EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0589

A Bizottság 589/2008/EK rendelete ( 2008. június 23. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 163, 24.6.2008, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 97 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2023; hatályon kívül helyezte: 32023R2465 . Latest consolidated version: 25/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/oj

24.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/6


A BIZOTTSÁG 589/2008/EK RENDELETE

(2008. június 23.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre”) (1) és különösen annak 121. cikkének d) pontjára, összefüggésben a 4. cikkével,

mivel:

(1)

2008. július 1-jei hatállyal a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló, 2006. június 19-i 1028/2006/EK tanácsi rendeletet (2) az 1234/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi.

(2)

Az 1028/2006/EK rendelet egyes rendelkezéseit és előírásait az 1234/2007/EK rendelet nem vette át.

(3)

Ezért egyes megfelelő rendelkezéseket és előírásokat az 1234/2007/EK rendelet végrehajtási rendeletének keretében kell elfogadni, hogy a piac közös szervezésének folytonossága és zavartalan működése – különösen a forgalmazásra vonatkozó előírások tekintetében – biztosítva legyenek.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek a Közösségen belüli forgalmazás céljából a tojásnak meg kell felelnie. Az egyértelműség kedvéért meg kell határozni e követelmények új végrehajtási szabályait. Indokolt az 1028/2006/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályait megállapító 557/2007/EK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül helyezni, és helyébe új rendeletet léptetni.

(5)

A tojásra az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) vonatkozik. Ezért a lehető legnagyobb mértékben hivatkozni kell e horizontális rendeletekre.

(6)

Meg kell határozni az A. osztályú tojás minőségi jellemzőit a közvetlenül a végső fogyasztókhoz szállítandó tojás kiváló minőségének biztosítása és azon kritériumok felállítása céljából, amelyeket a vizsgálati szervek ellenőrizhetnek. E minőségi jellemzőknek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (UN/ECE) az UN/ECE tagállamai közötti vagy az e tagállamokba irányuló nemzetközi kereskedelemben lévő héjas tojás forgalmazására és minőségi ellenőrzésére vonatkozó 42. számú előírásán kell alapulniuk.

(7)

Hűtött tojás szobahőmérsékleten való tárolása esetén kondenzáció léphet fel, ami megkönnyíti a baktériumok héjon történő elszaporodását és a tojásba történő esetleges bejutását. Ezért a tojásokat lehetőleg állandó hőmérsékleten kell tárolni és szállítani, és a végső fogyasztónak történő értékesítés előtt általában nem kell hűteni.

(8)

A tojásokat általában nem szabad lemosni vagy tisztítani, mivel ezek az eljárások károsíthatják a baktériumok bejutását antimikrobás tulajdonságai révén hatékonyan gátoló tojáshéjat. Néhány eljárást azonban, például a tojások ultraibolya sugárzással történő kezelését, nem lehet tisztítási eljárásnak tekinteni. Az A. osztályú tojást továbbá nem szabad tisztítani, mivel a fizikai védőrétegek, mint a kutikula, a tisztításkor vagy azt követően megsérülhetnek. Az ilyen sérülések elősegíthetik a tojáshéjon keresztül bekövetkező bakteriális fertőzéseket vagy nedvességtartalom-veszteséget okozhatnak, növelve ezáltal a fogyasztók kockázatát, különösen ha az azt követő szárítási és raktározási körülmények nem megfelelőek.

(9)

Néhány tagállam azonban sikeresen alkalmaz engedélyezéshez és alaposan ellenőrzött feltételekhez kötött tojásmosási rendszereket. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére az étkezési tojás mosásának mikrobiológiai veszélyeivel kapcsolatban adott 2005. szeptember 7-i véleményével (6) összhangban az egyes csomagolóközpontokban alkalmazott tojásmosási eljárások higiéniai szempontból fenntarthatók, feltéve többek között, hogy a tojásmosási rendszerre eljárási kódexet dolgoznak ki.

(10)

Az A. osztályú tojást tömeg szerint kell osztályozni. Ezzel összhangban címkézési minimumkövetelményként korlátozott számú tömegosztályokat és ennek megfelelő egyértelmű szabályokat kell meghatározni, amelyek nem zárják ki a kiegészítő önkéntes címkézést, feltéve hogy az megfelel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) követelményeinek.

(11)

A tojások csomagolóközpont által végzett, minőség és tömeg szerinti osztályozását kizárólag azon vállalkozások számára engedélyezik, amelyek üzemei és műszaki berendezései összhangban állnak tevékenységük mértékével és jellegével, és ezáltal lehetővé teszik a tojások megfelelő kezelését.

(12)

Meg kell határozni a tojások osztályozására, jelölésére, csomagolására és a csomagok jelölésére rendelkezésre álló maximális időtartamot.

(13)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában előírt, az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszer-termelésre szánt állatok, vagy az élelmiszerekbe és takarmányokba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok nyomon követhetőségének általános követelményén túlmenően ellenőrzések elvégzése céljából meg kell határozni a tojást tartalmazó szállítási csomagolásokra és a kísérő dokumentumokra vonatkozó bizonyos információkat.

(14)

Alapvető fontosságú, hogy a másik tagállamba szállított tojásokat termelői kóddal jelöljék meg a termelés helyén. Különösen a B. osztályú tojás vonatkozásában egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a termelői kód önmagában nem teszi lehetővé a minőségi osztály egyértelmű meghatározását, akkor a B. osztályú tojásokat további jelöléssel is el kell látni.

(15)

Meg kell határozni az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete, A. része III. pontjának 1. alpontjában előírt termelői kód összetételét. Emellett egyértelművé kell tenni, hogy a termelői kóddal való megjelölés követelménye alól kivétel akkor tehető, ha a tojások megjelöléséhez alkalmazott technikai felszerelés nem teszi lehetővé repedt vagy szennyezett tojások megjelölését.

(16)

Meg kell határozni a B. osztályú tojások 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része III. pontja 1. alpontjának második albekezdésében említett megjelöléséhez használt más lehetséges jelölések jellemzőit.

(17)

Amennyiben a tojást feldolgozás céljára közvetlenül élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják, és végső rendeltetési helye vonatkozásában elégséges garancia áll rendelkezésre, a tagállamok az érintett vállalkozások kérésére mentességet adhatnak a jelölési követelmény alól.

(18)

A 2000/13/EK irányelv tartalmazza az összes értékesített élelmiszerre alkalmazandó általános szabályokat. A csomagok esetében azonban elő kell írni néhány különös jelölési követelményt.

(19)

A 2000/13/EK irányelv 9. cikke meghatározza, hogy az élelmiszer minőségmegőrzési időtartama az az idő, ameddig az élelmiszer megfelelő tárolás mellett megőrzi sajátos tulajdonságait. Az egyértelműség kedvéért ezt az időtartamot a tojásrakást követő legfeljebb 28 napos időszakként kell meghatározni.

(20)

A tojásokat lehet a különleges frissességükre utaló jelöléssel értékesíteni. E jelölések alkalmazásának egyértelművé tétele céljából meg kell határozni a maximális időkorlátot.

(21)

A tojásokat lehet a tojótyúkoknak adott különleges takarmány-összetételre utaló jelöléssel értékesíteni. Ezért szükséges meghatározni az ilyen jelölések minimumkövetelményeit.

(22)

Ha a tojásokat ömlesztve értékesítik, a fogyasztók számára – általában a csomagoláson – fel kell tüntetni bizonyos információkat.

(23)

Az élelmiszerek kezelésére és csomagolására előírt általános higiéniai követelmények mellett meg kell határozni néhány további követelményt a tojások tárolása vagy szállítása során fellépő romlási vagy fertőzési kockázatok csökkentése érdekében. Ezen előírásoknak az UN/ECE 42. számú előírásán kell alapulniuk.

(24)

Az ipari tojás emberi fogyasztásra nem alkalmas. Ezért az ilyen tojásokat tartalmazó csomagolás könnyű felismerése érdekében különleges szalagot vagy címkét kell előírni.

(25)

Csak a csomagolóközpontok rendelkeznek a tojások újracsomagolására alkalmas telephellyel és technikai felszereléssel. Ezért helyénvaló bármely újracsomagolási tevékenységet a csomagolóközpontokra korlátozni.

(26)

A 178/2002/EK rendelettel összhangban az élelmiszer-ipari vállalkozások kötelesek gondoskodni a nyomon követhetőségről. A termelők, a begyűjtők és a csomagolóközpontok kötelesek különleges kiegészítő nyilvántartásokat vezetni, hogy a vizsgálati szervek ellenőrizni tudják a forgalmazási előírásoknak való megfelelést.

(27)

Meg kell határozni az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges módszereket és kritériumokat.

(28)

Helyénvaló ellenőrizni a tételnek, mint egésznek a forgalmazási előírásoknak való megfelelését, és a nem megfelelőnek talált tétel forgalmazását meg kell tiltani, kivéve ha a megfelelést bizonyítani lehet.

(29)

A forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzése során megengedhető bizonyos eltérés. A tűréshatár eltérő lehet a különböző követelmények és forgalmazási szakaszok szerint.

(30)

Harmadik országok a közösségi tojásforgalmazási követelményektől eltérő követelményeket írhatnak elő. Az export céljából helyénvaló ügyelni arra, hogy a csomagolt és exportra szánt tojások megfelelhessenek ezeknek a követelményeknek.

(31)

Részletes szabályokat kell meghatározni arra nézve, miként végezze el a Bizottság harmadik ország kérésére azt az értékelést, amely az illető harmadik ország forgalmazási előírásainak közösségi jogszabályokkal való egyenértékűségét vizsgálja. Meg kell határozni a harmadik országból importált tojás egyes jelölési és címkézési követelményeit.

(32)

A Bizottság számára hasznos, ha adatokkal rendelkezik a tojótyúkot tartó, nyilvántartásba vett létesítmények számára vonatkozóan.

(33)

A tagállamoknak értesítést kell küldeniük a forgalmazási előírások jelentős mértékű megsértéséről, hogy az esetlegesen érintett más tagállamokat megfelelő módon tudják figyelmeztetni.

(34)

A francia tengerentúli megyék tojásellátása részben az európai kontinensről érkező tojásellátástól függ. A szállítás időtartamára és az éghajlati körülményekre tekintettel a francia tengerentúli megyékbe szállított tojások tartósítása megköveteli az egyedi ellátási megállapodásoknak való megfelelőséget, beleértve a hűtött tojások szállítását. Ezen egyedi megállapodásokat a jelenleg nem elegendő helyi tojástermelési kapacitás indokolja. Az elegendő helyi termelési kapacitás kiépítéséig e különleges megállapodások időbeli hatályát ésszerű ideig fenn kell tartani.

(35)

Az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része I. pontjának 2. alpontja lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy e rendelet követelményeitől eltérjenek az olyan tojás tekintetében, amelyet a termelő közvetlenül a végső fogyasztónak ad el. Az egyes finnországi régiók egyedi tojásforgalmazási feltételeinek figyelembevétele céljából a termelők kiskereskedőknek történő tojásértékesítése e régiókban kivételt képez az 1234/2007/EK és e rendelet követelményei alól.

(36)

A tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelv (9) 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamoknak 2012. január 1-jei hatállyal be kell tiltaniuk a tojótyúkok fel nem javított ketrecrendszerekben történő tartását. Ezzel összefüggésben kívánatos, hogy a Bizottság eddig az időpontig értékelje a feljavított ketrecek önkéntes címkézésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását, és megvizsgálja e címkézés kötelezővé tételének szükségességét.

(37)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A 852/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 5. és 7.3. pontjában található fogalommeghatározások megfelelően alkalmazandók.

E rendelet alkalmazásában továbbá:

a)

„csomag”: A. vagy B. osztályú tojást tartalmazó csomagolás, kivéve szállítási csomagolást és az ipari tojást tartalmazó tartót;

b)

„ömlesztett értékesítés”: a tojás csomagtól eltérő formában a végső fogyasztónak történő kiskereskedelmi árusítása;

c)

„begyűjtő”: a 852/2004/EK rendelet 6. cikkével összhangban nyilvántartásba vett létesítmény, amely a termelőtől a csomagolóközpontba, a kizárólag a tojáscsomagolóként elfogadott nagykereskedőknek árusító piacra és az ipar számára összegyűjti és elszállítja a tojást;

d)

„javasolt értékesítési idő”: a tojás végső fogyasztóhoz történő szállításának végső határideje a 853/2004/EK rendelet III. melléklete X. szakasza I. fejezetének 3. pontjával összhangban;

e)

„élelmiszer-ipari vállalkozás”: emberi fogyasztásra alkalmas tojásterméket termelő bármely létesítmény, a közétkeztetésben működők kivételével;

f)

„nem élelmiszer-ipari vállalkozás”: bármely vállalkozás, amely emberi fogyasztásra nem alkalmas tojástartalmú terméket termel;

g)

„közétkeztetésben működő gazdasági szereplők”: a 2000/13/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett létesítmények;

h)

„ipari tojás”: emberi fogyasztásra nem alkalmas tojás;

i)

„tétel”: egy és ugyanazon, egyetlen helyen található termelési helyről vagy csomagolóközpontból származó csomagolt vagy ömlesztett, egy és ugyanazon tojásrakási, minőségmegőrzési vagy csomagolási idővel ellátott, ugyanazon típusú baromfitartásból származó, osztályozott tojások esetén ugyanazon minőségi és tömegosztályba tartozó tojás;

j)

„újracsomagolás”: tojások fizikai áthelyezése másik csomagba vagy a tojást tartalmazó csomagok újrajelölése;

k)

„tojás”: héjas – nem törött, nem keltetett és nem főtt – tojás, amely a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúktól származik, és amely közvetlen emberi fogyasztásra vagy tojástermékek előállítására alkalmas;

l)

„törött tojás”: olyan tojás, amelynek mind a héja, mind pedig a héjhártyája törés jeleit mutatja, és ezért tartalma a külső környezettel való érintkezésnek van kitéve;

m)

„keltetett tojás”: keltetőgépben tartott tojás a behelyezés időpontjától kezdve;

n)

„forgalomba hozatal”: a tojás értékesítés céljából történő birtoklása, beleértve az eladásra való felkínálást, a tárolást, a csomagolást, a címkézést, a szállítást, vagy az átszállítás bármely, akár díjmentes, akár díj ellenében biztosított egyéb formáját is;

o)

„értékesítő”: a termelő vagy bármely, a tojás forgalomba hozatalában részt vevő természetes vagy jogi személy;

p)

„termelési hely”: a 2002/4/EK bizottsági irányelvvel (10) összhangban nyilvántartásba vett, tojótyúkokat tartó létesítmény;

q)

„csomagolóközpont”: a 853/2004/EK rendelet értelmében vett és az e rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint engedélyezett csomagolóközpont, ahol a tojást minőség és súly szerint osztályozzák;

r)

„végső fogyasztó”: egy élelmiszer végső fogyasztója, aki nem valamely élelmiszer-ipari művelet vagy tevékenység során használja fel az élelmiszert;

s)

„termelői kód”: a termelési helynek a 2002/4/EK irányelv melléklete 2. pontja szerinti megkülönböztető száma.

2. cikk

A tojás minőségi jellemzői

(1)   Az A. osztályú tojás a következő jellemzőkkel rendelkezik:

a)

héj és kutikula: szabályos alakú, tiszta és sértetlen;

b)

légkamra: magassága legfeljebb 6 mm, mozdulatlan; „extra” minősítésűként forgalmazni kívánt tojás esetében azonban legfeljebb 4 mm;

c)

sárgája: lámpázáskor csak árnyék formájában látható, világosan megkülönböztethető határok nélkül, forgatáskor nem távolodik el értékelhetően a tojás középpontjából;

d)

fehérje: tiszta, áttetsző;

e)

csírasejt: nem észlelhető fejlettségű;

f)

idegen anyag: nem megengedhető;

g)

idegen szag: nem megengedhető.

(2)   A 3. cikkben előírtakon kívül az A. osztályú tojást nem lehet lemosni vagy más módon tisztítani az osztályozás előtt vagy után.

(3)   Az A. osztályú tojásokat nem szabad tárolási vagy hűtési eljárásnak alávetni olyan létesítményben vagy üzemben, ahol a hőmérsékletet mesterségesen 5 °C alatt tartják. Azonban azok a tojások, amelyeket legfeljebb 24 órán keresztül 5 °C alatti hőmérsékleten szállítottak, illetve legfeljebb 72 órán át az értékesítési helyen tároltak, nem tekinthetők hűtöttnek.

(4)   A B. osztályú tojás az a tojás, amely nem felel meg az (1) bekezdésben előírt minőségi jellemzőknek. Az e jellemzőknek meg nem felelő A. osztályú tojás lefokozható B. osztályú tojássá.

3. cikk

Mosott tojás

(1)   Azon tagállamok, amelyek 2003. június 1-jén engedélyezték a csomagolóközpontoknak a tojásmosást, azt továbbra is engedélyezhetik, feltéve hogy e központok működése összhangban van a tojásmosási rendszerekre vonatkozó nemzeti útmutatókkal. A mosott tojást csak azokban a tagállamokban lehet forgalmazni, amelyekben ilyen engedélyeket kiadnak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tagállamoknak ösztönözniük kell a tojásmosási rendszerekre vonatkozó, helyes gyakorlatokat tartalmazó nemzeti útmutatóknak az értékesítők általi kidolgozását a 852/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban.

4. cikk

Az A. osztályú tojás tömeg szerinti osztályozása

(1)   Az A. osztályú tojásokat tömeg alapján a következőképpen kell osztályozni:

a)

XL – nagyon nagy: legalább 73 g;

b)

L – nagy: legalább 63 g, de kevesebb mint 73 g;

c)

M – közepes: legalább 53 g, de kevesebb mint 63 g;

d)

S – kicsi: legfeljebb 53 g.

(2)   A csomagoláson a tömegosztályt az (1) bekezdésben meghatározott megfelelő betűjellel vagy elnevezéssel, vagy mindkettő kombinációjával tüntetik fel, amelyet kiegészíthetnek a megfelelő tömeghatárokkal. További kiegészítő jelölés is használható, feltéve hogy ezek nem téveszthetők össze az (1) bekezdésben meghatározott betűjellel vagy elnevezéssel, és összhangban vannak a 2000/13/EK irányelvvel.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha különböző méretű A. osztályú tojásokat csomagoltak ugyanabba a csomagba, a csomag külsején a tojások legkisebb nettó tömegét grammban, valamint a „Különböző méretű tojások” vagy ezzel egyenértékű kifejezést tüntetik fel.

5. cikk

Csomagolóközpontok

(1)   Kizárólag a csomagolóközpontok osztályozzák és csomagolják a tojást, a csomagolást pedig címkézik.

Kizárólag az e cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak engedélyezik, hogy csomagolóüzemként működjenek.

(2)   Az illetékes hatóság engedélyezi a csomagolóközpontok számára a tojás osztályozását, és csomagolóközpont-azonosító kódot rendel valamennyi olyan értékesítőhöz, akinek telephelyei és technikai felszerelései alkalmasak a tojás minőség és tömeg szerinti osztályozására. A kizárólag az élelmiszer-ipari és a nem élelmiszer-ipari ágazatok számára dolgozó csomagolóközpontok nem kötelesek a tojás tömeg szerinti osztályozására alkalmas felszereléssel rendelkezni.

Az illetékes hatóság a csomagolóközponthoz egy csomagolóközpont-kódot rendel az érintett tagállamnak a 2002/4/EK irányelv mellékletének 2.2. pontjában említett kódjával együtt.

(3)   A csomagolóközpontok rendelkeznek a tojások megfelelő kezelésének biztosításához szükséges technikai felszereléssel. E felszerelések adott esetben:

a)

megfelelő lámpázóberendezés, amelyet vagy automatikusan vagy folyamatosan személyzet felügyel, és amely lehetővé teszi minden egyes tojás minőségének egyedi vizsgálatát, vagy ezzel egyenértékű berendezés;

b)

a légkamra magasságának mérésére alkalmas eszközök;

c)

a tojás tömeg szerinti osztályozására alkalmas berendezés;

d)

egy vagy több hitelesített tojásmérleg;

e)

a tojás jelölésére alkalmas berendezés.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett engedélyt bármikor vissza lehet vonni, amennyiben az e cikkben megállapított feltételek már nem teljesülnek.

6. cikk

Az osztályozásra, jelölésre, a tojások csomagolására és a csomagok jelölésére rendelkezésre álló idő

(1)   A tojásokat a tojásrakást követő tíz napon belül osztályozzák, jelölik és csomagolják.

(2)   A 14. cikkel összhangban forgalomba hozott tojásokat a tojásrakást követő négy napon belül osztályozzák, jelölik és csomagolják.

(3)   A 2000/13/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett minőségmegőrzési időt csomagoláskor kell a terméken feltüntetni.

7. cikk

A szállítási csomagoláson feltüntetendő információk

(1)   A 178/2002/EK rendelet 18. cikkének sérelme nélkül a termelési helyen a tojást tartalmazó egyes szállítási csomagolásokon a termelőnek az alábbi információkat kell feltüntetnie:

a)

a termelő neve és címe;

b)

a termelői kód;

c)

a tojások száma és/vagy tömege;

d)

a tojásrakás dátuma vagy időszaka;

e)

az elszállítás dátuma.

Azon csomagolóközpontok esetében, amelyeket az azonos helyszínen lévő saját termelési egységük lát el csomagolatlan tojással, a szállítási csomagolások azonosítását elvégezhetik a csomagolóközpontban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat a szállítási csomagokoláson és a kísérő dokumentumokon tüntetik fel. E dokumentumok másolatát megőrzi az az értékesítő, akihez a tojást szállítják. A kísérő dokumentumok eredeti példányait a tojásosztályozó csomagolóközpont őrzi meg.

Amennyiben a begyűjtőhöz érkező tételeket több értékesítőhöz kell szétosztani, a kísérő dokumentumokat helyettesítheti a tartó megfelelő címkéje, feltéve hogy ez utóbbi tartalmazza az (1) bekezdésben említett információkat.

(3)   A szállítási csomagolásokra alkalmazandó, az (1) bekezdésben említett információk nem módosíthatók, és a szállítási csomagoláson kell maradniuk a tojások azonnali osztályozás, jelölés, csomagolás vagy további feldolgozás céljából történő eltávolításáig.

8. cikk

A tojások határokon keresztüli szállítása

(1)   A termelési helyről egy másik tagállamban található begyűjtőhöz, csomagolóközpontba vagy nem élelmiszer-ipari vállalkozáshoz szállított tojásokat megjelölik a termelői kóddal a termelési hely elhagyása előtt.

(2)   Azon tagállam, amelynek területén a termelési hely található, eltérhet az (1) bekezdésben említett követelménytől, ha a termelő szállítási szerződést kötött a jelölést e rendelettel összhangban előíró másik tagállamban található csomagolóközponttal. Az ilyen kivétel csak mindkét érintett értékesítő kérésére és azon tagállam előzetes írásbeli jóváhagyásával adható, amelynek a területén a csomagolóközpont található. Ilyen esetben a szállítási szerződés másolata kíséri a szállítmányt.

(3)   A (2) bekezdésben említett szállítási szerződések érvényességi ideje nem lehet egy hónapnál kevesebb.

(4)   Az e cikk (2) bekezdésében említett kivétel megadása előtt értesíteni kell az érintett tagállam és az összes tranzittagállam a 24. cikkben említett vizsgálati szerveit.

(5)   A másik tagállamban forgalomba hozott B. osztályú tojásokat az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része III. pontjának 1. alpontjának második bekezdésével összhangban kell megjelölni, és szükség szerint az e rendelet 10. cikkében említett jelöléssel is el kell látni, hogy könnyen meg lehessen őket különböztetni az A. osztályú tojásoktól.

9. cikk

Termelői kód

(1)   A termelői kód a 2002/4/EK irányelv mellékletének 2. pontjában előírt kódokat és betűjeleket tartalmazza. Ezeknek jól láthatónak, könnyen olvashatónak és legalább 2 mm magasnak kell lennie.

(2)   Az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része III. pontjának 1. alpontjának sérelme nélkül amennyiben technikai okokból a repedt vagy szennyezett tojás megjelölése nem lehetséges, a termelői kóddal való megjelölés nem kötelező.

10. cikk

A B. osztályú tojások megjelölése

Az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része III. pontjának 1. alpontjában említett megjelölés egy 5 mm magasságú „B” betűjel egy legalább 12 mm átmérőjű körben vagy egy legalább 5 mm átmérőjű jól látható színes pont.

11. cikk

A közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállított tojások megjelölése

A tagállamok az értékesítő kérésére mentességet adhatnak az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része III. pontjának 1. alpontjában előírt jelölési kötelezettségek teljesítése alól, amennyiben a tojás szállítása a termelési helyről közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozáshoz történik.

12. cikk

A csomagok megjelölése

(1)   Az A. osztályú tojást tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

a csomagolóközpont számát;

b)

a minőségi osztályt; a csomag azonosítására az „A. osztály” kifejezés vagy az „A” betűjel szolgál önállóan vagy a „friss” szóval kombinálva;

c)

a tömegosztályt az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében;

d)

a minőségmegőrzési időt az e rendelet 13. cikkével összhangban;

e)

a „mosott tojás” kifejezést az e rendelet 3. cikkével összhangban mosott tojások esetében;

f)

a 2000/13/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 6. pontjával összhangban a fogyasztónak szóló, különleges tárolási körülményekre vonatkozó javaslatot, tudniillik hogy a vásárlás után a tojást hűtve tárolja.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények mellett az A. osztályú tojást tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a baromfitartás módját.

A baromfitartás módjának meghatározására kizárólag a következő kifejezések alkalmazandók:

a)

hagyományos termelési módszer esetében az I. melléklet A. részében meghatározott kifejezések, és csak akkor, ha a II. mellékletben meghatározott feltételek teljesülnek;

b)

biogazdálkodás esetében a 2092/91/EGK tanácsi rendelet (11) 2. cikkében meghatározott kifejezések.

A termelői kód magyarázatát el kell helyezni a csomagoláson vagy a csomagolásban.

Ha a tojótyúkokat az 1999/74/EK irányelv III. fejezetében előírt követelményeknek megfelelően tartják, akkor a baromfitartás módjának megjelölése kiegészíthető az e rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt jelzések valamelyikével.

(3)   A (2) bekezdés a II. mellékletben megállapított minimumkövetelményeken túlmutató, kizárólag az érintett tagállam termelőire vonatkozó nemzeti technikai intézkedések sérelme nélkül alkalmazandó, feltéve hogy azok összeegyeztethetők a közösségi joggal.

(4)   A B. osztályú tojást tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

a csomagolóközpont számát;

b)

a minőségi osztályt; a csomagok megjelölhetők a „B. osztály” kifejezéssel vagy „B” betűvel;

c)

a csomagolás dátumát.

(5)   A tagállamok előírhatják, hogy a területükön termelt tojások csomagjain a címkét úgy kelljen rögzíteni, hogy a csomagok felbontásával azok elszakadjanak.

13. cikk

A minőségmegőrzési idő jelölése

A 2000/13/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 5. pontjában említett minőségmegőrzési időt a tojásrakást követő legfeljebb 28 napban kell meghatározni. Amennyiben a tojásrakás időszakát feltüntetik, a minőségmegőrzési időt ezen időszak első napjától kell meghatározni.

14. cikk

Az „extra” jelölésű csomagok

(1)   Az „extra”, illetve „extrafriss” szavak kiegészítő minőségi jelölésként használhatók az A. osztályú tojást tartalmazó csomagokon a tojásrakást követő kilencedik napig.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett jelöléseket használják, a tojásrakás időpontját és a kilenc napos időkorlátozást jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni a csomagon.

15. cikk

A tojótyúkok takarmányozási módjának jelölése

Ahol használják, a tojótyúkok takarmányozási módjának jelölésére a következő minimumkövetelmények alkalmazandók:

a)

a takarmányban lévő gabonafélékre kizárólag abban az esetben lehet összetevőként hivatkozni, ha azok az adott takarmány összetételének legalább 60 tömegszázalékát alkotják, amely legfeljebb 15 % gabona-mellékterméket tartalmazhat.

b)

az a) pontban említett 60 %-os minimumérték sérelme nélkül, ha egy meghatározott gabonafélékre hivatkoznak, az a felhasznált takarmány összetételének legalább 30 %-át alkotja. Ha több gabonafélére hivatkoznak, azok egyenként az összetétel legalább 5 %-át alkotják.

16. cikk

Az ömlesztett tojás értékesítése során feltüntetendő információk

Az ömlesztett tojás értékesítése során a következő információkat kell feltüntetni jól láthatóan és tisztán olvashatóan a fogyasztó számára:

a)

a minőségi osztályt;

b)

a 4. cikknek megfelelő tömegosztályt;

c)

a 12. cikk (2) bekezdésében említettel egyenértékű baromfitartási módot;

d)

a termelői kód jelentésének magyarázatát;

e)

a minőségmegőrzési időt.

17. cikk

A csomagok minősége

A 852/2004/EK rendelet II. mellékletének X. fejezetében meghatározott követelmények sérelme nélkül a csomagok ütésállók, szárazak, tiszták és jó állapotban lévők, valamint olyan anyagból készülnek, amely megóvja a tojást az idegen szagoktól és a minőségromlás kockázatától.

18. cikk

Ipari tojás

Az ipari tojást piros szalaggal vagy címkével ellátott csomagolásban hozzák forgalomba.

E szalagokon és címkéken a következőket tüntetik fel:

a)

azon értékesítő nevét és címét, akinek a tojást szállítják;

b)

azon értékesítő nevét és címét, amely a tojást szállította;

c)

az „ipari tojás” megjelölést 2 cm magas nagybetűkkel, valamint az „emberi fogyasztásra alkalmatlan” kifejezést legalább 8 mm magas betűkkel.

19. cikk

Újracsomagolás

Az A. osztályú tojásokat kizárólag csomagolóközpontok csomagolhatják újra. Az egyes csomagok kizárólag ugyanazon tétel tojásait tartalmazhatják.

20. cikk

A termelő által vezetett nyilvántartás

(1)   A termelő nyilvántartást vezet a baromfitartás módjáról, meghatározva minden egyes alkalmazott módszert:

a)

a tojótyúkok elhelyezésének idejét, életkorát az elhelyezéskor, valamint számát;

b)

a vágás idejét, a levágott tyúkok számát;

c)

a napi tojástermelést;

d)

a naponta eladott vagy a naponta egyéb módon leszállított tojás darabszámát és/vagy tömegét;

e)

a felvásárlók nevét és címét.

(2)   Amennyiben a takarmányozás módját e rendelet 15. cikkével összhangban megjelölik, a 852/2004/EK rendelet I. mellékletének A. része III. pontjában meghatározott követelmények sérelme nélkül a termelők nyilvántartásba veszik az egyes alkalmazott takarmányozási módokra vonatkozó következő információkat:

a)

a beszállított vagy a helyszínen összeállított takarmány mennyisége és típusa;

b)

a takarmány szállításának időpontja.

(3)   Amennyiben a termelő egyetlen termelési helyen különböző termelési módszereket alkalmaz, az (1) és (2) bekezdésben említett információkat tyúkólankénti bontásban kell megadni.

(4)   E cikk alkalmazásában az értékesítési és szállítási nyilvántartások helyett a termelők megőrizhetik az (1) és (2) bekezdésben meghatározott információkat tartalmazó számlákat és szállítóleveleket.

21. cikk

A begyűjtő által vezetett nyilvántartások

(1)   A begyűjtő a baromfitartás módszere szerint és naponként nyilvántartást vezet a következőkről:

a)

a begyűjtött tojás mennyisége termelőkre lebontva, a termelő nevének, címének és kódjának, valamint a tojásrakás dátumának vagy időszakának megjelölésével;

b)

az egyes csomagolóközpontba szállított osztályozatlan tojások mennyisége termelőkre lebontva, a csomagolóközpont nevének, címének és kódjának, valamint a tojásrakás dátumának vagy időszakának megjelölésével.

(2)   E cikk alkalmazásában az értékesítési és szállítási nyilvántartások helyett a begyűjtők megőrizhetik az (1) bekezdésben meghatározott információkat tartalmazó számlákat és szállítóleveleket.

22. cikk

A csomagolóközpont által vezetett nyilvántartások

(1)   A csomagolóközpontok a baromfitartás módszere szerint és naponként nyilvántartást vezetnek a következőkről:

a)

a beérkezett osztályozatlan tojás mennyisége termelőkre lebontva, a termelő nevének, címének és kódjának, valamint a tojásrakás dátumának vagy időszakának megjelölésével;

b)

az osztályozást követően a tojás minőségi és tömegosztálya;

c)

a más csomagolóközpontokból érkező osztályozott tojás mennyisége, beleértve az adott központ kódját és a minőségmegőrzési időt;

d)

a más csomagolóközpontokba szállított osztályozatlan tojás mennyisége, termelőnkénti bontásban, beleértve az adott központ kódját és a tojásrakás dátumát vagy időszakát;

e)

a leszállított tojás darabszáma és/vagy tömege minőségi és tömegosztály szerinti és felvásárlónkénti bontásban az utóbbi nevével és címével, a B. osztályú tojás esetében a csomagolás ideje, az A. osztályú tojás esetében a minőségmegőrzési idő.

A csomagolóközpontok hetente frissítik a tényleges készletről vezetett nyilvántartásukat.

(2)   Amennyiben az A. osztályú tojás és csomagolásai a 15. cikkel összhangban tartalmaznak megjelölést a tojótyúkok takarmányozására vonatkozóan, az ilyen jelölést alkalmazó csomagolóközpontoknak külön nyilvántartást kell vezetniük az (1) bekezdéssel összhangban.

(3)   E cikk alkalmazásában az értékesítési és szállítási nyilvántartások helyett a csomagolóközpontok megőrizhetik az (1) és (2) bekezdésben meghatározott információkat tartalmazó számlákat és szállítóleveleket.

23. cikk

A nyilvántartások megőrzésének ideje

A 7. cikk (2) bekezdésében, és a 20., 21. és 22. cikkben említett nyilvántartásokat és dokumentumokat elkészítésüktől számított legalább 12 hónapig meg kell őrizni.

24. cikk

Ellenőrzés

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzéséért felelős vizsgálati szerveket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vizsgálati szervek az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket a forgalomba hozatal valamennyi szakaszában ellenőrzik. A véletlenszerű mintavételektől eltekintve az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján kell elvégezni, figyelembe véve az érintett létesítmény típusát és átbocsátó képességét, továbbá a tojásra alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelés tekintetében az értékesítőre vonatkozó korábbi adatokat.

(3)   A harmadik országokból behozott A. osztályú tojás esetében a (2) bekezdésben említett ellenőrzéseket a vámkezeléskor és a forgalomba hozatalt megelőzően kell végrehajtani.

A harmadik országokból behozott B. osztályú tojás csak akkor hozható forgalomba, ha a vámkezeléskor megállapítást nyer, hogy végső rendeltetési helye a feldolgozóipar.

(4)   A mintavételes ellenőrzéseken túl az értékesítőket a (2) bekezdésében említett kockázatelemzés alapján a vizsgálati szervek által meghatározott gyakorisággal ellenőrzik, figyelembe véve legalább a következőket:

a)

a korábbi ellenőrzések eredményeit;

b)

a tojás értékesítési csatornáinak összetettségét;

c)

a termelő vagy a csomagoló létesítmény szegmentáltságának mértékét;

d)

a termelt vagy csomagolt tojás mennyiségét;

e)

a termelt vagy feldolgozott tojás tulajdonságaiban vagy forgalmazásának módjában a megelőző évekhez viszonyítva bekövetkezett lényeges változásokat.

(5)   A vizsgálatokat rendszeresen és előzetes bejelentés nélkül végzik el. A 20., 21. és 22. cikkben említett nyilvántartásokat a vizsgálati szerv számára kérésre azonnal rendelkezésre kell bocsátani.

25. cikk

A meg nem felelésről szóló határozatok

(1)   A 24. cikkben előírt vizsgálatok során e rendeletnek való meg nem felelés megállapításáról szóló határozatot a vizsgálati szervek csak az ellenőrzött tétel egésze tekintetében hozhatnak.

(2)   Ha úgy ítélik meg, hogy az ellenőrzött tétel nem felel meg e rendeletnek, az érintett vizsgálati szerv megtiltja annak forgalmazását, vagy ha a tétel harmadik országból érkezik, annak behozatalát, azzal a feltétellel és addig, amíg bizonyítékot nem szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a tételt e rendelet előírásainak megfelelővé tették.

(3)   Az ellenőrzést elvégző vizsgálati szerv meggyőződik arról, hogy a visszautasított tételt a rendelet előírásainak megfelelővé tették vagy teszik.

26. cikk

A minőségi hiányosságok tűréshatára

(1)   Az A. osztályú tojás tételeinek ellenőrzése során a következő tűréshatárok megengedettek:

a)

csomagolóközpontban közvetlenül az elszállítást megelőzően: a tojások 5 %-a lehet hibás;

b)

a forgalmazás későbbi szakaszaiban: a tojások 7 %-a lehet hibás.

(2)   Azonban az „extra” vagy „extrafriss” megnevezéssel forgalomba hozott tojás ellenőrzésekor a légkamra magassága tekintetében sem a csomagolás során, sem a behozatalkor nem engedhető meg eltérés.

(3)   Amennyiben az ellenőrzött tétel kevesebb mint 180 tojást tartalmaz, a tűréshatár az (1) bekezdésben említett százalékos érték kétszerese.

27. cikk

A tojás tömegére megengedett tűréshatár

(1)   A 4. cikk (3) bekezdésében előírt eset kivételével az A. osztályú tojás tételeinek ellenőrzése során az egyes tojások tömegére vonatkozóan az eltérés megengedett. Az ilyen tételek a csomagoláson feltüntetett tömeg szerinti osztállyal határos osztályokba tartozó tojásokból legfeljebb 10 %-ot, azonban az alacsonyabb tömeg szerinti osztályba tartozó tojásokból legfeljebb csak 5 %-ot tartalmazhatnak.

(2)   Amennyiben az ellenőrzött tétel kevesebb mint 180 tojást tartalmaz, a tűréshatár az (1) bekezdésben említett százalékos érték kétszerese.

28. cikk

A tojás jelölésére megengedett tűréshatár

A tojások jelölésének olvashatatlansága esetén 20 %-os eltérés megengedett a tételek és csomagok ellenőrzése során.

29. cikk

A tojás harmadik országokba történő kivitele

A csomagolt és kivitelre szánt tojások minőség, jelölés és címkézés tekintetében megfelelhetnek az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete és e rendelet követelményeitől eltérő követelményeknek vagy további követelményeknek is.

30. cikk

Behozott tojás

(1)   A szabályok az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része IV. pontjának 1. alpontjában említett egyenértékűségének értékelése annak megítélését jelenti, hogy az e rendeletben foglalt követelményeket hatékonyan betartják-e az érintett harmadik országbeli értékesítők. Az értékelést rendszeresen felül kell vizsgálni.

A Bizottság az értékelés eredményeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

(2)   A harmadik országokból behozott tojást a származási országban az ISO 3166 szerinti országkódnak megfelelően tisztán és olvashatóan meg kell jelölni.

(3)   Az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete A. része IV. pontjának 3. alpontja alapján a szabályok egyenértékűsége tekintetében elegendő biztosítékot nem nyújtó harmadik országból behozott tojást tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és könnyen olvashatóan feltüntetik a következőket:

a)

a származási országot;

b)

a baromfitartás módját: „nem EK-előírás szerint”.

31. cikk

Jelentéstétel

Minden év április 1-jéig valamennyi tagállam elektronikus úton értesíti a Bizottságot a termelési helyek számáról a baromfitartás módja szerinti lebontásban, beleértve a létesítmény maximális kapacitását (az egy időben a létesítményben tartott szárnyasok száma) is.

32. cikk

Értesítés a jogsértésekről

A tagállam elektronikus úton öt munkanapon belül értesíti a Bizottságot a vizsgálati szervek által feltárt, a Közösségen belüli tojáskereskedelmet esetleg érintő jogsértésekről vagy azok alapos gyanújáról. A Közösségen belüli kereskedelmet akkor tekintik különösen érintettnek, ha a tojást egy másik tagállamba történő eladásra termelő vagy forgalmazó értékesítő súlyos jogsértést követ el.

33. cikk

A francia tengerentúli megyékre vonatkozó kivételek

(1)   A 2. cikk (3) bekezdésétől eltérve a francia tengerentúli megyékbe kiskereskedelmi célokra szánt tojást e tengerentúli megyékbe hűtve lehet szállítani. Ebben az esetben a javasolt értékesítési idő 33 napra hosszabbítható.

(2)   E cikk (1) bekezdésében említett esetben a 12. és 16. cikkben előírt követelményeken kívül a csomagolás külső felületén feltüntetik a „hűtött tojás” szavakat és a hűtésre vonatkozó adatokat.

A „hűtött tojás” megkülönböztető jelölés legalább 10 mm oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszög.

34. cikk

Egyes finnországi régiókra vonatkozó kivételek

A III. mellékletben felsorolt régiókban a termelők által közvetlenül a kiskereskedőknek eladott tojás kivételt képez az 1234/2007/EK rendelet XIV. melléklete és e rendelet követelményei alól. A baromfitartás módját azonban megfelelően jelölni kell e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével és 16. cikkének c) pontjával összhangban.

35. cikk

Az önkéntes címkézés gyakorlatának értékelése

A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig értékeli a 12. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésében előírt önkéntes címkézés alkalmazását azzal a céllal, hogy megállapítható legyen, szükséges-e a szóban forgó jelzést kötelezővé tenni.

36. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

37. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok és a Bizottság közlik egymással az e rendelet alkalmazásához szükséges információkat.

38. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 557/2007/EK rendeletet 2008. július 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre és az 1028/2006/EK rendeletre vonatkozó hivatkozásokat úgy kell értelmezni, mintha azok e rendeletre utalnának, és a IV. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

39. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 33. cikket 2009. június 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 186., 2006.7.7., 1. o.

(3)  HL L 132., 2007.5.24., 5. o. Az 1336/2007/EK rendelettel (HL L 298., 2007.11.16., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(6)  The EFSA Journal (2005) 269., 1. o.

(7)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2007/68/EK bizottsági irányelvvel (HL L 310., 2007.11.28., 11. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb a 202/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 60., 2008.3.5., 17. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 203., 1999.8.3., 53. o. A 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(10)  HL L 30., 2002.1.31., 44. o.

(11)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.


I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 12. cikk (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjában említett kifejezések

Kódnyelv

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

„Яйца от кокошки – подово отглеждане”

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

„Huevos de gallinas camperas”

„Huevos de gallinas criadas en el suelo”

„Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu”

„Vejce nosnic v halách”

„Vejce nosnic v klecích”

DA

„Frilandsæg”

„Skrabeæg”

„Buræg”

DE

„Eier aus Freilandhaltung”

„Eier aus Bodenhaltung”

„Eier aus Käfighaltung”

ET

„Vabalt peetavate kanade munad”

„Õrrekanade munad”

„Puuris peetavate kanade munad”

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής”

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

„Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

„Free range eggs”

„Barn eggs”

„Eggs from caged hens”

FR

„Œufs de poules élevées en plein air”

„Œufs de poules élevées au sol”

„Œufs de poules élevées en cage”

GA

„Uibheacha saor-raoin”

„Uibheacha sciobóil”

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

„Uova da allevamento all'aperto”

„Uova da allevamento a terra”

„Uova da allevamento in gabbie”

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

„Kūtī dētas olas”

„Sprostos dētas olas”

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

„Szabad tartásban termelt tojás”

„Alternatív tartásban termelt tojás”

„Ketreces tartásból származó tojás”

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop”

„Scharreleieren”

„Kooieieren”

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

„Jaja z chowu ściółkowego”

„Jaja z chowu klatkowego”

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

„Ovos de galinhas criadas no solo”

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber”

„Ouă de găini crescute în hale la sol”

„Ouă de găini crescute în baterii”

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

„Vajcia z podostieľkového chovu”

„Vajcia z klietkového chovu”

SL

„Jajca iz proste reje”

„Jajca iz hlevske reje”

„Jajca iz baterijske reje”

FI

„Ulkokanojen munia”

„Lattiakanojen munia”

„Häkkikanojen munia”

SV

„Ägg från utehöns”

„Ägg från frigående höns inomhus”

„Ägg från burhöns”


B. RÉSZ

A 12. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében említett kifejezések

Kódnyelv

 

BG

„Уголемени клетки”

ES

„Jaulas acondicionadas”

CS

„Obohacené klece”

DA

„Stimulusberigede bure”

DE

„ausgestalteter Käfig”

ET

„Täiustatud puurid”

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

„Enriched cages”

FR

„Cages aménagées”

GA

„Cásanna Saibhrithe”

IT

„Gabbie attrezzate”

LV

„Uzlaboti būri”

LT

„Pagerinti narveliai”

HU

„Feljavított ketrecek”

MT

„Gaġeg arrikkiti”

NL

„Aangepaste kooi” of „Verrijkte kooi”

PL

„Klatki ulepszone”

PT

„Gaiolas melhoradas”

RO

„Cuști îmbunătățite”

SK

„Obohatené klietky”

SL

„Obogatene kletke”

FI

„Varustellut häkit”

SV

„Inredd bur”


II. MELLÉKLET

A különböző baromfitartási módok esetében a termelési rendszerek minimumkövetelményei

1.

A „szabad tartásból származó tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK tanácsi irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

Különösen a következő feltételeknek kell teljesülnie:

a)

a tyúkok napközben folyamatosan a szabadban mozoghatnak, azonban e követelmény nem gátolja a termelőt abban, hogy a reggeli órákban meghatározott időre korlátozza a kifutóhoz való hozzáférést a szokásos helyes gazdálkodási gyakorlattal, és különösen a helyes állattenyésztési gyakorlattal összhangban.

A közösségi jog keretében a közegészség és állategészség védelme érdekében elfogadott más, a tyúkok szabadtéri kifutókhoz való hozzáférését érintő korlátozás esetében, beleértve az állat-egészségügyi korlátozást is, a tojásokat a korlátozás idejére, azonban legfeljebb csupán 12 hétig továbbra is lehet „szabad tartásból származó tojásként” forgalmazni;

b)

a tyúkok számára hozzáférhető szabadtéri kifutókat nagyrészt növényzetnek kell borítania, és azokat egyéb célra nem használják, kivéve az ültetvények, erdőségek és az állattartás céljából fenntartott legelők esetében, amennyiben ez utóbbit az illetékes hatóságok engedélyezik;

c)

az állomány legnagyobb sűrűsége nem haladja meg a 2 500 tyúkot a tyúkok rendelkezésére álló föld egy hektárnyi területén, vagyis az egy tyúkra eső mindenkori terület nem kisebb mint 4 m2; azonban ha az egy tyúkra eső terület legalább 10 m2 és rotációt folytatnak oly módon, hogy az állomány élettartama során kiegyenlített hozzáféréssel rendelkezik az egész területhez, minden egyes használatban lévő kifutószakaszban tyúkonként folyamatosan 2,5 m2-t kell biztosítani;

d)

a szabadtéri kifutók nem nyúlnak túl az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított 150 m-es körzeten; mindazonáltal az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított távolság legfeljebb 350 m-ig kiterjeszthető, feltéve hogy elegendő számú, az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 3. pontja b) alpontjának ii. alpontjában említettek szerinti menedékhelyet osztottak el az egész szabadtéri kifutón, hektáronként legalább négy menedékhellyel.

2.

Az „alternatív tartásban termelt tojást” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

3.

A „ketreces tartásból származó tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább a következő feltételeknek:

a)

az 1999/74/EK irányelv 5. cikkében meghatározott, 2011. december 31-ig érvényes feltételek; vagy

b)

az 1999/74/EK irányelv 6. cikkében meghatározott feltételek.

4.

A tagállamok e melléklet 1. és 2. pontja tekintetében eltérést engedélyezhetnek az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 1. pontja d) alpontjának második mondatában, 1. pontjának e) alpontjában, 2. pontjában, valamint 3. pontja a) alpontjának i. alpontjában és b) alpontjának i. alpontjában említett követelmények alól azon létesítmények számára, amelyek kevesebb mint 350 tojótyúkot vagy tenyésztojótyúkot tartanak.


III. MELLÉKLET

A 34. cikkben említett finnországi régiók

A következő tartományok:

Lappi,

Oulu,

Itä-Suomi tartomány Pohjois-Karjala és Pohjois-Savo régiói,

Åland.


IV. MELLÉKLET

A 38. cikkben említett megfelelési táblázat

Az 1028/2006/EK rendelet

Az 557/2007/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk első albekezdése

1. cikk első bekezdése

1. cikk második albekezdésének bevezető mondata

1. cikk második albekezdésének bevezető mondata

1. cikk második albekezdésének a)–j) pontja

1. cikk második albekezdésének a)–j) pontja

2. cikk 1–9. pontja

1. cikk második albekezdésének k)–s) pontja

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdése

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk (2) bekezdése

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

23. cikk

23. cikk

7. cikk

24. cikk (1), (2) és (3) bekezdése

24. cikk

24. cikk (4) és (5) bekezdése

25. cikk

25. cikk

26. cikk

26. cikk

27. cikk

27. cikk

28. cikk

28. cikk

29. cikk

29. cikk

30. cikk

30. cikk

31. cikk

31. cikk

32. cikk

32. cikk

33. cikk

33. cikk

34. cikk

34. cikk

35. cikk

35. cikk

8. cikk

36. cikk

9. cikk

37. cikk

36. cikk

38. cikk

37. cikk

39. cikk

I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET


Top