Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0002

2010/2/: A Bizottság határozata ( 2009. december 24.) a CO 2 -kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 10251. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 1, 5.1.2010, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 236 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0746

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(1)/oj

5.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/10


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. december 24.)

a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 10251. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/2/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) módosított 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztásakor az árverés útján történő értékesítés legyen a követendő alapelv.

(2)

Az Unió támogatja azt az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, amely ambiciózus célként a globális hőmérséklet-emelkedés maximumának 2 °C-ra való korlátozását tűzte ki. Amennyiben más fejlett országok és a főbb üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek részesei ennek a nemzetközi megállapodásnak, nőhet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértéke azokban a harmadik országokban, amelyek iparát így nem korlátoznák hasonló szén-dioxid-kibocsátási megkötések („CO2-kibocsátásáthelyezés”), és ez alááshatja az uniós környezetvédelmi fellépések integritását és eredményességét. A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának kezelése érdekében a 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy – a nemzetközi tárgyalások kimenetelétől függően – az Unió az ennek a kockázatnak jelentős mértékben kitett ágazatokat vagy alágazatokat a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott intézkedésekkel összhangban meghatározott mennyiség 100 %-ának erejéig ingyenes kiosztásban részesíti.

(3)

A Bizottság 2009. december 31-ig, majd azt követően ötévente a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14)–(17) bekezdésében meghatározott feltételek alapján összeállítja a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok jegyzékét (a továbbiakban: ágazatok és alágazatok listája).

(4)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14) bekezdése értelmében a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok meghatározása érdekében a Bizottságnak uniós szinten fel kell mérnie, hogy a megfelelő bontási szinten az ágazatnak vagy alágazatnak milyen mértékben van lehetősége arra, hogy a szükséges kibocsátási egységek közvetlen költségét és a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő magasabb villamosenergia-árak közvetett költségeit a termékárakban megjelenítse anélkül, hogy ezáltal az Unión kívüli, a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel szemben jelentős piaci részesedést veszítene. E felmérések alapját az éghajlatváltozásra és a megújuló energiára vonatkozó 2020-as uniós célkitűzések teljesítésére irányuló végrehajtási intézkedéscsomagot kísérő bizottsági hatásvizsgálat, és az egyes ágazatokkal vagy alágazatokkal kapcsolatban a legutóbbi három évből származó, rendelkezésre álló kereskedelmi, termelési és hozzáadott értékre vonatkozó adatoknak megfelelően megállapított, átlagos szén-dioxid-ár képezi.

(5)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (15) bekezdésének megfelelően egy ágazat vagy alágazat akkor tekinthető a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak vagy alágazatnak, ha az ezen irányelv végrehajtásából eredő közvetlen és közvetett többletkiadások a termelési költségeknek a bruttó hozzáadott érték arányában mérve jelentős mértékű, legalább 5 %-os növekedését eredményezik; és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem intenzitása, azaz a harmadik országokba irányuló kivitel és a harmadik országokból származó behozatal összértékének és az uniós piac összméretének (az éves forgalom és a harmadik országokból történő teljes behozatal összegének) hányadosa 10 % fölött van. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének megfelelően egy ágazat vagy alágazat akkor is a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak vagy alágazatnak minősül, ha a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő közvetlen vagy közvetett többletkiadások a termelési költségeknek a bruttó hozzáadott érték arányában mérve rendkívül nagymértékű, legalább 30 %-os növekedését eredményezik, vagy a harmadik országokkal folytatott kereskedelem intenzitása, azaz a harmadik országokba irányuló kivitel és a harmadik országokból származó behozatal összértékének és az uniós piac összméretének (az éves forgalom és a harmadik országokból történő teljes behozatal összegének) hányadosa 30 % fölött van.

(6)

A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok listájának összeállításához a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatát először a NACE 3 számjegyű szintjéig, illetve adott esetben és megfelelő adatok birtokában a NACE 4 számjegyű szintjéig kell felmérni. Az ágazatokat és alágazatokat a lehető legpontosabb NACE-besorolás szerint szükséges feltüntetni a listán. Néhány olyan ágazat esetében, amelynél a NACE 4 számjegyű szintjén nem lehetett megállapítani a CO2-kibocsátásáthelyezésnek való jelentős mértékű kitettség kockázatát további bontásra került sor, és ennek nyomán szintén vizsgálat tárgyává vált egy sor olyan alágazat, amelynek bizonyos jellemzői az ágazat többi részéhez képest jelentősen eltérő hatásokra engedtek következtetni.

(7)

Az ágazatoknak és alágazatoknak a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14)–(17) bekezdésében foglalt feltételek szerinti meghatározásához 2008 decemberében adatgyűjtésre került sor a tagállamok, az Eurostat és az ágazati szövetségek információi alapján, illetőleg más nyilvános vagy kereskedelmi forrásokból. A Bizottság megvizsgálta azon információk hitelességét, amelyek nem a tagállamoktól vagy más hivatalos forrásból érkeztek. Az adatgyűjtés az Eurostat által feldolgozott bizalmas adatokra is kiterjedt.

(8)

Az egyes ágazatok – és a 2009/29/EK irányelvvel történő módosítást megelőzően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeik – CO2-kibocsátásával kapcsolatban a „közösségi független ügyleti jegyzőkönyv” számít a becslések legpontosabb, leghitelesebb és legátláthatóbb forrásának, ezért a kibocsátási egységek közvetlen költségének kiszámításához ez szolgált elsődleges alapul.

(9)

A 2009/29/EK irányelvvel módosított 2003/87/EK irányelv I. mellékletében foglalt új tevékenységek és üvegházhatású gázok technológiai kibocsátására vonatkozóan az üvegházhatást okozó gázok uniós jegyzékének adatai és tagállami információk alapján lehetett becsléssel élni több olyan ágazatban, amelyben nagyszámú, de kisebb létesítmény vagy a kibocsátáskereskedelmi rendszerből a 2005–2007-es és a 2008–2012-es időszakra kizárt létesítmény működik, illetve amely ágazatok esetében nem állt rendelkezésre adat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben vagy nem lehetett a NACE-4 szintjén meghatározni a kibocsátást. A magasabb villamosenergia-árak közvetett költségeinek kiszámításához figyelembe vett villamosenergia-fogyasztás értékeléséhez az Eurostat nem tudott adatokkal szolgálni, s így a tagállamok által közvetlenül megadott adatok számítanak a legmegbízhatóbbnak. A bruttó hozzáadott érték megállapítása a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló Eurostat-adatok alapján történt, mivel ezek bizonyultak a legpontosabbnak. Az Eurostat tagállamok közötti és harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó COMEXT-adatbázisának adataiból lehetett a legmegbízhatóbb képet kapni a harmadik országokba irányuló kivitel, illetve a harmadik országokból történő behozatal összértékéről, valamint az Unión belüli teljes éves forgalomról.

(10)

Az értékelések azt az átlagos szén-dioxid-árat vették alapul, amelyet az éghajlatváltozásra és a megújuló energiára vonatkozó 2020-as uniós célkitűzések teljesítésére irányuló végrehajtási intézkedéscsomagot kísérő bizottsági hatásvizsgálat (3) megállapított. A legelképzelhetőbb forgatókönyv szerint, amely már az együttes végrehajtás és a tiszta fejlesztési mechanizmus jóváírásaival is számol, a szén-dioxid-ár egy tonna CO2-egyenértéket tekintve 30 EUR.

(11)

A 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő közvetlen többletkiadások kiszámításakor figyelembe kell venni azt a kibocsátásiegység-mennyiséget, amelyet az adott ágazatnak meg kellene vásárolnia abban az esetben, ha nem minősül a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak. Az említett irányelv 10a. cikkének (11) bekezdése értelmében a 2013-ban ingyenesen kiosztott kibocsátásiegység-mennyiségnek a 10a. cikk (1) bekezdésében előírt intézkedésekkel összhangban meghatározott mennyiség 80 %-ának kell megfelelnie, ezt követően pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget évente mindig azonos mennyiséggel úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra 30 %-ot érjen el, majd 2027-re megszűnjön az ingyenes kiosztás. A 10a. cikk (1) bekezdésében meghatározott előzetes referenciaértékek kiindulópontját az ágazati vagy alágazati uniós létesítmények leghatékonyabb 10 %-ának 2007–2008 közötti átlagteljesítménye adja; a referenciaértékek magukban foglalják a leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a helyettesítő megoldásokat és az alternatív termelési folyamatokat is.

(12)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározandó előzetes referenciaértékeket csak 2010 végéig kell elfogadni. A közvetlen kiadásoknak e referenciaértékeken alapuló meghatározása ezért csak az ágazatok és alágazatok listájának felülvizsgálatakor vehető figyelembe. Az ágazatok és alágazatok listájának összeállításához így fel kell mérni a kibocsátási egységek ingyenesen kiosztandó mennyiségét. A becslést uniós szinten, 2013-ra és 2014-re kell megadni. E határozat céljai szempontjából, illetőleg a referenciaértékekre vonatkozó szigorú követelmények és a lineáris csökkentési tényező alkalmazásának érvényre juttatásához a legpontosabb becslés azzal számol, hogy a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának ki nem tett ágazatok kibocsátási egységeinek 75 %-át 2013-ban és 2014-ben kell majd megvásárolni.

(13)

A közvetett költségek értékelésekor az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2008-as uniós szakpolitikai csomag modell alapú elemzése (4) szerinti 0,465 tonna CO2/MWh átlagos kibocsátási tényezővel számoltak a villamos energia esetében, és ezt vette alapul az éghajlatváltozásra és a megújuló energiára vonatkozó 2020-as uniós célkitűzések teljesítésére irányuló végrehajtási intézkedéscsomagot kísérő bizottsági hatásvizsgálat is. Az uniós átlagérték használata helyénvaló ebben a vonatkozásban, hiszen ezzel teljesül az a kívánalom, hogy az értékelést uniós szinten kell végrehajtani, és az átlagérték tükrözi az uniós villamosenergia-termeléshez kapcsolódó tényleges kibocsátást.

(14)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (17) bekezdése kimondja, hogy – a szükséges adatok birtokában – minőségi értékelést követően ki lehet egészíteni a listát, tekintetbe véve, hogy milyen mértékben van lehetősége az adott ágazatban és/vagy alágazatban működő egyes létesítményeknek – például a leghatékonyabb műszaki megoldások alkalmazásával – a kibocsátási szintek vagy a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, figyelembe véve adott esetben a termelési költségeknek a vonatkozó beruházásból eredő növekedését is; a jelenlegi és várható piaci jellemzőket, beleértve azt az esetet is, amikor a kereskedelemtől való függőség vagy a közvetlen vagy közvetett költségek növekedése megközelíti a küszöbértékek egyikét; és a haszonkulcsot, mint a hosszú távú beruházási vagy áttelepítési döntések lehetséges mutatóját.

(15)

Minőségi értékelés tárgya lett számos olyan ágazat és alágazat, amely a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14) és (15) bekezdésében foglalt mennyiségi feltételek alapján nem minősült a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak vagy alágazatnak. A minőségi értékelés elsősorban azokra az ágazatokra terjedt ki, amelyek a mennyiségi értékelés során nem voltak kellő mértékben képviselve, illetőleg a határeseteknek tekintett azon ágazatokat vizsgálta, amelyekkel kapcsolatban nem, vagy csak kifogásolható minőségben állt rendelkezése statisztikai adat, illetve amelyek kapcsán a tagállamok vagy ágazati képviselők, kellően megindokolt vagy érvekkel kellőképpen alátámasztott esetekben vizsgálat indítását kérték. Az értékelés következtetései alapján egyes vizsgált ágazatok a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendők. A listára így felkerült további ágazatokat és alágazatokat e határozat mellékletének harmadik része külön ismerteti.

(16)

Egyes ágazatok és alágazatok, például az égetett agyagtéglák és tetőcserepek gyártása esetében idő vagy megfelelő minőségű és mennyiségű adatok hiányában ezúttal nem nyílt mód teljes körű értékelésére; ezen ágazatokat és alágazatokat amint lehetséges, az irányelv 10a. cikkének (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ismételt értékelésnek kell alávetni, és annak eredményeitől függően fel kell venni a listára.

(17)

A „textilkikészítés” ágazata (1730-as NACE-kód) minőségi értékelés tárgya lett, főképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez uniós szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok és az egyéb textilipari ágazatok kereskedelmi szempontból rendkívül intenzívek. Az értékelés erős nemzetközi versenynyomást tárt fel, rávilágított az elmúlt évek jelentős termelésesésére az Unión belül, a tárgyidőszakban tapasztalt negatív vagy rendkívül szerény haszonkulcsra, ami korlátozza a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentési kapacitását. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő.

(18)

A „farostlemez-, furnérlemez-, többrétegű préselt és egyéb falemez és táblagyártás” (2020-as NACE-kód) ágazattal kapcsolatban minőségi értékelésre került sor. Az értékelés rámutatott arra, hogy jelentős költségnövekedés nélkül nem képzelhető el megfelelő szintű kibocsátáscsökkentés ebben az ágazatban és a piacot rendkívüli kihívások jellemzik, úgymint nagyfokú árérzékenység és az alacsony gyártási költségekkel dolgozó országokból származó behozatal növekedése, emellett a haszonkulcsokra a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő többletkiadások jelentős hatást gyakorolnak, ami korlátozza a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentési kapacitását. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő.

(19)

A „műanyag-alapanyag gyártása” (2416-os NACE-kód) ágazattal kapcsolatban minőségi értékelésre került sor. A piac jelenlegi alakulását figyelembe véve az értékelés megállapította, hogy a szóban forgó ágazat szoros rokonságot mutat a vegyipar egyéb, a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett területeivel; a világpiaci árképzés gátat szab az egyoldalú áremelésnek, és egyes harmadik országok gyártóinak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata következtében uniós és világpiaci torzulás tapasztalható. A piac várható alakulása szempontjából, amely kereskedelmi intenzitását tekintve már jelenleg is megközelíti a 30 %-os küszöbértéket, az ágazat erőteljes importnövekedése tovább folytatódik elsősorban új közel-keleti nagyberuházások eredményeképpen. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő.

(20)

A „vasöntés” ágazata (2751-es NACE-kód) minőségi értékelés tárgya lett, főképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez uniós szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok, és mivel az Eurostat COMEXT-adatbázisa a főbb öntvénytermékeket különböző csoportok szerint tovább részletezi. Az értékelés feltárta, hogy a hatásmérséklésre csak korlátozott lehetőségek kínálkoznak a részben elkerülhetetlen technológiai kibocsátás miatt, és hatásmérséklő technológiai beruházásokra is korlátozott az ágazat kapacitása a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő többletkiadásoknak a haszonkulcsokra gyakorolt jelentős hatása következtében. A piacot alacsony koncentráció jellemzi, szemben az ügyfélágazatok nagyfokú piaci koncentrációjával. Ez egyben azt jelzi, hogy az ágazat a töblettköltségeket csak korlátozott mértékben tudja továbbadni. Alternatív forrásokból származó kereskedelmi adatokból szintén megállapítást nyert, hogy az öntvénygyártás nemzetközi kereskedelme egyre erősödik. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő.

(21)

A „könnyűfémöntés” ágazata (2753-as NACE-kód) minőségi értékelés tárgya lett, főképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez uniós szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok, és mivel az Eurostat COMEXT-adatbázisa a főbb öntvénytermékeket különböző csoportok szerint tovább részletezi. A piacot az értékelés következtetései alapján alacsony koncentráció és az egyetlen ügyfélágazat keresletétől való erős függés jellemzi. Ez egyben azt jelzi, hogy az ágazat a töbletköltségeket csak korlátozott mértékben tudja továbbadni. Az ágazat emellett a tárgyidőszakban veszteséggel vagy csak szerény haszonnal zárt, ami kedvezőtlen hatást gyakorolt a hatásmérséklő technológiákba való beruházási kapacitásra, amelyet a többletköltségek tovább súlyosbítanának. Alternatív forrásokból származó kereskedelmi adatokból szintén megállapítást nyert, hogy az öntvénygyártás nemzetközi kereskedelme egyre erősödik. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ez az ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő.

(22)

Az ágazatok és alágazatok listájának meghatározásakor – amennyiben arra vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok – figyelembe kell venni, hogy a szénátszivárogatás veszélyének vélhetően kitett ágazatokban vagy alágazatokban a termékek világviszonylatban jelentős részét előállító harmadik országok milyen mértékben kötelezik el magukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a vonatkozó ágazatokban vagy alágazatokban az unióshoz hasonló időkereten belül és mértékben, valamint az ezen országokban található létesítmények karbonhatékonysága milyen mértékben felel meg az uniós létesítmények hatékonyságának. Jelenleg csak Norvégia, Izland és Svájc vállalt ilyen mértékű kötelezettségeket, de ők együttvéve sem állítják elő a termékek világviszonylatban jelentős részét a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokban vagy alágazatokban. A karbonhatékonyságot illetően a statisztikai meghatározások eltérése, az átfogó adatok általános hiánya, valamint a kellő szintű részletezés és ágazati bontás hiánya miatt nem állnak rendelkezésre összevethető adatok az értékeléshez. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (18) bekezdésében foglalt feltételek így nem befolyásolták az ágazatok és alágazatok listájának tartalmát.

(23)

Az ágazatok és alágazatok listájának alapját képező értékelés az 1010-es NACE-kóddal jelzett ágazattól kezdve a 3720-as NACE-kóddal jelzett ágazatig bezárólag az összes ágazatra, így a bányászatra, kőfejtésre és feldolgozóiparra is kiterjedt. A NACE-kódok ezen körén kívül eső, de az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a CO2-kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos rendelkezéseknek potenciálisan a hatálya alá eső, helyhez kötött létesítményekkel rendelkező egyéb ipari ágazatokat a Bizottság 2010 folyamán értékel majd. Amennyiben az értékelés során megállapítást nyer, hogy az említett ágazatok valamelyike megfelel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14)–(17) bekezdésében foglalt feltételeknek, az az éves aktualizálás alkalmával felkerül a listára.

(24)

A lista – a nemzetközi tárgyalások eredményeitől függően – a 2013–2014-es időszakra vonatkozik.

(25)

A Bizottság az ágazatok és alágazatok listájának összeállításához számos érdekelt, köztük a tagállamok, különböző ágazati szövetségek, civil szervezetek és tudósok véleményét kikérte, a konzultációs folyamattal kapcsolatos információkat pedig weboldalán (5) közzétette.

(26)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt ágazatok és alágazatok a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak és alágazatnak tekintendők.

Az értékelt NACE-kódok körén (azaz az 1010-től a 3720-ig bezárólag tartó tartományon) kívül eső, de az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a CO2-kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos rendelkezéseknek potenciálisan a hatálya alá tartozó egyes más ipari ágazatokat a Bizottság 2010 folyamán méri fel. Amennyiben az értékelés során megállapítást nyer, hogy az említett ágazatok valamelyike megfelel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14)–(17) bekezdésében foglalt feltételeknek, az az éves aktualizálás alkalmával felkerül a listára.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 24-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

(3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(4)  P. Capros et al., Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model – E3MLab/NTUA, 2008. június:

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


MELLÉKLET

A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (13) bekezdése szerint jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok

1.   A NACE-4 SZINTJÉN

1.1.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKÉNEK (15) ÉS (16) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTELEK ALAPJÁN

NACE-kód

Megnevezés

1010

Feketeszén-bányászat

1430

Vegyiásvány-bányászat

1597

Malátagyártás

1711

Pamutfonás

1810

Bőrruházat gyártása

2310

Kokszgyártás

2413

Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2414

Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása

2415

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2417

Szintetikus kaucsuk gyártása

2710

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2731

Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2742

Alumíniumgyártás

2744

Rézgyártás

2745

Egyéb nemvas fém gyártása

2931

Mezőgazdasági traktor gyártása

1.2.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKÉNEK (15) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTELEK ALAPJÁN

NACE-kód

Megnevezés

1562

Keményítőgyártás

1583

Cukorgyártás

1595

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

1592

Etil-alkohol gyártása erjesztett anyagokból

2112

Papírgyártás

2320

Kőolaj-feldolgozás

2611

Síküveggyártás

2613

Öblösüveggyártás

2630

Kerámiacsempe, -lap gyártása

2721

Öntöttvas cső gyártása

2743

Ólom, cink, ón gyártása

1.3.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKE (16) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTEL ALAPJÁN

NACE-kód

Megnevezés

2651

Cementgyártás

2652

Mészgyártás

1.4.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKE (16) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTEL ALAPJÁN

NACE-kód

Megnevezés

1110

Kőolaj-, földgázkitermelés

1310

Vasércbányászat

1320

Színesfémérc bányászata, kivéve urán és tóriumérc

1411

Építési célú kő és díszkő fejtése

1422

Agyag-, kaolinbányászat

1450

Máshova nem sorolt egyéb bányászat

1520

Halfeldolgozás

1541

Nyers olaj és zsír gyártása

1591

Desztillált szeszes ital gyártása

1593

Bortermelés

1712

Gyapjúfonás

1713

Fésűsgyapjúfonás

1714

Lenfonás

1715

Selyemfonás

1716

Varrócérna gyártása

1717

Egyéb textilszálak fonása

1721

Pamutszövés

1722

Gyapjúszövés

1723

Fésűsgyapjúszövés

1724

Selyemszövés

1725

Egyéb textilszövés

1740

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1751

Szőnyeggyártás

1752

Kötéláru gyártása

1753

Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

1754

Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

1760

Kötött, hurkolt kelme gyártása

1771

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1772

Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása

1821

Munkaruházat gyártása

1822

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1823

Alsóruházat gyártása

1824

Egyéb ruházat gyártása

1830

Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

1910

Bőrkikészítés

1920

Táskafélék, szíjazat gyártása

1930

Lábbeligyártás

2010

Fűrészárugyártás

2052

Parafa-, szalma és fonottáru gyártása

2111

Papíripari rostanyag (cellulóz) gyártása

2124

Tapétagyártás

2215

Egyéb kiadás

2330

Nukleáris fűtőanyag gyártása

2412

Színezék, pigment gyártása

2420

Peszticid és más mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2441

Gyógyszeralapanyag-gyártás

2442

Gyógyszerkészítmény gyártása

2452

Testápolási cikk gyártása

2463

Illóolajgyártás

2464

Fényképészeti vegyi anyag gyártása

2465

Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása

2466

Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

2470

Vegyi szál gyártása

2511

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2615

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2621

Háztartási kerámia gyártása

2622

Egészségügyi kerámia gyártása

2623

Kerámiaszigetelő gyártása

2624

Egyéb műszaki kerámia gyártása

2625

Egyéb kerámiatermék gyártása

2626

Tűzálló kerámiatermék gyártása

2681

Csiszolótermék gyártása

2722

Acélcsőgyártás

2741

Nemesfémgyártás

2861

Evőeszköz, késáru gyártása

2862

Szerszámgyártás

2874

Kötőelem, csavar gyártása

2875

Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2911

Motor, turbina gyártása, kivéve légi és közúti járműmotorok

2912

Szivattyú, kompresszor gyártása

2913

Csap, szelep gyártása

2914

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2921

Kemence gyártása

2923

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2924

Máshova nem sorolt, egyéb általános gép gyártása

2932

Egyéb mezőgazdasági és erdészeti gép gyártása

2941

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2942

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2943

Máshova nem sorolt egyéb szerszámgép gyártása

2951

Kohászati gép gyártása

2952

Bányászati, építőipari gép gyártása

2953

Élelmiszer-, ital- és dohányipari gép gyártása

2954

Textilipari, ruházati ipari, bőripari gép gyártása

2955

Papíripari gép gyártása

2956

Máshova nem sorolt, egyéb speciális gép gyártása

2960

Fegyver-, lőszergyártás

2971

Háztartási villamos készülék gyártása

3001

Irodagépgyártás

3002

Számítógép és más információfeldolgozó felszerelés gyártása

3110

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

3120

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

3130

Szigetelt vezeték, kábel gyártása

3140

Akkumulátor, szárazelem gyártása

3150

Világítóeszköz és elektromos lámpa gyártása

3162

Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártása

3210

Elektronikai szelepek, csövek és más alkatrészek gyártása

3220

Televízió és rádió-távbeszélő és ipari híradástechnikai termék gyártása

3230

Televízió- és rádióvevő, hang- és képrögzítő, valamint -lejátszó készülékek gyártása

3310

Orvosi műszer gyártása

3320

Mérőműszer gyártása, kivéve ipari folyamatirányító rendszerek

3340

Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

3350

Óragyártás

3511

Hajógyártás, -javítás

3512

Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása

3530

Légi, űrjármű gyártása, javítása

3541

Motorkerékpár gyártása

3542

Kerékpár gyártása

3543

Mozgássérültek kocsijának gyártása

3550

Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

3621

Pénzérme, érem gyártása

3622

Ékszer és hasonló cikkek gyártása

3630

Hangszergyártás

3640

Sportszergyártás

3650

Játékgyártás

3661

Divatékszergyártás

3662

Seprű-, kefegyártás

3663

Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar

2.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKÉNEK (15) ÉS (16) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTELEK ALAPJÁN, NACE-4 SZINTNÉL NAGYOBB BONTÁSBAN

Prodcom-kód

Megnevezés

15331427

Sűrített paradicsompüré vagy -krém

155120

Tej és tejszín, szilárd formában

155153

Kazein

155154

Tejcukor és tejcukorszirup

15891333

Szárított sütőélesztő

24111150

Hidrogén (beleértve a hidrogén/szintetikusgáz-gyártást)

24111160

Nitrogén

24111170

Oxigén

243021

Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék

24621030

Zselatin és származékai, halenyv (a kazeinenyv és a csontenyv kivételével)

261411

Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból

26821400

Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit, és készítményeik

26821620

Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag és ezek keveréke

3.   A 2003/87/EK IRÁNYELV 10A. CIKKÉNEK (17) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT MENNYISÉGI FELTÉTEL ALAPJÁN, NACE-4 SZINT SZERINTI BONTÁSBAN

NACE-kód

Megnevezés

1730

Textilkikészítés

2020

Farostlemez, furnérlemez, többrétegű préselt és egyéb falemez és tábla gyártása

2416

Műanyag-alapanyag gyártása

2751

Vasöntés

2753

Könnyűfémöntés


Top