Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0153

2010/153/: A Bizottság határozata ( 2010. március 11.) a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2010) 1337. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 63, 12.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/153/oj

12.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 11.)

a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2010) 1337. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/153/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/251/EK bizottsági határozat (2) előírja a tagállamoknak, hogy tiltsák meg a dimetil-fumarát (a továbbiakban: DMF) biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatalát vagy piaci hozzáférhetővé tételét.

(2)

A 2009/251/EK határozatot a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének rendelkezéseivel összhangban fogadták el, amely a határozat érvényességét egy évet meg nem haladó időszakra korlátozza, de engedélyezi annak legfeljebb egyéves időszakokkal való további meghosszabbítását.

(3)

Az eddig szerzett tapasztalatok fényében, valamint a DMF-et tartalmazó fogyasztási cikkekre vonatkozó állandó hatályú intézkedés hiányában a 2009/251/EK határozat hatályát további 12 hónappal meg kell hosszabbítani, és a határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/251/EK határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2011. március 15-ig alkalmazandó.”

2. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy e határozatnak legkésőbb 2010. március 15-ig megfeleljenek, valamint kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  HL L 74., 2009.3.20., 32. o.


Top