Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0729

A Bizottság 729/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. augusztus 8. ) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli [HKT])

OJ L 213, 10.8.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/729/oj

10.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/9


A BIZOTTSÁG 729/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. augusztus 8.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovákia 2008. február 4-én beérkezett kérelmét (2) a „Bratislavský rožok”/„Pressburger Kipfel”/„Pozsonyi kifli” elnevezés bejegyzésére.

(2)

Németország, Ausztria és Magyarország az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogások az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján elfogadhatónak bizonyultak.

(3)

A Bizottság 2010. november 11-i leveleiben felhívta az érintett tagállamokat, hogy folytassák le a megfelelő egyeztetéseket.

(4)

Az érintett tagállamok hat hónapon belül megállapodásra jutottak, amelyről 2011. május 16-án értesítették a Bizottságot; a megállapodás tartalmazta az eredeti termékleírás módosításait és különösen a bejegyzés iránti kérelemben szereplő azon kérés törlését, amely az elnevezésnek az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt fenntartással történő bejegyzésére vonatkozik.

(5)

A szóban forgó törlés a termék elnevezésének használatát érinti, következésképpen az nem tekinthető az 1216/2007/EK bizottsági rendelet (3) 11. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti kisebb jelentőségű módosításnak.

(6)

Az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Bizottságnak újból le kell folytatnia a szóban forgó rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti vizsgálatot.

(7)

A „Bratislavský rožok”/„Pressburger Kipfel”/„Pozsonyi kifli” elnevezés bejegyzése iránti, a fentiekben említett megállapodás nyomán módosított kérelmet (4) a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8)

A Bizottsághoz nem érkezett az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL C 320., 2009.12.24., 41. o.

(3)  HL L 275., 2007.10.19., 3. o.

(4)  HL C 286., 2011.9.30., 24. o.


MELLÉKLET

Az 509/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek:

2.3. osztály.   Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek

SZLOVÁKIA

Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (HKT)


Top