Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0124

A Tanács 2008/124/KKBP együttes fellépése ( 2008. február 4. ) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról, EULEX KOSOVO

OJ L 42, 16.2.2008, p. 92–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 76 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/124/oj

16.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/92


A TANÁCS 2008/124/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. február 4.)

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról, EULEX KOSOVO

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére és 25. cikke harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-én elfogadta az 1244. számú határozatot (a továbbiakban: 1244. számú határozat), amelynek keretében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa

„Nemzetközi polgári és biztonsági jelenlétről határoz egy 12 hónapos kezdeti időtartamra vonatkozóan, amely a Biztonsági Tanács ellenkező értelmű döntése hiányában tovább folytatódik” (19. bekezdés),

„Felhatalmazza a főtitkárt, hogy az érintett nemzetközi szervezetek segítségével hozzon létre nemzetközi polgári jelenlétet Koszovóban …” és „Úgy határoz, hogy a nemzetközi polgári jelenlét fő feladatai a következőkre terjednek majd ki: f) egy végső szakaszban a hatáskörnek a koszovói ideiglenes intézményektől a politikai rendezés keretében létrejövő intézményekre történő átruházásának felügyelete … i) a közrend fenntartása, többek között helyi rendőri erők felállítását és ezzel egyidőben nemzetközi rendőri személyzet koszovói szolgálatteljesítésre való kihelyezése révén” (10. és 11. bekezdés),

„Üdvözli a koszovói válság által érintett régióban a gazdasági fejlődés és stabilizáció előmozdítására szolgáló átfogó megközelítés kidolgozását célzó, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek keretében folyó munkát, beleértve a demokrácia, gazdasági jólét, stabilitás és regionális együttműködés érdekében a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény széleskörű nemzetközi részvétellel történő végrehajtását” (17. bekezdés).

(2)

Az ezen együttes fellépésben említett koszovói szervek, intézmények és hatóságok (a továbbiakban: koszovói intézmények) a 1244. számú határozat alapján létrejött intézmények. Ezen intézmények közé tartozik többek között a koszovói rendőrség, a bíróság, valamint az ezekhez kapcsolódó Belügyminisztérium és Igazságügyi Minisztérium.

(3)

Humanitárius okokból Koszovóban szükséges megelőzni a lehetséges erőszakkitöréseket, az üldöztetést és megfélemlítést, adott esetben figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsának 2006. április 28-i 1674. számú határozatában említett, lakosság iránti felelősséget.

(4)

A Tanács 2006. április 10-én elfogadta a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépést (1).

(5)

A Tanács 2006. december 11-én jóváhagyta a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre vonatkozó válságkezelési tervet.

(6)

A 2006/304/KKBP együttes fellépés előírja, hogy az EUPT-Koszovó vezetője a koszovói EU válságkezelési művelet vezetőjének irányítása alatt jár el, amint ez utóbbit kinevezték.

(7)

A 2007. december 14-i brüsszeli Európai Tanács hangsúlyozta, hogy az EU készen áll arra, hogy vezető szerepet vállaljon a térség stabilitásának megszilárdításában, valamint a Koszovó jövőbeli jogállását meghatározó rendezés végrehajtásában. Az Európai Tanács kijelentette, hogy az EU kész támogatni Koszovót a fenntartható stabilitás felé vezető úton, többek között egy európai biztonság- és védelempolitikai (EBVP) misszió, valamint a nemzetközi jelenlét részét képező nemzetközi polgári misszióhoz való hozzájárulás formájában. Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa felkérést kapott, hogy határozza meg a misszió részletes szabályait és indításának időpontját. A főtitkárt/főképviselőt felkérték, hogy a felelős koszovói hatóságokkal és az ENSZ-szel konzultálva készítse elő a missziót. E tekintetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára kijelentette, hogy az érintett nemzetközi szervezetek támogatásával elkötelezett Koszovónak a fenntartható stabilitás felé vezető úton történő segítése mellett. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára továbbá tudomásul vette az EU – a brüsszeli Európai Tanács 2007. december 14-i következtetéseiben is tükrözött – készségét egy megerősített szerep betöltésére Koszovóban.

(8)

A Tanács ezzel az együttes fellépéssel párhuzamosan elfogadja az EU koszovói különleges képviselőjének kinevezéséről szóló együttes fellépést.

(9)

A 2000. december 7–9-i nizzai Európai Tanács iránymutatásainak megfelelően ez az együttes fellépés a Szerződés 18. és 26. cikkével összhangban meghatározza a főtitkár/főképviselő szerepét.

(10)

A Szerződés 14. cikkének (1) bekezdése értelmében meg kell határozni az együttes fellépés finanszírozását végrehajtásának teljes időtartamára vonatkozóan. Az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozandó összegek megjelölése a politikai hatóság akaratát fejezi ki, és függ az adott költségvetési év kötelezettségvállalási előirányzatainak rendelkezésre állásától.

(11)

Az ezen együttes fellépéssel felállításra kerülő misszió nagyságrendjét és természetét figyelembe véve különleges rendelkezésekre van szükség a személyzet felvételét és a beszerzést illetően.

(12)

A misszió parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek a misszió költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses felelősségét.

(13)

E misszióba be kell vonni a Tanács Főtitkárságán belül létrehozott figyelőszolgálatot.

(14)

Az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójának végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely roszszabbodhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A misszió

(1)   Az EU létrehozza az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszióját, az EULEX KOSOVO-t (a továbbiakban: EULEX KOSOVO).

(2)   Az EULEX KOSOVO a 2. cikkben meghatározott megbízatással összhangban működik és a 3. cikkben meghatározott feladatokat hajtja végre.

2. cikk

Megbízatás

Az EULEX KOSOVO segíti a koszovói intézményeket, igazságügyi hatóságokat és bűnüldöző szerveket a fenntarthatóság és elszámoltathatóság megteremtésére irányuló erőfeszítéseikben, továbbá a független, többnemzetiségű igazságügyi rendszer, valamint a többnemzetiségű rendőrségi és vámszervek továbbfejlesztésében és megerősítésében, biztosítva azt, hogy ezek az intézmények mentesek legyenek a politikai befolyástól, és megfeleljenek a nemzetközileg elismert normáknak és az európai legjobb gyakorlatoknak.

Az EULEX KOSOVO – az Európai Bizottság támogatási programjaival teljes körűen együttműködve – felügyelet, iránymutatás és tanácsadás révén hajtja végre megbízatását, bizonyos végrehajtási jogkörök fenntartásával.

3. cikk

Feladatok

A 2. cikkben meghatározott megbízatás teljesítése érdekében az EULEX KOSOVO:

a)

bizonyos végrehajtási jogkörök fenntartása mellett figyelemmel kíséri a koszovói hatóságok munkáját, részükre iránymutatást és tanácsadást nyújt a szélesebb értelemben vett jogállamisághoz kapcsolódó minden területen (beleértve a vámszerveket is);

b)

biztosítja a jogállamiság, a közrend és a közbiztonság fenntartását és előmozdítását, többek között – szükség esetén – a Koszovóban jelen lévő, megfelelő nemzetközi polgári hatóságokkal konzultálva, az illetékes koszovói hatóságok által hozott operatív határozatok visszavonásával vagy semmissé nyilvánításával;

c)

segíti annak biztosítását, hogy valamennyi koszovói jogállami szerv, beleértve a vámszerveket is, politikai befolyástól mentes legyen;

d)

biztosítja, hogy – adott esetben a koszovói nyomozókkal, ügyészekkel és bírákkal együtt vagy függetlenül működő nemzetközi nyomozók, ügyészek és bírák – az alkalmazandó joggal összhangban megfelelően kivizsgálják a háborús bűncselekményeket, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a korrupció eseteit, a népcsoportok közötti bűncselekményeket, a pénzügyi/gazdasági bűncselekményeket és egyéb súlyos bűncselekményeket, azokkal kapcsolatban eljárást indítsanak, határozatot hozzanak és azt végrehajtsák, beleértve megfelelő esetben a rendőri és ügyészi hatóságok közötti együttműködési és koordinációs struktúrák létrehozását is;

e)

hozzájárul az együttműködés és a koordináció megerősítéséhez a bírósági eljárás egésze folyamán, különösen a szervezett bűnözés területén;

f)

hozzájárul a korrupció, a csalás és a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemhez;

g)

hozzájárul a koszovói korrupcióellenes stratégia és korrupcióellenes cselekvési terv végrehajtásához;

h)

az illetékes koszovói hatóságoktól függetlenül vagy azokat támogatva – a megfelelő tanácsi ügynökségekkel konzultálva – más feladatokat is vállal a jogállamiság, a közrend és a közbiztonság fenntartásának és előmozdításának biztosítása érdekében;

i)

valamennyi tevékenysége során tiszteletben tartja az emberi jogokkal és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elvével kapcsolatos nemzetközi normákat.

4. cikk

Tervezési és előkészítési szakasz

(1)   A misszió tervezési és előkészítési szakaszában az EUPT-Koszovó az EULEX KOSOVO fő tervező és előkészítő elemeként jár el.

Az EUPT-Koszovó vezetője az EULEX KOSOVO vezetőjének (a továbbiakban: misszióvezető) felügyelete alatt jár el.

(2)   A tervezési folyamat részeként végrehajtott kockázatfelmérést rendszeresen naprakésszé kell tenni.

(3)   Az EUPT-Koszovó felelős az EULEX KOSOVO missziónak szánt és az EUPT-Koszovó költségvetéséből finanszírozott személyzet felvételéért és alkalmazásáért, valamint az eszközök, felszerelések és szolgáltatások beszerzéséért.

(4)   Az EUPT-Koszovó felelős a műveleti terv (OPLAN) kidolgozásáért, valamint az EULEX KOSOVO megbízatásának végrehajtásához szükséges technikai eszközök kialakításáért. A műveleti terv figyelembe veszi az átfogó kockázatfelmérés eredményét és egy biztonsági tervet is tartalmaz. A műveleti tervet a Tanács hagyja jóvá.

5. cikk

Megindítás és átmeneti időszak

(1)   A műveleti terv jóváhagyásakor követően a Tanács fogadja el az EULEX KOSOVO megkezdéséről szóló határozatot. Az EULEX KOSOVO operatív szakasza az Egyesült Nemzetek Koszovói Missziójától (UNMIK) történő hatáskör-átvételkor kezdődik.

(2)   Az átmeneti időszak folyamán a misszióvezető utasíthatja az EUPT-Koszovó-t, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a hatáskörátadás napján az EULEX KOSOVO teljesen működőképes legyen.

6. cikk

Az EULEX KOSOVO szervezeti felépítése

(1)   Az EULEX KOSOVO Koszovó egészében egységes EBVP-missziót képez.

(2)   Az EULEX KOSOVO a következőket hozza létre:

a)

pristinai központ;

b)

regionális és helyi irodák Koszovó egészében;

c)

brüsszeli támogató elem;

d)

szükség szerint összekötő irodák.

(3)   A műveleti terv részletes szabályainak megfelelően az EULEX KOSOVO szervezeti felépítése a következő:

a)

a misszióvezető és a műveleti tervben meghatározott személyi állomány;

b)

adott esetben a koszovói rendőrség különböző egységei mellett – ideértve a határátkelőhelyeket is – elhelyezett rendőri elem;

c)

adott esetben a megfelelő minisztériumok, a koszovói bíróság, a koszovói tulajdoni hivatal és a koszovói büntetés-végrehajtási szolgálat mellett elhelyezett igazságszolgáltatási elem; valamint

d)

adott esetben a koszovói vámszervek mellett elhelyezett vámügyi elem.

(4)   A szakosított rendőri állomány az operatív igényeik ellátására kialakított táborokban is elhelyezhető.

7. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EULEX KOSOVO polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat (CPCC) igazgatója.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főtitkár/főképviselő általános felügyelete alatt – stratégiai szinten parancsnokságot és ellenőrzést gyakorol az EULEX KOSOVO fölött.

(3)   A polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások, valamint tanácsadás és technikai segítségnyújtás révén is.

(4)   A teljes kirendelt állomány az érintett kirendelő állam nemzeti hatóságainak vagy az uniós intézménynek a teljes körű parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását (OPCON) a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(5)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az EU gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(6)   A polgári műveleti parancsnok és az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) szükség szerint konzultál egymással.

8. cikk

A misszióvezető

(1)   A misszióvezető vállalja a felelősséget a misszióért, és gyakorolja az EULEX KOSOVO feletti helyszíni parancsnoklást és ellenőrzést.

(2)   A misszió vezetője gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti parancsnoklást és ellenőrzést, valamint ellátja az EULEX KOSOVO rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő igazgatási és logisztikai feladatokat. E parancsnoklás és ellenőrzés gyakorlása az EULEX KOSOVO bírái és ügyészei igazságszolgáltatási feladatainak ellátását illetően nem sértheti az igazságszolgáltatás függetlenségének és az ügyészi autonómiának az elvét.

(3)   A misszió vezetője – a polgári műveleti parancsnok utasításait követve – az EULEX KOSOVO hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad az EULEX KOSOVO teljes személyzetének, beleértve a brüsszeli támogató elemet is, koordinálja a műveleteket és ellátja a napi irányítást.

(4)   A 2006/304/KKBP együttes fellépés hatályának lejártáig a misszióvezetőt segíti az együttes fellépéssel felállított EUPT-Koszovó.

(5)   A misszióvezető felel az EULEX KOSOVO költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(6)   A misszióvezető felel a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság gyakorolhat.

(7)   A misszióvezető képviseli az EULEX KOSOVO-t a műveleti területen és biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát.

(8)   Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. Az EUKK – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – helyi politikai iránymutatást nyújt a misszió vezetőjének, többek között a végrehajtói feladatokhoz kapcsolódó kérdések politikai szempontjai tekintetében.

(9)   A misszióvezető biztosítja, hogy az EULEX KOSOVO szorosan együttműködjön és összehangolja tevékenységét a koszovói hatóságokkal és adott esetben az érintett nemzetközi szereplőkkel, többek között a NATO/KFOR-ral, az UNMIK-kel, az EBESZ-szel és a koszovói jogállamiság kérdésében érintett harmadik államokkal.

(10)   Az EULEX KOSOVO vezetőjének közvetlen felelőssége alatt az EULEX KOSOVO igazgatásáért felelős személyi állománytól független, belső jogi és pénzügyi ellenőrző egységet kell létrehozni.

9. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EULEX KOSOVO személyi állománya létszámának és szakértelmének összhangban kell lennie a 2. cikkben meghatározott megbízatással, a 3. cikkben meghatározott feladatokkal és az EULEX KOSOVO 6. cikkben meghatározott szervezeti felépítésével.

(2)   Az EULEX KOSOVO személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki. Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és – a napidíjak, a nehézségi és kockázati pótlékok kivételével – a juttatásokat.

(3)   Az EULEX KOSOVO – szükség esetén – szerződéses alapon nemzetközi és helyi személyzetet is toborozhat.

(4)   Harmadik államok – szükség esetén – szintén kirendelhetnek személyzetet az EULEX KOSOVO részére. Minden ilyen harmadik állam maga viseli az általa kiküldött személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és a juttatásokat. Kivételesen, kellően indokolt esetben a részt vevő harmadik államok állampolgárai is toborozhatók szerződéses alapon, amennyiben nem áll rendelkezésre a tagállamokból megfelelően képzett jelentkező.

(5)   A teljes személyzet tiszteletben tartja az adott misszióra vonatkozó operatív biztonsági minimumszabályokat és a misszió az EU helyszíni biztonságra vonatkozó politikáját támogató biztonsági tervét. A munkavégzés során tudomásukra jutó EU-s minősített információk tekintetében a személyzet tagjai tiszteletben tartják a 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

10. cikk

Az EULEX KOSOVO személyi állományának jogállása

(1)   Szükség esetén az EULEX KOSOVO személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben az EULEX KOSOVO lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a megállapodásban kell meghatározni.

(2)   A személyi állomány tagjait kirendelő hozzájáruló állam vagy uniós intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelés teljesítéséért. A szóban forgó hozzájáruló állam vagy uniós intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)   A nemzetközi és helyi polgári személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és a személyzet tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

11. cikk

A parancsnoki lánc

(1)   Az EULEX KOSOVO mint válságkezelési művelet egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   A Tanács felelőssége mellett a PBB gyakorolja az EULEX KOSOVO politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(3)   A 7. cikkben meghatározottak szerint is, a polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főtitkár/főképviselő általános felügyelete alatt – az EULEX KOSOVO stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főtitkár/főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

(5)   Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az EULEX KOSOVO feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

12. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács felelősségvállalásával a PBB gyakorolja az EULEX KOSOVO politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy e célra a Szerződés 25. cikke harmadik bekezdésének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a műveleti terv és a parancsnoki lánc módosítására is vonatkozik; ezen felül magában foglalja a misszióvezető kinevezésére vonatkozó későbbi döntések meghozatalához szükséges hatásköröket is. A Tanács a főtitkár/főképviselő közreműködésével határoz az EULEX KOSOVO céljairól és befejezéséről.

(3)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(4)   A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a felelősségi körükbe tartozó kérdésekről. A meghatározott területekre vonatkozó tervezést a PBB rendszeresen felülvizsgálhatja.

13. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az EU és annak egyedi intézményi kerete döntéshozatali autonómiájának sérelme nélkül, a harmadik államok felkérést kaphatnak arra, hogy járuljanak hozzá az EULEX KOSOVO-hoz, feltéve hogy viselik a személyi állomány általuk kirendelt tagjaival kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a nagy kockázat elleni biztosítást, a juttatásokat, valamint a műveleti területre történő beutazás és az onnan történő kiutazás költségeit, valamint adott esetben hozzájárulnak az EULEX KOSOVO működési költségeihez.

(2)   Az EULEX KOSOVO-hoz hozzájáruló harmadik államoknak az EULEX KOSOVO napi irányítását illetően ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a misszióban részt vevő tagállamoknak.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szerződés 24. cikkének megfelelően megkötött megállapodásban kell meghatározni. Az elnökséget segítő főtitkár/főképviselő az elnökség nevében tárgyalásokat folytathat ilyen megállapodásról. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít e harmadik állam részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, a megállapodás rendelkezéseit az EULEX KOSOVO-val összefüggésben is alkalmazni kell.

14. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok – a 7. és a 11. cikkel összhangban, a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatalával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EULEX KOSOVO érdekében történő megfelelő és eredményes végrehajtását.

(2)   A misszióvezető felel a művelet biztonságáért, valamint a Szerződés V. címe és az azt támogató jogi eszközök értelmében az EU-n kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politika alapján a művelet tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős tisztviselő (Senior Mission Security Officer, SMSO) segíti, aki a misszióvezetőnek tesz jelentést és aki az (1) bekezdésben említett Biztonsági Hivatallal is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   A misszióvezető területi biztonsági tisztviselőket nevez ki az EULEX KOSOVO tartományi és regionális telephelyeire, akik az SMSO felügyelete alatt az EULEX KOSOVO vonatkozó elemei valamennyi biztonsági aspektusának napi működtetéséért felelnek.

(5)   Az EULEX KOSOVO személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. A személyzet tagjai az SMSO és a területi biztonsági tisztviselők által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesznek.

(6)   A misszióvezető biztosítja, hogy az EULEX KOSOVO személyi állománya jelenlévő tagjainak, valamint az engedélyezett látogatóknak a száma semmilyen esetben se haladja meg az EULEX KOSOVO missziónak a biztonságuk és védelmük garantálására, illetve vészhelyzetben való evakuálásukra vonatkozó képességét.

(7)   A misszióvezető 2001/264/EK határozatnak megfelelően biztosítja az EU-s minősített információk védelmét.

15. cikk

Figyelőszolgálat

Az EULEX KOSOVO tekintetében be kell vonni a figyelőszolgálatot.

16. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EULEX KOSOVO-val járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a műveleti terv jóváhagyásának időpontját követően kezdődő tizenhat hónapos időtartamra 205 000 000 EUR.

(2)   Az összes kiadást az EU általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(3)   A misszióvezető — a Bizottság jóváhagyására is figyelemmel — technikai megállapodásokat köthet az EU tagállamokkal, a résztvevő harmadik országokkal és más, Koszovóba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EULEX KOSOVO számára való beszerzését illetően. Harmadik államok állampolgárai is pályázhatnak szerződésekre. Adott esetben az EULEX KOSOVO válik az EUPT-Koszovó által a tervezési és előkészítési szakaszban az EULEX KOSOVO számára kötött szerződések és megállapodások jogosultjává. Az EUPT-Koszovó tulajdonában lévő eszközöket át kell adni az EULEX KOSOVO-nak.

(4)   A szerződésében vállalt tevékenységekkel kapcsolatosan a misszióvezető teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

(5)   A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EULEX KOSOVO operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását, és figyelembe veszik a személyzetnek a regionális irodákba való telepítését.

(6)   A kiadások az együttes fellépés elfogadásának időpontjától elszámolhatók.

17. cikk

Közösségi intézkedésekkel való összehangolás

(1)   A Tanács és a Bizottság – a Szerződés 3. cikkével összhangban – hatásköreiknek megfelelően biztosítják az ezen együttes fellépés végrehajtása és a Közösség egyéb külső tevékenységei közötti összhangot. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.

(2)   A szükséges összehangoló jellegű intézkedéseket szükség szerint az EULEX KOSOVO területén, valamint Brüsszelben kell foganatosítani.

18. cikk

Minősített információ átadása

(1)   A főtitkár/főképviselő jogosult arra, hogy az EULEX KOSOVO céljaira készült minősített EU-információkat és dokumentumokat – a 2001/264/EK határozattal összhangban – az azokra vonatkozó minősítési szintet figyelembe véve átadja az ENSZ-nek, a NATO/KFOR-nak és az ezen együttes fellépéshez csatlakozó más harmadik feleknek. Ennek elősegítésére helyi technikai megállapodásokat kell kötni.

(2)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő továbbá jogosult az illetékes helyi hatóságok részére a 2001/264/EK határozattal összhangban megfelelően átadni az EU-nak az EULEX KOSOVO céljaira készült minősített információit és dokumentumait „RESTREINT UE” szintig. Minden más esetben az illetékes helyi hatóságok részére ilyen információkat és dokumentumokat azon hatóságoknak az Európai Unióval folytatott együttműködése szintjének megfelelő eljárások szerint kell átadni.

(3)   A főtitkár/főképviselő jogosult arra, hogy a Tanácsnak az EULEX KOSOVO-val kapcsolatos tanácskozásaira vonatkozó, a Tanács eljárási szabályzata (3) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgálati titoktartási kötelezettség alá tartozó nem minősített EU-dokumentumokat az ENSZ-nek, a NATO/KFOR-nak és az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik feleknek, valamint a koszovói hatóságoknak átadja.

19. cikk

Felülvizsgálat

A Tanács legkésőbb az operatív szakasz megindítását követő hat hónapon belül értékeli, hogy meg kell-e hosszabbítani az EULEX KOSOVO időtartamát.

20. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés a műveleti terv jóváhagyását követő huszonnyolc hónappal hatályát veszti. A hatály lejártát megelőző utolsó tizenkét hónapra vonatkozó költségvetésről a Tanács külön határoz.

21. cikk

Kihirdetés

(1)   Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(2)   A PBB misszióvezető kinevezésével kapcsolatos, a 12. cikk (1) bekezdése szerinti határozatait szintén ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 112., 2006.4.26., 19. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2007/438/EK határozattal (HL L 164., 2007.6.26., 24. o.) módosított határozat.

(3)  A Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozat (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.). A 2007/4/EK, Euratom határozattal (HL L 1., 2007.1.4., 9. o.) módosított határozat.


Top