EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0782

2008/782/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 7. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2008) 5583. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 268., 2008.10.9, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/782/oj

9.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 7.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2008) 5583. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/782/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/5/EK bizottsági irányelv (2) hibát tartalmaz, amelyet ki kell javítani: a hiba a mellékletben, a kaptán szennyező anyagai maximális szintjének értékében található.

(2)

A helyesbítésnek a 2007/5/EK irányelv hatálybalépésének napjától kell hatályba lépnie. E visszamenőleges hatály nem sért egyéni jogokat.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/5/EK irányelv mellékletében a kaptánra vonatkozó 151. sor „Tisztaság” című oszlopának harmadik francia bekezdése („Szén-tetraklorid: legfeljebb 0,01 g/kg”) helyébe a következő szöveg lép: „Szén-tetraklorid: legfeljebb 0,1 g/kg”.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. október 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 35., 2007.2.8., 11. o.


Top