Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0369

A Tanács 2007/369/KKBP együttes fellépése ( 2007. május 30. ) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISTAN) felállításáról

OJ L 139, 31.5.2007, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/369/oj

31.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 139/33


A TANÁCS 2007/369/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. május 30.)

az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISTAN) felállításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére és 25. cikke harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. november 16-án megállapodást ért el az „Új partnerségi kötelezettségvállalás az EU és Afganisztán között” együttes nyilatkozat tekintetében, amely kijelenti, hogy az Európai Unió (EU) és az Afgán Iszlám Köztársaság kormánya (Afganisztán kormánya) „biztonságos, stabil, szabad, virágzó és demokratikus Afganisztán mellett foglal állást, amint az a 2004. január 4-én (14 Dalwa 1383) elfogadott afgán alkotmányban is rögzítve áll. Mindkét fél szándéka, hogy Afganisztán teljes körű és tevékeny szerepet játsszon a nemzetközi közösségben, valamint hogy a terrorizmus fenyegetésétől, a szélsőségességtől és a szervezett bűnözéstől mentes, virágzó jövőt valósítson meg”.

(2)

2006. január 31-én Londonban létrejött az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás. Ez a megállapodás megerősítette az afgán kormány és a nemzetközi közösség kötelezettségvállalását, valamint hatékony mechanizmust hozott létre az afgán és a nemzetközi közösség részéről az elkövetkező öt év során megvalósítandó erőfeszítések összehangolására, melyek célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek révén az afgán nép békében és biztonságban, jogállamban élhet, a jó kormányzás és az emberi jogok mindenki számára biztosítottak, valamint fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés tapasztalható.

(3)

Az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás támogatja az afgán kormány ideiglenes nemzeti fejlesztési stratégiáját (i-ANDS), amely ismerteti terveit és beruházási prioritásait. Az ideiglenes nemzeti fejlesztési stratégia nemzeti konzultációs folyamatot tükröz, amely az Afganisztánnal való együttműködési megállapodásban foglalt kritériumok és Afganisztán millenniumi fejlesztési céljaiban meghatározott célok alapjául szolgál.

(4)

2006. október 13-án a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) elé terjesztették a közös uniós értékelő misszióról szóló jelentést, amely magában foglalta a jogállamiság afganisztáni helyzetének elemzését, valamint az EU-nak az afganisztáni jogállamisághoz való hozzájárulása megerősítésének és stratégiai intézkedéseinek jövőbeni módjára vonatkozó ajánlásokat is tartalmazott. A közös értékelő misszió jelentésének ajánlásai között szerepelt, hogy az EU fontolóra vehetné a rendőrségi ágazat támogatásához való további hozzájárulását egy rendfenntartó misszió formájában, valamint hogy tényfeltáró missziót küldhetne Afganisztánba egy ilyen jellegű misszió megvalósíthatósága lehetőségeinek további felderítése céljából.

(5)

2006. november 27. és december 14. között tényfeltáró missziót küldtek Afganisztánba. 2006. december 11-i következtetései alapján a Tanács 2007. február 12-én jóváhagyta Tanács a rendfenntartás területére irányuló, a tágabb értelemben vett jogállamisághoz kapcsolódó afganisztáni európai uniós rendfenntartó misszió válságkezelési tervét, és arra a megállapításra jutott, hogy a misszió hozzáadott értéket nyújt. A misszió a helyi szerepvállalást feltételező, az emberi jogokat tiszteletben tartó és a jogállamiság keretein belül működő afgán rendfenntartó szervek kialakítására irányul. A missziónak a válságkezelési tervvel összhangban a jelenlegi erőfeszítésekre kell építenie, és átfogó, stratégiai megközelítést kell alkalmaznia. Ennek során a missziónak a rendőrségi reform kérdéseit központi, regionális és tartományi szinten kell kezelnie.

(6)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2007. március 23-án elfogadta az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási missziója (UNAMA) megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 1746 (2007) sz. határozatot, amely többek között üdvözölte az EU arra vonatkozó elhatározását, hogy a rendfenntartás területén a tágabb értelemben vett jogállamisághoz és a kábítószerek elleni küzdelemhez kapcsolódó rendfenntartó missziót indít, illetve hogy támogatja és fokozza a rendőrségi reform terén központi és regionális szinten megvalósuló jelenlegi erőfeszítéseket, és bizakodva várja a misszió mielőbbi elindítását.

(7)

A Tanács 2007. április 23-án jóváhagyta egy, a tágabb értelemben vett jogállamisághoz kapcsolódó afganisztáni európai uniós rendfenntartó misszió (EUPOL AFGHANISTAN) műveleti koncepcióját (CONOPS).

(8)

Afganisztán kormánya a 2007. május 16-i meghívólevelében felkérte az EU-t az afganisztáni európai uniós rendfenntartó misszió elindítására.

(9)

Az EU rendfenntartó missziója annak az erőfeszítésnek a tágabb összefüggésében fog működni, amely a nemzetközi közösség részéről Afganisztán kormányának támogatására irányul a jogállamiság megerősítése és különösen polgári rendőrségének és bűnüldözési képességének javítása terén. A EU missziója és a biztonsági segítségnyújtásban részt vevő egyéb nemzetközi szereplők – beleértve a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erőket (ISAF), valamint az afganisztáni rendőrségi és jogállami reformot támogató szereplőket is – közötti szoros együttműködést biztosítani kell.

(10)

A műveleti koncepcióban meghatározottak szerint, továbbá a rendőrségi reform iránti kézzelfogható uniós elkötelezettség szükségessége okán, valamint az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás célkitűzéseihez való kötöttséget tekintve a misszió tervezett időtartama legalább három év legyen. Tekintettel a helyzet előreláthatatlanságára és a rugalmas megközelítés biztosításának szükségességére, továbbá a műveleti koncepcióban (CONOPS) és műveleti tervben (OPLAN) meghatározott szempontoknak megfelelően a misszió mérete és hatásköre hathavonta végzendő felülvizsgálat tárgyát képezi.

(11)

A misszió megbízatását olyan helyzetben kell végrehajtani, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Misszió

(1)   Az Európai Unió létrehozza az Európai Unió hároméves időtartamra szóló afganisztáni rendfenntartó misszióját (a továbbiakban: az EUPOL AFGHANISTAN vagy a misszió), amelynek tervezési szakasza 2007. május 30-án, és operatív szakasza legkésőbb 2007. június 15-én veszi kezdetét.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN a 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban működik és a 4. cikkben meghatározott feladatokat hajtja végre.

2. cikk

Tervezési szakasz

(1)   A misszió tervezési szakaszában a misszióvezető munkáját egy a misszió előkészítése során felmerülő szükségletekből eredő feladatok ellátásához szükséges személyi állományból álló tervezőcsoport segíti.

(2)   A misszióvezető a tervezőcsoport segítségével elkészíti a műveleti tervet (OPLAN), és kidolgozza az „EUPOL AFGHANISTAN” megvalósításához szükséges valamennyi technikai eszközt.

(3)   A tervezési folyamat egyik alapvető feladataként átfogó kockázatfelmérés végrehajtására kerül sor, amelyet szükség esetén naprakésszé kell tenni, konkrétan a misszió tevékenységével kapcsolatos biztonsági kockázatokra összpontosítva. A műveleti terv figyelembe veszi a frissített kockázatfelmérések eredményét, és biztonsági tervet tartalmaz.

(4)   A tervezési szakaszban a misszióvezető szorosan együttműködik az EU afganisztáni különleges képviselőjével (EUKK), a Bizottsággal és az afganisztáni rendőrségi reformban jelenleg résztvevő tagállamokkal.

(5)   A misszióvezető szorosan együttműködik és összehangolja tevékenységét Afganisztán kormányával és adott esetben az érintett nemzetközi szereplőkkel, többek között a NATO/ISAF-fel, a tartományi újjáépítési csapatok (PRT) vezető országaival, az ENSZ-el (az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási missziójával (UNAMA)), valamint az afganisztáni rendőrségi reformban jelenleg résztvevő harmadik államokkal.

(6)   A műveleti tervet a Tanács hagyja jóvá.

3. cikk

Célkitűzések

Az EUPOL AFGHANISTAN jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható és hatékony, afganisztáni irányítással működő polgári rendőrségi struktúrák kialakításához, ez biztosítja az afgán irányítás alatt álló szélesebb büntető igazságszolgáltatási rendszerrel való szorosabb együttműködést, a Közösség, a tagállamok és egyéb nemzetközi szereplők politikai tanácsadói és intézményépítő munkájának megfelelően. A misszió továbbá olyan hiteles és hatékony rendfenntartó szolgálat kialakítása irányában mozdítja előre a reformfolyamatot, amely a nemzetközi szabványoknak megfelelően, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása keretében működik.

4. cikk

Feladatok

(1)   A 3. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében az „EUPOL AFGHANISTAN”:

a)

munkálkodik a stratégia kidolgozásán, hangsúlyt helyezve nemzetközi közösség átfogó, a rendőrségi reform terén alkalmazandó közös stratégiája kialakítására, az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás, valamint az ideiglenes nemzeti fejlesztési stratégia figyelembevételével;

b)

támogatja Afganisztán kormányát a stratégia következetes végrehajtásában;

c)

javítja a nemzetközi szereplők közötti összehangoltságot és koordinációt; és

d)

erősíti a rendőrség és a tágabb értelemben vett jogállamiság közötti kapcsolatot.

A műveleti terv továbbfejleszti e feladatokat.

(2)   Az „EUPOL AFGHANISTAN” nem végrehajtó misszió. A feladatait többek között felügyelet, iránymutatás, tanácsadás és képzés révén éri el.

(3)   Az „EUPOL AFGHANISTAN” továbbá adott esetben – a misszióhoz kapcsolódó területeken és annak célkitűzései teljesítése érdekében – koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben végrehajtott projektek tekintetében.

5. cikk

A misszió szervezeti felépítése

(1)   A misszió parancsnoksága Kabulban található, és a tagjai

i.

a misszió vezetője,

ii.

a személyzet központi tanácsadói, ideértve egy vezető beosztású biztonsági tisztviselőt (SMSO) is,

iii.

a képzési részleg,

iv.

a tanácsadási és iránymutatási részleg,

v.

az igazgatási osztály.

A misszió – adott esetben – brüsszeli támogató elemmel is rendelkezik.

(2)   A misszió személyzetének telepítése központi, regionális és tartományi szinten történik a biztonsági értékelésre figyelemmel. Technikai jellegű megállapodásokra kell törekedni az ISAF-al, valamint a regionális vezetőség és a tartományi újjáépítési csapatok vezető országaival, információcsere, orvosi, biztonsági és logisztikai segítségnyújtás céljából, ideértve a regionális vezetőség és a tartományi újjáépítési csapatok általi befogadást is.

(3)   A misszió személyzetének egy részét továbbá a Nemzetközi Rendőri Együttműködési Bizottság kabuli Főtitkárságára kell helyezni, hogy támogatást nyújtson ennek a szervnek az afganisztáni rendőrségi reform stratégiai koordinációja javításában betöltött szerepéhez.

6. cikk

A misszióvezető

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjévé Friedrich Eichele dandártábornokot nevezik ki.

(2)   A misszióvezető felel az EUPOL AFGHANISTAN műveleti irányításáért, és ellátja a napi irányítási feladatokat.

(3)   A nemzeti hatóságok a műveleti irányítást az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjére ruházzák át.

(4)   A misszió vezetője felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kiküldött tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti vagy az EU megfelelő hatósága gyakorolhat.

(5)   A misszió vezetője szerződést ír alá a Bizottsággal a misszió költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

(6)   A misszió vezetője szorosan együttműködik az EUKK-val.

(7)   A misszióvezető biztosítja, hogy az EUPOL AFGHANISTAN szorosan együttműködjön és összehangolja tevékenységét Afganisztán kormányával és adott esetben az érintett nemzetközi szereplőkkel, többek között a NATO/ISAF-fel, a tartományi újjáépítési csapatok (PRT) vezető országaival, az ENSZ-el (az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási missziójával (UNAMA)), valamint az afganisztáni rendőrségi reformban jelenleg résztvevő harmadik államokkal.

(8)   A misszióvezető biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát.

7. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állománya létszámának és szakértelmének összhangban kell lennie a 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel és az 5. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki.

(3)   Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és – a napidíjak, a nehézségi és kockázati pótlékok kivételével – a juttatásokat.

(4)   Az EUPOL AFGHANISTAN – szükség esetén – szerződéses alapon nemzetközi és helyi személyzetet is toborozhat.

(5)   A teljes személyzet a megfelelő küldő állam vagy EU-intézmény fennhatósága alatt marad, és kizárólag a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. Az állomány minden tagja tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (1) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

8. cikk

Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állományának jogállása

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN Afganisztánban állomásozó személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUPOL AFGHANISTAN lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásban kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult az elnökség nevében ilyen megállapodásokról tárgyalni.

(2)   A személyi állomány tagjait kirendelő tagállam vagy EU-intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelés teljesítéséért. A szóban forgó állam vagy EU-intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)   A nemzetközi és helyi polgári személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és a személyzet tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

9. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN válságkezelési műveletként egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   A PBB politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol.

(3)   A főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatást ad a misszió vezetője részére.

(4)   A misszióvezető vezeti a missziót és ellátja a napi irányítás feladatát.

(5)   A misszióvezető az EUKK-n keresztül jelentést tesz a főtitkár/főképviselőnek.

(6)   Az EUKK a főtitkár/főképviselőn keresztül tesz jelentést a Tanácsnak.

10. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felelősségvállalásával gyakorolja a misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. Ezen felhatalmazás az OPLAN és a parancsnoki lánc módosítására is vonatkozik. Ezen felül a misszióvezető kinevezésére vonatkozó későbbi döntések meghozatalához szükséges hatásköröket foglalja magában. A Tanács a főtitkár/főképviselő közreműködésével határoz a művelet céljairól és befejezéséről.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A PBB rendszeres időközönként jelentést kap a misszió vezetőjétől. A PBB szükség szerint meghívhatja az üléseire a rendfenntartó misszió vezetőjét.

11. cikk

Biztonság

(1)   A misszió vezetője felel az EUPOL AFGHANISTAN biztonságáért és a Szerződés V. címe és az azt alátámasztó dokumentumok szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően gyakorolja ilyen irányú hatáskörét.

(2)   A misszióvezető munkáját egy vezető beosztású biztonsági tisztviselő (SMSO) segíti, aki a misszióvezetőnek tesz jelentést és aki a Tanács Biztonsági Hivatalával is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(3)   A misszióvezető területi biztonsági tisztviselőket nevez ki a misszió tartományi és regionális telephelyeire, akik az SMSO felügyelete alatt a misszió vonatkozó elemei valamennyi biztonsági aspektusának napi működtetéséért felelnek.

(4)   A misszió személyzete részére megfelelő biztonsági képzést nyújtanak a műveleti tervvel összhangban. A műveleti területen az SMSO által szervezett rendszeres ismétlő képzéseken is részt vesznek.

12. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az EU döntéshozatali autonómiája és egységes intézményi keretének sérelme nélkül a tagjelölt és más harmadik államokat felkérhetik az EUPOL AFGHANISTAN-hoz való hozzájárulás nyújtására oly módon, hogy viselik az általuk kiküldött rendfenntartó szakértők, és/vagy polgári személyzet kiküldésével járó költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a juttatásokat és az Afganisztánba történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, továbbá arra, hogy – szükség szerint – járuljanak hozzá az EUPOL AFGHANISTAN működési költségeihez.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a vonatkozó határozatokat a felajánlott hozzájárulások elfogadásáról.

(3)   Az EUPOL AFGHANISTAN-hoz hozzájáruló harmadik államok a művelet napi irányítása terén ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a műveletben részt vevő tagállamok.

(4)   A PBB megteszi a szükséges intézkedéseket a részvételi szabályokkal kapcsolatban, és szükség esetén – harmadik államoknak a lehetséges pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulására is vonatkozó – javaslatot terjeszt a Tanács elé.

(5)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 24. cikke szerinti megállapodások, valamint szükség szerint további technikai megállapodások tárgyát képezik. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult az elnökség nevében ilyen intézkedésekről tárgyalni. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít e harmadik állam részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, a megállapodás rendelkezései e művelettel összefüggésben értelmezendők.

13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN-nal járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2008. március 29-ig43 600 000 EUR.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN számára a 2008., 2009. és 2010. évre előirányzott pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.

(3)   Az összes kiadást az EU általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályok és eljárásoknak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(4)   Az ezen szerződésben vállalt tevékenységekkel kapcsolatosan a misszió vezetője teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

(5)   Harmadik államok állampolgárai is pályázhatnak szerződésekre. A misszióvezető – a Bizottság jóváhagyására is figyelemmel – technikai megállapodásokat köthet a regionális vezetőséggel és a tartományi újjáépítési csapatok vezető országaival, valamint az Afganisztánba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek a misszió számára való beszerzését illetően, különösen amennyiben a biztonsági feltételek ezt megkövetelik.

(6)   A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EUPOL AFGHANISTAN operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását, és figyelembe veszik a személyzetnek a regionális vezetőségekbe és tartományi újjáépítési csapatokba (PRT) való telepítését.

(7)   A kiadások az együttes fellépés elfogadásának időpontjától elszámolhatók.

14. cikk

Közösségi intézkedésekkel való összehangolás

(1)   A Tanács és a Bizottság – a Szerződés 3. cikkének megfelelően – megfelelő hatásköreikkel összhangban biztosítják az ezen együttes fellépés végrehajtása és a Közösség egyéb külső tevékenységei közötti összhangot. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.

(2)   A szükséges összehangoló jellegű intézkedéseket szükség szerint a misszió területén, valamint Brüsszelben kell foganatosítani.

15. cikk

Minősített információ átadása

(1)   A főtitkár/főképviselő jogosult – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően – minősített uniós információkat és a misszió céljára készült dokumentumokat átadni a NATO/ISAF részére. Ennek elősegítésére helyi technikai megállapodásokat kell kötni.

(2)   A főtitkár/főképviselő szükség szerint, valamint a misszió operatív igényeinek és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik államok részére átadni az EU-nak a misszió céljaira készült, „CONFIDENTIEL UE” szintig minősített információit és dokumentumait.

(3)   A főtitkár/főképviselő szükség szerint, valamint a misszió operatív igényeinek és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult az Egyesült Nemzetek/UNAMA részére átadni az EU-nak a misszió céljaira készült, „RESTREINT UE” szintig minősített információit és dokumentumait. E célból helyi szabályozást kell kidolgozni.

(4)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő jogosult a fogadó állam részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait. Minden más esetben a fogadó állam részére ilyen információk és dokumentumok átadására a fogadó állam az EU-val folytatott együttműködési szintjének megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(5)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik országok részére a Tanácsnak a misszióra vonatkozó tanácskozásaival kapcsolatos nem minősített európai uniós dokumentumok átadására, a Tanács eljárási szabályzata (2) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti szakmai titoktartás kötelezettsége mellett.

16. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2010. május 30-án hatályát veszti.

17. cikk

Felülvizsgálat

(1)   Ezt az együttes fellépést hathavonta felül kell vizsgálni a misszió méretének és hatáskörének szükség szerinti kiigazítása érdekében.

(2)   Ezt az együttes fellépést legkésőbb a hatályvesztés időpontja előtt három hónappal felül kell vizsgálni annak meghatározása érdekében, hogy a missziót folytatni kell-e.

18. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

U. VON DER LEYEN


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29., 18. o.) módosított határozat.

(2)  A Tanács 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.). A 2007/4/EK, Euratom határozattal (HL L 1., 2007.1.4., 9. o.) módosított határozat.


Top