EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0252

2009/252/EK: A Bizottság határozata ( 2009. március 11. ) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésekről (az értesítés a C(2009) 1568. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

HL L 75., 2009.3.21, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/252/oj

21.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 11.)

a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésekről

(az értesítés a C(2009) 1568. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, dán, észt, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, német és szlovák nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/252/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kérelmeire,

mivel:

(1)

A 177/2008/EK rendelet közös keretet hozott létre a kizárólag statisztikai célokra szolgáló vállalkozásregiszterek számára, hogy harmonizált keretek között tartsa fenn a vállalkozásregiszterek fejlődését.

(2)

A 177/2008/EK rendelet 14. cikkének rendelkezései szerint, amikor a vállalkozásregiszterek jelentősebb átdolgozást igényelnek, a Bizottság egy tagállam kérésére 2010. március 25-ét nem meghaladó átmeneti időszakra vonatkozóan eltérést engedélyezhet. A mezőgazdaság, a halászat, a közigazgatás és a védelem, a kötelező társadalombiztosítás, valamint a gazdasági egységek csoportjaihoz kapcsolódó további jellemzők esetében a Bizottság valamely tagállam kérésére 2013. március 25-ét meg nem haladó átmeneti időszakra eltérést engedélyezhet.

(3)

Néhány tagállam kérte ilyen eltérés engedélyezését.

(4)

Indokoltnak tűnik az eltérések engedélyezése, mivel a tagállamok kérelmei azon a jogos igényen alapulnak, hogy folytathassák nemzeti statisztikai rendszereik kiigazítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt tagállamok számára, az ott rögzített feltételek és korlátozások betartása mellett eltéréseket kell engedélyezni annak érdekében, hogy ezek a tagállamok összhangba hozhassák nemzeti statisztikai rendszereiket a 177/2008/EK rendelettel.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság,

Kelt Brüsszelben, 2009. március 11-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 61., 2008.3.5., 6. o.


MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT ELTÉRÉSEK

Tagállam

Engedélyezett eltérés

Az eltérés lejárta

Belgium

4.1., 4.2a., 4.3–4.7. és 4.9. mutató (jellemző)

2010. március 25.

1.8–1.12a., 1.13a., 3.12., 4.11., 4.12a. és 4.13a. mutató

2011. június 30.

Dánia

Vállalatcsoportok lefedettsége

2009. június 30.

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2009. december 31.

Németország

A 3.11. mutató és az 1.7a. mutató második része (utalás a vámügyiratokra vagy a Közösségen kívüli szereplők regisztereire)

2010. március 25.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat, közigazgatás és védelem, valamint kötelező társadalombiztosítás

2012. december 31.

Észtország

1.12a. mutató

2010. március 25.

Írország

Teljes eltérés

2008. december 31.

1.3. mutató

2009. december 31.

3.11. mutató

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2010. március 25.

1.8–1.12b., 1.13a., 3.12., 4.1., 4.2a. és 4.5–4.7., 4.9. és 4.13a. mutató

2012. december 31.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat, közigazgatás és védelem, valamint kötelező társadalombiztosítás

2013. március 25.

Görögország

Vállalatcsoportok és mutatóik

2008. december 31.

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2010. március 25.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat, közigazgatás és védelem, valamint kötelező társadalombiztosítás és a vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2013. március 25.

Franciaország

Mezőgazdaság, erdészet és halászat

2012. június 30.

Lettország

Multinacionális vállalatcsoportok és mutatóik

2008. december 31.

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2010. március 5.

A vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2010. december 31.

Litvánia

Multinacionális vállalatcsoportok és mutatóik

2010. március 25.

A vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2013. március 25.

Luxemburg

Vállalatcsoportok és mutatóik

2008. december 31.

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2009. december 31.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat, közigazgatás és védelem, valamint kötelező társadalombiztosítás

2010. december 31.

A vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2013. március 25.

Málta

Vállalatcsoportok és mutatóik

2008. december 31.

A nem az Eurostat által továbbított legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok közé tartozó vállalatcsoportok lefedettsége

2010. március 25.

A vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2013. március 25.

Hollandia

1.12a., 1.13a., 3,11., 4.4., 4.11., 4.12a. és 4.13a. mutató

2010. március 25.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat, közigazgatás és védelem, valamint kötelező társadalombiztosítás és a vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2013. március 25.

Ausztria

3.11. mutató, S.11., S.122., S.123., S.124. és S.125. alszektor (állami, hazai magán és külföldi irányítású)

Vállalatcsoportok és mutatóik

2010. március 25.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat

2011. december 31.

A telepek és a rájuk vonatkozó mutatók a közigazgatás és a védelem, valamint a kötelező társadalombiztosítás terén

2012. december 31.

Lengyelország

A multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozó adatok és Eurostathoz történő továbbításuk

2009. március 31.

Mezőgazdaság, erdészet és halászat

2011. december 31.

Szlovákia

A vállalatcsoportokra vonatkozó további mutatók

2009. június 30.


Top