EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0587

2007/587/EK: A Bizottság határozata ( 2007. augusztus 24. ) 2006-ban és 2007-ben Olaszországban a sertések hólyagos betegségének leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 3957. számú dokumentummal történt)

OJ L 220, 25.8.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/587/oj

25.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 220/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 24.)

2006-ban és 2007-ben Olaszországban a sertések hólyagos betegségének leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2007) 3957. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2007/587/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2006-ban és 2007-ben Olaszországban kitört a sertések hólyagos betegsége. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség állatállományára.

(2)

A betegség terjedésének mielőbbi megelőzése és felszámolása érdekében a Közösségnek pénzügyileg hozzá kell járulnia a betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült támogatható tagállami kiadásokhoz, a 90/424/EGK határozatban előírtak szerint.

(3)

A sertések hólyagos betegségének leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásra a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) által megállapított szabályok vonatkoznak.

(4)

2007. június 4-én Olaszország benyújtotta a betegség felszámolását célzó intézkedések során felmerült költségek végleges hozzávetőleges becslését.

(5)

Az olasz hatóságok teljes mértékben eleget tettek a 90/424/EGK határozat 3. cikkében és a 349/2005/EK rendelet 6. cikkében előírt technikai és igazgatási kötelezettségeiknek.

(6)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetésének az a feltétele, hogy a tervezett tevékenységeket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok az összes szükséges információt átadják az előírt határidőkön belül.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulása

(1)   Olaszország közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesül azon költségekre vonatkozóan, melyek e tagállam számára 2006-ban és 2007-ben a sertések hólyagos betegségének leküzdését célzó, a 90/424/EGK határozat 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő intézkedésekkel kapcsolatosan merültek fel.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása az (1) bekezdésben említett, közösségi finanszírozásból támogatható kiadások 50 %-át teszi ki. A hozzájárulást a 349/2005/EK rendeletben előírt feltételek szerint fizetik ki.

2. cikk

A kifizetésre vonatkozó szabályok

Az 1. cikkben előírt közösségi pénzügyi hozzájárulás részeként 1 200 000 EUR kerül kifizetésre első részletként.

3. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.


Top