Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1528

A Tanács 1528/2007/EK rendelete ( 2007. december 20. ) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról

OJ L 348, 31.12.2007, p. 1–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 055 P. 112 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1528/oj

31.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/1


A TANÁCS 1528/2007/EK RENDELETE

(2007. december 20.)

a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Cotonouban 2000. június 23-án egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás (1) (a továbbiakban: AKCS-EK partnerségi megállapodás) előírja, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásoknak legkésőbb 2008. január 1-jén hatályba kell lépniük.

(2)

Az AKCS-EK partnerségi megállapodás a megállapodás V. mellékletében ismertetett kereskedelmi szabályozás 2007. december 31-ig tartó fenntartását írja elő.

(3)

A Közösség 2002 óta tárgyal gazdasági partnerségi megállapodásokról az AKCS-államok hat régióból álló csoportjával. E régiók a következők: Karib-térség, Közép-Afrika, Kelet- és Dél-Afrika, a csendes-óceáni szigetek térsége, a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség és Nyugat-Afrika. Ezek a gazdasági partnerségi megállapodások összhangban lesznek a WTO szerinti kötelezettségekkel, támogatják a regionális integrációt, és előmozdítják az AKCS-államok gazdaságainak a szabályokra alapozott világkereskedelmi rendszerbe való fokozatos beilleszkedését, és ezzel elősegítik fenntartható fejlődésüket, valamint hozzájárulnak az AKCS-államokban a szegénység felszámolása és az életkörülmények javítása érdekében kifejtett erőfeszítések összességéhez. Első lépésként olyan gazdasági partnerségi megállapodások megkötése érdekében folytathatók a tárgyalások, amelyek legalább a WTO-kompatibilis árukra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, majd ezeket a megállapodásokat a lehető leghamarabb a regionális gazdasági és politikai integrációs folyamatokkal összhangban álló, teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásokkal kell kiegészíteni.

(4)

Azok a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy ilyenek létrehozásához vezető megállapodások, amelyek tárgyalásai már lezárultak, előírják, hogy a felek – a megállapodás kölcsönösségen alapuló, ideiglenes alkalmazása előtt – tehetnek lépéseket a megállapodás alkalmazása érdekében a megvalósíthatóság határain belül. Célszerű e rendelkezések alapján a megállapodások alkalmazására intézkedéseket hozni.

(5)

Az e rendeletben foglalt szabályozást – szükség szerint a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy ilyenek létrehozásához vezető megállapodásokkal összhangban, amikor a szóban forgó megállapodásokat a Szerződés 300. cikke szerint aláírják és megkötik, illetve ideiglenesen alkalmazandók vagy hatályosak – módosítani kell. A szabályozásokat részben vagy egészben meg kell szüntetni, amennyiben a kérdéses megállapodások nem lépnek hatályba ésszerű időn belül összhangban a szerződések jogáról szóló bécsi egyezménnyel.

(6)

A gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban található szabályozásnak a Közösségbe történő behozatalokra vámmentes hozzáférést, valamint valamennyi termékkel kapcsolatban, a fegyverek kivételével, vámkontingensektől való mentességet kell biztosítania. E szabályozásokra egyes érzékeny termékek esetén átmeneti időszakok és egyéb szabályok, valamint a Franciaország tengerentúli megyéi esetében külön szabályok vonatkoznak. A Dél-Afrika sajátos helyzetéből fakadóan az onnan származó termékekre továbbra is vonatkoznak az egyrészt az Európai Unió és tagállamai, másrészt a Dél-Afrika közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás (2) („KFE-megállapodás”) rendelkezéseiben foglalt kedvezmények, amíg egy gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy ilyenek létrehozásához vezető megállapodás a Közösség és a Dél-Afrika között hatályba nem lép.

(7)

A tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges szabályozás helyett kívánatos, hogy azok a legkevésbé fejlett országok, melyek egyben AKCS-államok is, az EU-val kialakítandó, jövőbeni kereskedelmi kapcsolatukat gazdasági partnerségi megállapodásokra alapozzák. E fejlemény elősegítése érdekében célszerű arról gondoskodni, hogy azok az országok, amelyek lezárták a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokról folytatott tárgyalásaikat és amelyek jogosultak az e rendeletben meghatározott szabályozásra, azon termékek tekintetében, amelyek kapcsán az ebben a rendeletben ismertetett átmeneti rendelkezések kevésbé kedvezőek korlátozott ideig továbbra is élvezhetik a 980/2005/EK rendeletben meghatározott, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges szabályozást.

(8)

Az e rendelet szerint behozott termékekre átmenetileg az e rendelet II. mellékletében megállapított származási szabályok vonatkoznak. Ezeket a származási szabályokat fel kell váltani az I mellékletben felsorol régiókkal vagy államokkal létrehozott megállapodásokhoz csatolt mellékletekben foglaltakkal, amennyiben – a korábbitól függően- az ilyen megállapodások ideiglenesen alkalmazandók vagy már hatályba léptek.

(9)

Rendelkezni kell az e rendeletben megállapított szabályozás átmeneti felfüggesztésének lehetőségről is, ami a közigazgatási együttműködés meghiúsulása, szabálytalanságok vagy csalás esetére vonatkozik. Amennyiben egy tagállam esetleges csalásról vagy a közigazgatási együttműködés hiányáról tájékoztatja a Bizottságot, a vonatkozó közösségi jogszabályokat kell alkalmazni, különösen a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet (4).

(10)

Célszerű, hogy e rendelet a cukorral és rizzsel kapcsolatban átmeneti rendelkezéseket, valamint az átmeneti rendelkezések lejárta után alkalmazandó különleges átmeneti védelmi és felügyeleti mechanizmusokat határozzon meg.

(11)

A cukorra vonatkozó átmeneti rendelkezések összefüggésében a 2007/627/EK tanácsi határozatnak (5) megfelelően az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt az AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyve 2009. október 1-jétől hatályát veszti.

(12)

Az AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyvének lejártát követően, valamint a cukorpiac érzékenységére való tekintettel célszerű átmeneti intézkedéseket elfogadni e termékre vonatkozóan. Ugyanakkor célszerű külön átmeneti felügyeleti és védintézkedések elfogadása bizonyos olyan mezőgazdaságilag feldolgozott, potenciálisan magas cukortartalmú termékek esetében, amelyeket a Közösségbe irányuló cukorimportra vonatkozó külön átmeneti védintézkedések kijátszásával értékesíteni lehetne.

(13)

Szintén célszerű általános védintézkedések elfogadása az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan is.

(14)

A mezőgazdasági termékek különös érzékenységére való tekintettel célszerű kétoldalú védintézkedések meghozása abban az esetben, mikor a behozatal zavart okoz vagy okozhat az ilyen termékek piacán, vagy az ezeket a piacokat szabályozó mechanizmusok működésében.

(15)

A Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére való tekintettel valamennyi közösségi politikában, de különösképpen a vám- és kereskedelempolitikában, kellően figyelembe kell venni a Közösség legkülső régióinak különleges strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetét.

(16)

A kétoldalú védintézkedésekkel hatékony végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásakor mind a mezőgazdasági termékek, különösen a cukor érzékenységét, mind a Közösség legkülső régióinak különös sebezhetőségét és érdekeit kellően figyelembe kell venni.

(17)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EGK tanácsi határozatnak (6) megfelelően kell elfogadni.

(18)

E rendelet nyomán szükségessé vált az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletének kereteiben elfogadott rendeletek hatályon kívül helyezése, így különösen az AKCS-EK partnerségi megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló, 2002. december 10-i 2285/2002/EK tanácsi rendelet (7), az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendelet (8), valamint a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005. november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendelet (9) 1. cikkének (2) bekezdése. Következésképpen, tárgytalanná válik valamennyi a fenti hatályát vesztő rendelkezésen alapuló végrehajtási rendelkezés,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS PIACRA JUTÁS

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozást alkalmazza.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt régiókból és államokból származó termékekre alkalmazandó.

(2)   A Tanács minősített többséggel eljárva, a Bizottság javaslatára módosíthatja az I. mellékletet olyan, az AKCS-államok csoportjába tartozó régiók vagy államok felvételével, melyek lezárták tárgyalásaikat egy olyan a Közösség és az adott régió vagy tagállam közötti megállapodásról, amely legalább megfelel a GATT 1994 XXIV. cikkében meghatározott követelményeknek.

(3)   Az ilyen régió vagy állam az I. melléklet listáján marad, míg a Tanács – minősített többséggel eljárva – a Bizottság javaslatára nem módosítja az I. mellékletet az állam vagy régió I. mellékletből történő törlésével, különösen az alábbi esetekben:

(a)

a régió vagy állam jelzi azon szándékát, hogy nem erősíti meg azt a megállapodást, amelynek alapján felvették az I. mellékletbe;

(b)

nem erősítették meg ésszerű időn belül azt a megállapodást, amelynek alapján a régiót vagy államot felvették az I. mellékletbe, és ezért a megállapodás hatálybalépése indokolatlan késedelmet szenved; vagy

(c)

a megállapodás megszűnik, vagy az érintett régió vagy állam felmondja a megállapodásból fakadó jogait és kötelességeit, de a megállapodás ettől függetlenül hatályban marad.

3. cikk

A piacra jutás

(1)   Az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó, a harmonizált rendszer 1–97. árucsoportjába tartozó valamennyi termékre (a 93. árucsoportban felsoroltak kivételével) kivetett, a 6., 7. és 8. cikk tárgyát képező importvám megszűnik. A vámok eltörlésekor figyelembe veszik a 9. és 10. cikkben ismertetett átmeneti védelmi és felügyeleti mechanizmusokat, valamint a 11–22. cikkben előírt általános védelmi mechanizmusokat is.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó, a harmonizált rendszer 93. árucsoportjába tartozó termékek esetében továbbra is a legnagyobb preferenciális vámtételek alkalmazandók.

(3)   A 980/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése ellenére az ugyanazon rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból, valamint az e rendelet I. mellékletébe felvett országokból származó termékek az e rendeletben előírt szabályozás mellett továbbra is élvezik a 980/2005/EK rendelet szerinti tarifális preferenciákat, amennyiben az alábbi termékekről van szó:

a)

a 1006 10 10 KN-kód kivételével a 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékek 2009. december 31-ig; továbbá

b)

az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek 2009. szeptember 30-ig.

(4)   Az e cikk (1) bekezdése, valamint a 6., 7. és 8. cikk a Dél-Afrikából származó termékekre nem alkalmazandó. Ezekre a termékekre KFE-megállapodás idevágó rendelkezései vonatkoznak. A 24. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban ez a rendeletet kiegészül a Dél-Afrikából származó termékekre alkalmazandó szabályozásról szóló melléklettel, amikor a KFE-megállapodás vonatkozó kereskedelmi rendelkezéseit felváltják egy gazdasági partnerségi megállapodást létrehozó vagy annak létrehozásához vezető megállapodásról szóló szabályozás idevágó rendelkezései.

(5)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 0803 00 19 vámtarifaszám alá tartozó termékekre, amelyek az I. mellékletben felsorolt régióból vagy államból származnak, és amelyeket 2018. január 1-jéig a Közösség legkülső régióiban szabad forgalomba bocsátottak. Az e cikk (1) bekezdése és a 7. cikk nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt régióból vagy államból származó, a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre, amelyeket 2018. január 1-jéig Franciaország tengerentúli megyéiben szabad forgalomba bocsátottak. Ezen időszakok 2028. január 1-jéig meghosszabbodnak, kivéve ha az idevágó megállapodásokban részes felek ettől eltérően állapodnak meg. A Bizottság hirdetményt tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben tájékoztatja az érdekelt feleket e rendelkezés lejártáról.

II. FEJEZET

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ÉS KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

4. cikk

Származási szabályok

(1)   A II. mellékletben ismertetett származási szabályok alkalmazandók annak megállapítására, hogy a termékek az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államból származnak-e.

(2)   A II. mellékletben ismertetett származási szabályokkal szemben elsőbbséget élveznek az I. mellékletben felsorolt régiókkal és államokkal létrejött megállapodásokhoz csatolt származási szabályok, amennyiben a megállapodást vagy ideiglenesen alkalmazzák, vagy a megállapodás hatályba lép – bármelyik is következzék be hamarabb. A Bizottság a gazdasági szereplők tájékoztatására hirdetményt tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A hirdetmény megadja a megállapodás ideiglenes alkalmazásának vagy hatályba lépésének időpontját. A megállapodásban meghatározott származási szabályok ezen időponttól kezdve alkalmazandók az I. mellékletben felsorolt régiókból és államokból származó termékekre.

(3)   A Bizottság a közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelettel (10) létrehozott Vámkódex Bizottság segítségével ellenőrzi a II. mellékletben foglalt intézkedéseknek a végrehajtását és alkalmazását. A II. melléklet kezelésével kapcsolatos határozatok és technikai módosítások a 2913/92/EK rendelet 247. és 247a. cikkében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

5. cikk

Igazgatási együttműködés

(1)   Amennyiben a Bizottság objektív információk alapján megállapítja az igazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, e cikk szerint ideiglenesen felfüggesztheti a 3., 6. és 7. cikkben említett vámok eltörlését (a továbbiakban: vonatkozó elbánás).

(2)   E cikk alkalmazásában az igazgatási együttműködés biztosításának elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a)

az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettség betartásának ismételt elmulasztása;

b)

a származási igazolás utólagos ellenőrzésével kapcsolatos eredmények alkalmazásának és/vagy közlésének ismételt megtagadása vagy ezzel kapcsolatos indokolatlan késés;

c)

a vonatkozó elbánás megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy információk pontosságának ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködési feladatok elvégzésének ismételt megtagadása vagy azzal kapcsolatos indokolatlan késés.

E cikk alkalmazásában többek között akkor állapíthatók meg szabálytalanságok vagy csalás, ha a termékimport az érintett régió vagy állam szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyorsan nő, és ehhez a szabálytalanságokra és csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

(3)   Amennyiben a Bizottság a tagállamok által szolgáltatott információ vagy saját kezdeményezése alapján úgy ítéli meg, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban felfüggesztheti a vonatkozó elbánás alkalmazását, feltéve hogy előzőleg:

a)

tájékoztatta a 24. cikkben meghatározott bizottságot;

b)

értesítette az érintett régiót vagy államot a Közösség és az érintett régió vagy állam között hatályban lévő eljárásoknak megfelelően; és

c)

közzé tett egy értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, hogy megállapította az igazgatási együttműködés meghiúsulását, illetve szabálytalanságokat vagy csalást állapított meg.

(4)   Az e cikk értelmében történt felfüggesztés időtartamát olyan mértékben kell korlátozni, amely a Közösség pénzügyi érdekei védelmében szükséges. A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, de megújítható. Ezen időtartam végén a Bizottság határoz arról, hogy a 24. cikkben előírt bizottság értesítését követően megszünteti-e a felfüggesztést, vagy a felfüggesztési időt az e cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbítja.

(5)   Az e cikk (2)–(4) cikkében meghatározott felfüggesztési eljárásokkal szemben elsőbbséget élveznek az I. mellékletben felsorolt régiókkal és államokkal létrejött megállapodásokhoz csatolt származási szabályok, amennyiben a megállapodást vagy ideiglenesen alkalmazzák, vagy a megállapodás hatályba lép – bármelyik is következzen be korábban. A Bizottság a gazdasági szereplők tájékoztatására értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az értesítés tartalmazza a megállapodás ideiglenes alkalmazásának vagy hatályba lépésének időpontját. A megállapodásban meghatározott ideiglenes felfüggesztési eljárások ezen időponttól kezdve alkalmazandók az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre.

(6)   Az I. mellékletben felsorolt országokkal létrejött bármely megállapodásban meghatározott ideiglenes felfüggesztés végrehajtása érdekében a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül:

a)

tájékoztatja a 24. cikkben meghatározott bizottságot arról, hogy megállapította az igazgatási együttműködés meghiúsulását, illetve szabálytalanságokat vagy csalást állapított meg; valamint

b)

értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, hogy megállapította az igazgatási együttműködés meghiúsulását, illetve szabálytalanságokat vagy csalást állapított meg.

A vonatkozó elbánás alkalmazásának felfüggesztéséről szóló határozatot a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

III. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Rizs

6. cikk

Nulla vámtételű vámkontingensek és a vámok végleges eltörlése

(1)   2010. január 1-jétől a 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékekre kivetett importvámok megszűnnek, a 1006 10 10 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvámok kivételével, melyek 2008. január 1-jén szűnnek meg.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt, a CARIFORUM régió részét képező régiókból és államokból származó, a 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékek számára – a 1006 10 10 KN-kód termékei kivételével – az alábbi nulla vámtételű vámkontingensek nyílnak meg:

a)

187 000 tonna hántoltrizs-egyenérték a 2008. január 1-jétől2008. december 31-ig terjedő időszakra;

b)

250 000 tonna hántoltrizs-egyenérték a 2009. január 1-jétől2009. december 31-ig terjedő időszakra.

(3)   A (2) bekezdésben említett vámkontingensek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet (11) 13. cikkében és 26. cikke (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban határozzák meg.

2. SZAKASZ

Cukor

7. cikk

Nulla vámtételű vámkontingensek és a vámok végleges eltörlése

(1)   2009. október 1-jétől a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre kivetett importvámok megszűnnek.

(2)   A cukorágazat piacának szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (12) 28. cikke értelmében megnyitott és alkalmazott vámkontingensek mellett a 1701 KN-kód alá tartozó termékek számára a 2008. október 1-jétől2009. szeptember 30-ig tartó időszakra az alábbi nulla vámtételű vámkontingensek nyílnak meg:

a)

150 000 tonna fehércukor-egyenérték nulla vámtétellel, olyan termékek számára fenntartva, amelyek azokból a 980/2005/EK rendelet I. mellékletben felsorolt legkevésbé fejlett országokból származnak, amelyek az I. mellékletben is szerepelnek. Ezt a vámkontingenst a régiók vagy államok I. mellékletbe való felvételéről szóló megállapodásokkal összhangban meghatározott mennyiségek szerint kell elosztani a régiók között; és

b)

80 000 tonna fehércukor-egyenérték nulla vámtétellel, olyan termékek számára fenntartva, amelyek olyan régióból vagy államokból származnak, amelyek nem minősülnek legkevésbé fejlett országnak és szerepel az I. mellékletben. Ezt a vámkontingenst a régiók vagy államok I. mellékletbe való felvételéről szóló megállapodásokkal összhangban meghatározott mennyiségek szerint kell elosztani a régiók között.

(3)   Az előző bekezdésben említett vámkontingensek melletti behozatalokra a 318/2006/EK rendelet 30. cikke alkalmazandó.

(4)   Az e bekezdésben említett régiók szerinti elosztásra és a vámkontingensek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban kell elfogadni.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2009. október 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakban a 7. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára, kivéve, ha az importőr a 318/2006/EK rendelet 3. cikkében az adott gazdasági évre legalább a (CIF alapon) meghatározott referenciaár 90 %-a szerinti áron vállalkozik e termékek beszerzésére.

9. cikk

Átmeneti védelmi mechanizmusok a cukor vonatkozásában

(1)   2009. október 1. és 2015. szeptember 30. között fel lehet függeszteni a 7. cikk (1) bekezdése értelmében megadott elbánást az azokból az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó termékek behozatalára, amelyek nem tartoznak a 980/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok közé, az alábbi esetekben:

a)

az AKCS-államnak minősülő, de a 980/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó régiókból vagy államokból származó behozatalok túllépik az alábbi mennyiségeket:

i.

1,38 millió tonna a 2009/2010-es gazdasági évben;

ii.

1,45 millió tonna a 2010/2011-es gazdasági évben;

iii.

1,6 millió tonna a 2011/2012–2014/2015 gazdasági évben; valamint

b)

a valamennyi AKCS-államból származó behozatal meghaladja a 3,5 millió tonnát.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában előírt mennyiségek régiók szerint tovább oszthatók.

(3)   Az (1) bekezdésben említett időszakban a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó termékek behozatalához behozatali engedély szükséges.

(4)   A 7. cikk (1) bekezdése értelmében megadott elbánás felfüggesztése véget ér azon gazdasági év végén, amelyben a felfüggesztést bevezették.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek továbbosztásának és az e cikk (1), (3) és (4) bekezdésben említett rendszer irányításának részletes szabályait, valamint a felfüggesztő határozatokat a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

Átmeneti felügyeletei mechanizmus

(1)   2008. január 1. és 2015. szeptember 30. között az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó, a 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 KN-kód alá tartozó termékek behozatalát a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EK bizottsági rendelet 308d. cikkében előírt felügyeleti mechanizmus szabályozza (13).

(2)   E felügyelet alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy az egy adott régióból származó ilyen termékek legalább egyikénél tapasztalható-e tizenkét egymást követő hónapon keresztül a behozatalok mennyiségének halmozódó, legalább 20 %-os növekedése az azt megelőző három tizenkéthónapos időszak évi behozatali átlagához képest.

(3)   Ha elérik a (2) bekezdésben említett szintet, a Bizottság megvizsgálja, hogy milyen minta szerint alakultak a kereskedelmi ügyletek, gazdaságilag indokoltak-e, és milyen cukortartalom jellemző a behozatalra. Ha a Bizottság arra következtetésre jut, hogy az ilyen behozatalokat a vámkontingensek, az átmeneti rendelkezések és a 7., 8. és 9. cikkben előírt különleges védelmi mechanizmusok kijátszására használják fel, az érintett gazdasági év végéig felfüggesztheti a 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazását a 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 KN-kód alá tartozó olyan termékek vonatkozásában, amelyek azokból az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származnak, melyek nem tartoznak a 980/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt, legkevésbé fejlett országok közé.

(4)   E rendszer irányítására részletes szabályokat kell elfogadni, a felfüggesztő határozatokat pedig a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK rendelet (14) 16. cikkében említett eljárással összhangban kell meghozni.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS VÉDELMI RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

a)

„közösségi ipar”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeknek a Közösség területén működő valamennyi közösségi termelője, vagy azon közösségi termelők, akiknek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése e termékek közösségi össztermelésének jelentős részét képezi

b)

„súlyos kár”: a közösségi termelők helyzetének általános és jelentős romlása;

c)

„súlyos kár bekövetkeztének veszélye”: egyértelműen fenyegető komoly károkozás;

d)

„zavar”: egy ágazaton vagy iparon belül fellépő rendellenességek;

e)

„zavar veszélye”: egyértelműen fenyegető zavarok.

12. cikk

Elvek

(1)   Ha az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó termékeket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételekkel hozzák be a Közösségbe, hogy fennáll az alábbiak egyikének veszélye, az ebben a fejezetben ismertetett rendelkezésekkel összhangban védintézkedést lehet hozni:

a)

súlyos kár okozása a közösségi iparnak;

b)

egy adott gazdasági ágazatban tapasztalható zavarok, különösen ha az ilyen zavarok jelentősebb társadalmi problémákhoz vagy nehézségekhez vezetnek, melyek nyomán a Közösség gazdasági helyzete jelentősen romolhat; vagy

c)

a WTO mezőgazdasági megállapodása I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek piacain vagy az ezen piacokat szabályozó mechanizmusok működésében tapasztalható zavarok.

(2)   Ha az I. mellékletben felsorolt régiókból vagy államokból származó termékeket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételekkel hozzák be a Közösségbe, hogy ez a Közösség egy vagy több legkülső régiójának gazdasági helyzetében zavart okoz, vagy zavarok veszélye áll fenn, az ebben a fejezetben ismertetett rendelkezésekkel összhangban védintézkedés hozható:

13. cikk

Védintézkedések meghozatalára vonatkozó feltételek

(1)   A súlyos kárt vagy annak bekövetkeztének a veszélyét a következő tényezők figyelembe vételével kell meghatározni:

a)

a behozatal mennyisége, különös tekintettel arra, hogy bekövetkezett-e jelentős növekedés akár abszolút értelemben, akár a Közösségen belüli termeléshez vagy fogyasztáshoz viszonyítva;

b)

importárak, különös tekintettel arra, hogy történt-e jelentős alákínálás hasonló, a Közösségben előállított termék árával összehasonlítva;

c)

a közösségi termelőket ennek következtében érő hatás, amelyet egyes gazdasági tényezők alakulása jelez, mint például a termelés, a kapacitáskihasználás, a piaci részesedés, az árcsökkenés, az egyébként várható áremelkedések elmaradása, a nyereség, a tőkehozamráta, a pénzforgalom vagy a foglalkoztatottság;

d)

egyéb tényezők, kivéve a behozatal olyan alakulását, amely az érintett közösségi termelőknek kárt okoz, vagy okozhat.

(2)   A zavart vagy a zavar veszélyét objektív tényezők alapján, a következő tényezők figyelembe vételével kell meghatározni:

a)

a behozatal mennyiségének növekedése, akár abszolút értelemben, akár a Közösségen belüli termelésre vagy más forrásokból származó behozatalra nézve; továbbá

b)

az ilyen behozatalnak az árakra gyakorolt hatása, vagy

c)

az ilyen behozatalnak a közösségi iparra vagy az érintett gazdasági ágazatra, többek között az értékesítési volumenre, a termelésre, a pénzügyi helyzetre és foglalkoztatottságra gyakorolt hatása.

(3)   Annak meghatározásakor, hogy a behozatal olyan feltételek mellett valósul-e meg, amelyek zavart okoznak vagy zavarral fenyegetnek a mezőgazdasági termékek piacain vagy az ezeket a piacokat szabályozó mechanizmusok működésében, ideértve a közös piacszervezéseket is, az összes objektív tényezőt – köztük az alábbi elemek közül legalább egyet – kell figyelembe venni:

a)

a behozatal mennyisége az előző naptári vagy gazdasági év szintjéhez képest (értelemszerűen), belső termelés és fogyasztás, a tervezett jövőbeli szintek a közös piacszervezés reformjának megfelelően;

b)

a belső árak szintje a referenciaárakhoz vagy adott esetben az irányárakhoz képest; ezek hiányában az átlagos belső piaci árakkal összehasonlítva az előző gazdasági évek ugyanazon időszaka alatt;

c)

2015. október 1-jétől kezdve a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek piacán: azok a helyzetek, amikor a fehércukor átlagos piaci ára a Közösségben két egymást követő hónapon keresztül azon ár 80 %-a alá esik, amely az előző gazdasági évben a Közösségben a fehércukor átlagos piaci ára volt.

(4)   Annak meghatározásakor, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett feltételek a Közösség legkülső régiói esetében teljesülnek-e, az elemzéseket az érintett legkülső régió(k) területére kell korlátozni. Különös figyelmet kell fordítani a helyi gazdasági ágazat méretének, valamint pénzügyi és foglalkoztatottsági helyzetének.

14. cikk

Eljárás megindítása

(1)   Vizsgálat valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére indítható, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha az I. mellékletben felsorolt bármelyik régióból vagy államból érkező behozatalban olyan tendenciák jelentkeznek, amelyek védintézkedéseket kívánnak. Ennek a tájékoztatásnak a 13. cikkben megállapított feltételek alapján tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Bizottság három munkanapon belül továbbítja ezt a tájékoztatást az összes tagállamnak.

(3)   Miután a Bizottság tájékoztatta a tagállamokat a (2) bekezdésben előírtak szerint, nyolc napon belül konzultál a tagállamokkal. Amennyiben a konzultációt követően bebizonyosodik, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállamtól kapott tájékoztatás után egy hónapon belül kerül sor.

(4)   Ha a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 12. cikkben ismertetett körülmények fennállnak, haladéktalanul értesíti az I. mellékletben felsorolt régiót vagy államot vizsgálatindítási szándékáról. Az értesítést meghívó is kísérheti, amely a helyzet tisztázását és kölcsönösen kielégítő megoldást célzó konzultációkra szól.

15. cikk

A vizsgálat

(1)   A Bizottság az megindítását követően vizsgálatot indít.

(2)   A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, és a tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy e kérést teljesítsék. Ha a tagállamok által szolgáltatott információk közérdekűek, vagy ha azok közlését egy tagállam igényli, a Bizottság továbbítja azokat a többi tagállam részére, feltéve hogy azok nem bizalmas jellegűek; amennyiben azok bizalmas jellegűek, a Bizottság továbbít egy nem bizalmas jellegű összefoglalást.

(3)   Amennyiben a vizsgálat valamelyik legkülső régióra korlátozódik, a Bizottság felkérheti a helyi illetékes hatóságokat, hogy bocsássák rendelkezésére a tagállamon keresztül a (2) bekezdésben említett információkat.

(4)   Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot megindítása után hat hónapon belül le kell zárni. Rendkívüli körülmények között a határidő további három hónappal meghosszabbítható.

16. cikk

Ideiglenes védintézkedések meghozatala

(1)   Kritikus körülmények között, amikor a késedelem nehezen helyrehozható kárt okozna, átmeneti védintézkedéseket lehet hozni egy olyan előzetes vizsgálat alapján, amely megállapítja a 12. cikkben ismertetett körülmények fennállását. A Bizottság az ideiglenes intézkedéseket a tagállamokkal való konzultációt követően, illetve rendkívül sürgős esetben a tagállamok tájékoztatását követően hozza meg. Az utóbbi esetben a konzultációra az azt követő tíz napon belül kerül sor, hogy a Bizottság tájékoztatta a tagállamokat az intézkedéséről.

(2)   Tekintettel a legkülső régiók különleges helyzetére és arra, hogy nagyon érzékenyen reagálnak a behozatal hullámzására, az őket érintő eljárásokban ideiglenes védintézkedéseket alkalmaznak, amennyiben az előzetes vizsgálat a behozatal növekedését mutatatta. Ebben az esetben az intézkedések meghozatalakor a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és legkésőbb tíz nappal azután, hogy a Bizottság értesítette a tagállamokat, konzultációkat folytat.

(3)   Amennyiben valamely tagállam a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni.

(4)   A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a tagállamokat az (1), (2) és (3) bekezdés alapján hozott valamennyi határozatáról. A Tanács a Bizottságtól az e bekezdés alapján kapott tájékoztatást követő egy hónapon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(5)   Az ideiglenes intézkedések az érintett termékre kivetett vámok – a többi WTO-tagra kivetett vámokat nem meghaladó mértékben történő – megemelésében, vagy a vámkontingensek megemelésében nyilvánulhatnak meg.

(6)   Az ideiglenes intézkedések időtartama nem haladhatja meg a 180 napot. A legkülső régiókra korlátozott ideiglenes intézkedések időtartama nem haladhatja meg a 200 napot.

(7)   Amennyiben az ideiglenes intézkedéseket az 12. és 13. cikkben foglalt feltételek nem teljesülése miatt hatályon kívül helyezik, az ideiglenes intézkedések nyomán beszedett minden vámot automatikusan visszatérítenek.

17. cikk

A vizsgálat befejezése és intézkedések nélküli eljárás

Amennyiben a kétoldalú védintézkedések szükségtelennek bizonyulnak és a 21. cikkben említett tanácsadó bizottság nem emel kifogást, bizottsági határozat befejezi a vizsgálatot és az eljárást. A Bizottság minden más esetben haladéktalanul jelentést tesz a konzultáció eredményeiről a Tanácsnak, és javaslatot tesz az eljárás tanácsi rendelet útján való megszüntetésére. Az eljárást lezártnak kell tekinteni, ha a Tanács a jelentés és a javaslat kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül nem határoz ezzel ellentétesen.

18. cikk

Végleges intézkedések kivetése

(1)   Amennyiben a végleges tényállás azt mutatja, hogy fennállnak a 12. cikkben megállapított körülmények, a Bizottság konzultációt kér az érintett régiótól vagy államtól. A találkozó a megfelelő intézményi szabályozás keretében zajlik, amelyet a régiók és államok I. mellékletbe való felvételének vonatkozó megállapodásai alapján határoztak meg, és célja a mindkét fél számára elfogadható megoldás.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott konzultációk nem vezetnek kölcsönösen kielégítő megoldáshoz harminc nappal az után, hogy az ügyet előterjesztették az érintett régiónak vagy államnak, a Bizottság a tagállamokkal konzultálva a konzultációs időszak lejártát követő húsz munkanapon belül határoz a végleges kétoldalú intézkedések meghozataláról.

(3)   A Bizottság minden, e cikk alapján hozott határozatáról értesíti a Tanácsot és a tagállamokat. Az értesítést követő tíz munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja az eljárást.

(4)   Amennyiben valamely tagállam a Tanács elé utalja a Bizottság határozatát, a Tanács a határozatot minősített többséggel megerősítheti, módosíthatja, vagy visszavonhatja. Amennyiben az ügy Tanács elé utalását követő egy hónapon belül a Tanács nem határoz, a Bizottság által hozott határozatot megerősítettnek kell tekinteni.

(5)   A végleges intézkedések az alábbi formában jelenhetnek meg:

felfüggesztik az érintett régióból vagy államból származó termék behozatali vámjának további csökkentését,

megemelik az érintett termékre kivetett vámokat a többi WTO-tagra kivetett vámokat nem meghaladó mértékben

vámkontingenst vezetnek be.

(6)   Az ugyanabból a régióból vagy országból származó ugyanazon termékre tilos kétoldalú védintézkedést alkalmazni kevesebb mint egy évvel azután, hogy az ilyen intézkedések lejártak vagy megszüntették azokat.

19. cikk

A védintézkedések időtartama és felülvizsgálata

(1)   A védintézkedések csak addig maradnak hatályban, amíg ez a súlyos kár vagy zavar elhárítása vagy orvosolása érdekében szükséges. Az intézkedés időtartama nem haladhatja meg a két évet, kivéve, ha azt a (2) bekezdés szerint meghosszabbították. A Közösség egy vagy több legkülső régiójára korlátozott intézkedések esetében alkalmazásuk időtartama nem haladhatja meg a négy évet.

(2)   A védintézkedés kezdeti időtartama kivételes esetben meghosszabbítható, feltéve hogy a védintézkedés továbbra is szükségesnek bizonyul a komoly kár vagy zavarok elhárítására vagy orvosolására.

(3)   A meghosszabbítást az e rendelet vizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, az eredeti intézkedésnél alkalmazott eljárással kell elfogadni.

A védintézkedés teljes időtartama nem haladhatja meg a négy évet, amelybe az ideiglenes intézkedések is beleszámítanak. A legkülső régiókra korlátozódó intézkedések esetében ez az időszak nyolc évre hosszabbodik.

(4)   Amennyiben egy védintézkedés időtartama meghaladja az egy évet, az intézkedést az alkalmazási időszak során – ideértve a meghosszabbítási időszakot is – rendszeres időközönként fokozatosan liberalizálni kell.

A megállapodások szerint illetékes intézmények testületeiben az érintett régióval vagy állammal rendszeres időközönként konzultációt tartanak, azzal a céllal, hogy ütemtervet állítsanak fel a védintézkedések eltörlésére, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

20. cikk

Felügyeleti intézkedések

(1)   Amennyiben az AKCS-államokból származó termékek behozatalában olyan tendencia tapasztalható, mely a 12. cikkben említett helyzetek valamelyikéhez vezethet, az érintett termékek behozatala előzetes közösségi felügyelethez köthető.

(2)   A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság hozza meg.

A Bizottság minden, e cikk alapján hozott határozatáról értesíti a Tanácsot és a tagállamokat. Az értesítést követő tíz munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja a határozathozatalt.

Amennyiben valamely tagállam a Tanács elé utalja a Bizottság határozatát, a Tanács a határozatot minősített többséggel megerősítheti, módosíthatja, vagy visszavonhatja. Amennyiben az ügy Tanács elé utalását követő egy hónapon belül a Tanács nem határoz, a Bizottság által hozott határozatot megerősítettnek kell tekinteni.

(3)   A felügyeleti intézkedések érvényességének időtartama korlátozott. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónap után következő újabb hat hónapos időszak lejártakor érvényüket veszítik.

(4)   A felügyeleti intézkedések – szükség szerint – a Közösség egy vagy több legkülső régiójára korlátozódhatnak.

(5)   A felügyeleti intézkedések elrendeléséről szóló határozatot tájékoztatás céljából haladéktalanul közlik azzal a megfelelő intézményi testülettel, amely a régiók és államok I. mellékletbe való felvételét lehetővé tevő megállapodás alapján jött létre.

21. cikk

Konzultációk

E fejezet alkalmazásában az illetékes konzultatív bizottság szerepét a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet (15) 4. cikkében előírt tanácsadó bizottság tölti be. A 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében az illetékes bizottság munkáját a 318/2006/EK rendelet 39. cikke alapján felállított bizottság segíti.

22. cikk

Korlátozott területi hatályú, kivételes intézkedések

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a kétoldalú védintézkedések elfogadásának feltételei a egy vagy több tagállamban teljesülnek, a Bizottság kivételesen és a Szerződés 134. cikkével összhangban, alternatív megoldások megvizsgálása után, engedélyezheti a felügyeleti vagy védintézkedések egy vagy több érintett tagállamra korlátozott alkalmazását, amennyiben úgy találja, hogy az ezen a szinten hozott intézkedések hatékonyabbak a Közösség egész területén alkalmazott intézkedéseknél. Az intézkedéseknek időben szigorúan korlátozottnak kell lenniük, a belső piac működését pedig csak a lehető legkisebb mértékben befolyásolhatják.

V. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

23. cikk

A technikai fejleményekhez való alkalmazkodás

Ezt a rendeletet a 24. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárással módosítani kell annak érdekében, hogy megtegye azon technikai jellegű módosításokat, amelyek az e rendelet és az ideiglenes alkalmazással aláírt vagy az I. mellékletben felsorolt régiókkal, illetve államokkal a Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodások közötti eltérés alapján szükségesek.

24. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottság munkáját a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtó bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(4)   Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időszak három hónap.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Módosítások

Az 1964/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdését el kell hagyni.

26. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2285/2002/EK rendeletet és a 2286/2002/EK rendelet hatályon kívül kell helyezni.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o. A 2005. december 22-i megállapodással módosított megállapodás.

(2)  HL L 311., 1999.12.4., 1. o.

(3)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.

(4)  HL L 82., 1997.3.22., 1. o. a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(5)  A Tanács 2007. szeptember 28-i 2007/627/EK határozata az AKCS-EGK loméi egyezményben szereplő AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyvnek és az egyezményhez mellékelt, az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt 3. jegyzőkönyvben szereplő megfelelő nyilatkozatoknak Barbados, Belize, az Elefántcsontparti Köztársaság, a Fidzsi-szigeteki Köztársaság, a Guyanai Köztársaság, Jamaica, a Kenyai Köztársaság, a Kongói Köztársaság, a Madagaszkári Köztársaság, a Malawi Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Mozambiki Köztársaság, a Saint Kitts és Nevis Államszövetség, a Suriname Köztársaság, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság tekintetében a Közösség részéről történő felmondásáról (HL L 255., 2007.9.29., 38. o.).

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 348., 2002.12.21., 3. o.

(8)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(9)  HL L 316., 2005.12.2., 1. o.

(10)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. Az 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) 2008. szeptember 1-től hatályon kívül helyezett rendelet.

(12)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(14)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(15)  HL L 349., 1994.12.31., 53. o. A legutóbb a 2200/2004/EK rendelettel (HL L 374., 2004.12.22., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Azon régiók vagy államok felsorolása, melyek a 2. cikk (2) bekezdése értelmében lezárták tárgyalásaikat

 

ANTIGUA ÉS BARBUDA

 

BAHAMAI KÖZÖSSÉG

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

BOTSWANAI KÖZTÁRSASÁG

 

BURUNDI KÖZTÁRSASÁG

 

COMORE-SZIGETEKI UNIÓ

 

DOMINIKAI KÖZÖSSÉG

 

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

 

ELEFÁNTCSONTPARTI KÖZTÁRSASÁG

 

FIDZSI SZUVERÉN DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

 

GHÁNAI KÖZTÁRSASÁG

 

GRENADA

 

GUYANAI SZÖVETKEZETI KÖZTÁRSASÁG

 

HAITI KÖZTÁRSASÁG

 

JAMAICA

 

KAMERUNI KÖZTÁRSASÁG

 

KENYAI KÖZTÁRSASÁG

 

LESOTHÓI KIRÁLYSÁG

 

MADAGASZKÁRI KÖZTÁRSASÁG

 

MAURITIUSI KÖZTÁRSASÁG

 

MOZAMBIKI KÖZTÁRSASÁG

 

NAMÍBIAI KÖZTÁRSASÁG

 

PÁPUA ÚJ-GUINEAI FÜGGETLEN ÁLLAM

 

RUANDAI KÖZTÁRSASÁG

 

SAINT KITTS ÉS NEVIS ÁLLAMSZÖVETSÉG

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK

 

SEYCHELLE KÖZTÁRSASÁG

 

SURINAME KÖZTÁRSASÁG

 

SZVÁZIFÖLDI KIRÁLYSÁG

 

TANZÁNIAI EGYESÜLT KÖZTÁRSASÁG

 

TRINIDAD ÉS TOBAGO KÖZTÁRSASÁG

 

UGANDAI KÖZTÁRSASÁG

 

ZIMBABWEI KÖZTÁRSASÁG


II. MELLÉKLET

Származási szabályok

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

I. CÍM:

Általános rendelkezések

Cikkek

1.

Fogalommeghatározások

II CÍM:

A „származó termék” fogalmának meghatározása

Cikkek

2.

Általános követelmények

3.

Teljes egészében előállított termékek

4.

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

5.

Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

6.

Származási kumuláció

7.

Minősítési egység

8.

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

9.

Készletek

10.

Semleges elemek

III. CÍM:

Területi követelmények

Cikkek

11.

Területi elv

12.

Közvetlen szállítás

13.

Kiállítások

IV. CÍM:

Származási igazolás

Cikkek

14.

Általános követelmények

15.

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

16.

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

17.

EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának kiállítása

18.

Korábban kiadott vagy készült származási igazolás alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

19.

Számlanyilatkozat kiállításának feltételei

20.

Elfogadott exportőr

21.

A származási igazolás érvényessége

22.

Árutovábbítási eljárás

23.

A származási igazolás benyújtása

24.

Behozatal részletekben

25.

Kivételek a származási igazolás alól

26.

Kumulációs célú tájékoztatási eljárás

27.

Alátámasztó okmányok

28.

A származási igazolás és az alátámasztó okmányok megőrzése

29.

Ellentmondások és alaki hibák

30.

Euróban kifejezett összegek

V. CÍM:

Az igazgatási együttműködés szabályozása

Cikkek

31.

Kölcsönös segítségnyújtás

32.

A származási igazolás ellenőrzése

33.

A szállítói nyilatkozatok ellenőrzése

34.

Szankciók

35.

Vámszabad területek

36.

Eltérések

VI. CÍM:

Ceuta és Melilla

Cikkek

37.

Különleges feltételek

VII. CÍM:

Átmeneti és záró rendelkezések

Cikkek

38.

A továbbítás vagy tárolás alatt lévő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

39.

Függelékek

TARTALOMJEGYZÉK

FÜGGELÉKEK

1. FÜGGELÉK:

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

2. FÜGGELÉK:

Az előállított termék származó helyzetének elérése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások felsorolása

2A. FÜGGELÉK:

Az előállított termék 4. cikk szerinti származó helyzetének elérése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások felsorolásától való eltérések

3. FÜGGELÉK:

A szállítási bizonyítvány formanyomtatványa

4. FÜGGELÉK:

Számlanyilatkozat

5A. FÜGGELÉK:

A preferenciális származási helyzetű termékek szállítói nyilatkozata

5B. FÜGGELÉK:

A nem preferenciális származási helyzetű termékek szállítói nyilatkozata

6. FÜGGELÉK:

Adatlap

7. FÜGGELÉK:

Termékek, amelyekre e melléklet 6. cikkének (5) bekezdése nem alkalmazható

8. FÜGGELÉK:

Halászati termékek, amelyekre e melléklet 6. cikkének (5) bekezdése ideiglenesen nem alkalmazható

9. FÜGGELÉK:

Szomszédos fejlődő országok

10. FÜGGELÉK:

Termékek, amelyekre e melléklet 2. cikkének (2) bekezdésében valamint a 6. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett rendelkezések 2015. október 1. után alkalmazandók, és amelyekre a 6. cikkének (5), (9) és (12) bekezdése nem alkalmazandó

11. FÜGGELÉK:

Termékek, amelyekre e melléklet 2. cikkének (2) bekezdésében valamint a 6. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett rendelkezések 2010. január 1-je után alkalmazandók, és amelyekre a 6. cikk (5), (9) és (12) bekezdése nem alkalmazandó

12. FÜGGELÉK:

A tengerentúli országok és területek

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

a)

„előállítás”: bármilyen megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b)

„anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy alkotórész stb.;

c)

„termék”: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d)

„áruk”: anyagok és termékek egyaránt;

e)

„vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodással (WTO vámérték-megállapítási egyezmény) összhangban megállapított érték;

f)

„gyártelepi ár”: az ár, amelyet a termékért a gyártelepen fizetnek annak a gyártónak, akinek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely az előállított termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g)

„anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok vámértéke behozatalkor, vagy ha ez nem ismert és nem is állapítható meg, akkor az ezekért az anyagokért az érintett területen fizetett első megállapítható ár;

h)

„származó anyagok értéke”: a g) pontban meghatározott ilyen anyagok vámértéke, értelemszerűen alkalmazva;

i)

„hozzáadott érték”: a gyártelepi ár és a származó, vagy a Közösségbe vagy az AKCS-államokba importált anyag vámértékének különbsége;

j)

„árucsoport” és „vámtarifaszám”: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert – e mellékletben „Harmonizált Rendszer” vagy „HR” – alkotó nómenklatúrában használt árucsoport és vámtarifaszám (négy számjegyű kód);

k)

„besorolt”: az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő besorolása;

l)

„szállítmány”: olyan termékek, amelyeket vagy egyidejűleg küldenek el egy exportőrtől egy címzettnek, vagy az exportőrtől a címzettig egységes fuvarokmány, vagy – ilyen okmány hiányában – egységes számla fedezete mellett szállítanak;

m)

a „terület” magában foglalja a felségvizeket is;

n)

„TTO”: a 12. mellékletben említett országok és területek;

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

(1)   E rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában az alábbi termékek tekintendők az I. mellékletben felsorolt AKCS-államokból (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: AKCS-államok) származónak:

a)

e melléklet 3. cikke értelmében teljes egészében az AKCS-államokban előállított termékek;

b)

az AKCS-államokban előállított termékek, amelyek nem teljes egészében ott előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy az ilyen anyagok e melléklet 4. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül az AKCS-államokban.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtása céljából az AKCS-államok területe egyetlen területnek tekintendő.

A teljes egészében két vagy több AKCS-államban előállított vagy kielégítően megmunkált anyagokból készült származó termékeket abból az AKCS-államból származónak kell tekinteni, ahol az utolsó megmunkálás vagy feldolgozás történt, feltéve, hogy az ott végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja az e melléklet 5. cikkében említett mértéket.

(3)   A (2) bekezdés a 11. függelékben felsorolt termékekre csak 2015. október 1-jétől alkalmazandó, a 11. függelékben felsorolt termékekre pedig csak 2010. január 1-jétől.

3. cikk

Teljes egészében előállított termékek

(1)   Az alábbiakat kell teljes egészében az AKCS-államokban vagy a Közösségben előállítottnak tekinteni:

a)

az említettek talajából vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b)

az ott betakarított növényi termékek;

c)

az ott született és nevelt élő állatok;

d)

az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e)

i.

az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

ii.

akvakultúra-termékek (beleértve a tengeri akvakultúrát is), ha a hal ott született és ott nevelték;

f)

a felségvizeiken kívüli tengerből hajóik által nyert tengeri halászati és más, tengerből származó termékek;

g)

a kizárólag az f) pontban említett termékekből feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

h)

kizárólag nyersanyagok visszanyerésére alkalmas, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként történő felhasználásra alkalmas gumiabroncsokat is;

i)

az ott végzett előállítási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j)

a parti tengereiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos joguk van e tengerfenék vagy altalaj megmunkálására;

k)

a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2)   Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezés csak azokra a hajókra és vonatkozik,

a)

amelyeket egy tagállamban vagy egy AKCS-államban lajstromoztak;

b)

amelyek egy tagállam vagy egy AKCS-állam lobogója alatt hajóznak;

c)

amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

i.

legalább 50 %-ban az AKCS-állam vagy egy tagállam állampolgárainak tulajdonában vannak

vagy

ii.

olyan társaság tulajdonában vannak,

amelynek központi irodái és üzleti tevékenységének fő helye az AKCS-államban vagy egy tagállamban van; és

amely legalább 50 %-ban az AKCS-államnak, ezen állam állami szervezeteinek, ezen ország állampolgárainak vagy egy tagállamnak a birtokában van.

(3)   A (2) bekezdés ellenére a Közösség valamely AKCS-állam kérelmére elismeri, hogy az AKCS-állam által bérelt hajókat a kizárólagos gazdasági övezetükben folytatott halászati tevékenység elvégzése szempontjából „saját hajóként” kell kezelni a következő feltételek mellett:

a)

az AKCS-állam felajánlotta a Közösségnek halászati megállapodások tárgyalásának lehetőségét, és a Közösség nem fogadta el ezt az ajánlatot;

b)

a Bizottság a bérleti szerződést olyanként fogadta el, amely megfelelő lehetőséget biztosít az érintett AKCS-állam arra vonatkozó kapacitásának fejlesztésére, hogy önállóan folytasson halászati tevékenységet, és különösen amely jelentős időtartamra az érintett AKCS-államra ruházza át a rendelkezésére bocsátott hajó navigációs és kereskedelmi irányításának felelősségét.

4. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termék

(1)   E melléklet alkalmazásában a nem teljes egészében előállított termékeket az AKCS-államokban vagy a Közösségben kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha teljesülnek a 2. vagy a 2A. függelékbenn szereplő listán megállapított feltételek. A fent említett feltételek az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében jelzik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállítás során a felhasznált nem származó anyagokon el kell végezni, és amely csak az ilyen anyagokra vonatkozik. Következésképpen, ha egy terméket, amely a származó helyzetet a listán szereplő feltételek teljesítésével nyerte el, valamely más termék előállítása során használnak fel, arra nem vonatkoznak azok a feltételek, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beépítették, és nem kell figyelembe venni az előállítása során felhasználható nem származó anyagokat sem.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére azok a nem származó anyagok, amelyeket a listán szereplő feltételek mellett nem szabad egy adott termék előállítása során felhasználni, mégis felhasználhatók, amennyiben:

a)

együttes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át;

b)

e bekezdés alkalmazásával sem lépik túl a nem származó anyagok legmagasabb értékére a listán megadott százalékarányokat.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó termékekre.

(3)

a)

Az (1) bekezdés ellenére és azt követően, hogy egy csendes-óceáni AKCS-állam előzetesen értesítette a Bizottságot, a 2. cikk alkalmazásában kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni azt a 1604 és 1605 vámtarifaszám alá tartozó feldolgozott halászati terméket, amelyet az adott állam kikötőjébe érkező 0302 vagy 0303 vámtarifaszám alá tartozó nem származó anyagból az adott állam szárazföldi létesítményeiben állítottak elő vagy dolgoztak fel. A Bizottságnak küldött tájékoztatásnak meg kell jelölnie az adott állam halászati ágazatának fejlesztési előnyeit, és tartalmaznia kell az érintett fajokra vonatkozó szükséges információt, az előállítandó termékeket, valamint az érintett mennyiségeket.

b)

A csendes-óceáni AKCS-állam az értesítés után legkésőbb három évvel összeállít egy jelentést a Közösségnek az a) pont végrehajtásáról.

c)

Az a) pont az EU-ban hatályos egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, a halászati erőforrások hatékony megőrzése és fenntartható kezelése, valamint a térségben folytatott jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenység elleni harchoz nyújtott támogatás sérelme nélkül alkalmazandó

(4)   Az (1)–(3) bekezdés az 5. cikkben előírt kivétellel alkalmazandó.

5. cikk

Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következőket, függetlenül attól, hogy teljesülnek-e a 4. cikk követelményei:

a)

fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóban, kéndioxidban vagy egyéb vizes oldatokban való elhelyezés, a sérült részek eltávolítása és más hasonló műveletek);

b)

por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását is), mosásból, festésből, darabolásból álló egyszerű műveletek;

c)

i.

a csomagolás és felosztás megváltoztatása és küldemények összeállítása;

ii.

egyszerű palackozás, üvegbe, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon vagy raklapon való rögzítés stb., valamint minden más egyszerű csomagolási művelet;

d)

jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e)

termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül; cukor vegyítése bármely más anyaggal;

f)

termékek alkotórészeinek egyszerű összeszerelése, hogy azok teljes terméket képezzenek;

g)

az a)–f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h)

állatok levágása;

i)

a gabonafélék és a rizs hántolása, részleges vagy teljes őrlése, fényezése vagy glazúrozása;

j)

a cukor színezését vagy formázását szolgáló műveletek; a cukor részleges vagy teljes őrlése;

k)

gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése.

(2)   Minden műveletet, amelyet egy adott terméken az AKCS-államokban vagy a Közösségben végeztek el, együttesen kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy a terméken elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek tekintendő-e.

6. cikk

Származási kumuláció

(1)   A Közösségből vagy a TOT-ból (tengerentúli ország és terület) származó anyagokat az AKCS-államokból származónak kell tekinteni, amennyiben ott előállított termékekbe építették be azokat. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, amennyiben keresztülmentek az 5. cikkben említetteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson.

(2)   A Közösségben vagy a TOT-ban történő megmunkálást és feldolgozást az AKCS-államokban elvégzettnek kell tekinteni, amennyiben az anyagok az AKCS-államokban az 5. cikken említetten túlmutató, későbbi megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül.

(3)   Annak megállapítására, hogy a termékek a TOT-ból származnak-e, e melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni, értelemszerűen.

(4)   A 10. és 11. mellékletben felsorolt termékek esetében e cikk rendelkezései csak 2015. október 1., illetve 2010. január 1-je után alkalmazandók.

(5)   A (6), (7), (8) és (11) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel a Dél-Afrikából származó anyagokat az AKCS-államokból származónak kell tekinteni, amennyiben ott előállított termékekbe építik be, és az 5. cikkben említetteket meghaladó megmunkálásnak vagy feldolgozásnak tették ki azokat. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(6)   A (5) bekezdés értelmében származó helyzetet elnyert termékek csak abban az esetben tekinthetők az AKCS-államokból származó terméknek, ha az ott hozzáadott érték meghaladja a Dél-Afrikából származó anyagok értékét. Ellenkező esetben az érintett termékeket Dél-Afrikából származónak kell tekinteni. A származás megállapításakor nem kell figyelembe venni a Dél-Afrikából származó azon anyagokat, amelyek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül az AKCS-államokban.

(7)   Az (5) bekezdésben előírt kumuláció nem vonatkozik a 7. 10. és 11. mellékletben felsorolt termékekre.

(8)   A (5) bekezdésben előírt kumuláció csak akkor alkalmazható a 9. mellékletben felsorolt termékekre, ha eltörölték az e termékekre vonatkozó vámokat az Európai Közösség és a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás keretében. Az Európai Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (C sorozat) kihirdeti azt a napot, amikor teljesültek e bekezdés feltételei.

(9)   Az (7) és (8) bekezdés sérelme nélkül a Dél-Afrikában elvégzett megmunkálást és feldolgozást az AKCS-államnak minősülő Dél-afrikai Vámunió (South African Customs Union, SACU) valamely másik tagállamában elvégzettnek kell tekinteni, ha az anyagok további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül a SACU e másik tagállamában.

(10)   A (7) és (8) bekezdés sérelme nélkül és az AKCS-államok kérelmére a Dél-Afrikában elvégzett megmunkálást és feldolgozást az AKCS-államokban elvégzettnek kell tekinteni, ha az anyagok – valamely regionális gazdasági integrációs megállapodás keretében – további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül egy AKCS-államban.

(11)   Az AKCS-államok kérelmeiről a 2913/92/EGK rendelet 247. és 247A. cikkében említett eljárásnak megfelelően kell határozni.

(12)   Az (5) bekezdésben előírt kumulációt csak akkor lehet alkalmazni, ha a felhasznált dél-afrikai anyagok az ebben a mellékletben meghatározottakkal azonos származási szabályok alkalmazásával nyerték el a származó termék helyzetet. Az (9) és (10) bekezdésben előírt kumuláció akkor alkalmazható, ha az ebben a mellékletben foglalt származási szabályokkal azonos származási szabályokat alkalmaznak.

(13)   Az AKCS-államok kérelmére valamely, az AKCS-államokon kívüli és összefüggő földrajzi egységhez tartozó szomszédos fejlődő országból származó anyagokat az AKCS-államokból származónak kell tekinteni, ha ott előállított termékbe építik be azokat. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve, hogy:

az AKCS-államban elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja az 5. cikkben felsorolt műveleteket,

az AKCS-államok, a Közösség és a többi érintett ország megállapodást kötött olyan megfelelő közigazgatási eljárásokról, amelyek biztosítják e bekezdés helyes végrehajtását.

Ez a bekezdés nem vonatkozik a Harmonizált Rendszer 3. vagy 16. árucsoportjába sorolt, tonhalból készült termékekre, sem az 1006 HR-kód alá tartozó rizstermékekre.

Annak megállapítására, hogy a termékek egy szomszédos fejlődő országból származnak-e, e melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az AKCS-államok kérelmeiről a 2913/92/EGK rendelet 247. és 247A. cikkében említett eljárásnak megfelelően kell határozni. Az ilyen határozatokban fel kell tüntetni azokat a termékeket, melyek esetében a kumuláció az ebben a bekezdésben meghatározottak szerint nem megengedhető.

7. cikk

Minősítési egység

(1)   E melléklet rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek tekintenek.

(2) Következésképpen:

a)

ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer feltételei szerint egyetlen vámtarifaszám alá sorolnak be, akkor a termék egésze alkotja a minősítési egységet;

b)

ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma besorolt alá több azonos termékből áll, akkor minden egyes terméket külön-külön kell figyelembe venni e melléklet rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2)   Amennyiben a harmonizált rendszer 5. általános szabálya szerint a csomagolást a termékkel együtt kell besorolni, azt a származás meghatározásánál is figyelembe kell venni.

8. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai és az árban benne foglaltatnak, vagy amelyeket külön nem számláznak le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

9. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabályában meghatározott készleteket akkor kell származónak tekinteni, ha az azokat alkotó összes termék is származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó cikkekből tevődik össze, a készletet teljes egészében származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó cikkek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

10. cikk

Semleges elemek

Annak eldöntéséhez, hogy valamely termék származó-e, nem szükséges meghatározni az alábbiak származását, amelyeket előállítása során esetlegesen felhasználtak:

a)

energia és fűtőanyag;

b)

berendezés és felszerelés;

c)

gépek és szerszámok;

d)

azok az áruk, amelyek a termék végső összetételébe nem épülnek be, vagy amelyeket nem erre szántak.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

11. cikk

Területi elv

(1)   Az e melléklet II. címében a származó helyzet megszerzésével kapcsolatban megállapított feltételeknek – a 6. cikkben előírtak kivételével – megszakítás nélkül az AKCS-államokban kell eleget tenni.

(2)   Ha az AKCS-államokból, a Közösségből vagy a TOT-ból más országba exportált származó árukat visszaszállítják, azokat – a 6. cikkben előírtak kivételével – nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a)

a visszaszállított áruk azonosak a kivitt árukkal; és

b)

az adott országban vagy kivitelük során nem mentek keresztül a jó állapotban való megőrzéshez szükségeset meghaladó műveleteken.

12. cikk

Közvetlen szállítás

(1)   Az ebben a rendeletben biztosított preferenciális elbánás csak az e melléklet követelményeinek megfelelő olyan termékekre vonatkozik, amelyeket a 6. cikk alkalmazásában közvetlenül szállítanak az AKCS-államok, a Közösség, a TOT vagy Dél-Afrika területei között, bármely más terület érintése nélkül. Az egységes szállítmányt képező termékeket azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással is, feltéve, hogy az áruk a tranzit- vagy a raktározási ország vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint a kirakodás, az újbóli berakodás vagy a jó állapotban való megőrzésükre irányuló bármely más művelet.

Származó termékek csővezetéken az AKCS-államok vagy a Közösség területén kívüli területen is szállíthatók.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a)

egységes fuvarokmány, amely kiterjed az exportáló országból a tranzitországon keresztül történő áthaladásra; vagy

b)

a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i.

pontos leírást ad a termékekről;

ii.

megállapítja a termékek kirakodásának és újbóli berakodásának az időpontját, és – ahol az alkalmazható – az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét; és

iii.

igazolja, hogy milyen feltételek mellett maradtak a termékek a tranzitországban;

vagy

c)

ezek hiányában bármely bizonyító erejű okmány.

13. cikk

Kiállítások

(1)   Azok a származó termékek, amelyeket valamely AKCS-államból valamely más, a 6. cikkben nem említett országban megrendezett kiállításra küldenek, és amelyeket a kiállítást követően a Közösségbe történő behozatal céljából értékesítenek, a behozatalkor abban az esetben részesülhetnek az e rendelet által biztosított előnyökből, ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a)

az exportőr a termékeket az AKCS-államból abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és azokat ott ki is állította;

b)

a termékeket ez az exportőr eladta vagy más módon bocsátotta rendelkezésére egy közösségbeli személynek;

c)

a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d)

a termékeket a kiállításra történő elszállításuk óta semmilyen más célra sem használták, mint a kiállításon való bemutatásra.

(2)   A IV. cím rendelkezéseivel összhangban származási igazolást kell kiadni vagy kiállítani, és azt a szokásos módon be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ha szükséges, további okmányszerű igazolás követelhető meg a kiállítás körülményeiről.

(3)   Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladása céljából, s amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

14. cikk

Általános követelmények

(1)   Az AKCS-államokból származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor élvezik az e rendelet által biztosított előnyöket, amennyiben bemutatnak:

a)

egy EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelynek mintáját a III. függelék tartalmazza; vagy

b)

a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által a számlán, a szállítólevélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon adott nyilatkozatot – amelynek szövegét a 4. függelék tartalmazza –, amely a szóban forgó termékeket azonosítás céljából kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: „számlanyilatkozat”).

(2)   Az (1) bekezdés ellenére az e melléklet értelmében származó termékek – a 25. cikkben meghatározott esetekben – a fentiekben említett okmányok bármelyikének benyújtása nélkül is élvezik az e rendelet által biztosított előnyöket.

15. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

(2)   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintáit a 3. függelék tartalmazza. A formanyomtatványokat e melléklet rendelkezéseivel összhangban kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén tintát és nyomtatott betűket kell használni. Az termékek megnevezését az erre szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a megnevezés utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló AKCS-állam vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja a szóban forgó termék származó helyzetét, valamint e melléklet egyéb követelményeinek teljesülését.

(4)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló AKCS-állam vámhatóságai akkor állítják ki, ha az érintett termékek az AKCS-államokból vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó terméknek tekinthetők, és megfelelnek e melléklet egyéb követelményeinek.

(5)   A kiállító vámhatóságok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy ellenőrizzék a termékek származó helyzetét és e melléklet egyéb követelményeinek teljesülését. Ennek érdekében jogukban áll bekérni bármilyen bizonyítékot és megvizsgálni az exportőr könyvelését, vagy bármilyen más szükségesnek tartott egyéb ellenőrzést elvégezni. A kiállító vámhatóságok azt is biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok helyesen legyenek kitöltve. Különösen ellenőrzik, hogy a termékek megnevezésére szolgáló helyet mindenfajta hamis kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

(6)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának dátumát a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

(7)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóságok akkor állítják ki és bocsátják az exportőr rendelkezésére, amint a tényleges kivitel megtörtént vagy biztosított.

16. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1)   A 15. cikk (7) bekezdése ellenére kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány azon termékek kivitelét követően is, amelyekre vonatkozik, ha:

a)

a kivitel időpontjában tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki; vagy

b)

a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de technikai okok miatt nem fogadták el a behozatalkor.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtásának céljából az exportőrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3)   A vámhatóságok az EUR.1 szállítási bizonyítványt utólag csak annak ellenőrzése után állíthatják ki, hogy az exportőr által a kérelemben megadott adatok megegyeznek a megfelelő dokumentumokkal.

(4)   Az utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi bejegyzéssel kell érvényesíteni:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

(5)   A (4) bekezdésben említett bejegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiállító vámhatóságoktól kérelmezheti, hogy a birtokukban lévő kiviteli okmányok alapján másodlatot állítsanak ki.

(2)   Az ily módon kiállított másodpéldányt az alábbi bejegyzéssel kell érvényesíteni:

„DUPLICATE”

(3)   A (2) bekezdésben említett bejegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

(4)   A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítási időpontjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

18. cikk

EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kiadott vagy kiállított származási igazolás alapján

Ha a származó termékeket valamely AKCS-államban vagy a Közösségben vámhivatali ellenőrzés alá vonják, lehetőség van arra, hogy minden vagy néhány ilyen termék AKCS-államokon vagy a Közösségen belül máshová történő továbbítása céljából az eredeti származási igazolást egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal helyettesítsék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

19. cikk

Számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1)   A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a)

a 20. cikk értelmében elfogadott exportőr, vagy

b)

bármely exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amennyiben annak összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t.

(2)   Számlanyilatkozat akkor állítható ki, ha a szóban forgó termékek az AKCS-államokból vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e melléklet egyéb követelményeinek.

(3)   A számlanyilatkozatot kiállító exportőrnek mindig készen kell állnia arra, hogy az exportáló ország vámhatóságainak kérésére bemutassa az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e melléklet egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

(4)   Az exportőr a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét A 4. függelék tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, az említett mellékletben meghatározott nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország hazai jogszabályainak megfelelően állítja ki. Ha a nyilatkozatot kézírással töltik ki, tintát és nyomtatott betűket kell használni.

(5)   A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 20. cikk értelmében elfogadott exportőrnek azonban nem kell aláírnia ilyen nyilatkozatokat, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai felé írásban teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

(6)   A számlanyilatkozatot az exportőr kiállíthatja az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek behozatalát követően legkésőbb két éven belül bemutatja az importáló országban.

20. cikk

Elfogadott exportőr

(1)   Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely exportőrnek, aki gyakran szállít e rendelet hatálya alá tartozó termékeket, hogy az érintett termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen. Az ilyen engedélyt kérő exportőrnek a vámhatóságok megelégedésére meg kell adnia minden olyan garanciát, amely szükséges a termékek származó helyzetének, valamint e melléklet egyéb követelményei teljesítésének igazolásához.

(2)   A vámhatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatják meg az elfogadott exportőr státuszt.

(3)   A vámhatóságok az elfogadott exportőrnek vámengedélyszámot adnak, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

(4)   A vámhatóság ellenőrzi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel az engedélyt.

(5)   A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Ezt megteszi, ha az elfogadott exportőr már nem nyújt az (1) bekezdésben említett garanciát, nem teljesíti a (2) bekezdésben említett feltételeket, vagy bármi más módon szabálytalanul használja fel az engedélyt.

21. cikk

A származási igazolás érvényessége

(1)   A származási igazolás az exportáló országban történt kiállítása napjától számított tíz hónapig érvényes, és ezen időtartamon belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

(2)   Az importáló ország vámhatóságainak az (1) bekezdésben megállapított benyújtási határidő után a bemutatott származási igazolást akkor lehet elfogadni a preferenciális elbánás alkalmazásának céljából, ha az okmányoknak a megállapított végső határidőre történő bemutatása rendkívüli körülmények miatt hiúsult meg.

(3)   A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatóságai akkor fogadhatják el a származási igazolást, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták.

22. cikk

Árutovábbítási eljárás

Amikor beléptetik a termékeket valamely, a származási országuktól eltérő AKCS-államba, további négy hónapos érvényességi időszak kezdődik azon a napon, amikor az tranzitország vámhatóságai a következő bejegyzést írják az EUR.1 bizonyítvány 7. rovatába:

az „árutovábbítás” szó,

a tranzitország neve,

azon hivatalos bélyegző, amelynek mintáját már a Bizottság rendelkezésére bocsátották a 31. cikkel összhangban,

a bejegyzések dátuma.

23. cikk

A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságaihoz kell benyújtani az abban az országban alkalmazandó eljárásnak megfelelően. Azon hatóságok megkövetelhetik a származási igazolás lefordítását, és azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek az e rendelet alkalmazásához szükséges feltételeknek.

24. cikk

Behozatal részletekben

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által meghatározott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer 2(a) általános szabálya értelmében a XVI. és XVII. áruosztályba vagy a 7308 és a 9406 vámtarifaszám alá tartozó szétszerelt vagy össze nem állított termékeket részletekben hoznak be, az első részlet behozatalakor kell ezekre a termékekre egyetlen származási igazolást benyújtani a vámhatóságoknak.

25. cikk

Kivételek a származási igazolás alól

(1)   Magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket a származásra vonatkozó hivatalos igazolás benyújtásának megkövetelése nélkül származó terméknek kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint e melléklet feltételei teljesülnek, továbbá nem fér kétség e nyilatkozat a valódiságához. Postán küldött termékek esetében ez a nyilatkozat a CN22/CN23 jelű vámáru-nyilatkozaton, vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

(2)   Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas, vagy családjuk személyes használatára szánt termékek behozatala nem tekintendő kereskedelmi behozatalnak, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

(3)   A fentieken túlmenően e termékek összértéke kis csomagok esetében nem haladhatja meg az 500 EUR-t, az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében pedig az 1 200 EUR-t.

26. cikk

Kumulációs célú tájékoztatási eljárás

(1)   Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdését és a 6. cikk (1) bekezdését alkalmazzák, a többi AKCS-államból, a Közösségből vagy a TOT-ból származó anyagok e melléklet meghatározása szerinti származó helyzetének igazolását az EUR.1 szállítási bizonyítványon vagy szállítói nyilatkozaton kell megadni, amelynek mintája az 5A. függelékben található, és amelyet az exportőr ad ki az anyag származása szerinti államban vagy TOT-n.

(2)   Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdését, illetve a 6. cikk (2) és (9) bekezdését alkalmazzák, a többi AKCS-államban, a Közösségben, a TOT-ban vagy Dél-Afrikában elvégzett megmunkálást és feldolgozást a szállítói nyilatkozatban kell megadni, amelynek mintája a 5B. függelékben található, és amelyet az exportőr ad ki az anyag származása szerinti államban vagy TOT-n.

(3)   Külön szállítói nyilatkozatot kell adni az anyag minden egyes szállítmányára vonatkozóan az adott szállításra vonatkozó kereskedelmi számlán, a számla mellékletében vagy a szállítási listán, illetve a szállítmánnyal kapcsolatos egyéb olyan kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel írja le az érintett anyagokat ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek.

(4)   A szállítói nyilatkozat előre nyomtatott formanyomtatványon is kiállítható.

(5)   A szállítói nyilatkozatokat kézírással kell aláírni. Ha azonban a számlát és a szállítói nyilatkozatot elektronikus adatfeldolgozási módszerek segítségével készítik el, a szállítói nyilatkozatot nem szükséges kézírással aláírni, feltéve, hogy a szállító cég felelős tisztségviselője azonosítható a szállítói nyilatkozat kiállításának helye szerinti állam vámhatóságainak megelégedésére. Az említett hatóságok feltételeket állapíthatnak meg e bekezdés végrehajtásához.

(6)   A szállítói nyilatkozatokat az exportáló AKCS-államban az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására felkért illetékes vámhivatalhoz kell benyújtani.

(7)   Az e rendelet hatálybalépése előtt az AKCS-EU partnerségi megállapodás V. melléklete 1. jegyzőkönyvének 26. cikkével összhangban kibocsátott szállítói nyilatkozatok és adatlapok érvényben maradnak.

27. cikk

Alátámasztó okmányok

A 15. cikk (3) bekezdésében és a 19. cikk (3) bekezdésében említett, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek valamely AKCS-államból vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e melléklet egyéb követelményeinek, többek között a következőkből állhatnak:

a)

közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a szállító által az érintett áruk előállítása érdekében végrehajtott eljárásokról, amelyet például számlái vagy belső könyvelése tartalmaz;

b)

a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket valamely AKCS-államban vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikében adtak ki vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

c)

az anyagoknak az AKCS-államokban, a Közösségben vagy a TOT-ban történő megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket a Közösségben vagy valamely olyan AKCS-államban vagy TOT-ban adtak vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

d)

EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyítják, és amelyeket az AKCS-államokban vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikében e melléklettel összhangban adtak vagy állítottak ki.

28. cikk

A származási igazolás és az alátámasztó okmányok megőrzése

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr legalább három évig megőrzi a 15. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2)   A számlanyilatkozatot kiállító exportőr legalább három évig megőrzi a számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 19. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3)   Az exportáló ország vámhatóságai, amelyek az EUR.1 szállítási bizonyítványt állítják ki, legalább három évig megőrzik a 15. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4)   Az importáló ország vámhatóságai legalább három évig megőrzik a hozzájuk benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. cikk

Ellentmondások és alaki hibák

(1)   A származási igazoláson szereplő nyilatkozat és a termékek behozatalához szükséges vámalakiságok elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozat közötti kisebb ellentmondások felfedezése nem teszi a származási igazolást eleve semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2)   A nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson előforduló gépelési hibák, nem eredményezhetik ezen okmányok visszautasítását, amennyiben ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányban megadott adatok helyességét.

30. cikk

Euróban kifejezett összegek

(1)   A 19. cikk (1) bekezdésének b) pontjának és a 25. cikk (3) bekezdésének olyan esetekben történő alkalmazásakor, amikor a termékeket az eurótól eltérő pénznemben számlázzák, az AKCS-államok, a tagállamok és a 6. cikkben említett egyéb országok és területek nemzeti valutájában megadott, az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket az érintett országok mindegyike évente határozza meg.

(2)   Egy szállítmány a 19. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a 25. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegnek megfelelően.

(3)   A bármely adott nemzeti pénznemben felhasználandó összegek megegyeznek az október első munkanapján az euróban kifejezett összegek ilyen valutában számított értékével. Az összegeket október 15-ig kell a Bizottsággal közölni, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandók. A vonatkozó összegekről a Bizottság az összes érintett országot tájékoztatja.

(4)   Az adott ország kerekítheti fel- vagy lefelé az euróban kifejezett összegnek a nemzeti valutájára történő átváltásából származó összeget. A kerekített összeg legfeljebb 5 százalékkal térhet el az átszámítással kapott összegtől. Az egyes országok változtatás nélkül is megtarthatják az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékét, amennyiben – a (3) bekezdésben előírt éves kiigazítás időpontjában – ennek az összegnek az átváltása a kerekítések előtt legfeljebb 15 százalékos növekedést eredményez a nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékhez képest. A nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték változtatás nélkül is megtartható, ha az átváltás csökkenést eredményezne az egyenértékhez képest.

(5)   Az euróban kifejezett összegeket a Bizottság a Közösség vagy az AKCS-államok kérésére felülvizsgálhatja. E felülvizsgálat végrehajtásakor a Bizottság figyelembe veszi, hogy kívánatos-e az érintett értékhatárok reálértéken történő fenntartása. E célból dönthet úgy, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

V. CÍM

AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA

31. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1)   Az AKCS-államok megküldik a Bizottságnak az általuk használt bélyegzők mintáit az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállítása és az EUR.1 szállítási bizonyítványok és számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzésének elvégzése tekintetében illetékes vámhatóságaik címével együtt.

EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat attól a naptól fogadnak el a preferenciális elbánás alkalmazása céljából, amikor a Bizottság kézhez kapta a fenti információkat.

Ezeket az információkat a Bizottság megküldi a tagállamok vámhatóságainak.

(2)   E melléklet megfelelő alkalmazásának biztosítása végett a Közösség, a TOT és az AKCS-államok az illetékes vámigazgatási szerveken keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok, számlanyilatkozatok vagy szállítói nyilatkozatok hitelességének és az ezen okmányokban megadott információk helyességének ellenőrzésében.

A megkeresett hatóságok átadják az azokkal a feltételekkel kapcsolatos lényeges információkat, amelyek alapján a terméket előállították, feltüntetve különösen azokat a feltételeket, amelyek mellett betartották a származási szabályokat a különböző érintett AKCS-államokban, tagállamokban vagy TOT-ban.

32. cikk

A származási igazolás ellenőrzése

(1)   A származási igazolás utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságainak alapos oka van kételkedni az okmányok hitelességében, a szóban forgó termékek származó helyzetében vagy a melléklet egyéb követelményeinek teljesülésében.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtása céljából az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az exportáló ország vámhatóságainak az EUR.1 szállítási bizonyítványt és – ha benyújtották – a számlát, továbbá a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát, szükség szerint megadva azokat az okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Az ellenőrzés iránti kérelem alátámasztására továbbítani kell minden olyan okmányt és információt, amely arra utal, hogy a származási igazoláson megadott adatok helytelenek.

(3)   Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai hajtják végre. E célból jogukban áll, hogy bekérjenek bármilyen bizonyítékot és megvizsgálják az exportőr könyvelését, vagy bármilyen egyéb szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezzenek.

(4)   Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének beérkezéséig felfüggesztik a szóban forgó termékekre vonatkozóan a preferenciális elbánás megadását, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt óvintézkedések mellett.

(5)   Az ellenőrzést kérő vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről. Ezen eredményeknek egyértelműen jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, és hogy a szóban forgó termékek az AKCS-államokból vagy a 6. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e a melléklet egyéb követelményeit.

(6)   Ha megalapozott kétség esetén nem érkezik válasz az ellenőrzésre vonatkozó megkereséstől számított tíz hónapon belül, vagy ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a szóban forgó okmány valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a megkereső vámhatóságok – a rendkívüli körülmények esetétől eltekintve – megtagadják a preferenciális elbánás igénybevételének jogosultságát.

(7)   Amennyiben az ellenőrzési eljárás vagy bármely más rendelkezésre álló információ e mellékletben foglalt rendelkezések megsértését jelzi, az ilyen jogsértés azonosítása és megelőzése érdekében kellő sürgősséggel gondoskodni kell a megfelelő vizsgálatok lefolytatásáról.

33. cikk

A szállítói nyilatkozatok ellenőrzése

(1)   A szállítói nyilatkozatok ellenőrzése szúrópróbaszerűen vagy akkor végezhető el, amikor az importáló állam vámhatóságainak alapos okuk van kétségbe vonni az okmány valódiságát vagy az adott anyagok valódi származásával kapcsolatos információ pontosságát vagy teljességét.

(2)   Azok a vámhatóságok, amelyekhez a szállítói nyilatkozatot benyújtják, felkérhetik a nyilatkozat kiállításának helye szerinti állam vámhatóságait, hogy állítsanak ki egy olyan adatlapot, amelynek mintája a 6. függelékben található. Azok a vámhatóságok, amelyekhez a szállítói nyilatkozatot benyújtják, felkérhetik az exportőrt is, hogy mutassa be a nyilatkozat kiállításának helye szerinti állam vámhatóságai által kiállított adatlapot.

Az adatlap másolatát a kiállító hivatal legalább három évig megőrzi.

(3)   A kérelmező vámhatóságot a lehető leghamarabb tájékoztatni kell az ellenőrzés eredményeiről. Az eredményeknek kifejezetten jelezniük kell, hogy helytálló-e az anyagok helyzetével kapcsolatos nyilatkozat.

(4)   Az ellenőrzés céljából a szállítóknak legalább három évig meg kell őrizniük a nyilatkozatot tartalmazó okmány másolatát az anyagok valódi helyzetével kapcsolatos minden szükséges bizonyítékkal együtt.

(5)   A szállítói nyilatkozat kiállításának helye szerinti állam vámhatóságai jogosultak bekérni minden olyan bizonyítékot vagy elvégezni minden olyan ellenőrzést, amelyet indokoltnak tartanak a szállítói nyilatkozat helyességének ellenőrzése érdekében.

(6)   Semmisnek kell tekinteni a helytelen szállítói nyilatkozat alapján kibocsátott vagy kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozatot.

34. cikk

Szankciók

Szankcióval sújtandó minden olyan személy, aki a termékekre vonatkozó preferenciális elbánás igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. cikk

Vámszabad területek

(1)   Minden szükséges lépést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a származási igazolás vagy szállítói nyilatkozat fedezete mellett szállított, a szállítás során területükön levő vámszabad területet igénybe vevő termékeket ne helyettesítsék más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állapotuk romlásának megelőzését célzó szokásos műveleteken.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha származó termékeket származási igazolás fedezete mellett vámszabad területre importálnak és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok az exportőr kérelmére új EUR.1 szállítási bizonyítványt állítanak ki, amennyiben a kezelés vagy feldolgozás e melléklet rendelkezéseivel összhangban történik.

36. cikk

Eltérések

(1)   A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamelyik kedvezményezett ország kérésére adott válaszként átmeneti eltérést adhat az ebben a mellékletben foglalt rendelkezések alól valamelyik kedvezményezett országnak, amennyiben:

a)

a kedvezményezett országot belső vagy külső tényezők átmenetileg megakadályozzák abban, hogy az e mellékletben foglalt származási helyzet elnyerésére vonatkozó szabályoknak megfeleljen, holott korábban megfelelt ezeknek, vagy

b)

a kedvezményezett ország időt kér arra, hogy az e mellékletben foglalt származási helyzet elnyerésére vonatkozó szabályoknak meg tudjon felelni.

(2)   Az ilyen átmeneti eltérésnek az eltérést indokoló belső vagy külső tényezők hatásának időtartamára kell korlátozódnia, vagy arra az időtartamra, amelyre a kedvezményezett országnak szüksége van ahhoz, hogy meg tudjon felelni a szabályoknak.

(3)   Az eltérésre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a Bizottsághoz. A kérelemben fel kell tüntetni az (1) bekezdésben említett, az eltérést indokoló tényezőket, és ezeket alá kell támasztani a megfelelő dokumentumokkal.

(4)   Az e cikk hatálya alá tartozó intézkedések meghozatalánál a 2913/92/EK rendelet 247. és 247A. cikkében említett eljárásnak megfelelően kell eljárni.

A Közösség pozitívan válaszol az AKCS-államoknak az e cikkel összhangban kellően megindokol olyan kérelmeire, amelyek nem okozhatnak súlyos kárt valamely meglévő közösségi iparak.

VI. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

Különleges feltételek

(1)   Az ebben a mellékletben használt „Közösség” kifejezés nem terjed ki Ceutára és Melillára. A „Közösségből származó termékek” kifejezés nem terjed ki a Ceutából és Melillából származó termékekre.

(2)   E melléklet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni annak meghatározására, hogy a termékek AKCS-államokból származónak tekinthetők-e a Ceutába és Melillába történő behozatalkor.

(3)   Amennyiben a Ceutában, Melillában vagy a Közösségben teljes egészében előállított termékek megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül az AKCS-államokban, teljes egészében az AKCS-államokban előállítottnak számítanak.

(4)   A Ceutában, Melillában vagy a Közösségben történő megmunkálás és feldolgozás az AKCS-államokban elvégzettnek számít, amennyiben az anyagok az AKCS-államokban további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül.

(5)   Az e cikk (3) és (4) bekezdésének végrehajtása céljából az 5. cikkben felsorolt nem kielégítő műveletek nem tekinthetők megmunkálásnak vagy feldolgozásnak.

(6)   Ceutát és Melillát egyetlen területnek kell tekinteni.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

A továbbítás vagy tárolás alatt lévő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   E rendelet rendelkezései bármely az 1. mellékletben felsorolt országból kivitt árura alkalmazhatók, ha az árut az AKCS-EU partnerségi megállapodás V. melléklete 1. jegyzőkönyvének 15. cikkével összhangban, a rendelet hatálybalépését követő tíz hónapon belül kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány kíséri.

(2)   E rendelet rendelkezései bármely az 1. mellékletben felsorolt országból kivitt árura alkalmazhatók, ha az áru megfelel e melléklet rendelkezéseinek, és e rendelet hatálybalépésének napján vagy árutovábbításban van, vagy pedig a Közösségben található ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad területen, feltéve, hogy az importőr ország vámhatóságának az említett naptól számított tíz hónapon belül benyújtják az exportőr ország vámhatósága által utólagosan kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt azzal a dokumentummal együtt, amely igazolja, hogy az árut a 12. cikk rendelkezéseivel összhangban közvetlenül szállították.

39. cikk

Függelékek

E melléklet függelékei annak szerves részét képezik.

1. függelék

Bevezető megjegyzések e melléklethez

1. megjegyzés:

A lista minden termék vonatkozásában felsorolja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek a II. melléklet 4. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthetők.

2. megjegyzés:

1.   A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop megadja a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifa- vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig leírja a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre meg van határozva egy szabály a 3. vagy a 4. oszlopban. Amennyiben néhány esetben az első oszlop tételét egy „ex” előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.   Amennyiben az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezések vannak megadva, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazon termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá tartoznak.

3.   Ha a listán az egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

4.   Amennyiben az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3., mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt, az exportőr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nem szerepel származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés:

1.   A melléklet 4. cikkének a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezései attól függetlenül érvényesek, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol a termékeket felhasználták vagy a Közösségben vagy az AKCS-államokban lévő más gyárban.

Példa:

Az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított egyéb acélötvözet”-ből készült, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motor, amelyre a szabály kimondja, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40 százalékát.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó öntvényből, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A motor értékkalkulációjában a kovácsolás ekkor származónak számít függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó öntvény értékét így nem veszik figyelembe, amikor összeadják a felhasznált nem származó anyagok értékét.

2.   A listán szereplő szabály a megkövetelt minimális mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezi; viszont kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így, ha a szabály meghatározza, hogy az előállítás adott szintjén felhasználható nem származó anyag, akkor ilyen anyag felhasználása az előállítás korábbi szakaszában van megengedve, későbbi szakaszban viszont már nem.

3.   A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, ha egy szabály kimondja, hogy „bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag”-ot fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagot is fel lehet használni, figyelemmel azonban azon különleges korlátozásokra is, amelyeket szintén tartalmazhat a szabály. Az „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a … vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak olyan – a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó – anyagokat lehet felhasználni, amelyek eltérnek a lista 2. oszlopában megadott termék leírásától.

4.   Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, az azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Példa:

Az 5208–5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály meghatározza, hogy felhasználhatók természetes szálak, az egyéb anyagok között pedig vegyi anyagok is. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat vagy mindkettőt.

5.   Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy adott anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek jellegüknél fogva nem felelhetnek meg a szabálynak. (Lásd még az alábbi 6.3. megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban.)

Példa:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amelyeket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik azokra termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a listán szereplő adott anyagból – az előállítás korábbi szakaszában gyárthatók ugyanolyan jellegű anyagból.

Példa:

Az ex 62 árucsoportba tartozó, nem szőtt anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha e cikkekre vonatkozóan csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szőtt szövetből kiindulni, még akkor sem, ha a nem szőtt szövetet általában nem is lehet fonalból elkészíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis – azaz a szál fázis lesz.

6.   Ha a lista valamely szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok legmagasabb értékére, akkor ezeket a százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, a felhasznált nem származó anyagok legmagasabb értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagokra vonatkozó százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

1.   A listán használt „természetes szálak” kifejezés a mesterséges és szintetikus szálakon kívüli egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és amennyiben másként nem határozzák meg, tartalmazza a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat is.

2.   A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201–5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301–5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi szálakat is.

3.   A listán használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papíripari rostanyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportokba be nem sorolható anyagok leírására szolgálnak.

4.   A listán használt „műszál” kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

1.   Ha a lista egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre történik hivatkozás, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem vonatkoznak az ezen termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált textil alapanyag teljes tömegének legfeljebb 10 százalékát teszik ki. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is.)

2.   Az 5.1. megjegyzésben említett tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

A textil alapanyagok a következők:

selyem,

gyapjú,

durva állati szőr,

finom állati szőr

lószőr,

pamut,

papíripari rostanyag és papír,

len,

kender,

juta és egyéb textilipari rost szál,

szizál és az Agave nembe tartozó egyéb textilipari szál,

kókusz, manilakender, rami és egyéb növényi textil szál,

szintetikus végtelen szál,

mesterséges végtelen szál,

áramvezető végtelen szál,

szintetikus polipropilén vágott szál,

szintetikus poliészter vágott szál,

szintetikus poliamid vágott szál,

szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

szintetikus poliimid vágott szál,

szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

szintetikus polifenilén-szulfid vágott szál,

szintetikus polivinil-klorid vágott szál,

egyéb szintetikus vágott szál,

mesterséges viszkóza vágott szál,

egyéb mesterséges vágott szál,

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyag filmréteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Példa:

Egy, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, amelyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert fonal. Ezért azok a nem származó szintetikus vágott szálak, amelyek nem felelnek meg a származási szabályoknak (amelyek vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást írnak elő), a fonal tömegének 10 százalékáig használhatók fel.

Példa:

Egy, az 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen az a szintetikus vágott szál, amely nem felel meg a származási szabályoknak (amelyek vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást írnak elő), vagy az a fésült gyapjúfonal, amely nem felel meg a származási szabályoknak (amelyek nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást írnak elő), vagy a két anyag keverékéből készült fonal azzal a feltétellel használható fel, hogy ezeknek a fonalaknak a teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Példa:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amelyet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Példa:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó, szintetikus végtelen szálú fonalból készített szövetből készítik, a pamutszövet nyilvánvalóan kevert termék, mivel a felhasznált két fonal két különböző textilalapanyag.

3.   „Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonalat” tartalmazó termék esetében ez a tűréshatár a fonal tekintetében 20 százalék.

4.   A „legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló”, két műanyag filmréteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szalag vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. megjegyzés:

1.   Olyan textiltermékek esetében, amelyeket a listán erre a bevezető megjegyzésre utaló lábjegyzettel láttak el, felhasználhatók a lista 3. oszlopában az érintett termékek előállításával kapcsolatban megállapított szabályoknak meg nem felelő textil díszítők és kellékek, ha a tömegük nem haladja meg az összes felhasznált textilanyag teljes tömegének 10 %-át.

A textil díszítők és kellékek az 50–63. árucsoportba vannak sorolva. A béléseket és a közbéléseket nem tekintik díszítőknek vagy kiegészítőknek.

2.   A nem textilből, illetve textilt tartalmazó más anyagokból készült díszítőknek és kellékeknek még akkor sem kell megfelelniük a 3. oszlopban megállapított feltételeknek, ha nem vonatkozik rájuk a 3.5. megjegyzés.

3.   A 3.5. megjegyzéssel összhangban bármilyen nem származó, nem textil díszítő vagy kellék, illetve textilt egyáltalán nem tartalmazó termék ennek ellenére szabadon felhasználható, amennyiben nem állítható elő a 3. oszlopban felsorolt anyagokból.

Például (1), ha a lista valamely szabálya kimondja, hogy egy adott textilipari cikk, például blúz esetében fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg fémből készült cikkek, például gombok használatát, mert azokat nem lehet textilanyagból előállítani.

4.   Amennyiben százalékos szabályt kell alkalmazni, a díszítők és kellékek értékét kell figyelembe venni a beépített nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés:

1.   Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok szerint a „specifikus eljárások” a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval (2);

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás.

2.   A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „specifikus eljárások” a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval (2);

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás;

j)

csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok tekintetében olyan hidrogénnel való kéntelenítés, amelynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 százaléka redukálódik (ASTM D 1266–59 T módszer);

k)

csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés, szűrés kivételével;

l)

csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezése (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető specifikus eljárásnak;

m)

csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok tekintetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel – a veszteséget is beleértve – kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C hőmérsékleten;

n)

csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó egyéb nehézolajok – gázolaj és fűtőolaj kivételével – esetében nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel való kezelés.

3.   Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverésével vagy e műveletek bármilyen kombinációja, illetve hasonló műveletek nem elegendőek a származó helyzet megszerzéséhez.


(1)  A példa csak magyarázatul szolgál. Jogilag nem kötelező érvényű.

(2)  Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó 4(b) megjegyzést.

2. függelék

Az előállított termék származó helyzetének elérése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások felsorolása

Előfordulhat, hogy e rendelet nem terjed ki valamennyi, a felsorolásban említett termékre, ezért a megállapodás más részeit is figyelembe kell venni.

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely származó minősítést eredményez

(1)

(2)

(3) vagy (4)

01. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoportba tartozó valamennyi állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

02. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

Előállítás, amelynek során a 1. és 2. árucsoportba tartozó felhasznált összes anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 03. árucsoport

Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át

 

0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 0306

Rákféle héjában is, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 0307

Rákféle héjában is, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; gerinctelen víziállat, a rákfélék és puhatestűek kivételével, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 04. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

Előállítás, amelynek során:

a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;

a 2009 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gyümölcslének (az ananász, zöld citrom és a grapefruit-lé kivételével) már származónak kell lennie;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 05. árucsoport

Másutt nem említett állati eredetű termék; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 5. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 0502

Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte

A sörte és a szőr tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése

 

06. árucsoport

Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítőlombozat

Előállítás, amelynek során:

a 6. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

07. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

Előállítás, amelynek során a 07. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

08. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

Előállítás, amelynek során:

a felhasznált összes gyümölcsnek és diófélének teljes egészében előállítottnak kell lennie;

a 17. árucsoport alá besorolt felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi értékének a 30 %-át

 

ex 09. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve:

Előállítás, amelynek során a 9. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

0902

Tea aromásítva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 0910

Fűszerkeverék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amelynek során a 10. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó, élelmezési célra alkalmas zöldségféléknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

 

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

Előállítás, amelynek során a 12. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszámba tartozó bármilyen anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

Növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

Előállítás nem modifikált (átalakított) nyálkából és dúsítóból

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek

Előállítás, amelynek során a 14. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

1501

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Zsír csontból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 0203-as, 0206 és 0207 vámtarifaszám alá besoroltakat, illetve a 0506 vámtarifaszám alá besorolt csontot

 

Más

Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből

 

1502

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Zsír csontból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 1505

Finomított lanolin

Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból

 

1506

Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, beleértve a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

1507–

1515

Növényi olajok és ezek frakciói

 

 

Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamagbél-, babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

Szilárd frakció, a jojobaolaj szilárd frakcióinak kivételével

Előállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

Előállítás, amelynek során:

a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;

a felhasznált összes növényi eredetű anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok is felhasználhatók

 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével

Előállítás, amelynek során:

a 2. és 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;

a felhasznált összes növényi eredetű anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok is felhasználhatók

 

ex 16. árucsoport

Húsból, halból, vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék; kivéve:

Előállítás a 1. árucsoportba tartozó állatból

 

1604 és

1605

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló;

Rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, elkészítve vagy tartósítva

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráru; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 1701

Nádcukor vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd halmazállapotú, ízesítve vagy színezve

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:

 

 

Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, beleértve a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

 

Más szilárd állapotú cukor, ízesítve vagy színezve

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagnak már származónak kell lennie

 

ex 1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítve vagy színezve

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmény

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó áruból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

 

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

 

Más

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

 

20 tömegszázalék vagy kevesebb hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált gabonafélének és azok származékainak (a durumbúza és származékai kivételéve) teljes egészében előállítottnak kell lenniük

 

20 tömegszázalékot meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rák- vagy puhatestű-tartalommal

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált gabonafélének és azok származékainak (a durumbúza és származékai kivételéve) teljes egészében előállítottnak kell lenniük;

a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével

 

1904

Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

a nem a 1806 vámtarifaszám alá besorolt anyagokból;

amelynek során az összes felhasznált gabonafélének és lisztnek (a durumbúza és származékai és a Zea indurata kukorica kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lennie (1);

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével

 

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmény; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diófélének vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 2001

Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 2004 és

ex 2005

Burgonya liszt, dara vagy pehely formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

Előállítás, amelyben a 17. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy dióféléből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 2008

Dióféle, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszámok alá tartozó, felhasznált származó diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át

 

Mogyoróvaj; gabonaalapú keverék; pálmafacsúcsrügy; kukorica

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

Más, kivéve más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcs és dióféle, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a felhasznált összes cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

 

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonban felhasználható mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár

 

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével

 

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 22. árucsoport

Ital, alkoholtartalmú folyadék és ecet; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált szőlőnek vagy szőlőből származó anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglé kivételével

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át;

minden felhasznált gyümölcslének (az ananász-, a lime- és a grépfrútlé kivételéve) már származónak kell lennie

 

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

Előállítás:

a nem a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználásával;

amelynek során bármilyen felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy – ha minden egyéb felhasznált anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

Előállítás:

a nem a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá besorolt anyagokból;

amelynek során bármilyen felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy – ha minden egyéb felhasznált anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 2301

Bálnadara, emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 2303

Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Előállítás, amelynek során:

a felhasznált összes gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek már származónak kell lennie;

a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 24. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohánynak vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak legalább 70 tömegszázalékban származónak kell lennie

 

ex 2403

Fogyasztási dohány

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohánynak vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak legalább 70 tömegszázalékban származónak kell lennie

 

ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 2504

Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve

A széntartalom dúsítása, a nyers kristályos grafit tisztítása és őrlése

 

ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A márvány fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex 2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi és építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A kő fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex 2518

Kalcinált dolomit

A nem kalcinált dolomit kalcinálása

 

ex 2519

Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

 

ex 2520

Fogászati célra készített kötőanyag

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2524

Természetes azbesztszál

Előállítás azbeszt-koncentrátumból

 

ex 2525

Csillámpor

A csillám vagy csillámhulladék őrlése

 

ex 2530

Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy őrlése

 

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajhoz hasonló olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 °C hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a benzinkeverékeket és a benzolt is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2709

Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

Bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj lényeges alkotórésze

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (3)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása (3)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (3)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2715

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2805

Kevert fém („Mischmetall”)

Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2811

Kéntrioxid

Előállítás kén-dioxidból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2833

Alumínium-szulfát

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2840

Nátrium-perborát

Előállítás dinátrium-tetraborát-pentahidrátból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2901

Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2902

Ciklánok, ciklének (az azuléneken kivételével), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2905

Fém-alkoholátok, az ebbe a vámtarifaszám alá tartozó alkoholokból és etanolból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban akkor használhatók fel, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2932

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 30. árucsoport

Gyógyszeripari termékek; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3002

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:

 

 

Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más:

 

 

– –

emberi vér

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

állati vér terápiás vagy megelőzési célra előkészítve

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

vérfrakciók ellenszérumok, hemoglobin és szérumglobulin kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

hemoglobin, hemoglobulinok és szérumglobulinok

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e termékmegnevezés alá tartozó anyagok szintén felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3003 és

3004

Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével):

 

 

A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha azok összesített értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha azok összesített értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 31. árucsoport

Trágyázószerek; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3105

A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázóelemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:

nátrium-nitrát

kálcium-ciánamid

kálium-szulfát

kálium-magnézium-szulfát

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3201

Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3205

Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában (4)meghatározott színes lakkfestékalapú készítmények

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, beleértve az e vámtarifaszám alatt egy másik „csoportba” (5) besorolt anyagokat is. A termékével azonos „csoportba” tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer, kenőanyag, műviasz, elkészített viasz, fényesítő vagy polírozó anyag, gyertya és hasonló termék, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmény; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3403

Kenőanyagok, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3404

Műviaszok és elkészített viaszok:

 

 

Paraffin alapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz alapú

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:

a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok;

vegyileg nem meghatározott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;

a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok

Ezek az anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakítottkeményítő-alapú készített enyvek:

 

 

Éterezett vagy észterezett keményítő

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból, beleértve a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás a 1108 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3507

Másutt nem említett elkészített enzimek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufa; piroforos ötvözetek; bizonyos gyúlékony anyagok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3701

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, papír, karton vagy textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:

 

 

Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 3701 és a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik A 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 3701 és a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik A 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban akkor használhatók fel, ha azok összesített értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból papír, karton vagy textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 3701 és a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3704

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 3701–3704 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 38. árucsoport

Különféle vegyipari termékek; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3801

Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Legalább 30 tömegszázalékban grafit és ásványolajak keverékéből álló grafit, paszta formában

Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszámba tartozó valamennyi anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3803

Finomított tallolaj

Nyers tallolaj finomítása

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3805

Tisztított szulfát-terpentinalkohol

A nyers szulfát-terpentinalkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3806

Észtergyanta

Előállítás gyantasavból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3807

Faszurok (fakátrány szurok)

Fakátrány desztillációja

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3808

Rovarölő, patkányirtó, gombaölő, gyomirtó, csírázásgátló termék és növénynövekedés-szabályozó szer, fertőtlenítő és hasonló készítmény, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (például kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya, légyfogó papír)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3810

Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó- vagy hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag és bevonó anyagai

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt folyadékokhoz:

 

 

Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal

Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszámba tartozó valamennyi anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3812

Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidáns készítmények és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3813

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3814

Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- vagy festékeltávolítók

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3818

Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3819

Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3820

Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3822

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

 

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

Ipari zsíralkohol

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, beleértve a 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vagy besorolt vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és a rokon iparágak másutt nem említett vagy besorolt maradványtermékei:

 

 

Az e vámtarifaszám alá tartozók közül a következők:

– –

Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

– –

Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei

– –

Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével

– –

Kőolajszulfonátok az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és ezek sói

– –

Ioncserélők

– –

Getter vákuumcsövekhez

– –

Alkáli-vasoxid gáztisztításhoz

– –

Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid

– –

Szulfonafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei

– –

Kozma- és Dippel-olaj;

– –

Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek

– –

Zselatin alapú másolópaszta papír vagy textil alapra is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3901–

3915

Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át;

a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék (6)gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (6)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3907

Polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Azonos vámtarifaszám alá tartozó termékek azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át (6)

 

Poliészter

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át és/vagy a előállítás tetrabromo-(biszfenol A)-polikarbonátból történik

 

3912

Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában

Előállítás, amelynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3916–

3921

Műanyag félgyártmányok és árucikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Sík termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy a négyszögletesre vágást (a négyzetet is beleértve); egyéb termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést

Előállítás, amelyben a 39. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más:

 

 

– –

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át;

a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék (6)gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

– –

Más

Előállítás, amelyben a 39. árucsoportba tartozó bármilyen felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék (6) gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3916 és

ex 3917

Profil és cső

Előállítás, amelynek során:

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át;

a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3920

Ionomer lap vagy film

Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap

Előállítás, amelynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 3921

Fémezett műanyag fólia

Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú, különösen átlátszó poliészterfóliából (7)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

3922–

3926

Műanyagárucikkek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áru; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 4001

Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez

Természetes gumilemez laminálása

 

4005

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, felcserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag

 

 

Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

A használt gumiabroncsok újrafutózása

 

Más

Előállítás a 4011 vagy 4012 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

ex 4017

Keménygumiból készült áruk

Előállítás keménygumiból

 

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 4102

Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül

A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről

 

4104–

4107

Kikészített bőr, szőr és gyapjú nélkül, a 4108 és 4109 vámtarifaszám alá tartozó kikészített bőr kivételével

A cserzett bőr újracserzése

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

4109

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

4104–4107 vámtarifaszám alá tartozó kikészített bőr akkor használható fel, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

42. árucsoport

Bőráru; nyerges- és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézi táskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áru; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

 

Lap, kereszt és hasonló forma

A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

 

Más

Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

4303

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termék; faszén; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 4403

Gömbfa, négy oldalán durván faragva

Előállítás gömbfából, kérgezetten is, vagy pusztán durvára faragva

 

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés

 

ex 4408

Furnérlap és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva,

Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás vagy fogazott illesztés

 

ex 4409

Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is:

 

 

Csiszolt vagy fogazott illesztéssel összeállított

Csiszolás vagy fogazott illesztés

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4410 to

ex 4413

Szegélyléc és gyöngyléc, beleértve a padlószegély-lécet és más szegélylemezt is

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás nem méretre vágott falemezből

 

ex 4416

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei

Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva

 

ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék fából

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Üreges fapanel és zsindely azonban felhasználható

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4421

Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

 

ex 45. árucsoport

Parafa és parafa áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

4503

Természetes parafából készült áruk

Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából

 

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és kosárfonóáru

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyag; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áru; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 4811

Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4816

Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír, dobozba, kiszerelve is

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4818

Toalett- (WC-) papír

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4820

Írótömb

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 49. árucsoport

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termékek; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lap személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

Előállítás a nem a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám alá besorolt anyagokból

 

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:

 

 

Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás a nem a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám alá besorolt anyagokból

 

ex 50. árucsoport

Selyem, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 5003

Kártolt vagy fésült selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is)

A selyemhulladék kártolása vagy fésülése

 

5004–

ex 5006

Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonal

Előállítás (8):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

egyéb, nem kártolt, fésült vagy fonásra másként előkészített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5007

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom és durva állati szőr; Lószőr fonal és szövet; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

5106–

5110

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

Előállítás (8):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5111–

5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 52. árucsoport

Pamut; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

5204–

5207

Pamutfonal és cérna

Előállítás (8):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5208–5212

Pamutszövet:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

5306–

5308

Fonal más növényi textilszálakból; papírfonal

Előállítás (8):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5309–

5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5401–

5406

Fonal, monofil és cérna végtelen műszálból

Előállítás (8):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5407 és

5408

Végtelen műszálból készült szövet

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5501–

5507

Vágott műszálak

Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből

 

5508–

5511

Vágott műszálból készült fonal és varrócérna

Előállítás (8):

kártolt, fésült vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5512–

5516

Szövet vágott műszálból:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás (8):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

 

tűnemez

Előállítás (8):

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

egyéb

Előállítás (8):

természetes szálakból,

vágott műszálakból vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók, gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:

 

 

gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonva

Előállítás nem textilanyaggal bevont gumifonalból vagy zsinegből

 

egyéb

Előállítás (8):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5605

Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből, amelyet fémszállal, fémcsíkkal, vagy fémporral kombináltak

Előállítás (8):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

5606

Paszományozott fonal, szalag és az 5404 és az 5405 vámtarifaszám alá tartozó hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fonal és paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

Előállítás (8):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve

papíripari rostanyagból

 

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

 

 

tűnemezből

Előállítás (8):

természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Jutaszövetet azonban lehet használni hátoldalként

 

más nemezből

Előállítás (8):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

egyéb

Előállítás fonalból (8).

Jutaszövetet azonban lehet használni hátoldalként

 

ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:

Előállítás fonalból (8)

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták, valamint tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

5901

Mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevont szövetek, amelyeket külső könyvborítóként vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; elkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

Előállítás fonalból

 

5902

Magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy viszkóz műselyem fonalból készült kerékköpeny kordszövet:

Előállítás fonalból

 

5903

Műanyaggal impregnált, bevont, borított vagy rétegelt szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével

Előállítás fonalból

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

Előállítás fonalból (8)

 

5905

Textil falborító:

Előállítás fonalból

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5906

Gumizott szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével:

Előállítás fonalból

 

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett kanavász színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára

Előállítás fonalból

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5908

Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya-szövet, impregnálva is:

 

 

fehérizzású gázharisnya, impregnálva

Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya-szövetből

 

egyéb

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

5909–

5911

Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:

 

 

polírozó korong vagy gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készítettek kivételével

Előállítás fonalból vagy a 6310 vámtarifaszám alá tartozó textilhulladékból vagy rongyból

 

az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, papír- előállításhoz vagy más műszaki célra általánosan használt, csőszerű vagy végtelenített egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy lapos szövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt textilszövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is

Előállítás fonalból (8):

 

egyéb

Előállítás fonalból (8):

 

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

Előállítás fonalból (8):

 

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

 

 

két vagy több, formára kiszabott vagy közvetlenül alakra kötött vagy hurkolt darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve

Előállítás szövetből:

 

egyéb

Előállítás fonalból (8)

 

ex 62. árucsoport

Nem kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok; kivéve:

Előállítás szövetből:

 

6213 és

6214

Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:

 

 

hímzett

Előállítás fonalból (8)  (9):

Előállítás nem hímzett szövetből, ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)

egyéb

Előállítás fonalból (8)  (9),

A kikészítést nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerizálás, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), amennyiben a 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált nem nyomott áruk értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

6217

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

hímzett

Előállítás fonalból (8)

Előállítás nem hímzett szövetből, ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)

tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészterfóliával borított szövetből

Előállítás fonalból (8)

Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)

közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik,

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,

 

ex 63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; garnitúrák; használt ruha és használt textiláru; rongyok; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

6301–

6304

Takaró, úti takaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextíliák:

 

 

nemezből, nem szőtt textíliából

Előállítás (8):

szálakból vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

egyéb:

 

 

– –

hímzett

Előállítás fonalból (9)  (10),:

Előállítás nem hímzett szövetből (amely nem kötött vagy hurkolt), ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

– –

egyéb

Előállítás fonalból (8)  (9):

 

6305

Zsák és zacskó áruk csomagolására

Előállítás fonalból (8)

 

6306

Ponyvák, vászontetők és napellenzők; sátor; Csónakvitorla, szörfvitorla vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikkek:

Előállítás szövetből

 

6307

Más készáruk, beleértve a szabásmintákat is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

A készletben levő termékek mindegyikének ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. A nem származó árucikkek azonban beépíthetők, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 25 %-át

 

ex 64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével

 

6406

Lábbeli részek (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédők, bokavédők és hasonló cikkek, valamint ezek részei

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 65. árucsoport

Kalapok és más fejfedők, valamint ezek részei, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

6503

Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is

Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)

 

6505

Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is

Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)

 

ex 66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

6601

Esernyők, napernyők (beleértve a boternyőket, kerti és hasonló napernyőket is)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, emberhajból készült áruk

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 6803

Palakőből vagy agglomerált palából készült áru

Előállítás megmunkált palakőből

 

ex 6812

Azbesztből készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt- és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áru

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 6814

Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papírból, kartonból vagy más anyagból készült alátéten

Előállítás megmunkált csillámból (az agglomerált és rekonstruált csillámot is beleértve)

 

69. árucsoport

Kerámiatermékek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 7003

ex 7004 és

ex 7005

Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7006

A 7003, 7004 vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve

 

 

dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, a SEMII- szabványokkal összhangban (11)

Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból

 

egyéb

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7008

Többrétegű szigetelőüveg

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7009

Üvegtükrök keretezve is, beleértve a visszapillantó tükröket,

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7010

Üvegballonok (fonatos is), üvegpalackok, flaskák, lombikok, konzervüvegek, üvegedények, fiolák, ampullák és más hasonló üvegtartályok áru szállítására vagy csomagolására; befőző üvegek; dugaszok, fedők és más lezárók üvegből

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a nem metszett üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáruk, a 7010 és a 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik,

vagy

üvegáru metszése, feltéve, hogy a nem metszett üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitanyomás kivételével), feltéve, hogy a kézi készítésű fúvott üveg értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7019

Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)

Előállítás:

színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, illetve

üveggyapotból

 

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 7101

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7102,

ex 7103 és

ex 7104

Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)

Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből

 

7106,

7108 és

7110

Nemesfém:

 

 

megmunkálatlan

A nem a 7106, 7108 vagy a 7110 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból történő előállítás

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, termikus vagy vegyi szétválasztása

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémekkel

 

félgyártmány vagy por alakjában

Előállítás megmunkálatlan nemesfémből

 

ex 7107,

ex 7109 és

ex 7111

Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány

Előállítás nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből, megmunkálatlanul

 

7116

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7117

Ékszerutánzatok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

vagy

 

 

Előállítás nemesfémmel nem plattírozott vagy bevont nem nemesfém részekből, feltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 72. árucsoport

Vas és acél; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

7207

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7208–

7216

Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

 

7217

Vasból vagy ötvözetlen acélból készült huzal

Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

ex 7218,

7219–

7222

Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

 

7223

Rozsdamentes acélból készült huzal

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

ex 7224,

7225–

7228

Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotokból vagy más elsődleges formákból

 

7229

Más ötvözött acélból készült huzal

Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

ex 73. árucsoport

Vas- vagy acéláruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 7301

Szádpalló

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7302

Vasból vagy acélból készült vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7304,

7305 és

7306

Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból

Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

ex 7307

Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712)

Kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, melyek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

 

7308

Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemezek, rudak, szögvasak, idomvasak, szelvények, csövek és hasonló termékek vasból vagy acélból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasakat, idomvasakat és szelvényeket azonban nem lehet felhasználni

 

ex 7315

Hólánc

Előállítás, amelynek során a 7315 vámtarifaszámba tartozó valamennyi anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,

 

7401

Rezes kéneskő; cementréz (kicsapott réz)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

7402

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

7403

Megmunkálatlan finomított réz és rézötvözet:

 

 

finomított réz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz

Előállítás megmunkálatlan finomított rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből

 

7404

Rézhulladék és -törmelék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

7405

Segédötvözet (mesterötvözet)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 75. árucsoport

Nikkel és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7501–

7503

Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7601

Megmunkálatlan alumínium

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik; továbbá

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel történő előállítás

 

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 7616

Alumíniumgyártmányok, kivéve: alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve), valamint terpesztett alumínium

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik Azonban az alumíniumhuzalból és a terpesztett alumíniumhálóból készített drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, betonháló és hasonló anyag (a végtelenített szalagot is beleértve) felhasználható;

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

77. árucsoport

A HR-ben történő esetleges későbbi felhasználásra fenntartva

 

 

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7801

Megmunkálatlan ólom:

 

 

finomított ólom

Előállítás „kohóólomból” vagy „finomítatlan ólomból”

 

egyéb

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7802

Ólomhulladék és -törmelék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7901

Megmunkálatlan cink

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7902

Cinkhulladék és -törmelék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

8001

Megmunkálatlan ón

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

8002 és

8007

Ónhulladék és -törmelék, más, ónból készült áru

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk:

 

 

más megmunkált nem nemes fém; és az ezekből készült áruk

Előállítás, amelynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

egyéb

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 82. árucsoport

Nem nemesfémből készült szerszámok, eszközök, evőeszközök, kanál és villa; mindezek nem nemesfémből készült részei; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

8206

A 8202–8205 vámtarifaszám közül két vagy több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 8202–8205 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik. A 8202–8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban be lehet foglalni a készletbe, ha az összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

8207

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (például sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8208

Kések és vágópengék gépekhez vagy mechanikus készülékekhez

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8211

Sima vagy fogazott pengéjű kés (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Nem nemesfémből készült késpenge és -nyél azonban felhasználható

 

8214

Másutt nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

8215

Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, cukorfogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

ex 83. árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik

 

ex 8302

Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru épülethez, valamint automatikus ajtócsukó

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 8306

Nem nemesfémből készült kis szobor és más dísztárgy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban akkor használhatók fel, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 84. árucsoport

Atomreaktor, kazán, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve:

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8401

Nukleáris fűtőanyagelem

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik (12)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a késztermék gyártelepi árának 30 %-át

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazánok (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazánok kivételével); túlhevítéses vízkazánok

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8403 és

ex 8404

Központi fűtés céljára szolgáló kazánok, a 8402 vámtarifaszám alá tartozó kazánok kivételével, és központi fűtés céljára szolgáló kazánok segédberendezései

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag a 8403–8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá esik

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

8406

Vízgőzturbinák és egyéb gőzturbinák

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8407

Szikragyújtású, belső égésű, vagy belső égésű dugattyús motorok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorok (dízel vagy féldízel motorok)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8409

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vámtarifaszám alá tartozó motor alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8411

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8412

Egyéb erőgépek és motorok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8413

Forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8414

Ipari ventilátor és hasonló ventilátorok

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú, a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg az összes felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8419

Fa-, papíripari rostanyag-, papír és kartonipari gépek

Előállítás:

amely során a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a termék vámtarifaszámával azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 25 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8420

Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a termék vámtarifaszámával azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 25 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8423

Mérleg, ideértve a vizsgáló és ellenőrző mérleget is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); mindenféle típusú mérősúlyok

Előállítás, amelynek során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik;

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8425–

8428

Emelő, mozgató, be- vagy kirakó gép

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a 8431 vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 10 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8429

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:

 

 

úthenger

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

egyéb

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a 8431 vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 10 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8430

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló egyéb gépek; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a 8431 vámtarifaszám alá besorolt anyagok értékét csak a termék gyártelepi árának 10 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8431

Kizárólag vagy elsősorban az úthengerekhez készült alkatrészek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8439

Cellulóz rostpép készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gépek

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a termék vámtarifaszámával azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 25 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló egyéb gépek, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépeket is

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a fenti határon belül a termék vámtarifaszámával azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagokat csak a termék gyártelepi árának 25 %-ig használják fel

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8444–

8477

E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8448

A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó gépek segédgépei

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8452

Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével, varrógépek beépítésére alkalmas bútorok, állványok és speciálisan varrógéphez kialakított burkolatok; varrógéptű:

 

 

varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel

Előállítás:

amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;

amely során a (motor nélküli) fej összeállítására felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét;

a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó

 

egyéb