Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0656

A Bizottság 656/2008/EK rendelete ( 2008. július 10. ) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chamomilla Bohemica (OEM), Vlaams-Brabantse tafeldruif (OEM), Slovenská parenica (OFJ), Cipollotto Nocerino (OEM))

OJ L 183, 11.7.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/656/oj

11.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/15


A BIZOTTSÁG 656/2008/EK RENDELETE

(2008. július 10.)

egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chamomilla Bohemica (OEM), Vlaams-Brabantse tafeldruif (OEM), Slovenská parenica (OFJ), Cipollotto Nocerino (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és ugyanezen rendelet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) közzétették a Cseh Köztársaságnak a „Chamomilla Bohemica” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét, Belgiumnak a „Vlaams-Brabantse tafeldruif” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét, Szlovákiának a „Slovenská parenica” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét, valamint Olaszországnak a „Cipollotto Nocerino” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezéseket be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletben szereplő elnevezések bejegyzésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A legutóbb a 417/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 125., 2008.5.9., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 243., 2007.10.17., 11. o. (Chamomilla Bohemica), HL C 244., 2007.10.18., 40. o. (Vlaams-Brabantse tafeldruif), HL C 249., 2007.10.24., 26. o. (Slovenská parenica), HL C 257., 2007.10.30., 54. o. (Cipollotto Nocerino).


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály:   Sajtok

SZLOVÁKIA

Slovenská parenica (OFJ)

1.6. osztály:   Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

BELGIUM

Vlaams-Brabantse tafeldruif (OEM)

OLASZORSZÁG

Cipollotto Nocerino (OEM)

1.8. osztály:   A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszer stb.)

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Chamomilla Bohemica (OEM)


Top