EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0567

A Tanács 567/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. június 26. ) a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 917/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rendelet I. mellékletében szereplő kínai népköztársaságbeli gyártók jegyzékének egy újabb vállalattal való bővítésével történő módosításáról

OJ L 169, 29.6.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 232 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/567/oj

29.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/11


A TANÁCS 567/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 26.)

a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 917/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rendelet I. mellékletében szereplő kínai népköztársaságbeli gyártók jegyzékének egy újabb vállalattal való bővítésével történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. szeptember 12-i 917/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletre (2) (a továbbiakban: 917/2011/EU végrehajtási rendelet) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A 917/2011/EU végrehajtási rendelettel a Tanács végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó kerámialapok Unióba való behozatalára. Tekintettel a dömpingellenes vám kivetéséhez vezető vizsgálatban (a továbbiakban: az eredeti vizsgálat) érintett kínai együttműködő exportáló gyártók nagy számára, a kínai exportáló gyártók közül mintavételre került sor, és a mintába felvett vállalatok esetében 26,3–36,5 % közötti egyedi vámtételt, a mintába be nem került egyéb együttműködő vállalatok esetében pedig 30,6 %-os vámtételt állapítottak meg. 69,7 %-os vámtételt vetettek ki minden más kínai vállalatra.

(2)

A 917/2011/EU végrehajtási rendelet 3. cikke kimondja, hogy ha bármely új kínai exportáló gyártó elégséges bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak arról, hogy:

a vizsgálati időszak során (2009. április 1. és 2010. március 31. között) nem exportálta a Közösségbe az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékeket (a továbbiakban: az első feltétel),

nem áll kapcsolatban olyan kínai exportőrrel vagy gyártóval, amelyre az említett rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedések vonatkoznak (a továbbiakban: a második feltétel), továbbá

az érintett termékeket az Unióba ténylegesen az után a vizsgálati időszak után exportálta, amely alapján az intézkedéseket meghozták, vagy visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt jelentős mennyiségnek az Unióba történő exportálására (a továbbiakban: a harmadik feltétel),

akkor az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdése módosítható az új exportáló gyártó számára a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra alkalmazott vámtétel megadásával, ami ebben az esetben 30,6 %.

B.   ÚJ EXPORTÁLÓ GYÁRTÓ ÁLTAL BENYÚJTOTT KÉRELEM

(3)

Egy kínai vállalat (a továbbiakban: a kérelmező) kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint az eredeti vizsgálatban együttműködő, a mintába be nem kerülő vállalatok (a továbbiakban: az új exportáló gyártóknak járó elbánás).

(4)

A Bizottság vizsgálatot folytatott annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e az új exportáló gyártókkal szembeni elbánás megadására vonatkozó, a 917/2011/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében megállapított feltételeknek.

(5)

A Bizottság a kérelmezőnek kérdőívet küldött, és felkérte, hogy támassza alá bizonyítékokkal, hogy megfelel a fent említett három feltételnek.

(6)

A kínai exportáló gyártó által benyújtott bizonyítékot elegendőnek tekintették annak alátámasztására, hogy teljesülnek a 917/2011/EU végrehajtási rendelet 3. cikkében meghatározott kritériumok. Az érintett exportáló gyártó ezért részesülhet a mintába fel nem vett együttműködő gyártókra alkalmazandó vámtételben (30,6 %), és neve felvehető az exportáló gyártóknak a 917/2011/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő listájára.

(7)

A Bizottság tájékoztatta a kérelmezőt és az uniós gazdasági ágazatot a vizsgálat eredményéről, és lehetőséget adott észrevételek benyújtására.

(8)

Az érintett felek érveit és beadványait megvizsgálták, és amennyiben azok jogosak voltak, kellően figyelembe vették,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 917/2011/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő kínai népköztársaságbeli gyártók jegyzékét a következő vállalattal kell kiegészíteni:

„Név

TARIC kiegészítő kód

Onna Ceramic Industries (Kína) Co., Ltd.

B293”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 238., 2011.9.15., 1. o.


Top