.

az általa kiadott tájékoztatás és utasítások tartalmazzák a következő nyilatkozatot: „E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt”;

4.

jóváhagyja a légi jármű repülési kézikönyvének és kiegészítéseinek kisebb átdolgozásait, és ezeket az átdolgozásokat a következő nyilatkozat kíséretében adja ki: „A(z) [ZZ]. hivatkozási számú AFM (vagy kiegészítés) [YY]. sz. módosításának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt”;

5.

jóváhagyja olyan termékek vagy segédhajtóművek nagy javításait, amelyekhez típusalkalmassági bizonyítvánnyal, vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy ETSO-engedéllyel rendelkezik;

6.

jóváhagyja a repülési engedély 21.A.710. a) pont 2. alpontjával összhangban történő kiállításának feltételeit, a 21.A.701. pont a) 15. alpontjában meghatározott célra kiállított repülési engedélyek kivételével;

7.

olyan légi járművek esetében, amelyeket maga tervezett vagy módosított, valamint amelyekre vonatkozóan a 21.A.263. c) 6. pont értelmében maga hagyta jóvá a repülési engedély kiadásának feltételeit, továbbá abban az esetben, ha a tervező szervezet a tervező szervezetként való jóváhagyása (DOA) értelmében ellenőrzése alatt tartja a légi jármű kialakítását és maga igazolja a repüléshez jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21.A.711. b) ponttal összhangban kiállítsa a repülési engedélyt.

21.A.265.   A tervező szervezet jóváhagyása jogosultjának kötelezettségei

A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja:

a)

a kézikönyvet a tervezésbiztosítási rendszernek megfelelően karbantartja;

b)

biztosítja, hogy ezt a kézikönyvet a szervezeten belül alapvető munkadokumentumként használják;

c)

meghatározza, hogy a termékek, illetve adott esetben azok módosításainak vagy javításainak tervezése megfelel az alkalmazandó követelményeknek, és nem tartalmaz veszélyes tulajdonságokat;

d)

a 21.A.263. pont szerinti kiváltságok alapján jóváhagyott kis módosítások vagy javítások kivételével az ügynökség számára nyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentációt biztosít, amelyben megerősíti a c) pontban foglaltak előírások betartását;

e)

az ügynökség számára információkat vagy utasításokat ad a 21.A.3B. pont értelmében előírt intézkedésekkel kapcsolatban;

f)

amennyiben az alkalmazható, a 21.A.263. c) pont 6. alpontjában meghatározott kiváltságnak megfelelően meghatározza a repülési engedély kiadásának feltételeit;

g)

amennyiben az alkalmazható, a 21.A.263. c) pont 7. alpontja szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21.A.711. b) és e) pontoknak való megfelelőséget.

K. ALRÉSZ –   ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21.A.301.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az alkatrészek és berendezések jóváhagyásával kapcsolatos eljárást.

21.A.303.   Az alkalmazandó követelmények betartása

A típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe beszerelésre kerülő alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolását a következőképpen végzik el:

a)

a B., D. vagy E. alrész azon típusvizsgálati eljárásaival összekapcsolva, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beszerelik őket; illetve

b)

adott esetben az O. alrész ETSO engedélyezési eljárásai alapján; illetve

c)

szabványos alkatrészek esetében a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően.

21.A.305.   Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

Minden esetben, amikor valamely alkatrész vagy berendezés jóváhagyását az Uniós jog vagy az ügynökségi intézkedések kifejezetten előírják, az alkatrész vagy berendezés megfelel az alkalmazandó ETSO-nak, illetve a valamely adott esetben az ügynökség által egyenértékűnek elismert műszaki leírásnak.

21.A.307.   Alkatrészek és berendezések forgalomba hozatala beszerelésre

Alkatrészt vagy berendezést kizárólag abban az esetben lehet beszerelni típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe, ha biztonságos üzemkész állapotban van, és:

a)

csatoltak hozzá üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap), amely igazolja, hogy a darab gyártása jóváhagyott tervadatoknak megfelelően történt, jelzése megfelel a Q. alrésznek; vagy

b)

szabványos alkatrész; vagy

c)

ELA1 vagy ELA2 légi jármű esetében olyan alkatrész vagy berendezés:

1.

amely nem korlátozott üzemidejű, nem elsődleges szerkezeti elem, nem a repülésvezérlés része;

2.

amelyet az alkalmazandó tervnek megfelelően gyártottak;

3.

amelynek jelzése megfelel a Q. alrésznek;

4.

amelyet konkrét légi járműbe való beszerelésre jelöltek ki;

5.

amely olyan légi járműbe kerül beszerelésre, amelynek tulajdonosa igazolta az 1–4. feltételnek való megfelelést és azért felelősséget vállalt.

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ –   JAVÍTÁSOK

21.A.431.   Alkalmazási kör

a)

Ebben az alrészben a javítási terv jóváhagyásának eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek vagy jogosultjainak a jogait és kötelezettségeit határozzuk meg.

b)

Meghatározzuk továbbá azokat a szabványos javításokat, amelyekre nem alkalmazandó az ezen alrész szerinti jóváhagyási eljárás.

c)

A „javítás” kár elhárítását, illetve a légi közlekedésre alkalmas állapot visszaállítását jelenti azt követően, hogy a gyártó valamely terméket, alkatrészt vagy berendezést első ízben üzembe helyezett.

d)

Az alkatrészek vagy berendezések cseréjével, tervezési tevékenység nélkül történő kárelhárítás karbantartási feladatnak minősül, s ennek megfelelően ennek a mellékletnek (21. rész) az értelmében jóváhagyást nem igényel.

e)

Az ETSO-cikkek javítása, hacsak nem segédhajtóműről (APU) van szó, az ETSO-terv módosításának minősül, és a 21.A.611. pont szerint végzik el.

21.A.431B.   Szabványos javítások

a)

Szabványos javítás az olyan javítás:

1.

amelyet a következők vonatkozásában végeznek:

i.

a legfeljebb 5 700 kg maximális felszállási tömegű repülőgépek;

ii.

a legfeljebb 3 175 kg tömegű forgószárnyas légi járművek;

iii.

ELA1 vagy ELA2 besorolású vitorlázó repülőgépek vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépek, légballonok és léghajók.

2.

amely követi a szabványos javítások meghatározásának és végrehajtásának elfogadható módszereit, technikáit és gyakorlatait, köztük a folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó kapcsolódó utasításokat tartalmazó, az ügynökség által kiadott tanúsítási előírásokban megadott tervadatokat; továbbá

3.

amely nem ellentétes a típusalkalmassági bizonyítvány birtokosának adataival.

b)

A 21.A.432A–21.A.451. pont nem alkalmazandó a szabványos javításokra.

21.A.432A.   Jogosultság

a)

Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkalmasságát a 21.A.432B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel nagy javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

b)

Bármely természetes vagy jogi személy jogosult arra, hogy kis javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

21.A.432B.   Az alkalmasság bizonyítása

a)

A nagy javítási terv jóváhagyásának kérelmezője úgy bizonyítja alkalmasságát, hogy rendelkezik a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával.

b)

A kérelmező az a) ponttól való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként kérheti az ügynökség beleegyezését az ennek az alrésznek való megfeleléshez szükséges meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenységsorozatokat megállapító eljárások használatához.

c)

Az a) és b) ponttól eltérve a kérelmező alkalmassága bizonyításaként kérheti azon minősítési rendszer ügynökség általi elfogadását, amely megállapítja a 21.A.14. c) pontban meghatározott termék javítása vonatkozásában az I. melléklet 21. részében foglaltak teljesítéséhez szükséges tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenységi sorrendet.

21.A.433.   Javítási terv

a)

A javítási terv kérelmezője:

1.

a körülményektől függően igazolja megfelelőségét a típusalkalmassági bizonyítványba, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy APU ETSO-engedélybe hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alap és környezetvédelmi követelmények, illetve a (javítási terv jóváhagyására vonatkozó) kérelem benyújtásakor hatályos követelmények, valamint azon tanúsítási leírás vagy különleges feltételek szerint, amelyek meghatározását az ügynökség szükségesnek tartja a típusalkalmassági bizonyítványba, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba vagy APU ETSO-engedélybe hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alap által meghatározottal egyenértékű biztonsági szint garantálásához;

2.

az ügynökség kérésére minden szükséges igazoló adatot benyújt;

3.

nyilatkozik az a) 1. pont szerinti tanúsítási leírás és környezetvédelmi követelmények betartásáról.

b)

Ha a kérelmező nem a típusalkalmassági bizonyítvány, illetve adott esetben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultja, a kérelmező saját erőforrásainak felhasználásával vagy adott esetben a típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultjával kötött megállapodás révén teljesítheti az a) pontban foglalt követelményeket.

21.A.435.   A javítások osztályozása

a)

A javítások lehetnek „nagy” vagy „kis” javítások. A besorolást a típusterv módosítására vonatkozó 21.A.91. pontban szereplő kritériumoknak megfelelően végzik el.

b)

A javítást az a) pont értelmében „nagy” vagy „kis” javításnak minősítheti:

1.

az ügynökség; illletve

2.

valamely megfelelően jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által elfogadott eljárás alapján.

21.A.437.   A javítási terv jóváhagyásának kiadása

Ha úgy nyilatkoztak, továbbá igazolást nyert, hogy a javítási terv megfelel a 21.A.433. a) pont 1. alpontjában meghatározott alkalmazandó tanúsítási leírásnak és környezetvédelmi követelményeknek, a javítási tervet az alábbiak hagyják jóvá:

a)

az ügynökség; illletve

b)

valamely megfelelően jóváhagyott szervezett, amely szintén rendelkezik típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy APU ETSO-engedéllyel, az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően; illetve

c)

kizárólag kisebb javítások esetében valamely megfelelően jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően.

21.A.439.   Pótalkatrészek gyártása

A javításhoz használandó alkatrészek és berendezések gyártását a javítási terv jóváhagyásának jogosultja által szolgáltatott összes szükséges tervadaton alapuló gyártási adatoknak megfelelően gyártják le:

a)

az F. alrésznek megfelelően; illletve

b)

a G. alrész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet gyártja le őket; illletve

c)

megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet gyártja le őket.

21.A.441.   A javítások kivitelezése

a)

A javítást az adott helyzetnek megfelelően az M. rész vagy a 145. rész, illetve a G. alrész szerint a 21.A.163.d) pont kiváltsága értelmében megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet végzi el.

b)

A tervező szervezet a javítást végző szervezetnek átadja az összes szükséges szerelési utasítást.

21.A.443.   Korlátozások

A javítási terv korlátozásokkal is jóváhagyható, amely esetben a javítási terv jóváhagyása tartalmazza az összes szükséges utasítást és korlátozást. Ezeket az utasításokat és korlátozásokat a javítási terv jóváhagyásának jogosultja átadja az üzemeltetőnek az ügynökség által elfogadott eljárás szerint.

21.A.445.   Kijavítatlan károsodás

a)

Ha valamely sérült terméket, alkatrészt vagy berendezést nem javítanak ki, és az nem szerepel a korábban jóváhagyott adatokban, a kár felmérését annak légialkalmassági következményei szempontjából kizárólag;

1.

az ügynökség;illletve

2.

megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végezheti el az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően.

Minden szükséges korlátozást a 21.A.443. pontban leírt eljárásoknak megfelelően kezelnek.

b)

Ha az a) pont szerinti kárfelmérő szervezet nem az ügynökség, és nem a típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultja, a szóban forgó szervezet szervezetének saját erőforrásaiból vagy a típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy APU ETSO-engedély jogosultjával, illetve – adott esetben – a gyártóval kötött megállapodás révén igazolja a kárfelmérés alapjául szolgáló információ megfelelőségét.

21.A.447.   Nyilvántartás vezetése

Valamennyi javítás esetében az összes kapcsolódó terv információt, rajzot, vizsgálati jelentést, utasítást és korlátozást, amelyet a 21.A.443. ponttal összhangban adtak ki, valamint a besorolás indoklását és a tervjóváhagyás bizonyítékát:

a)

a javítási terv jóváhagyásának jogosultja kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja; továbbá

b)

a javítási terv jóváhagyásának jogosultja megőrzi annak érdekében, hogy a kijavított termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat biztosítani tudja.

21.A.449.   A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a)

A javítási terv jóváhagyásának jogosultja a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításaiból, amelyek a javítási tervből következnek, és amelyek az alkalmazandó követelményekkel összhangban elkészített leíró adatokat és kivitelezési utasításokat tartalmazzák, legalább egy teljes sorozatot átad a javítás által érintett valamennyi légi jármű üzemeltetőjének. A kijavított terméket, alkatrészt vagy berendezést üzembe lehet helyezni, mielőtt az említett utasítások módosításai elkészülnének, de ez az ügynökséggel történt megállapodás alapján kizárólag korlátozott üzemeltetési időszakra vonatkozhat. Az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére kell bocsátani, akinek előírták az utasítások módosításai valamely feltételének betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b)

Ha a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak frissítéseit a javítási terv jóváhagyásának jogosultja a javítás első jóváhagyása után kiadja, ezeket a frissítéseket át kell adni minden üzemeltetőnek, kérésre pedig minden olyan személynek, akinek előírták ezen utasítások módosításai feltételeinek betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

21.A.451.   Kötelezettségek és EPA-jelzés

a)

A nagy javítási terv jóváhagyásának valamennyi jogosultja:

1.

vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek:

i.

a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.439., 21.A.441., 21.A.443., 21.A.447. és 21.A.449. pontban vannak meghatározva;

ii.

adott esetben beleértendők a 21.A.433. b) pontnak megfelelően a típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány és APU ETSO-engedély jogosultjával folytatott együttműködésbe.

2.

meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is, a 21.A.804. a) pontnak megfelelően.

b)

A típusalkalmassági bizonyítványok és az APU ETSO-engedélyek azon jogosultjainak a kivételével, akikre a 21.A.44. pont alkalmazandó, a kis javítási terv jóváhagyásának jogosultja:

1.

vállalja a 21.A.4., 21.A.447. és 21.A.449. pontokban meghatározott kötelezettségeket; valamint

2.

meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is, a 21.A.804. a) pontnak megfelelően.

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ –   EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21.A.601.   Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az ETSO szerinti engedélyek kiállításának eljárását és az ilyen engedélyek kérelmezőinek vagy jogosultjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21.A.602A.   Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki ETSO-cikket gyárt vagy készít, és aki alkalmasságát a 21.A.602B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy aki ennek bizonyítását megkezdte, jogosult arra, hogy ETSO-engedélyt kérelmezzen.

21.A.602B.   Az alkalmasság bizonyítása

Az ETSO-engedély kérelmezője az alábbiaknak megfelelően bizonyítja alkalmasságát:

a)

gyártás esetén azáltal, hogy rendelkezik a gyártó szervezet a G. alrésznek megfelelően, illetve az F. alrészben felsorolt eljárások betartásának eredményeképpen kiadott jóváhagyásával; valamint

b)