Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0642

A Bizottság 642/2007/EK rendelete ( 2007. június 11. ) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Bryndza Podhalańska (OEM)

OJ L 150, 12.6.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/642/oj

12.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/4


A BIZOTTSÁG 642/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Bryndza Podhalańska (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően és ugyanazon rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) közzétették a „Bryndza Podhalańska” elnevezés bejegyzésére irányuló, Lengyelország által benyújtott kérelmet.

(2)

Mivel nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás a Bizottsághoz, a szóban forgó elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletben található elnevezést be kell jegyezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 230., 2006.9.23., 2. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály

Sajtok

LENGYELORSZÁG

Bryndza Podhalańska (OEM)


Top