Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1214

Az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU rendelete ( 2011. november 16. ) az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról

OJ L 316, 29.11.2011, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 234 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1214/oj

29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1214/2011/EU RENDELETE

(2011. november 16.)

az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az euro bevezetése nyomán jelentősen megnőtt a határon átnyúló közúti készpénzszállítás iránti igény. Az euroövezetben a bankoknak, a nagy kiskereskedelmi láncoknak és a többi, üzletszerűen készpénzkezeléssel foglalkozó egységnek lehetőséget kellene kapnia arra, hogy a legjobb árat és/vagy szolgáltatást kínáló pénzszállító vállalattal köthessen szerződést, valamint hogy a legközelebbi nemzeti központi banki fiók vagy készpénzközpont szolgáltatásait vegye igénybe, még akkor is, ha az egy másik tagállamban található. Továbbá számos tagállam, amelynek pénzneme az euro (a továbbiakban: részt vevő tagállamok) intézkedett vagy adott esetben intézkedni szándékozhat az eurobankjegyek és érmék külföldi előállításáról. A közös valuta elve eredendően magában foglalja a részt vevő tagállamok közötti szabad készpénzszállítást.

(2)

A tagállamok nemzeti joga közötti jelentős különbségek miatt általában nagyon nehéz eurokészpénzt határon átnyúló módon, üzletszerűen, közúton szállítani a részt vevő tagállamok között. Ez a helyzet ellentmond az euro szabad mozgása elvének, valamint hátrányosan érinti a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, amely az Európai Unió egyik alapelve.

(3)

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 38. cikkének b) pontjában ismertetett, a készpénzszállításra vonatkozó harmonizációs eszközök bevezetésének lehetőségére adott válaszként szolgál.

(4)

A pénzszállítás biztonságának az azt végző pénzszállító biztonsági személyzet és a nyilvánosság érdekében történő javítása céljából ösztönözni kell az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer (IBNS) alkalmazását, és a lehetséges hatások Bizottság általi alapos elemzését követően oly módon kell továbbfejleszteni, hogy a részt vevő tagállamok között megvalósuljon az ISBN harmonizációja az alkalmazandó szállítási módozatokra vonatkozó, e rendeletben meghatározott szabályok sérelme nélkül.

(5)

Tekintettel a készpénzszállítási tevékenységgel járó, és a pénzszállító biztonsági személyzet és a lakosság életére és egészségére veszélyt jelentő különleges kockázatokra, helyénvaló, hogy a határon átnyúló eurokészpénz-szállításhoz speciális, határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel kelljen rendelkezni. Ezt az engedélyt a legtöbb részt vevő tagállamban kötelezően előírt, és az e rendelet által nem harmonizált nemzeti pénzszállításra vonatkozó engedélyen felül kell megszerezni. Helyénvaló továbbá, hogy az olyan részt vevő tagállamokban letelepedett pénzszállítással foglalkozó vállalatok, amely tagállam nem rendelkezik a biztonsági vagy szállítási ágazatot érintő általános szabályain túlmutató egyedi engedélyezési eljárással, mielőtt az érintett tagállamtól megkapnák a határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedélyt, bizonyítaniuk kelljen, hogy legalább 24 hónapig rendszeresen végeztek készpénz-szállítási tevékenységet a letelepedésük szerinti tagállamban a nemzeti szabályozás megsértése nélkül. E megközelítés megerősítené a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat.

(6)

A kötelezettségek megkettőzésének és egy szükségtelenül nehézkes eljárás bevezetésének elkerülése érdekében helyénvaló továbbá előírni, hogy a határon átnyúló készpénzszállításra vonatkozó engedély birtokosa nem kell, hogy rendelkezzen a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó közösségi engedéllyel is (4).

(7)

Az eurokészpénz részt vevő tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításának teljeskörűen meg kell felelnie e rendeletnek, illetve a származási tagállam, a fogadó tagállam és adott esetben a tranzittagállam jogszabályainak.

(8)

A rendelet célja az, hogy lehetővé tegye, hogy az eurokészpénz határon átnyúló, üzletszerű közúti szállítása a részt vevő tagállamok között olyan körülmények között történjen, amelyek garantálják a művelet biztonságát, az érintett pénzszállító biztonsági személyzet és a lakosság védelmét, valamint az eurokészpénz szabad mozgását. Ezenkívül a szokásos piaci gyakorlattal összhangban célszerű engedélyezni ugyanezen pénzszállító járműben korlátozott értékben nem eurokészpénz szállítását.

(9)

A határokon átnyúló pénzszállítás területén dolgozó személyekre vonatkozó specifikus előírások tekintetében célszerű, hogy speciális, határokon átnyúló képzési modulokon vegyenek részt, a VI. mellékletben részletezettek szerint. A szükségtelen átfedések elkerülése érdekében a határokon átnyúló képzési modul nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyeket a belföldi pénzszállítási tevékenységek végzéséhez szükséges kötelező képzések már magukban foglalnak.

(10)

A pénzszállítási ágazatban érvényesülő különleges körülmények miatt a biztonságos, több napig tartó eurokészpénz-szállítások szervezése nehézségekbe ütközik. Ennélfogva indokolt, hogy a határon átnyúló, üzletszerű közúti eurokészpénz-szállítási tevékenységet végző pénzszállító járműnek származási tagállamába ugyanazon a napon vissza kelljen térnie, amikor elhagyta azt.

(11)

Abban az esetben, ha a szociális partnerek uniós szinten arról állapodnak meg, hogy egy másik fogalommeghatározás megfelelőbb lenne, a Bizottság javaslatot terjeszt elő a „nappal történő” szállítás és/vagy az ad hoc alapképzés minimális előírt időtartama e rendeletben szereplő meghatározásának módosítására.

(12)

Az 1072/2009/EK rendelet szerint a fogadó tagállamban egy másik tagállamból az előbbibe irányuló nemzetközi fuvarozást követően hét napon belül legfeljebb három kabotázsművelet hajtható végre. Ugyanakkor a pénzszállítási tevékenység egyedi jellemzőire való tekintettel bevett gyakorlat, hogy a pénzszállító jármű naponta jóval nagyobb számú eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletet végezhet. Következésképpen helyénvaló az 1072/2009/EK rendelettől eltérve nem korlátozni a pénzszállító jármű által egy nap alatt a fogadó tagállamban elvégezhető eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletek számát.

(13)

A pénzszállító biztonsági személyzet pénzszállító járművön kívüli magatartására és az eurokészpénz-szállítások/-felvételek helyszínének biztonságára vonatkozó nemzeti szabályok nem terjednének ki a bankjegy-érvénytelenítő rendszerek és a teljesen páncélozott, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel nem felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás esetleges együttes alkalmazására.

(14)

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja azokra a kiküldetési helyzetekre vonatkozik, amikor egy vállalkozás saját nevében és saját irányítása alatt, a vállalkozás és a szolgáltatás címzettje között létrejött szerződés alapján transznacionális szolgáltatásokat nyújt.

(15)

Tekintettel a pénzszállítási szolgáltatások sajátos jellegére, rendelkezni kell a 96/71/EK irányelv valamennyi határon átnyúló eurokészpénz-szállítási szolgáltatásra vonatkozó, analógia alapján történő alkalmazásáról a szolgáltatók jogbiztonsága megteremtésének és annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az irányelv gyakorlati alkalmazhatóságát ezen ágazatban.

(16)

Az érintett szállítási tevékenységek egyedi jellemzőire és néhány ilyen tevékenység alkalmi jellegére való tekintettel a 96/71/EK irányelvben megállapított minimális védelemre vonatkozó szabályok analógia alapján történő alkalmazását a minimális bérszintre, többek között a túlóradíjakra kell korlátozni az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, és a szolgáltatókra rótt szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében e bérszinteket a teljes munkanapra biztosítani kell. A 96/71/EK irányelvben hivatkozottaknak megfelelően, továbbá az Európai Unió Bírósága esetjogának határain belül a minimális bérszint fogalmát annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai vagy gyakorlata határozzák meg, ahol a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik. Amennyiben szerződés, szabályok, közigazgatási rendelkezések, vagy gyakorlati intézkedések eredményeképpen a pénzszállítást végző munkavállaló egy naptári évben 100 munkanapot meghaladó időszakon keresztül végez egy másik tagállamban határon átnyúló szállítást, helyénvaló, hogy a 96/71/EK irányelvben megállapított minimális védelemre vonatkozó szabályok az ilyen munkavállalóra értelemszerűen alkalmazandók legyenek.

(17)

A minimális védelemre vonatkozó szabályokat a fogadó tagállamban a munkaviszonyra vonatkozó, a munkavállaló számára a származási tagállamának joga, kollektív szerződése vagy munkaszerződése értelmében kedvezőbb feltételek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(18)

A minimális védelmet nyújtó vonatkozó szabályok meghatározása céljából helyénvaló a 96/71/EK irányelv 4. cikkében szereplő, a tájékoztatási együttműködésről szóló rendelkezések értelemszerű alkalmazása. Ebben a tekintetben a tagállamok igénybe vehetik a 96/71/EK irányelvben előírt igazgatási együttműködést és információcserét.

(19)

Ez a rendelet nem sérti a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazását (6).

(20)

A lehetséges technikai fejlődés és az új európai szabványok figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerekre, a pénzszállító járművek páncélzatára, a golyóálló mellényekre és a páncélszekrényekre vonatkozó szabványokkal kapcsolatos technikai szabályok módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson szakértői szinten és a szociális partnerekkel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(21)

E rendelet az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően, az arányosság elvével összhangban nem haladja meg az ahhoz feltétlenül szükséges mértéket, hogy elérje célját – nevezetesen az eurokészpénz euroövezethez tartozó országok közötti, határokon átnyúló szakszerű közúti szállításának megkönnyítését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   SZAKASZ

AZ EUROKÉSZPÉNZ HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK VALAMENNYI FORMÁJÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározások érvényesek:

a)   „részt vevő tagállamok”: azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro;

b)   „határon átnyúló közúti eurokészpénz-szállítás”: eurobankjegyek és -érmék üzletszerű, harmadik felek nevében díjazás ellenében vagy pénzszállító vállalaton belül végzett, pénzszállító járművel történő közúti szállítása egy részt vevő tagállamból egy vagy több más részt vevő tagállam, illetve a származási tagállam egy vagy több helyszínére, vagy az eurobankjegyek és -érmék innen történő begyűjtése, – az ugyanazon pénzszállító járműben szállított készpénz összértékének legfeljebb 20 %-át kitevő nem eurokészpénz szállítása sérelme nélkül – ha a pénzszállító jármű által a nap folyamán teljesített eurokészpénz-szállítási/felvételi műveletek többségét a fogadó tagállam területén hajtják végre, vagy, a pontból pontba szállítások esetén, ha azokra két különböző részt vevő tagállam között kerül sor;

c)   „határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély”: a származási tagállam engedélyező hatósága által kibocsátott engedély, amelynek birtokosa jogosult az e rendeletben megállapított feltételekkel összhangban eurokészpénz részt vevő tagállamok közötti, határon átnyúló közúti szállításának végrehajtására;

d)   „engedélyező hatóság”: a határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedélyek kibocsátásáért felelős hatóság a származási tagállamban;

e)   „származási tagállam”: az a tagállam, amelynek a területén a pénzszállítással foglalkozó vállalat letelepedett. A pénzszállítást végző vállalat akkor tekinthető letelepedettnek, ha az EUMSZ 49. cikkével összhangban tényleges, határozatlan ideig tartó tevékenységet végez, a szolgáltatásnyújtás tényleges helyét képező, állandó infrastruktúrán keresztül;

f)   „fogadó tagállam”: a pénzszállító vállalat származási tagállamától eltérő egy vagy több részt vevő tagállam, amelyben a pénzszállító vállalat az eurokészpénz-szállítási/felvételi szolgáltatást nyújtja;

g)   „tranzittagállam”: a származási tagállamtól eltérő egy vagy több tagállam, amelyen a pénzszállító jármű áthalad ahhoz, hogy elérje a fogadó tagállamot vagy visszatérjen a származási tagállamba;

h)   „nappal”: ha szállításra vonatkozik, a szállítást 6.00 és 22.00 óra között hajtják végre;

i)   „pénzszállító biztonsági személyzet”: az eurokészpénz-szállító jármű vezetésével vagy a jármű szállítmányának védelmével megbízott munkavállaló;

j)   „pénzszállító jármű”: az eurokészpénz üzletszerű közúti szállításához használt jármű;

k)   „hétköznapi kinézetű jármű”: átlagos kinézetű jármű, amelyen nincs arra utaló jel, hogy pénzszállító vállalathoz tartozik vagy eurokészpénz-szállításra használják;

l)   „pontból pontba szállítás”: egy biztonságos pontból egy másik biztonságos pontba történő szállítás, bármiféle köztes megálló nélkül;

m)   „biztosított terület”: épületen belül található eurokészpénz-szállítási/felvételi pont, amelyet mind a berendezés (behatolásgátló rendszerek), mind pedig a személyekre vonatkozó belépési eljárások tekintetében biztosítottak az illetéktelen hozzáférés ellen;

n)   „biztonságos pont”: biztosított területen belül található, pénzszállító járművel megközelíthető pont, ahol biztonságosan elvégezhető a pénzszállító járművekbe történő be- és kirakodás;

o)   „bankjegy érvénytelenítése”: a bankjegy festékkel vagy a II. mellékletben meghatározott egyéb módokon történő megcsonkítása vagy megrongálása;

p)   „intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer (IBNS)”: olyan rendszer, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

q)   „végponttól végpontig intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer”: olyan intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer, amely végponttól végpontig tartó használatra van felszerelve, vagyis a bankjegyek a pénzszállító biztonsági személyzet számára mindvégig elérhetetlenek maradnak, és biztosított területtől biztosított területig, illetve ATM és egyéb bankjegykiadó automaták kazettái esetében a biztonsági területtől az ATM vagy egyéb bankjegykiadó automata belsejéig folyamatos, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszeráltali védelem alatt állnak;

r)   „A1 és B1”: nyelvtudási szintre való utalás esetén a VII. mellékletben említett, az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében megállapított nyelvtudási szint;

s)   „hivatalos uniós nyelvek”: az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló 1. rendelet (7) 1. cikkében meghatározott nyelvek.

2. cikk

Kizárások

(1)   A rendelet hatálya nem terjed ki az eurobankjegyek és -érmék szállítására ha:

a)

az a nemzeti központi bankok megbízásából vagy azok között, vagy a részt vevő tagállamok bankjegynyomdái és/vagy pénzverdéi és az adott nemzeti bankok között történik; és

b)

az katonai vagy rendőri kísérettel történik.

(2)   A rendelet hatálya nem terjed ki az euroérmék kizárólagos szállítására, ha:

a)

az a nemzeti központi bankok megbízásából vagy azok között, illetve a részt vevő tagállamok pénzverdéi és az adott nemzeti bankok között történik; és

b)

az katonai vagy rendőri vagy magántulajdonú biztonsági szolgálat személyzete általi – külön járművel végzett – kísérettel történik.

3. cikk

Indulási helyszín, maximális időtartam és az eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletek száma

(1)   A határon átnyúló eurokészpénz-szállítás e rendeletnek megfelelően nappal történik.

(2)   A határon átnyúló eurokészpénz-szállítási tevékenységet végző pénzszállító jármű ugyanazon a napon tér vissza származási tagállamába, mint amelyiken útját megkezdte.

(3)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a pontból pontba történő szállítás lebonyolítható 24 órás időtartamon belül, feltéve, hogy a származási tagállamban, a tranzittagállamban és a fogadó tagállamban a nemzeti szabályok engedélyezik az éjszakai eurokészpénz-szállítást.

(4)   Az 1072/2009/EK rendelettől eltérve a készpénzszállító jármű által a fogadó tagállamban egy nap alatt elvégezhető eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletek száma nem korlátozott.

4. cikk

Határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély

(1)   A határon átnyúló közúti eurokészpénz-szállítási tevékenységet folytatni kívánó vállalatok a határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó speciális engedélyt igényelnek származási tagállamuk engedélyező hatóságánál.

(2)   A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedélyt a tagállam engedélyező hatósága adja ki ötéves időszakra, amennyiben az engedélyt igénylő vállalat megfelel a következő feltételeknek:

a)

a vállalat származási tagállamától jóváhagyást kapott az annak területén történő pénzszállítás végzésére, vagy, ha a tagállam nem rendelkezik a biztonsági vagy szállítási ágazat általános szabályain túlmutató egyedi engedélyezési eljárással a pénzszállítással foglalkozó vállalatok tekintetében, a vállalatnak képesnek kell lennie annak bizonyítására, hogy az igénylést megelőzően a származási tagállamban legalább huszonnégy hónapig rendszeresen végzett pénzszállítási tevékenységet az adott tagállam ilyen tevékenységre vonatkozó nemzeti jogszabályai megsértése nélkül;

b)

vezetői és igazgatóságának tagjaira vonatkozóan nincs releváns bejegyzés a bűnügyi nyilvántartásban, jó hírnévnek örvendő és feddhetetlen személyek, például a vonatkozó rendőrségi nyilvántartások alapján;

c)

olyan érvényes polgári jogi felelősségbiztosítással rendelkezik, amely legalább a harmadik személyek élete és vagyona tekintetében okozott károkra kiterjed, tekintet nélkül arra, hogy a szállított készpénzre kiterjed-e a biztosítás;

d)

az engedélyt igénylő vállalat, annak biztonsági személyzete, az eurokészpénz határon átnyúló szállításához használt járművek és az alkalmazott biztonsági eljárások megfelelnek e rendeletnek, illetve ha e rendelet arra kifejezetten hivatkozik, a konkrétan a készpénzszállításra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak.

(3)   A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedélyt az I. mellékletben meghatározott mintának és fizikai jellemzőknek megfelelően kell kiállítani. A határon átnyúló, üzletszerű közúti eurokészpénz-szállítást végző pénzszállító jármű pénzszállító biztonsági személyzetének mindenkor be kell tudnia mutatni az ellenőrző hatóságoknak az érvényes határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát.

(4)   A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély lehetővé teszi, hogy a vállalat e rendelet előírásainak megfelelően határon átnyúló eurokészpénz-szállítást végezzen. Az 1072/2009/EK rendelettől eltérve az ilyen engedély tulajdonosának nem kell nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó közösségi engedéllyel rendelkeznie.

5. cikk

Pénzszállító biztonsági személyzet

(1)   A pénzszállító biztonsági személyzet valamennyi tagja megfelel az alábbi követelményeknek:

a)

nincs rájuk vonatkozó releváns bejegyzés a bűnügyi nyilvántartásban, jó hírnévnek örvendő és feddhetetlen személy, például a vonatkozó rendőrségi nyilvántartások alapján;

b)

megfelelő orvosi igazolással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy fizikai és mentális egészsége alkalmassá teszi a feladat elvégzésére;

c)

sikeresen elvégzett egy legalább 200 órás ad hoc alapképzést, amely nem tartalmaz lőfegyver használatára vonatkozó oktatást.

A c) pontban említett ad hoc alapképzés minimumkövetelményeit a VI. melléklet tartalmazza. A pénzszállító biztonsági személyzet legalább háromévente továbbképzésen vesz részt a VI. melléklet 3. pontjában említett területeken.

(2)   A pénzszállító járművön tartózkodó biztonsági személyzet legalább egy tagja a tranzittagállam és a fogadó tagállam érintett területein a helyi hatóságok és a lakosság által használt nyelv(ek) tekintetében legalább A1 szintű nyelvismerettel rendelkezik. A pénzszállító jármű továbbá a pénzszállító vállalat járműirányító központján át állandó rádiókapcsolatban áll olyan személlyel, aki a tranzittagállam és a fogadó tagállam érintett területein a helyi hatóságok és a lakosság által használt nyelv(ek) tekintetében legalább B1 szintű nyelvismerettel rendelkezik, annak érdekében, hogy bármikor biztosítani lehessen a hatékony kommunikációt a tagállami hatóságokkal.

6. cikk

Fegyverviselés

(1)   A pénzszállító biztonsági személyzet megfelel a származási tagállam, a tranzittagállam és a fogadó tagállam jogszabályainak a fegyverviselés és a fegyver megengedett legnagyobb kalibere tekintetében.

(2)   Ha a szállítmány egy olyan tagállam területére lép, amelynek jogszabályai nem engedélyezik a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését, a pénzszállító biztonsági személyzetnek a birtokában levő fegyvereket a járműben levő és az EN 1143-1 európai szabványnak megfelelő páncélszekrényben kell elhelyeznie. Ezek a fegyverek az érintett tagállam területén való áthaladás időtartama alatt a pénzszállító biztonsági személyzet számára nem hozzáférhetők. A fegyverek akkor vehetők ki a páncélszekrényből, amikor a jármű olyan tagállam területére ér, amelynek jogszabályai engedélyezik a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését, illetve kötelezően ki kell venni azokat a páncélszekrényből, ha a jármű olyan tagállam területére ér, amelynek jogszabályai előírják a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését. A páncélszekrény kinyitásának távvezérléssel kell történnie a járműirányító központból, és erre csak akkor kerülhet sor, ha a pénzszállító jármű irányító központja ellenőrizte a jármű pontos földrajzi helyzetét.

Az első albekezdésben foglalt követelmények akkor is alkalmazandók, ha a tranzittagállam vagy a fogadó tagállam jogszabályai értelmében valamely fegyvertípus vagy -kaliber nem engedélyezett.

(3)   Amikor egy pénzszállító jármű, amelynek származási tagállama nem engedélyezi a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését, olyan tagállam területére ér, amelynek jogszabályai kötelezően előírják a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését, a pénzszállító vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy a járművön tartózkodó pénzszállító biztonsági személyzet rendelkezzen a szükséges fegyverekkel, és megfeleljen a fogadó tagállam minimális képzési követelményeinek.

(4)   A fegyvert viselő vagy fegyverrel ellátott pénzszállító járművön utazó pénzszállító biztonsági személyzet a tranzittagállam, illetve a fogadó tagállam nemzeti hatóságai által kiadott fegyverviselési engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkezik, amennyiben ezek a tagállamok engedélyezik a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselését és teljesítenie kell a fegyverviselési engedélyhez vagy felhatalmazáshoz szükséges, az adott ország által előírt minden feltételt. Ennek érdekében a tagállamok elismerhetik a másik tagállam által kiadott hivatásos fegyverviselési engedélyt vagy felhatalmazást.

(5)   A tagállamok létrehoznak egy egységes központi nemzeti kapcsolattartó pontot, amelyhez más tagállamokban letelepedett pénzszállító vállalatok pénzszállító biztonsági személyzetük tagja számára a fegyverviselési engedély vagy felhatalmazás iránti kérelmet benyújthatják. A szövetségi tagállamok kapcsolattartási pontokat hozhatnak létre állami szinten. A tagállamok a teljes igénylési dokumentáció benyújtásától számított három hónapon belül tájékoztatják az igénylőt kérelme eredményéről.

(6)   Annak megkönnyítése érdekében, hogy egy másik tagállamban letelepedett vállalat alkalmazásában álló pénzszállító személyzet teljesíthesse a hivatásos fegyverviselési engedély vagy felhatalmazás megszerzéséhez szükséges nemzeti követelményeket, a tagállamoknak biztosítaniuk kell az abban a tagállamban elvégzett, egyenértékű hivatásos fegyverviselésre vonatkozó képzések érvényesítését, ahol az igénylő munkaadója letelepedett. Amennyiben erre nincs mód, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy saját területükön biztosítsák a hivatásos fegyverviselésre vonatkozó szükséges képzést egy olyan hivatalos uniós nyelven, amely azon tagállam hivatalos nyelve, ahol az igénylő munkaadója letelepedett.

7. cikk

A pénzszállító jármű felszerelései

(1)   A pénzszállító jármű rendelkezik globális navigációs rendszerrel. A pénzszállító vállalat járműirányító központja folyamatosan képes arra, hogy pontosan megállapítsa járműveinek helyzetét.

(2)   A pénzszállító járműveket megfelelő kommunikációs eszközökkel kell felszerelni ahhoz, hogy bármikor kapcsolatot lehessen teremteni a járművet üzemeltető pénzszállító vállalat járműirányító központjával és az illetékes tagállami hatóságokkal. A járművekben el kell helyezni a tranzittagállamok vagy a fogadó tagállam rendőrségének segélyhívó számát.

(3)   A pénzszállító járműveket olyan módon kell felszerelni, amely lehetővé teszi az eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletek időpontjának és helyszínének rögzítését annak érdekében, hogy bármikor ellenőrizhető legyen az 1. cikk b) pontjában említett eurokészpénz-szállítási/-felvételi műveletek aránya.

(4)   Amennyiben a pénzszállító jármű fel van szerelve intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel (IBNS), annak meg kell felelnie a II. mellékletnek, és rendelkeznie kell egy részt vevő tagállam típusjóváhagyásával. A származási tagállam, a fogadó tagállam vagy a tranzittagállam hatóságai részéről tett, ellenőrzésre irányuló megkeresésre válaszként a határon átnyúló eurokészpénz-szállítást intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszert használó pénzszállító járművekkel végző vállalkozásoknak 48 órán belül írásban kell igazolniuk az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer használt modelljének megfelelőségét.

8. cikk

A nemzeti rendőrségek szerepe

Ez a rendelet nem sérti az olyan nemzeti szabályok alkalmazását, amelyek előírják, hogy:

a)

a rendőrséget előzetesen értesíteni kell a pénzszállítási műveletekről;

b)

a pénzszállító járműveket olyan készülékkel kell felszerelni, amelynek segítségével a rendőrség nagy távolságról nyomon követheti azokat;

c)

a pontból pontba történő nagy értékű szállítások esetén rendőri kíséretet kell biztosítani.

9. cikk

A fogadó tagállamban a készpénzszállítás/-felvétel helyszínének biztonságát garantáló szabályok

Ez a rendelet nem sérti a pénzszállító biztonsági személyzet pénzszállító járművön kívüli magatartására, valamint az érintett tagállamban azon helyszínek biztonságára vonatkozó szabályokat, ahová a készpénzt szállítják vagy ahol azt felveszik.

10. cikk

Érvénytelenített bankjegyek forgalomból való kivonása

Az e rendeletnek megfelelően működő pénzszállító vállalatok valamennyi, feltehetően érvénytelenített bankjegyet kivonnak a forgalomból, amellyel tevékenységük végzése során találkoznak. Ezeket a bankjegyeket átadják származási tagállamuk nemzeti központi bankja megfelelő fiókjának és írásos nyilatkozatot tesznek az érvénytelenítés okára és jellegére vonatkozóan. Ha a bankjegyeket a fogadó tagállamban gyűjtik be, a származási tagállam nemzeti központi bankja tájékoztatja a fogadó tagállam nemzeti központi bankját.

11. cikk

Kölcsönös tájékoztatás

(1)   A tagállamok elküldik a Bizottságnak a 8. és a 9. cikkben hivatkozott szabályokat, valamint az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer általuk jóváhagyott típusaira vonatkozó információkat, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályok és típusjóváhagyások módosulásáról. A Bizottság biztosítja, hogy az említett szabályokat és az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek jóváhagyott típusainak listáját a megfelelő csatornák használatával az érintett részt vevő tagállamok valamennyi hivatalos uniós nyelvén közzétegyék, a határon átnyúló pénzszállítási tevékenységben részt vevő valamennyi szereplő gyors tájékoztatása céljából.

(2)   A tagállamok nyilvántartást vezetnek azokról a vállalatokról, amelyeknek határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedélyt adtak ki, és tájékoztatják a Bizottságot a nyilvántartás tartalmáról. A nyilvántartást – többek között az engedély 22. cikknek megfelelően történő felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozattal összefüggésben – aktualizálják, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az aktualizált adatokról. Az információ-megosztás megkönnyítése érdekében a Bizottság központilag biztosított adatbázist állít fel a kiadott, felfüggesztett vagy visszavont engedélyekre vonatkozó adatokról, amely adatbázis minden részt vevő tagállam érintett hatósága számára hozzáférhető.

(3)   Az 5. cikk (1) bekezdése a) pontjának végrehajtása során a származási tagállamnak megfelelően figyelembe kell vennie a pénzszállító biztonsági személyzet bűnügyi nyilvántartásban szereplő adataival, jó hírnevével és feddhetetlenségével kapcsolatos azon információkat, amelyekről a fogadó tagállam tájékoztatást nyújt.

(4)   A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett ad hoc alapképzés céljából tájékoztatják a Bizottságot a pénzszállító biztonsági személyzetre vonatkozó különleges képzési követelményekről. A Bizottság biztosítja, hogy ezeket az információkat a megfelelő csatornák használatával az érintett részt vevő tagállamok valamennyi hivatalos uniós nyelvén közzétegyék, a határon átnyúló pénzszállítási tevékenységben részt vevő valamennyi szereplő tájékoztatása céljából.

(5)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 6. cikk (5) pontjában említett nemzeti kapcsolattartó pontok címéről és egyéb elérhetőségeiről és a releváns nemzeti jogszabályokról. A Bizottság biztosítja, hogy ezeket az információkat a megfelelő csatornák használatával közzétegyék, a határon átnyúló pénzszállítási tevékenységben részt vevő valamennyi szereplő tájékoztatása céljából.

(6)   Amennyiben egy tagállam visszavonja egy másik tagállamban letelepedett vállalat pénzszállító biztonsági személyzete egyik tagjának kiadott hivatásos fegyverviselési engedélyt, erről tájékoztatja a vállalat származási tagállamának engedélyező hatóságát.

(7)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 12. cikk (2) pontjában említett illetékes hatóságok címéről és egyéb elérhetőségéről. A Bizottság biztosítja, hogy ezeket az információkat a megfelelő csatornák használatával közzétegyék, a határon átnyúló pénzszállítási tevékenységben részt vevő valamennyi szereplő tájékoztatása céljából.

12. cikk

A határon átnyúló szállítással kapcsolatos előzetes tájékoztatás

(1)   A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező, vagy erre irányuló kérelmet benyújtott vállalat legalább két hónappal a határon átnyúló tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja az engedélyt kibocsátó hatóságot arról, hogy mely tagállamban fog pénzszállítási tevékenységet végezni. A származási tagállam ezután azonnal értesíti az érintett tagállamo(ka)t a várható pénzszállítási tevékenységről.

(2)   A határon átnyúló szállítási tevékenység végzését tervező vállalat előre megadja a fogadó tagállam által megjelölt releváns hatóság vagy hatóságok részére az alkalmazandó szállítási módra vagy módokra vonatkozó információt, azon személyek nevét, akik várhatóan ilyen szállítási tevékenységet fognak végezni, és az esetlegesen szállított fegyver(ek) típusát.

2.   SZAKASZ

AZ EGYES SZÁLLÍTÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

13. cikk

Az alkalmazandó szállítási módozatok

(1)   A tagállamok az eurobankjegyek területükön zajló, határon átnyúló közúti szállítása tekintetében engedélyezik:

a)

a 14., 15., 16., 17. vagy 18. cikkben felsorolt lehetőségek legalább egyikét; valamint

b)

a 14., 15., 16., 17. vagy 18. cikkben felsorolt azon lehetőségeket, amelyek megegyeznek a belföldi pénzszállítások esetében engedélyezett szállítási módozatokkal.

A pontból pontba történő szállítás vonatkozásában a 17. cikk minden tagállamra alkalmazandó.

(2)   A tagállamok az euroérmék területükön zajló, határon átnyúló közúti szállítása tekintetében engedélyezik:

a)

a 19. és 20. cikkben felsorolt lehetőségek legalább egyikét; valamint

b)

a 19. és 20. cikkben felsorolt azon lehetőségeket, amelyek megegyeznek a belföldi pénzszállítások esetében engedélyezett szállítási módozatokkal.

(3)   Az olyan műveletekre, amelyek során egyszerre szállítanak eurobankjegyeket és -érméket, az eurobankjegyek határon átnyúló szállítását meghatározó szállítási módozatok alkalmazandók.

(4)   A 14., a 15., a 16. és a 18. cikk alkalmazása tekintetében a tagállam dönthet úgy, hogy a telephelyen kívüli ATM-ek vagy a telephelyen kívüli egyéb bankjegykiadó automaták kiszolgálása esetén a területén kizárólag végponttól végpontig alkalmazott intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer használható, feltéve, hogy a belföldi pénzszállításokra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(5)   A részt vevő tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikk értelmében alkalmazott szállítási módozatokról. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában megfelelő tájékoztatót tesz közzé. Az alkalmazandó szállítási módozatok egy hónappal a tájékoztató közzétételét követően lépnek hatályba. A részt vevő tagállamok ugyanezt az eljárást alkalmazzák, ha e cikknek megfelelő új szállítási módozatokat vezetnek be.

(6)   Ha a fogadó tagállam vagy a tranzittagállam megállapítja, hogy az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer az általában elvárt műszaki jellemzők tekintetében komoly hiányosságokkal rendelkezik, tehát hogy a készpénzhez az érvénytelenítő rendszer aktiválása nélkül is hozzá lehet férni, illetve hogy a rendszert a típusjóváhagyást követően úgy módosították, hogy az a továbbiakban nem felel meg a típus-jóváhagyási kritériumoknak, tájékoztatja a Bizottságot és a szóban forgó típusjóváhagyást kiadó tagállamot, és újabb vizsgálatok elvégzését kérheti az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszeren. Az új vizsgálati eredmények elkészültéig a tagállamok saját területükön átmenetileg megtilthatják az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer használatát. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi részt vevő tagállamot.

14. cikk

Páncélzat nélküli, hétköznapi kinézetű, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti eurobankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását páncélzat nélküli, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel:

a)

a jármű hétköznapi kinézetű;

b)

a járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik;

c)

a pénzszállító biztonsági személyzet nem visel egyenruhát.

15. cikk

Páncélzat nélküli és olyan jól látható jelzéssel ellátott pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás, amely tájékoztat arról, hogy a jármű intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti eurobankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását páncélzat nélküli, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel:

a)

a járművön és a bankjegytárolón jól látható jelzés utal arra, hogy fel vannak szerelve intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel, és e jelzés megegyezik a III. mellékletben ábrázolt piktogramokkal.

b)

a járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik.

16. cikk

Vezetőfülke-páncélzattal rendelkező, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti eurobankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását vezetőfülke-páncélzattal rendelkező, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel:

a)

a vezetőfülke olyan páncélzattal rendelkezik, amely az V. mellékletben szereplő meghatározásoknak megfelelően ellenáll legalább a fegyverek lövedékének;

b)

a járművön és a bankjegytárolón jól látható jelzés utal arra, hogy fel vannak szerelve intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel, és e jelzés megegyezik a III. mellékletben ábrázolt piktogramokkal;

c)

a pénzszállító jármű vezetőfülkéjét a járműben tartózkodó pénzszállító biztonsági személyzet minden tagja számára golyóálló mellénnyel látták el, amely megfelel legalább a NIJ IIIA VPAM szabvány 5. osztályának vagy azzal egyenértékű szabványnak;

d)

A járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik.

A pénzszállító biztonsági személyzet a szállítás ideje alatt viselheti a c) pontban említett golyóálló mellényeket, továbbá viselnie kell, ha azon tagállam jogszabályai, amelyben tartózkodik, azt előírják.

17. cikk

Teljesen páncélozott, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel nem felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti eurobankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását teljesen páncélozott, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel nem felszerelt pénzszállító járművel:

a)

a jármű azon része, ahol a pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik, az V. mellékletben szereplő meghatározásoknak megfelelően ellenáll legalább a fegyverek lövedékének;

b)

a pénzszállító jármű vezetőfülkéjét a járműben tartózkodó pénzszállító biztonsági személyzet minden tagja számára golyóálló mellénnyel látták el, amely megfelel legalább a NIJ IIIA VPAM szabvány 5. osztályának vagy azzal egyenértékű szabványnak;

c)

a járművön legalább háromtagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik.

A pénzszállító biztonsági személyzet a szállítás ideje alatt viselheti a b) pontban említett golyóálló mellényeket, továbbá viselnie kell, ha azon tagállam jogszabályai, amelyben tartózkodik, előírja azok viselését.

18. cikk

Teljesen páncélozott, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel történő bankjegyszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat a16. cikk b) pontjával, a 17. cikk a) és b) pontjával összhangban végezheti eurobankjegyek határon átnyúló, közúti szállítását, teljesen páncélozott, intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművel:

A járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik.

19. cikk

Páncélzat nélküli pénzszállító járművel történő érmeszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti euroérmék határon átnyúló, közúti szállítását, kizárólag érmét szállító, páncélzat nélküli pénzszállító járművel:

a)

a jármű hétköznapi kinézetű;

b)

a járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik;

c)

a pénzszállító biztonsági személyzet nem visel egyenruhát.

20. cikk

Vezetőfülke-páncélzattal rendelkező pénzszállító járművel történő érmeszállítás

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalat az alábbi feltételek teljesülése esetén végezheti páncélozott vezetőfülkével rendelkező, kizárólag érmét szállító pénzszállító járművel euroérmék határon átnyúló, közúti szállítását:

a)

a vezetőfülke olyan páncélzattal rendelkezik, amely az V. mellékletben szereplő meghatározásoknak megfelelően ellenáll legalább a fegyverek lövedékének;

b)

a járművön jól látható jelzés utal arra, hogy kizárólag euroérmét szállít, és e jelzés megegyezik a IV. mellékletben ábrázolt piktogrammal;

c)

a pénzszállító jármű vezetőfülkéjét a járműben tartózkodó pénzszállító biztonsági személyzet minden tagja számára golyóálló mellénnyel látták el, amely megfelel legalább a NIJ IIIA VPAM szabvány 5. osztályának vagy azzal egyenértékű szabványnak;

d)

a járművön legalább kéttagú pénzszállító biztonsági személyzet tartózkodik.

A pénzszállító biztonsági személyzet a szállítás ideje alatt viselheti a c) pontban említett golyóálló mellényeket, továbbá viselnie kell, ha azon tagállam jogszabályai, amelyben tartózkodik, előírja azok viselését.

3.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Megfelelés

A határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély érvényességi ideje alatt a származási tagállamok biztosítják az e rendeletben megállapított szabályok betartását, többek között a vállalat előzetes értesítése nélküli szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel. Az ilyen ellenőrzéseket a fogadó tagállamok is végezhetik.

22. cikk

Szankciók

(1)   Amennyiben az illetékes tagállami hatóságok megállapítják, hogy a határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó engedély kiadásának alapjául szolgáló egy vagy több feltételt megsértették, a jogsértés jellegétől és súlyosságától függően az engedélyező hatóság figyelmeztetést küldhet az érintett vállalatnak, pénzbírságot szabhat ki, két héttől két hónapig terjedő időszakra felfüggesztheti az engedélyt, vagy véglegesen visszavonhatja azt. Az engedélyező hatóság legfeljebb 5 évig tartó időszakra meg is tilthatja, hogy az érintett vállalat új engedélyt kérjen.

(2)   A tranzittagállam vagy a fogadó tagállam tájékoztatja a származási tagállam illetékes nemzeti hatóságait e rendelet megsértéséről – ideértve a 8. és a 9. cikkben említett nemzeti szabályok megsértését is –, és azok ezután döntenek a megfelelő szankcióról. A tranzittagállam vagy a fogadó tagállam továbbá a 8. és 9. cikkben említett nemzeti szabályok, illetve a 13. cikkben említett alkalmazandó szállítási módozatok megsértése esetén pénzbírságot szabhat ki. A tagállam megtilthatja, hogy az ilyen jogsértéseket elkövető pénzszállító biztonsági személyzet saját területén határon átnyúló pénzszállítási tevékenységet végezzen, amennyiben bizonyítható, hogy a jogsértést ők követték el.

(3)   A tranzittagállam vagy a fogadó tagállam az alább felsorolt esetekben legfeljebb két hónapig tartó időszakra felfüggesztheti a pénzszállító vállalat azon jogát, hogy a területén közúti eurokészpénz-szállítást végezzen, amíg a származási tagállam engedélyező hatósága ugyanezen kéthónapos időszakon belül az ügyben döntést nem hoz, ha a pénzszállító vállalat:

a)

megsértette e rendeletnek a pénzszállító járművön tartózkodó pénzszállító biztonsági személyzet minimális létszámára vagy a fegyverviselésre vonatkozó rendelkezéseit;

b)

szállítási tevékenységét a közrendet veszélyeztető módon végzi; vagy

c)

többször megsértette e rendeletet.

(4)   A hivatásos fegyverviselési engedélyt kiadó tagállam nemzeti előírásainak megfelelő szankciókat érvényesíthet a fegyverekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályai megsértése esetén a pénzszállító biztonsági személyzettel szemben.

(5)   A szankciók minden esetben arányosak a jogsértés súlyosságával.

23. cikk

Vészhelyzet esetén alkalmazandó biztonsági intézkedések

(1)   A tagállamok dönthetnek az e rendeletben előírtakon túlmutató átmeneti biztonsági intézkedések bevezetéséről, amennyiben valamely rendkívüli probléma jelentősen befolyásolja a pénzszállítási műveletek biztonságát. Ezek az átmeneti intézkedések a tagállam területének egészén vagy egy részén végzett valamennyi pénzszállításra vonatkoznak, legfeljebb négy hetes időszakra alkalmazandók és bevezetésüket haladéktalanul be kell jelenteni a Bizottságnak. A Bizottság a megfelelő csatornák használatával gondoskodik ezeknek az intézkedéseknek a gyors közzétételéről.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt átmeneti intézkedések négy hétnél hosszabb időszakra való meghosszabbításához a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított 72 órán belül dönt az előzetes jóváhagyásról.

24. cikk

A határon átnyúló szállítást végző pénzszállító biztonsági személyzet díjazása

E rendelettel összhangban a határon átnyúló szállítást végző pénzszállító biztonsági személyzet számára a fogadó tagállamban biztosítani kell a releváns minimális bérszintet, beleértve a túlóradíjakat is, a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban. Amennyiben a fogadó tagállamban a minimális bérszint magasabb, mint a munkavállaló részére a származási tagállamban fizetett bér, a teljes munkanapra vonatkozóan a fogadó tagállam releváns minimális bérszintje alkalmazandó, beleértve a túlóradíjakat is. Ha a nap során több fogadó tagállamban történik szállítás, és közülük egynél több tagállamban a származási tagállamban alkalmazott bérnél magasabb releváns minimális bérszint érvényes, a teljes munkanapra vonatkozóan e minimális bérszintek legmagasabbika alkalmazandó, beleértve a túlóradíjakat is.

Ha szerződés, rendeleti, közigazgatási rendelkezések vagy gyakorlati intézkedések eredményeképpen a pénzszállítást végző munkavállaló egy naptári évben 100 teljes vagy részleges munkanapot meghaladó időszakon keresztül végez határon átnyúló szállítást egy másik tagállamban, a 96/71/EK irányelvben említett, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok teljeskörűen alkalmazandók az adott naptári évben az említett fogadó tagállamban teljesen vagy részlegesen eltöltött munkanapokra.

A munkaviszonyra vonatkozó releváns szabályok létrehozása céljából a 96/71/EK irányelv 4. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

25. cikk

Az eurokészpénz határon átnyúló szállításával foglalkozó bizottság

(1)   Létre kell hozni az eurokészpénz határon átnyúló szállításával foglalkozó bizottságot. Elnöke a Bizottság, tagja pedig a részt vevő tagállamok két–két képviselője, valamint az Európai Központi Bank két képviselője.

(2)   A bizottság legalább évente egyszer ülésezik, hogy eszmecserét folytasson e rendelet végrehajtásáról. E célból konzultál az ágazatban tevékenykedő érdekelt felekkel, ideértve a szociális partnereket is, és észrevételeiket adott esetben figyelembe veszi. A 26. cikkben említett felülvizsgálat előkészítése során konzultálni kell a bizottsággal.

26. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2016. december 1-jéig, majd azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet végrehajtásáról. Ennek érdekében konzultációt folytat az ágazatban tevékenykedő érdekelt felekkel, ideértve a szociális partnereket is, amelyet a tagállamokkal folytatott konzultáció követ. A jelentésnek különösképpen meg kell vizsgálnia a pénzszállító biztonsági személyzet fegyverviselésére vonatkozó közös képzési követelmények létrehozásának lehetőségét és a 24. cikk módosítását a 96/71/EK irányelv figyelembevételével, megfelelően figyelembe kell vennie az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek területén elért technológiai fejlődést, meg kell fontolni a pénzszállításra vonatkozó uniós engedély csoportonkénti kiadásával járó potenciális előnyöket, valamint meg kell vizsgálnia, hogy ennek alapján szükség van-e a rendelet módosítására.

27. cikk

A műszaki szabályok módosítása

A Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a II. mellékletre vonatkozóan és a pénzszállító jármű páncélzatára és a 16., 17., 18. és 20. cikkben említett golyóálló mellényekre és a 6. cikk (2) bekezdésében említett páncélszekrényekre alkalmazandó szabványokkal kapcsolatos műszaki szabályok módosítására vonatkozóan annak érdekében, hogy figyelembe vegye a technológiai fejlődést és az esetleges új európai szabványokat.

28. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottság 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2012. november 30-tól kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 27. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   A 27. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 12 hónappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2011. november 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

W. SZCZUKA


(1)  HL C 278., 2010.10.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament 2011. szeptember 27 -i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. október 27-i határozata.

(3)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

(4)  HL L 300., 2009.11.14., 72. o.

(5)  HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

(6)  HL L 309., 2005.11.25., 9. o.

(7)  HL 17., 1958.10.6., 385. o.


I. MELLÉKLET

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÉNZSZÁLLÍTÁSRA SZÓLÓ ENGEDÉLY MINTÁJA

Image

Image


II. MELLÉKLET

INTELLIGENS BANKJEGY-ÉRVÉNYTELENÍTŐ RENDSZER (IBNS)

I.   Fogalommeghatározások és általános rendelkezések

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer (csomagolt és csomagolás nélküli) bankjegyeket, illetve egy vagy több ATM-kazettát vagy egyéb bankjegykiadó automatához használatos kazettát tartalmazhat.

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszernek legalább egy részt vevő tagállamban típusjóváhagyással kell rendelkeznie ahhoz, hogy e rendelet értelmében határon átnyúló eurokészpénz-szállításhoz használható legyen. A típusjóváhagyást valamely hatályos vonatkozó európai szabvány szerint kell végezni. Amíg nincs ilyen szabvány, a típus-jóváhagyási folyamatot e melléklet rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

II.   Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel kapcsolatos jóváhagyási eljárás

a)   A típusjóváhagyáshoz az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszernek meg kell felelnie különböző vizsgálatokon, amelyeket egy részt vevő tagállam által jóváhagyott vagy elismert vizsgálati laboratóriumban végeznek. Ezenkívül ahhoz a készülék használatára vonatkozó utasításokat kell mellékelni, amely meghatározza azokat az üzemeltetési eljárásokat és feltételeket, amelyek biztosítják a bankjegyek hatékony megsemmisítését vagy semlegesítését.

E vizsgálatoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer alábbi műszaki jellemzői kielégítők:

i.

A nyomonkövetési rendszer főbb szükséges funkciói

Folyamatosan nyomon követi és rögzíti az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerhez való hozzáférés feltételeivel és az annak használatával kapcsolatos utasításokat.

Folyamatosan ellenőrzi ezen utasítások betartását, és észleli a rendellenes helyzeteket.

Az utasítások be nem tartása, rendellenes helyzetek észlelése vagy a bankjegytároló beállított időtartamon és/vagy helyszíneken kívül történő kinyitása esetén automatikusan és haladéktalanul érvényteleníti a bankjegyeket.

ii.

A nyomonkövetési rendszer beállításának lehetséges helyszíne, valamint az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer működésének a pénzszállító személyzet általi befolyásolása

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer beállítása csak biztosított területen végezhető. A végponttól végpontig intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer beállítása csak biztonságos ponton végezhető.

A pénzszállító személyzet a beállított időtartamon és/vagy helyszíneken kívül semmilyen módon nem befolyásolhatja az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer működését. Abban az esetben azonban, ha az érvénytelenítés megkezdése késleltetett rendszerrel történik, a pénzszállító személyzet egyszer újraindíthatja a késleltetést.

iii.

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer kinyitásának lehetséges helyszínei (végponttól végpontig rendszerek esetén)

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer a beállított célállomásokon nyitható ki.

b)   Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszeren ötévente új vizsgálatot kell végezni, még akkor is, ha a tagállami jóváhagyás korlátlan időre szól. Ha az új vizsgálatok nem járnak meggyőző eredménnyel, a típusjóváhagyás e rendelet értelmében a továbbiakban nem jogosít határon átnyúló szállításra.

c)   A vizsgálat az alábbi eredmények legalább egyikének teljesítése esetén sikeres:

a vizsgálat során nem lehetett hozzáférni a bankjegyekhez, és az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer, amelynek mechanizmusa működőképes maradt, nem sérült; vagy

a vizsgálat során az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer megsérült, de a bankjegyekhez csak az érvénytelenítő rendszer aktiválásával lehetett hozzáférni.

III.   Vizsgálati eljárások

A vizsgálatok elvégzése során használt módszert és a vizsgált rendszer által teljesítendő eredményeket meghatározó szabványokat ez a melléklet állapítja meg. Ezek ugyanakkor nemzeti szinten kiigazíthatók annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az egyes tagállamok laboratóriumai által követett meglévő vizsgálati protokollokkal. Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek jóváhagyásához az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer gyártója biztosítja, hogy az e mellékletben foglalt tesztelési eljárások eredményei eljuttassák a jóváhagyó hatósághoz.

a)   Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer ellenállásának vizsgálata különböző támadási helyzetekben.

A támadási helyzeteket szimuláló különböző vizsgálatok közül a tagállamoknak hatot kell elvégezniük, a többi vizsgálat pedig a vonatkozó nemzeti szabályoknak megfelelően is elvégezhető.

Az elvégzett vizsgálatok mindegyikének a II. c) pont értelmében sikeres eredménnyel kell zárulnia.

kötelező vizsgálatok:

1.

az áramellátás megszakítása;

2.

a bankjegytároló feltörése;

3.

a bankjegytároló erőszakos eszközökkel (pl. kőtörő kalapács) való kinyitása;

4.

gyorsan ismétlődő vágások („guillotine-ozás”);

5.

folyadékba merítés;

6.

szélsőséges hőmérséklet (meleg vagy hideg) fokozatos vagy hirtelen alkalmazása: pl.: folyékony nitrogénben való hűtés vagy előmelegített sütőben való hevítés.

további, ajánlottan elvégezhető vizsgálatok:

7.

lőfegyverekkel (pl.: 12 lövetű tölténytárral) szembeni ellenállás;

8.

vegyi anyagok használata;

9.

szabadesés;

10.

jelentős elektromágneses hullámoknak való kitettség;

11.

jelentős elektrosztatikus hullámoknak való kitettség.

b)   A bankjegy-érvénytelenítés hatékonysága

A jelenleg használt érvénytelenítési folyamatok a festékkel történő megjelölés, valamint a vegyi, illetve pirotechnikai úton történő megsemmisítés. A várható technológiai vívmányokra tekintettel az alkalmazott folyamatok listája nem kimerítő és pusztán jelzésértékű.

A bankjegyekhez különböző támadási formák révén való illetéktelen hozzáférési kísérleteket követően a bankjegyeknek meg kell semmisülniük vagy festékjelet kell viselniük. Legalább három vizsgálatot kell elvégezni.

A rendszernek a bankjegyek 100 %-át véglegesen érvénytelenítenie kell. Ezenfelül a bankjegyek birtokosai számára nyilvánvalónak kell lennie, hogy azokat érvénytelenítették.

Ha a bankjegyek biztonsági zsákban vannak, a festéknek az egyes bankjegyek felületének legalább 10 %-át kell takarnia, mindkét oldalon. Ha a bankjegyek nincsenek biztonsági zsákban, a festéknek az egyes bankjegyek felületének legalább 20 %-át kell takarnia, mindkét oldalon. Megsemmisítő rendszerek használatakor mindkét esetben legalább a bankjegyek felülete 20 %-ának meg kell semmisülnie.

c)   A bankjegyek tisztítószerekkel szembeni ellenállására vonatkozó vizsgálatok tartalma – festékmegjelölést alkalmazó intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek esetén

Az ilyen „tisztításhoz” különböző termékeket vagy termékek kombinációit kell felhasználni. Több különböző helyzet lebonyolítására van szükség annak érdekében, hogy a tisztítás hőfokát és időtartamát változtatni lehessen. A tisztítási vizsgálatokra vonatkozóan két eljárást kell alkalmazni:

a tisztítást közvetlenül a festékkel történő megjelölést követően kell elvégezni; és

a tisztítást a festékkel történő megjelölést követő 24 órán belül el kell végezni.

A vizsgálatokat az euroövezetben használt valódi bankjegyek reprezentatív mintáján kell elvégezni.

A vizsgálatoknak az alábbi eredmények egyikével kell zárulnia:

a tisztítás nyomán a bankjegyek megsemmisülnek;

a tisztítás után a festék továbbra is látható legalább az egyes bankjegyek felületének 10 %-án (a festék sűrűségének vizsgálatával);

a tisztítás a bankjegy eredeti színeit és a biztonsági jellemzőit is károsítja.

IV.   Az alkalmazott rendszerre vonatkozó biztonsági garanciák

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerből a bankjegyek érvénytelenítése céljából kibocsátott vegyi anyagokra a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelet (1) (REACH) vonatkozhat. A rendelet az önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben gyártott, importált vagy felhasznált anyagok által az emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatokkal foglalkozik.

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer típusjóváhagyása érdekében a gyártónak ellenőriznie kell, hogy a termékeiben használt anyagokra vonatkozóan terheli-e regisztrációs vagy bejelentési kötelezettség, illetve hogy köteles-e tájékoztatni vásárlóit a termékek biztonságos használatára vonatkozó információkról. A gyártónak abból is fakadhatnak jogi kötelezettségei, ha ezeket az anyagokat felveszi az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára vagy az engedélyköteles anyagok listájára. Ezek a kötelezettségek nem csupán az önmagukban és keverékekben előforduló anyagok, hanem azok árucikkekben való jelenléte esetén is érvényesek.

Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer gyártójának a tagállam típusjóváhagyást kibocsátó hatóságához tanúsítványt kell benyújtania, amely tartalmazza a fenti ellenőrzés eredményét, és felsorolja a bankjegyek megsemmisítéséhez vagy érvénytelenítéséhez használt anyagokat vagy elemeket, és tanúsítja, hogy belélegzés vagy bőrrel való érintkezés esetén nem jelentenek súlyos kockázatot a pénzszállító biztonsági személyzet vagy a nemzeti központi bank személyzete egészségére. A tanúsítvány ezenkívül tartalmaz minden esetlegesen elvégzendő elővigyázatossági intézkedést. A jóváhagyó hatóság az általa jóváhagyott intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszer vonatkozásában átadja a tanúsítványt a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjainak.

Ennek érdekében a tanúsítvány tartalmazhatja a vegyi anyagoknak való kitettséggel járó kockázatok elemzését, vagyis az expozíció maximális megengedett időtartamát egy meghatározandó mennyiségre vonatkozóan.


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.


III. MELLÉKLET

INTELLIGENS BANKJEGY-ÉRVÉNYTELENÍTŐ RENDSZERT JELÖLŐ PIKTOGRAMOK

Intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt pénzszállító járművek piktogramja

Image

Intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerrel felszerelt bankjegytárolók piktogramja

Image


IV. MELLÉKLET

KIZÁRÓLAG ÉRMÉT SZÁLLÍTÓ PÉNZSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK PIKTOGRAMJA

Image


V. MELLÉKLET

A PÁNCÉLZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A páncélzatra vonatkozóan az e rendelet 2. szakaszában említett minimumkövetelmény azt jelenti, hogy a pénzszállító jármű páncélzata ellenáll a 7,62 mm × 39 mm kaliberű, Kalasnyikov típusú fegyverek lövedékének, a vasmaggal és (lemezelt) acélköpennyel rendelkező, 7,97 gramm (+/– 0,1 gramm) súlyú lövedéknek, legalább 700 méter/másodperces sebességnek, a 10 méteres (+/– 0,5 méter) lőtávolságnak.


VI. MELLÉKLET

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EUROKÉSZPÉNZ-SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ PÉNZSZÁLLÍTÓ BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ALAPKÉPZÉSÉNEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

Az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállítási tevékenységben részt vevő, pénzszállítást végző munkavállalóknak az alábbiakat kell teljesíteniük:

1.

maradéktalanul elvégezte és teljesítette legalább a nemzeti referencia-jogszabályok és/vagy a vonatkozó kollektív megállapodások által előírt megfelelő alapképzést, illetve – ezek hiányában – a nemzeti pénzszállító/biztonsági szövetség tanfolyamát vagy a vállalat belső képzéseit;

2.

az alapképzést követően sikeresen teljesítette a vizsgákat, illetve bármely, a tanulási eredmény mérésére hivatott eljárást;

3.

maradéktalanul elvégezte és teljesítette az e mellékletben előírt kiegészítő és kötelező képzési modult, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

határon átnyúló pénzszállítási eljárások;

a határon átnyúló pénzszállításra vonatkozó uniós szabályozás;

a tranzittagállamok és a fogadó tagállamok területén végzett pénzszállításra vonatkozó, alkalmazandó nemzeti jogszabályok;

a pénzszállításra vonatkozó járművezetési szabályok a tranzittagállamokban és a fogadó tagállamokban (ideértve a pénzszállító járművek azon jogát, hogy meghatározott útsávokban haladjanak);

támadás esetén követendő nemzeti biztonsági eljárások a tranzittagállamokban és a fogadó tagállamokban;

az IBNS technológia által védett pénzszállítás szervezése és az annak működésére vonatkozó eljárások a tranzittagállamokban és a fogadó tagállamokban;

a tranzittagállamok és a fogadó tagállamok alkalmazandó, működésre vonatkozó nemzeti protokolljai, szabályai és előírásai;

a tranzittagállamok és a fogadó tagállamok műszaki hibára, közúti balesetekre, illetve a pénzszállító felszerelés és jármű bármilyen műszaki vagy mechanikai meghibásodására vonatkozó, vészhelyzet esetén érvényes nemzeti protokolljai;

a tranzittagállamokban és a fogadó tagállamokban érvényes nemzeti adminisztratív eljárások és vállalati szabályok a valamennyi tranzittagállam és fogadó tagállam kapcsolattartó pontjaival stb. való kommunikáció tekintetében;

a nemzeti, regionális és helyi rendőrségekkel többek között a pénzszállító járműveket és biztonsági személyzetet érintő ellenőrzések tekintetében való együttműködésre és megfelelő protokollokra vonatkozó információk és képzés;

a munkaidő, a szükséges szünetek száma, a munkakörülmények és az alkalmazandó bérek tekintetében alkalmazandó nemzeti és uniós szabályozás és/vagy alkalmazandó kollektív megállapodások;

a pénzszállító biztonsági személyzet pihenőideje tekintetében – mikor szükséges, milyen gyakran, az egyes pihenőidőszakok hossza, biztonságos pont, kapcsolattartás az irányítóközpontokkal stb. – alkalmazandó nemzeti és uniós szabályozás és/vagy alkalmazandó kollektív megállapodás;

a pénzszállítási/-felvételi műveletekre vonatkozó biztonsági szabályok (biztonságos pont, közúti kockázatkezelés stb.);

a fegyverhasználatra és -tárolásra vonatkozó nemzeti referenciajogszabályok;

offenzív és defenzív járművezetési technikák;

GPS, telefon és más, a határon átnyúló pénzszállítás során használt műszaki felszerelések/rendszerek használatára vonatkozó képzés;

a tranzittagállamnak és a kiszolgált tagállamnak a közúton értéktárgyakat szállító vagy nagyméretű járművel közlekedő munkavállalókra, illetve az alkalmazottak sérülése vagy betegsége esetén követendő protokollokra vonatkozó nemzeti egészségügyi és biztonsági szabályozása.

elsősegély-nyújtási tanfolyam.

A képzésnek továbbá az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

megelőző és javító intézkedések a stresszkezelés és a harmadik fél általi erőszak területén;

munkahelyi kockázatértékelés;

az az 5. cikk 2. pontjában meghatározott nyelvi követelmények teljesítéséhez szükséges nyelvi képzés.


VII. MELLÉKLET

AZ EURÓPA TANÁCS KÖZÖS EURÓPAI NYELVI REFERENCIAKERETÉNEK SZINTJEI

B1 szintű felhasználó: Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tud indokolni és magyarázni különböző álláspontokat és terveket.

A1 szintű felhasználó: Képes megérteni és használni ismerős hétköznapi kifejezéseket és olyan alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban lehetnek szükségesek. Képes bemutatni magát és másokat, fel tud tenni és megválaszolni személyes kérdéseket, például hogy hol lakik, kiket ismer, milyen tárgyak vannak a birtokában. Egyszerű interaktív kommunikációra képes, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.


Top