EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0451

A Bizottság 451/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. május 29. ) a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 140, 30.5.2012, p. 55–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 35 - 43

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/451/oj

30.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/55


A BIZOTTSÁG 451/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 29.)

a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól. Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikke (1)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése külön előírásokat határoz meg azoknak a termékeknek az értékelésére, amelyeket az említett rendelet alkalmazásának kezdetekor az Unióban szilázs-adalékanyagként használtak.

(2)

A mellékletben meghatározott takarmány-adalékanyagok a Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regiszterébe mint meglévő termékek kerültek be az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(3)

Ezen takarmány-adalékanyagok szilázs-adalékanyagokként történő felhasználására az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 10. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (7) bekezdése értelmében nem érkezett engedélyezési kérelem a rendelet 10. cikke (7) bekezdésében előírt határidőn belül. A hexametilén-tetramin adalékanyag bizonyos állatfajoknál történő felhasználásának engedélyezésére sem érkezett kérelem az említett határidőn belül.

(4)

Az átláthatóság érdekében azokat az adalékanyagokat, amelyekre az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (7) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem érkezett engedélyezési kérelem, a Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regiszterének külön részébe vették fel.

(5)

Ezeket a takarmány-adalékanyagokat ezért szilázs-adalékanyagokként történő felhasználásuk tekintetében ki kell vonni a forgalomból, kivéve, ha olyan fajtáknál használják fel őket, amelyek tekintetében engedélyezési kérelmet nyújtottak be. Ez az intézkedés nem korlátozza az egyes fent említett adalékanyagok olyan más kategóriák vagy funkcionális csoportok szerinti felhasználását, amelyekre engedélyezhetők.

(6)

Mivel az érintett szilázs-adalékanyagok forgalomból történő kivonása nem biztonsági okokhoz kapcsolódik, helyénvaló átmeneti időszakot engedélyezni azon adalékanyagok, előkeverékek és szilázsok meglévő készleteinek felhasználására, amelyeket ezen adalékanyagok felhasználásával állítottak elő.

(7)

A mellékletben felsorolt takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonása nem érinti esetleges jövőbeli engedélyezésüket vagy az 1831/2003/EK rendeletben meghatározott okok és eljárások alapján a státusukkal kapcsolatban meghozandó bármely későbbi intézkedést.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Visszavonás

A melléklet A. részében felsorolt, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagokat ki kell vonni a forgalomból.

A melléklet B. részében felsorolt, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagokat a melléklet B. részében foglalt állatfajok tekintetében ki kell vonni a forgalomból.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A melléklet A. részében meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” kategórián belül a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagok meglévő készletei 2013. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók takarmány-adalékanyagként.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott adalékanyagok hozzáadásával előállított előkeverékek 2013. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott adalékanyagok vagy a (2) bekezdésben felsorolt előkeverékek hozzáadásával előállított szilázs 2014. június 19-ig továbbra is forgalomba hozható.

(4)   A melléklet B. részében felsorolt takarmány-adalékanyagokra a melléklet B. részében foglalt állatfajok tekintetében az (1), (2) és a (3) bekezdés vonatkozik.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.


MELLÉKLET

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket az 1. cikknek megfelelően ki kell vonni a forgalomból

A.   RÉSZ

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket minden állatfaj és -kategória tekintetében ki kell vonni a forgalomból

Azonosító szám

Adalékanyag

Állatfaj vagy -kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

 

alfa-Amiláz EC 3.2.1.1 termeli: Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Amiláz EC 3.2.1.1 termeli: Aspergillus oryzae

Valamennyi faj

 

Amiláz EC 3.2.1.1 malátából

Valamennyi faj

 

béta-1,4-Glükanáz celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

béta-1,4-xilanáz EC 3.2.1.37 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

béta-Glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Trichoderma viride

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Penicillium funiculosum

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Celluláz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma viride

Valamennyi faj

 

Celluláz-hemicelluláz komplex EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Celluláz-xilanáz komplex EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Endo-1,3-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Bacillus amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-D-mannanáz EC 3.2.1.78 termeli: Bacillus lentus

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4 termeli: Trichoderma longibrachiatum

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 termeli: Bacillus amyloliquefaciens

Valamennyi faj

 

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus oryzae

Valamennyi faj

 

Glükoamiláz EC 3.2.1.3 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Glükóz-oxidáz EC 1.1.3.4 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Hemicelluláz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Mazzanáz EC 3.2.1.77 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Pektináz EC 3.2.1.15 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Aspergillus niger

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Penicillium funiculosum

Valamennyi faj

 

Xilanáz EC 3.2.1.8 termeli: Trichoderma reesei

Valamennyi faj

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Valamennyi faj

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Valamennyi faj

 

Bacillus lentus 302

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Valamennyi faj

 

Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Valamennyi faj

 

Bacillus pumilus Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis BS1

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Valamennyi faj

 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Valamennyi faj

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Valamennyi faj

 

Candida glabrata 35120

Valamennyi faj

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Valamennyi faj

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium AP34

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCAIM

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Valamennyi faj

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Valamennyi faj

 

Enterococcus mundtii 82760

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Valamennyi faj

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Valamennyi faj

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Valamennyi faj

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Valamennyi faj

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri 71044

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri 71065

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Valamennyi faj

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Valamennyi faj

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Valamennyi faj

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Valamennyi faj

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Valamennyi faj

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Valamennyi faj

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Valamennyi faj

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Valamennyi faj

 

Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 24001

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 252

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 50050

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum 88

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum L58

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Valamennyi faj

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Valamennyi faj

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Valamennyi faj

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Valamennyi faj

 

Lactobacillus sakei subsp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Valamennyi faj

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Valamennyi faj

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871

Valamennyi faj

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Valamennyi faj

 

Leuconostoc oeno LO1

Valamennyi faj

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Valamennyi faj

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems típustörzsanyag-gyűjtemény

Valamennyi faj

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

Valamennyi faj

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Valamennyi faj

 

Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Valamennyi faj

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Valamennyi faj

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Valamennyi faj

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Valamennyi faj

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Valamennyi faj

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Valamennyi faj

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Valamennyi faj

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Valamennyi faj

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Valamennyi faj

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Valamennyi faj

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Valamennyi faj

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Valamennyi faj

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Valamennyi faj

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Valamennyi faj

 

Ammónium-acetát

Valamennyi faj

 

Ammónium-acetát-tertahidrát

Valamennyi faj

 

Ammónium-benzoát

Valamennyi faj

 

Ammónium-biszulfit

Valamennyi faj

 

Ammónium-dipropionát

Valamennyi faj

 

Attapulgit (agyag) CAS No. 12174-11-7

Valamennyi faj

E 210

Benzoesav

Valamennyi faj

 

Etil-benzoát

Valamennyi faj

E 507

Sósav

Valamennyi faj

 

Hidrogén-peroxid

Valamennyi faj

 

Izovajsav

Valamennyi faj

 

Metén-amin

Valamennyi faj

E 285

Metil-propionsav

Valamennyi faj

 

Kálium-biszulfit

Valamennyi faj

 

Kálium-formát

Valamennyi faj

 

Kálium-szulfát

Valamennyi faj

 

Szilícium-dioxid

Valamennyi faj

E 222

Nátrium-biszulfit

Valamennyi faj

E 223

Nátrium-metabiszulfit

Valamennyi faj

 

Nátrium-szulfit

Valamennyi faj

 

Nátrium-tioszulfát

Valamennyi faj

E 513

Kénsav

Valamennyi faj

 

Tanninkivonat szelíd gesztenyéből (Castanea sativa Mill, CAS No.1401-55-4)

Valamennyi faj


B.   RÉSZ

A szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó azon takarmány-adalékanyagok, amelyeket egyes állatfajok vagy -kategóriák tekintetében ki kell vonni a forgalomból

Azonosító szám

Adalékanyag

Állatfaj vagy -kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

 

Hexametilén-tetramin

Valamennyi faj, kivéve a következőket: szarvasmarhafélék; juhfélék; sertés; baromfi; házinyúl; ló; kecske


Top