Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0284

A Bizottság 284/2008/EK rendelete ( 2008. március 27. ) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lingot du Nord (OFJ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (OFJ), Marrone di Roccadaspide (OFJ))

OJ L 86, 28.3.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/284/oj

28.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/21


A BIZOTTSÁG 284/2008/EK RENDELETE

(2008. március 27.)

egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lingot du Nord (OFJ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (OFJ), Marrone di Roccadaspide (OFJ))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Franciország kérelmét a „Lingot du Nord”, és Olaszország kérelmét a „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” és a „Marrone di Roccadaspide” elnevezések bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezéseket be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezések bejegyzésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 151., 2007.7.5., 21. o. (Lingot du Nord), HL C 160., 2007.7.13., 15. o. (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), HL C 160., 2007.7.13., 19. o. (Marrone di Roccadaspide).


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6.   osztály Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

FRANCIAORSZÁG

Lingot du Nord (OFJ)

OLASZORSZÁG

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (OFJ)

Marrone di Roccadaspide (OFJ)


Top