EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0114

A Bizottság 114/2009/EK rendelete ( 2009. február 6. ) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra való hivatkozás tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

OJ L 38, 7.2.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/114/oj

7.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 38/26


A BIZOTTSÁG 114/2009/EK RENDELETE

(2009. február 6.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra való hivatkozás tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 126. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

A 479/2008/EK rendelet 34. cikke, amely 2009. augusztus 1-jétől alkalmazandó, meghatározza az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok kategóriáját.

(2)

A 479/2008/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett cikk alapján támogatásban részesülő tájékoztató és promóciós intézkedések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borokra vonatkoznak.

(3)

A 479/2008/EK rendelet 65. cikke (1) bekezdése c) pontjának vi. és xiii. alpontja rendelkezik az olyan ágazati szervezetek elismeréséről, amelyek tájékoztatást nyújtanak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott bor különleges jellemzőit illetően, vagy a minőséget igazoló címkék, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések kiaknázásával, védelmével és előmozdításával foglalkoznak.

(4)

A 479/2008/EK rendelet 92. cikke (5) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az újratelepítési jogok részben vagy egészben átruházhatók egy azonos tagállamon belüli másik gazdaságra abban az esetben, ha a másik gazdaság területeit oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor előállítására szánják.

(5)

A 479/2008/EK rendelet IV. mellékletének 1. és 3. pontja tartalmazza a bor, illetve a likőrbor meghatározását. E meghatározások az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borokra hivatkozó külön rendelkezéseket tartalmaznak.

(6)

A 479/2008/EK rendelet IV. mellékletének 7. pontja tartalmazza a habzóbor meghatározását. E meghatározás az oltalom alatt álló eredetmegnevezéssel vagy földrajzi jelzéssel nem rendelkező borokra hivatkozik.

(7)

A 479/2008/EK rendelet 129. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borok meghatározása 2009. augusztus 1. előtt nem alkalmazandó. Az 1493/1999/EK tanácsi rendelettel (2) létrehozott előző rendszer alapján a megfelelő kategóriák az m. t. minőségi borok és a földrajzi árujelzővel ellátott borok kategóriái voltak.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok 2008. augusztus 1-jétől alkalmazni tudják a 479/2008/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdését, 65. cikke (1) bekezdése c) pontjának vi. és xiii. alpontját, valamint IV. mellékletének 1., 3. és 7. pontját, indokolt átmeneti intézkedéseket hozni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok meghatározását illetően. Mivel az említett cikkeket 2008. augusztus 1-jétől kellett alkalmazni, e rendeletet indokolt ugyanezen naptól kezdődően alkalmazni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 479/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének, 65. cikke (1) bekezdése c) pontja vi. és xiii. alpontjának, valamint IV. melléklete 1., 3. és 7. pontjának 2008. augusztus 1. és 2009. július 31. között történő alkalmazásában az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borokra, illetve az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra történő hivatkozásokat az m. t. minőségi borokra, illetve a földrajzi árujelzővel ellátott borokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.


Top