Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0160

A Tanács 2008/160/KKBP közös álláspontja ( 2008. február 25. ) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről

OJ L 51, 26.2.2008, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/160/oj

26.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/23


A TANÁCS 2008/160/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. február 25.)

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. február 27-én elfogadta a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2003/139/KKBP közös álláspontot (1). A 2004. február 23-i 2004/179/KKBP tanácsi közös álláspont (2) megújította ezeket az intézkedéseket (a belépésre vonatkozó korlátozások). Ezek az intézkedések 2008. február 27-én hatályukat vesztik.

(2)

A Tanács 2004. augusztus 26-án elfogadta a 2004/179/KKBP közös álláspontot módosító 2004/622/KKBP közös álláspontot (3), amellyel a belépésre tilalom formájában végrehajtott korlátozásokat azokra a személyekre is kiterjesztette, akik felelősek a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójában található, latin betűs írásmódot használó moldovai iskolák megfélemlítését és bezárását célzó kampány megtervezéséért és végrehajtásáért.

(3)

Bár megkezdődtek az alkotmányos változásokról szóló tárgyalások, a Moldovai Köztársaságban a Dnyeszteren túli régióban fennálló konfliktust érintő helyzet tekintetében nem tapasztalható számottevő változás.

(4)

Az EU továbbra is elkötelezett a konfliktusnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) keretében és a Moldovai Köztársaság területi integritásának teljes tiszteletben tartása mellett történő, békés megoldására irányuló cél iránt.

(5)

Az EU elfogadhatatlannak tartja a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiója vezetésének továbbra is fenntartott álláspontját, és elzárkózását attól, hogy teljes mértékben elkötelezze magát a Dnyeszteren túli régióban fennálló konfliktus békés és átfogó megoldása érdekében tett erőfeszítések mellett.

(6)

A 2004/179/KKBP közös álláspont felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket újabb 12 hónapos időszakra meg kell újítani. A Tanács úgy véli, hogy az I. mellékletben szereplő jegyzékből hat személyt törölni kell, illetve az I. és II. jegyzékekbe további másik hat személyt fel kell venni.

(7)

Az egyértelműség érdekében a korlátozó intézkedéseket egyetlen jogi aktusba kell foglalni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az olyan személyek területükre történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását, akik:

i.

felelősek a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójában fennálló konfliktus politikai rendezésének akadályozásáért, amint azokat az I. melléklet felsorolja;

ii.

felelősek a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójában található, latin betűs írásmódot használó moldovai iskolák megfélemlítését és bezárását célzó kampány megtervezéséért és végrehajtásáért, amint azokat az II. melléklet felsorolja.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraik belépését elutasítsák.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

i.

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

ii.

az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

iii.

többoldalú, kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás részese; vagy

iv.

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény részese.

(4)   A (3) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az EBESZ fogadó országa.

(5)   A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell minden olyan esetben, amikor a tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Európai Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot a Moldovai Köztársaságban közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Ha valamely tagállam a (6) bekezdésben említett mentességet kíván adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve ha a Tanács egy vagy több tagja az ellen – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), (4), (6) és (7) bekezdés értelmében valamely tagállam engedélyezi az I. vagy II. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedélyt a kibocsátás céljára és az érintett személyekre kell korlátozni.

2. cikk

A Tanács a tagállamok, illetve a Bizottság javaslatára az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzékeket a Moldovai Köztársaság politikai fejleményei alapján módosítja.

3. cikk

Ez a közös álláspont 2008. február 27-én lép hatályba, és 2009. február 27-ig kell alkalmazni. Ezt a közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e közös álláspont céljai nem valósultak meg, e közös álláspontot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VIZJAK


(1)  HL L 53., 2003.2.28., 60. o.

(2)  HL L 55., 2004.2.24., 68. o. A legutóbb a 2007/121/KKBP közös állásponttal (HL L 51., 2007.2.20., 31. o.) módosított közös álláspont.

(3)  HL L 279., 2004.8.28., 47. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének i. pontjában említett személyek jegyzéke

1.

SZMIRNOV, Igor Nyikolajevics, „elnök”, született: Orosz Föderáció, Habarovszk, 1941. október 23., orosz útlevelének száma: 50 NO. 0337530.

2.

SZMIRNOV, Vlagyimir Igorjevics, az „elnök” fia és „az Állami Vámügyi Bizottság elnöke”, született: Ukrajna, Kupjanszk, Harkovszkaja megye vagy Novaja Hakhovka, Herszonszkaja megye, 1961. április 3., orosz útlevelének száma: 50 NO. 00337016.

3.

SZMIRNOV, Oleg Igorjevics, az „elnök” fia és „az Állami Vámügyi Bizottság tanácsadója”, „a Legfelső Tanács tagja”, született: Ukrajna, Herszonszkaja megye, Novaja Kahovka, 1967. augusztus 8., orosz útlevelének száma: 60 NO. 1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Sztyepanovics, „a Legfelső Tanács tagja”, „a Legfelső Tanács interparlamentáris kapcsolatokért felelős képviselője”, született: Moldovai Köztársaság, Grigoriopolszkij járás, Teja, 1942. október 15., régi szovjet útlevelének száma: 8BM724835.

5.

LICKAJ, Valerij Anatoljevics, „külügyminiszter”, született: Orosz Föderáció, Tver, 1949. február 13., 2000. augusztus 9-én kiállított orosz útlevelének száma: 51 NO. 0076099.

6.

HAZSEJEV, Sztanyiszlav Galimovics, „védelmi miniszter”, született: Orosz Föderáció, Cseljabinszk, 1941. december 28.

7.

ANTYUFEJEV, Vlagyimir Jurjevics, felvett neve: SEVCOV, Vagyim, „állambiztonsági miniszter”, született: Orosz Föderáció, Novoszibirszk, 1951, orosz útlevél.

8.

KOROLJOV, Alekszander Ivanovics, „alelnök”, született: Lengyelország, Wroclaw, 1958. október 24., orosz útlevél.

9.

BALALA, Viktor Alekszejevics, volt „igazságügyi miniszter”, született: Ukrajna, Vinnica, 1961.

10.

ZAHAROV, Viktor Pavlovics, „a Dnyeszteren túli régió ügyésze”, született: Moldovai Köztársaság, Kamenka, 1948.

11.

GUDIMO, Oleg Andrejevics, „a Legfelső Tanács tagja”, „a Legfelső Tanács Biztonsági, Védelmi és Békefenntartó Bizottságának elnöke”, korábbi „biztonsági miniszterhelyettes”, született: Kazahsztán, Alma-Ata, 1944. szeptember 11., orosz útlevelének száma: 51 NO. 0592094.

12.

KRASZNOSZELSZKIJ, Vagyim Nyikolajevics, „belügyminiszter”, született: Orosz Föderáció, Csitinszkaja megye, Zabajkalszki járás, Daurija, 1970. április 14.

13.

ATAMANYUK, Vlagyimir, „védelmiminiszter-helyettes”.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett személyek jegyzéke

1.

URSZKAJA, Galina Vasziljevna, „igazságügy-miniszter”, született: Orosz Föderáció, Brjanszk megye, Brjanszki járás, Pjatiletka település, 1957. december 10.

2.

MAZUR, Igor Leonyidovics, „államigazgatási vezető Dubosszari járásban”, született: Moldovai Köztársaság, Dubosszari, 1967. január 29.

3.

PLATONOV, Jurij Mihajlovics, Jurij PLATONOV néven ismert, „államigazgatási vezető Ribnyica járásban és Ribnyica városban”, született: Novgorodszkaja megye, Podorszki járás, Klimkovo, 1948. január 16., a chisinaui orosz külképviselet által 2001. május 4-én kiállított orosz útlevelének száma: 51 NO. 0527002.

4.

CSERBULENKO, Alla Viktorovna, „ribnyicai államigazgatási vezetőhelyettes”, oktatásügyekért felel.

5.

KOGUT, Vjecseszlav Vasziljevics, „benderi államigazgatási vezető”, született: Moldovai Köztársaság, Ceadir-Lunga járás, Taraclia, 1950. február 16.

6.

KOSZTIRKO, Viktor Ivanovics, „tiraszpoli államigazgatási vezető”, született: Orosz Föderáció, Habarovszki járás, Komszomolszk-na-Amure, 1948. május 24.


Top