Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2028

A Bizottság 2028/2006/EK rendelete ( 2006. december 18. ) a 600/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról EGT vonatkozású szöveg

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/26


A BIZOTTSÁG 2028/2006/EK RENDELETE

(2006. december 18.)

a 600/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásáról.

(2)

A mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítményt a 70/524/EGK tanácsi irányelvvel (2) összhangban az 1453/2004/EK bizottsági rendelet (3) kocák takarmány-adalékanyagaként, a 600/2005/EK bizottsági rendelet (4) hízópulykák és a legfeljebb 3 hónapos borjak takarmány-adalékanyagaként, a 2148/2004/EK bizottsági rendelet (5) pedig hízósertések és malacok takarmány-adalékanyagaként határozatlan időre engedélyezte. Ezen adalékanyagot ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkével összhangban mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a készítmény engedélyezésének módosítására vonatkozóan kérelmet nyújtottak be annak érdekében, hogy használatát engedélyezzék olyan hízópulyka-takarmányokban, amelyek „maduramicin-ammónium” típusú engedélyezett kokcidiosztatikumot tartalmaznak. A kérelemhez csatolták a rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2006. július 12-i véleményében megállapította, hogy a Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) adalékanyag-készítmény kompatibilis a maduramicin-ammóniummal. A hatósági vélemény az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagra vonatkozó vizsgálati módszerről szóló jelentést is ellenőrizte.

(5)

A készítmény vizsgálata megállapította, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek teljesülnek.

(6)

A 600/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 600/2005/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. Az 1831/2003/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

(3)  HL L 269., 2004.8.17., 3. o.

(4)  HL L 99., 2005.4.19., 5. o.

(5)  HL L 370., 2004.12.17., 24. o.


MELLÉKLET

A 600/2005/EK rendelet III. mellékletében az E 1700 számú bejegyzés (Bacillus licheniformis [DSM 5749] és Bacillus subtilis [DSM 5750] állatfaj: hízópulykák) helyébe a következő lép:

EK-sorszám

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/ teljes értékű takarmány kg

Mikroorganizmusok

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 és Bacillus subtilis DSM 5750

(1/1 arányban)

Legalább 3,2 × 109 CFU/g (1,6 × 109 baktériumonként) adalékanyagot tartalmazó Bacillus licheniformis és Bacillus subtilis keveréke

Hízópulykák

1,28 × 109

1,28 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Használata olyan takarmánykeverékben lehetséges, amelyek a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazzák:

diklazuril, halofuginon, monenzin-nátrium, robenidin és maduramicin-ammónium.

Időbeli korlátozás nélkül”


Top